Home / Gardene / 074 Gjesbakken

074 Gjesbakken


Hemnes Gård og Slekt, side 469 - 474

 

74. Gjesbakken (Rana 172)

Redigert 3. januar 2012

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Giessback 1614, Gisbach 1647, Gischbach 1661, Gidschebachen 1723, Giæsbakken 1838, Gjesbakken 1891. Det ligger nærmest å anta at navnet har med jeske å gjøre ‑ jeske er lokalnavn for bregner. Daglignavnet er Bakken.

 

Brukstall og utskiftninger:

Ett bruk inntil 1704, to bruk 1705‑1840, tre bruk 1841‑1911. Ved grense­oppgangen mellom Gjesbakken og 88 Utland 1835 var der uenighet mellom naboene, og grensen ble fastlagt ved Forligelseskommisionens megling. 1840 var der minnelig utskiftning mot 75 Rørlia og 76 Fuglmyrhaugen. 1888 var der utskiftning mellom brukene og fastsettelse av grenser og gjerdehold mot 77 Storstrand, Rørlia, Fuglmyrhaugen, 89 Straumbotn og Utland.

 

Kverner:

Garden hadde bekkekvern allerede 1723. Kvernskatten 1774 var 8 skill.

Gjesbakkforsen ble fraskilt som eget bruk før Coldevin solgte de øvrige brukene til brukerne.

 

MATRIKKELGARDEN GJESBAKKEN, GNR. 74.

Garden er kjent fra 1611. Landskyld 1626: 1 pund fisk, 1647: ½ våg, som garden fremdeles hadde 1838.

1723 "Huusebord og Brendefang. 1 liden Beche Qwern til Gds. fornø­denhed. Middelmaadig Jord, dog sneefast Land., beskadiges af Udfald, og en ubelejlig Stæd, tungwunden". Gl. matr.nr. 165, landskyld 1 pund 12 mark.

1838 Nytt matr.nr. 123, lnr. 259 a og b, landskyld 2 daler 18 skill.

1865 Lnr. 259a: 8 mål åkerland. Eng, vannsyk moldblandet leirjord, som antas å gi 74 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Util­strekkelig vedskog.

 Lnr. 259 b og c: som lnr. 259a.

1891 Gnr. 74, skyld 5,70 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 Hester Storfe Småfe Bl.k.

1723 2 12 24  5

Hester  Storfe  Sauer  Svin  Rug  Bygg  Havre  Poteter

1835 2 13 18 0 0  4 1/2 2 4 1/2

1865

259a 1 5 5 0 0  1 1/2 7

259b 1 6 9 0 0  1 1/4 5

259c 1 6 8 1 0  1 3/8 6

Sum‑65 3 17 21 1 0 3 1 1/8 18

1875

259a 1 5 6 0 1/8 1 1/2 5

259b 1 5 7 0 1/8 1 1/4 3 1/2

259c 1 5 9 0 0 1  2/3 5

Sum‑75 3 15 22 0 1/4 3  ca 1 1/2 13 1/2

 

 

MANNTALL

1666  1 bruker, 1 sønn, 1 tjenestekar

1701  1 bruker, 3 tjenestekarer og ‑gutter

 

FOLKETELLINGER

 Husbondsfolk Kårfolk Tjenere

1801 10* 0 4

1865 20 1 0

1875 18 0 0

1891 13 1 2

*2 fosterbarn

 

Eiere:

Som 71 Steinhaugen. Brukerne ble selveiere fra 1909 og utover.

 

 

BRUKERE.

 

Ett bruk inntil 1705.

1) Erik var ødegårdsmann 1611‑14. Så lå garden øde t.o.m. 1617.

 

2) Michel var ødegårdsmann 1618‑24, og så er ikke garden nevnt før 1629, da den var øde.

 

3) Pouel var ødegårdsmann 1632‑34, første året med skatt ½ Rd, og de to følgende år "forarmet".

 

4) Kiel var ødegårdsmann 1634‑38.

 

5) Peder var ødegårdsmann fra 1639 og noen år, og seinere leilending. 1647 var landskylda ½ våg og skatten 1 ½ ort. Han var bruker ennå 1653, og så mangler noteringer t.o.m. 1660.

 

6) Erich Steensøn var bruker fra seinest 1661 til 1687. Ved M 1666 var han 40 år, med en sønn

1. Anders, 4 år.

 

7) Erich Olsøn var bruker 1688‑1700.

 

8) Peder Nilssøn (ca 1667‑1732), 32 år ved M 1701, var bruker av ½ våg t.o.m. 1704, da han overlot 12 mark til broren Anders, så garden fra 1705 besto av Bruk I og Bruk II. G.I. ca 1701 m. Ane Andersd., d. 1709.

Barn:

1. Nils, f. 1709, nevnt i halvbror Oles skifte 1741,

2. tv. Christen, f. 1704 (bnr. 2 her) og

3. tv. Kirsten, f. -04, d. før -10,

4. Maritte, f. ‑07 (Meløy).

G.II. 1709 m. Marit Olsd. (ca 1683‑1749). Hun var en søster av Nils Olsøn 136 Fjelldal.

Barn:

5. Ane, f. 1713, d. før ‑22,

6. Ingebor, f. ‑15, ugift ved faster Evas skifte 1751, ett barn Marit (til Lunderøy),

7. Abraham, f. ‑17 (her),

8. Oluf, f. ‑20, d. ‑41,

9. Ane, f. ‑22,

10. Eva, f. ‑25 (Lunderøen i Lurøy), gift 1750 med Jon Jonsen, 1 barn,

11. Inger, f. ‑28 (Lunderøen i Lurøy), gift 1764 med Jens Andersen f. 1735 Sletten på 70 Dalos, 1 barn.

 

BRUK I, landskyld 1 pund.

Peder Nilssøn fortsatte her etter delinga 1705. Ved skiftet etter Peder 1732 var boets brutto 161‑4‑4, gjeld og avg. 37‑5‑8. Bøker: bibel, Müllers Postill og 3 andre. Husdyr: 1 gammel hoppe, 9 kyr, 3 markkviger, 2 dal­kviger, 1 dalokse, 3 kalver, 9 sauer, 3 jømmer, 6 risbit værer, 7 lam, 2 geiter, 2 hanegeiter, 4 kje.

 

9) Peder Gregussøn (1708‑41) fra 102 Mellingsjorda Bruk II fikk bbr. dat. 3.11.1734, tl. 25.4.‑35. G. 1734 m. enka Marit. Ingen barn.

 

10) Abraham Pedersøn (1717‑55), stedsønn av f.br., fikk bbr. dat. 29.5., tl. 25.10.1742. G. 1742 m. Berite Nilsd. (1713‑8.11.‑67),

Barn:

1. Martha, f. 1743, d. ‑86 ugift, "tungnemmet og eenfoldig" ved konfirmasjonen,

2. Berete, f. ‑45, d. ‑57 Barnekopper,

3. Peder, f. ‑46, d. ‑66 (borkommet på sjøen).

Ved skiftet etter Abraham 1755 var boets brutto 113‑4­-8, gjeld og avg. 60‑3‑6. Bøker: misjonsbibel, Broch­mands postill og 2 andre. Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 2 dal­kviger, 1 markokse, 2 kalver, 12 sauer, 8 jømmer, 4 værer, 6 lam, 2 geiter, 2 bukker, 1 hanegeit.

 

11) Gregus Anderssøn (1730‑66) fra Prestenget var bruker fra 1755. G. 1755 m. enka Beret. Ingen barn. Gregus kom bort på sjøen.

 

12) Nils Pedersøn (1720‑8.2.-89) fra 18 Dyrhaug var bruker fra 1768. G. 1768 m. Pernille Nilsd. (1744‑26.12.­1825) fra 13 Skravlå.

Barn:

1. Nils, f. 1769 (husm. 78 Brattland),

2. Lars, f. ‑72, d. 1818, gift med Gunnhild Marie Pedersdatter f. 1784 fra 73 Storholm, 2 barn,

3. Berte Maria, f. ‑75 (73 Storholmen bnr. 1),

4. Anders, f. 1.6.‑82 (81 N.Brennberg).

Ved skiftet etter Nils 1789 var boets brutto 70‑5‑10, gjeld og avg. 40‑3‑10. Bøker: gammel dansk bibel, Broch­mands postill. Husdyr: 1 gammel hoppe, 1 hoppe på ett fôr, 2 kyr, 1 markkvige, 1 markokse, 1 dalokse, 3 kalver, 6 sauer, 6 lam, 2 kje. Enka satt med bykselen til hun gif­tet seg igjen.

 

13) Peder Nilssøn (1756‑99) fra 18 Dyrhaug bnr. 2 var bruker fra 1795. G. 1795 m. enka Pernille. Ingen barn.

 

14) Jon Nilssøn (1775‑30.3.1855) fra 18 Dyrhaug bnr. 2 fikk bbr. dat. 21.6.1801, tl. 12.10.‑02. G.I. 1801 m. enka Pernille. Ingen barn. G.II 1828 m. Elen Hansd. (1794‑1.5.1859) fra 68 Y. Dilkestad bnr. 1.

Barn:

1. Ane Pernilla, f. 20.5.1829 (38 Elsfjordstrand),

2. Jensine Olina, f. 12.2.‑32 (her),

3. Hanna Johanna, f. 2.5.‑34, hadde en sønn Hans Johan f 8.6.1857, Far: Erik Pedersen  f. 1831 (neste bruker, som allerede da var gift med Hannas søster Jensine).

1841 overlot Jon halvparten av bruket til Nils Olsen. Utskiftning ble foretatt 1843, men foreløpig ingen skylddeling.

 

Bnr. 1 (lnr. 259a) FORSBAKKEN, landskyld ved bykslinga 1853: 3 ørt 14 skill., 1891: M. 1,90.

15) Erik Pedersen (1831‑25.1.1914) fra 95 Jamtjord bnr. 1 fikk bbr. dat. 12.11.1853, tl. 3.5.‑56. G. 1854 m. Jen­sine Jonsd. (1832‑23.2.1913), datter av f.br.

Barn:

1. Peder Johan, f. 12.2.1855, d. 4.6.1945 (Hemnesberget, båtbygger), gift 1883 med Ida Heltsen Olsen f. 1846 i 64 Prestengsjøen, 2 barn,

2. Jonelle Emilie Hind, f. 19.1.‑56, d. 1943 (Hemnesberget ‑91, død Toraneset Mo i Rana), gift 1879 med byggmester Anders Jakobsen f 1854 på 88 Utland, 7 barn,

3. Hans Johan, f. 8.7.‑57 (Mor: Eriks kones søster Hanna) (USA‑88),

4. Beret Oline, f. 26.8.‑59, d. 14.12.‑91 ugift, hadde en datter Jørgine Benedikte ("Gina") f. 1887, Far: dreng Hans Jørgensen f. 1843,

5. Sophie Anthonette, f. 20.8.‑62, d. 2.5.‑64,

6. Jacob Heitmann, f. 18.2.‑65 (64 Presteng bnr. 8),

7. Sofie Anthonette, f. 29.8.‑69, d. 22.11.‑94 ugift,

8. Jensine Emelia, f. 28.7.‑73, d. 1952, gift 1913 med snakker Peder Johansen f. 1864 på 41 Furuhatt, de bodde på Hemnesberget.

Erik var husmann på 64 Presteng   fra 1868.

 

16) Hans Rasmussen Bakkemo (1827‑21.2.1919) fra Sel, tidligere bruker på 62 Oterbrand, fikk bbr. dat. 31.10.1876, tl. 11.6.‑77. Han var flyttet hit før 1872. G.m. Kirsti Fransd. (1825‑4.3.1907) fra Øyer.

Barn:

1. Rasmus, f. 1856,

2. Johan. f. ‑64, d. 10.2.1926 i USA, til USA -92, bodde i Bear Creek ved Fort Ransom, gift 1890 med Kristianne Pedersdatter (1867-1940) fra Flostrand i Nesna, 7 barn,

3. Fredrikke Jørgine, f. 5.6.‑68 (61 Grønvika bnr. 2),

4. Ingvar Marthinus, f. 8.4.‑72 (USA‑98).

Hans døde på 79 Kvitnes. Han var da fattigforsørget.


17) Kristen Maas Johansen (1847‑13.4.1901) fra 25 Skogsmo i Vefsn, f. Luktvassli, tidligere husmann på 73 Storholmen pl. Engesbakken, fikk bbr. dat. 28.8., tl. 23.9.1896. G. 1874 m. Abelona Iversd. (1843-­30.3.1901) fra 72 Utskarpen pl. Haugstykket.

Barn:

1. Iver Johan, f. 1.4.1872 (her),

2. Abel (Adolf) Martin, f. 7.5.‑80 (71 Steinhaugen bnr. 3).

 

18) Iver Kristensen (1872‑31.7.1949), sønn av f.br., hadde vært husmann hos svigerfaren på 73 Storholmen, og overtok drifta her etter farens død 1901. G. 1895 m. Olava Eliasd. (1864‑29.12.1949) fra 73 Storholmen bnr. 3.

Barn:

1. Lars Christian, f. 30.6.1894, d. 24.10.1954.

Iver og Olava tok til seg hennes niese Elfrida Augusta Anker f. 23.11.1903, død 29.11.1979 i Anchorage, Alaska, gift 1930 med Helmer Nord f. 1902 i Malmberget i Sverige av norske foreldre, 3 barn. Elfrida var datter til Ole Eliassen 73 Storholm og Mathilde Andersdatter som bodde på Vikeland under Hauknes i Nesna.


19) Martin Gjesbakk (1888‑11.5.1954) fra bnr. 2 her, fikk skj. fra Ragnar Schølberg 1939 på bnr. 1 og 4 for kr. 2000. Om familien, se bnr. 2.

 

20) Arnolf Gjesbakk, f. 1918, sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 2000, dat. 1.1.1950.

 

Bnr. 7 SKOGAN, fraskilt 1949 fra bnr. 1 med skyld M. 0,10.

Martin Gjesbakk brukte dette som beite for bnr. 2.

 

Bnr. 4 GJESBAKKFORSEN, fraskilt 1911 fra bnr. 1 av J. Coldevin og solgt 1917 til R. Schølberg.

 

Bnr. 3 REMHAUGEN, landskyld fra 1953: 3 ort 14 skill., 1891: M. 1,90. 1841 gjorde Jon Nilsen på Bruk I avtale om å avstå halvparten av bruket til Nils Olsen for å sikre seg kår. Avtalen var godkjent av Coldevin uten at skylddeling var foretatt.

1) Nils Olsen (1812‑3.3.‑69), f. 18 Dyrhaug. G. 1838 m. Elen Nilsd. (1812‑5.9.‑66) fra 20 Drevvatn bnr. 3.

Barn:

1. Berit Christine, f. 18.3,1937 (58 Svaleng bnr. 4),

2. Nils Johan, f. 11.3.‑39, d. 27.4.‑63 (skoleholder, dim. fra Tromsø Seminar 1860),

3. Ole Johan, f. 15.10.‑41 (70 Dalosen pl. Nordenget),

4. Anna Olava, f. 21.12.‑43, d. 29.2.‑68,

5. Maren Pernille, f. 13.4.‑45, nevnt i farfars skifte 1873,

6. Elen Dorthea, f. 25.9.‑46, d. 5.12.‑66,

7. Gurine Olianna, f. 27.4.‑49, d. 25.4.‑51,

8. trilling Gulle Olaus, f. 10.9.-51, d. 17.2.1942, husmann i 98 Straumen, gift med Hanna Pedersdatter f. 1866 fra Dønna, 3 barn, og

9. trilling Julius Andreas, f. 10.9.-51, d. 24.3.1863, og

10. trilling Trine Fredrikke Sand, f. 10.9.‑51, d. -80 til Helgå i Nesna, hadde en sønn Julius Andreas f 1873 som ble båtbygger på Hemnesberget, Far: landhandler Aksel Jonsen f. 1855 i 14 Elsfjord,

11. Else Marie, f. 25.9.‑52, ikke nevnt i farfars skifte 1873,

12. Peter Benjamind, f. 31.10.‑54, d. 15.1.‑63.

 

2) Jens Eliassen (1830‑17.3.‑93) fra 77 Storstrand pl. Landet, fikk bbr. dat. 2.5.1870 og ikke tinglyst. Nytt bbr. i forbindelse med forestående skylddeling, dat. 16.10.1876, tl. 11.6.‑77. G. 1862 m. Christianna Larsd. (1834‑12.12.1902) fra Grønfjell bnr. 2 NR.

Barn:

1. Elias Marthin Christian, f. 23.2.1863, underofficer i Kristiania ved foreldrenes skifte 1903,

2. Gertrud Nicoline, f. 15.5.‑64, lærerinne i Honningsvåg 1900, ugift, i Amerika ved foreldrenes skifte,

3. Anne Lovise, f. 16.1.‑66 (84 I. Brennberg bnr. 4),

4. Lars Kristian, f. 2.3.‑67 (Dak. USA‑99),

5. Jens Christian, f. 2.7.‑69, på Andenes ved foreldrenes skifte,

6. Kristoffer Elias, f. 27.5.‑71, på 75 Rødli ved foreldrenes skifte, "sindssvag",

7. Peder, f. 25.1.‑75, til sjøs ved foreldrenes skifte.

 

3) Hans Heltmann Iversen (1853‑1936) er oppført som bruker her i F 1900, uten at noe dokument foreligger. Han var husmann på 73 Storholmen pl. Enges­bakken, som han kjøpte 1914.

 

4) Jens Andersen (1857‑30.8.1931) fra 75 Rørlia, f. i NR og tidligere husmann på 78 Brattland pl. Aspbakken, fikk skj. fra Jørgen Coldevin for kr. 1000, dat. 10.2.1909, tl. 23.8.‑23. G. 1885 m. Anna Olsd. (1865‑3.3.1931) fra 78 Brattland bnr. 1.

Barn:

1. Olaf Johan, f. 11.10.1885, død straks,

2. Olaf Johan, f. 30.1.‑87, d. 25.7.1956, gift 1909 med Ellen Hansdatter f 1887 på 73 Storholm, 7 barn,

3. Anton Alfred, f. 29.5.‑89 (USA‑12), d. der 3.5.1981,

4. Magna Jermine, f. 29.7.‑90, gift 1915 i Lurøy med John Pedersen f. 1891 på 64 Presteng, ingen barn registrert,

5. Jenny Annette, f. 30.6.‑92 (bnr. 5 her),

6. Julie Martine Anker, f. 23.10.‑94, d. 1954, til Lurøy, gift 1922 med Karl Andreassen f. 1901 Sør-Solvær i Lurøy, 4 barn,

7. Peter Sal, f. 1.7.‑96 (her),

8. Hjalmar, f. 3.2.‑98 (bnr. 6 her),

9. Arthur, f. 5.7.‑99, d. 2.10.1918,

10. Sigurd, f. 27.4.‑02, død samme år,

11. Ovalda, f. 1.4.‑04, til Lurøy, gift 1930 med Hilmar Andreassen f. 1905 Sør-Solvær i Lurøy, ingen barn registrert.

 

5) Peter Sal Jensen (1896‑12.2.1965), sønn av f.br., fikk skj. fra faren 1931. G.I.1931 m. Elisabeth Telle (13.4.1906‑30.3.‑77) fra Bergen.

Barn:

1. Jostein, f. 5.3.1932 (her),

2. Målfrid, f. 19.6.‑39 (Sotra),

3. Ervin, f. 26.7.‑43 (Sotra), gift med Milly Aud Karin Munkli f. 1936 i Narvik, 1 datter Conny f. 1975.

G.II. 1952 m. Amine Sarasen Sleneset (7.1.1907-­16.8.‑83). Peter Sal Jensen stiftet 1943 Indrebygdens misjonsforening, hvor han var formann til sin død. De pengene foreninga fikk inn, gikk til Indremisjonen og til kapell i Utskarpen, med en halvdel til hver.

 

6) Jostein Jenssen, f. 1932, sønn av f.br., fikk skj. fra Amine Jenssen, dat, 21.8.1974. G. 1975 m. Eva Krok­vik Sømna, tidligere G.m. Arne Wivestad Nøtterøy. Deres barn: Olav Wivestad, f. 20.3.1967.

Jostein og Evas barn:

1. Harald Petter, f. 24.4.1976.

 

Bnr. 5 HØGSET, fraskilt 1923 fra bnr. 3 med skyld M. 0,21.

1) Olaf Adolfsen (1891‑30.1.‑79) fra 28 Bjerknesli bnr. 3, fikk skj. fra Jens Andersen for kr. 400, tl. 13.8.1923. G. 19 10 m. Jenny Jensd. (1892‑24.7.1983) fra bnr. 3 her.

Barn:

1. Hjørdis Alvilde, f. 19.11.1910, gift med skomaker Kåre Andersen f. 1906 Mo i Rana,

2. Sverre Olai, f. 13.8.‑13,

3. Arne Jæger, f. 24.10.‑15 (93 Straumdalen bnr. 3),

4. Reidun Nikoline, f. 28.4.‑17, d. ‑52,

5. Lilly Olinda, f. 1.8.‑19,

6. Gunvor Johanna, f. 6.6.‑21,

7. Oddveig, f. 4.10.‑23,

8. Åshild, f. 25.3.‑26,

9. tv. Torgeir, f. 2.10.-27, og

10. tv. Torolf, f. 2.10.‑27, gift med Ulrikke Ulriksen (1928-2005), 4 barn oppført i hennes dødsannonse,

11. Bjørg, f. 7.11.‑29,

12. Gerd, f. 21.5.‑32, gift med Johan Lien (1921-2008), 2 barn,

13. Arnt, 27.3.‑36 (her).

 

2) Arnt Høgseth, f. 1936, sønn av f.br., overtok bruket ved skj. tl. 26.4.1978. G. 1958 m. Borghild Edvard­sen, f. 1938. fra 72 Utskarpen bnr. 10.

Barn:

1. Rune, f. 30.8.1957,

2. Bente Anita, f. 1.6.‑59, gift 1980 med Jon Martin Klæboe f. 1956 i Rana, 3 barn,

3. Monica, f. 18.8.‑61,

4. Karina, f. 14.12.‑64.

 

Bnr. 6 SØRHEIM, fraskilt 1923 fra bnr. 3 med skyld M. 0,35.

1) Hjalmar Jensen (1898‑6.1.1991), fra bnr. 3 her, fikk skj. fra faren, tl. 5.9.1931. G. 1918 m. Olga Olea Emilie [Elga] Krogh (1896‑4.2.1970) fra 73 Storholmen bnr. 1. De flyttet hit 1921 og bodde første sommeren i ei lauvhytte.

Barn:

1. Gudrun Andrea, f. 13.3.1919 (Selfors),

2. Håkon Einride, f. 12.5.‑23 (Yttern), død 2009, 2 barn og 3 barnebarn oppført i dødsannonsen,

3. Tordis Anette, f. 5.6.‑24 (Skien),

4. Alf Johan, f. 30.3.‑28 (Andfiskå),

5. Magnus, f. 16.9.‑30 (Andfiskå).

Hjalmar Jensen brukte mange år ei ku som trekkdyr.

 

2) Alf Jensen, f. 1928, sønn av f.br., fikk skj. fra faren 1972. G. 1953 m. Bjørg Mirano Engesbakk, f. 2.4.1933, fra 73 Storholmen bnr. 6.

Barn:

1. Synøve, f. 13.3.1954,

2. Bjørn‑Arne, f. 15.5.‑61.

 

BRUK II, oppstått ved delinga 1705 og identisk med

 

Bnr. 2 (lnr. 259b) GJESBAKKEN, landskyld 12 mark, 1838: 3 ort 14 skill., 1891: M. 1,90.

1) Anders Nilssøn (ca 1661‑1735), bror av Peder Nils­søn på Bruk I, fikk overlatt 12 mark landskyld fra bro­ren. G. 1716 m. Ane Olsd. Ingen barn kjent.

 

2) Christen Pedersøn (1704‑57) fra Bruk I og bror­sønn av f.br., fikk bbr. dat. 8.12.1732, tl. 6.7.‑33. G. 1733 m. Ellen Simonsd. (1706‑10.1.‑66) fra 136 Fjelldal bnr. 3.

Barn:

1. Peder, f. 1734 (her),

2. Simon, f. ‑35 (Dørvær i Rødøy),

3. Anna, f. ‑36 (Aldra i Lurøy),

4. David, f. ‑39, konf. -61, nevnt i mors skifte 1766, men ikke i faster Ingers skifte 1798,

5. Ole, f. ‑42, til Flostrand i Nesna, gift 1767 med Karen Larsdatter, 1 barn,

6. Andreas, f. ‑45, til 70 Dalos bnr 4, gift 1773 med Barbro Pedersdatter f. 1731 Vallasjøen, barnløse,

7. Kristen, f. -47, konf. -66 ("eenfoldig"), men ikke nevnt i mors skifte samme år.

Ved skiftet etter Christen 1757 var boets brutto 137‑5­-12, avg. 25‑4‑6. Sølv for 9‑2‑14. Bøker: Müllers postill og 5 andre. Husdyr: 1 hoppe, 6 kyr, 1 mark­kvige, 2 dal­kviger, 1 markokse, 3 kalver, 6 sauer, 6 jømmer, 6 lam, 3 geiter, 3 hanegeiter, 2 bukker, 2 kje.

Enka Elen G. 1759 i 70 Dalosen bnr. 4.

 

3) Peder Christensøn (1734‑1807), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 4.7.1759, tl. 13.5.‑60. G. 1759 m. Gjertrud Jonsd. (1728‑1814) fra 88 Utland.

Barn:

1. Anne Chierstina, f. 1760, til Sjonbotn i Nesna, gift 1792 med Didrik Jensen f. 1762 i 70 Dalos bnr 1, 3 barn,

2. Elen Johanna, f. ‑61, konf. -84 ("enfoldig"), enke etter Elias Pedersen Steiro ved farbror Andreas sitt skifte 1814,

3. Kristen, f. -63,

4. Jon, f. ‑65, hadde en sønn Mathias f. 1813, død samme år, Mor: Pauline Mortensdatter f. 1767 Hammerø i Nesna,

5. Davidlina, f. ‑69 (her),

6. David, f. 20.5.‑72, d. 19.10.‑73.

 

4) Jens Eliassøn (5.8.1770‑22.1.1854) fra Fisktjønna NR fikk bbr. dat. 24.5.1801, tl. 12.10.‑02. G. 1801 m. Davidlina Pedersd. (1769‑9.12.1830), datter av f.br.

Barn:

1. Gjertrud, f. 21.5.1802 (her),

2. Jens Christian, f. ‑06, d. ‑22 (druknet på Ranfjorden og ikke funnet),

3. Martha, f. ‑08 (Stor‑Alteren NR).

G.II. 1833 m. Marit Eliasd. (1770‑etter 1833), enke fra Ytteren bnr. 1 NR.

 

5) Isach Johansen (1800‑23.3.‑49) fra 79 Kvitnes fikk bbr. dat. 25.2., tl. 17.6.1833. Han var medlem av det første formannskapet i Hemnes. G. 1827 m. Giertrud Jensd. (1802‑ etter -75), datter av f.br.

Barn:

1. Johannes, f. 27.4.1827, d. 12.9.-57, gift 1856 med Lorentse Lorntsdatter f. 1832 på 92 Straumsnes, ingen barn,

2. Jens Christian, f. 20.3.‑29, d. 11.8.‑48,

3. David Johan, f. 31.3.‑31 (13 Skravlå),

4. Peder Andreas, f. 17.2.‑34, til Sjonbotn i Nesna, gift 1859 med Maren Andersdatter f. 1836 Sjonbotn, 3 barn,

5. Marit Zachrina, f. 30.10.‑36 (husmannskone 70 Dalosnes),

6. Sylvester, f. 20.5.‑39 (66 Geitvika),

7. Jacob, f. 24.3.‑42, død 1909, til Myklebostad i Nesna, gift 1869 med Petrine Andersdatter f. 1839 på 2 Osmoen, 4 barn,

8. Anne Dorthea, f. 7.7.‑45, d. etter 1900, til Fuglstad i Nesna, gift med Peder Larsen f. 1844 på Løkberg i Nord-Rana, 3 barn.

Gjertrud kårkone og enke her på Gjesbakken i 1875.

 

6) Anders Christoffersen (1813‑13.10.‑65) fra Øver­dal bnr. 3 NR. G. 1844 m. Johanna Johnsd., "Vakker­Johanna" (1816‑3.6.1916) fra 92 Straumfors bnr. 1.

Hennes barn før ekteskapet: Anne Holgersdatter f 1836 (til 108 Villmoen), Far: Holger Larsen f. 1801 Skamdalsaksla i Nord-Rana.

Felles barn:

1. Johan Jacob, f. 7.9.1844, skifte 1869,

2. Christense Thomine, f. 7.5.‑45 (70 Dalos pl. Enghaugen),

3. Thogert Laurias, f. 5.5.‑49 (77 Storstrand pl. Neset),

4. Julius Ivertus, f. 3.5.‑52 (her),

5. Jacobea Johanne, f. 26.1.‑55, gift i Rødøy ved farbror Kristoffers skifte 1915,

6. Peder Marthin, f. 16.2.‑58, d. 25.11.1935 (Hemnesberget, båtbygger), gift 1893 med Ellen Kristensdatter f. 1860 i 48 Forsbakken, 5 barn.

7. Karen Zachrine, f. 30.7.‑60 (96 Bjerklia pl. Sjøvoll).

Enka Johanna satt med bykselen til sønnesønnen kjøp­te bruket.

 

7) Julius Anderssen (1852‑31.1.1910), sønn av f.br. var bruker fra ca 1882. G. 1882 m. Hanna Christi­ansd. (1855‑8.12.1949), f. 1 Sandnes.

Barn:

1. Anton Johan, f. 1.5.1883,

2. Andrea Johanna, f. 15.6.‑85,

3. Kristian Martin, f. 19.10.‑88 (her),

4. Hansine Jonella, f. 15.8.‑92, d. 20.1.‑98,

5. Anette Helmine, f. 2.5.‑95 (Sjoneidet i Nesna).

 

8) Kristian M. Juliussen, f. 1888, sønn av f.br., fikk skj. fra Jørgen Coldevin for kr. 1200 og kår til mora, dat. 10.6., tl. 4.10.1812. G. 1914 m. Anna Nilsen (2.7.1887‑31.3.1978) fra Nesna.

Barn:

1. Gundis Alfrida, f. 13.3.1915,

2. Bjarne Nikolai Jul, f. 1. 12.‑16,

3. Arnolf Kristian, f. 25.7.‑18,

4. Anna Marie, f. 18.10.‑19,

5. Reidar Anton Juel, f. 29.3.‑ 21, d. 17.3.‑29,

6. Solveig, f. 2.11.‑23, d. 20.6.‑40,

7. Ragnhild, f. 23.4.‑25,

8. Rudolf, f. 14.1.‑27, død straks,

9. Solbjørg, f. 23.9.‑29,

10. Reidar, f. 26.2.‑31 (her).

 

9) Reidar Gjesbakk, f. 1931, sønn av f.br., fikk skj. fra faren på bnr. 2 og 7, dat. 1.1.1962. G. 1961 m. Eli Øvringmo f. 1942, fra 89 Straumbotn bnr. 4.

Barn:

1. Evy Anita, f. 27.11.1961 (Kolvereid),

2. Ernst Raymond, f. 14.2.‑63,

3. Kåre Martin, f. 26.7.‑65,

4. Ørjan, f. 10.9.‑66,

5. Anne Birgitte, f. 26.9.‑75.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.