Home / Gardene / 037 Kobbhaugen

037 Kobbhaugen


Hemnes Gård og Slekt, side 199 - 204

37. Kobhaugen (Vefsn 229)

Redigert 22. juni 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Kophoug 1666, Kophoug og Kophougen 1723, Kobhaugen 1838 og 1891. Betydningen av navnet er ikke enkel å tolke, men det er verd å nevne at nedenfor innmarka ligger en liten bergrygg som kalles 'Kobben".

Brukstall og utskiftninger:
Garden hadde ett bruk inntil 1875. Markeskjellsforretning mot 38 Elsfjord­strand 1823, og mot 36 Stormoen 1850, med utskiftning av felles skog i "Ves­termarka".

Kvern og sagbruk:
Brukeren betalte 4 skill. kvernskatt 1774, men kverna var mye eldre, da den var "forfalden og øde" 1776. Brukerne på Kobhaugen, Stormoen og Elsfjordosen fikk sagbruksprivilegium i fellesskap 1796. Saga ble bygd der det nå heter Sagmoen, på Kobhaugens side av elva. Denne saga er nevnt i et skifte 1821. 1832 ble gitt ny bevilling til sag på samme sted. Høsten 1844 brast sagdammen, og de store vannmengdene som var i magasinet forårsa­ket en flom som forandret elveløpet ved 38 Elsfjordstrand.

Skjerping:
1907‑17 var det anvist flere skjerp på jernmalm ved Ramdalen.

MATRIKKELGARDEN KOBHAUGEN, GNR. 37.
Ikke nevn i Helgeland General Jordebog 1658, men oppført av Landkom­misjonen 1661 med landskyld 1 pund fisk.

1723   "Tømmer og Brendefang. Frostig Jord, gandske uvis til Korn og tung­vunden". Gl. matr.nr. 44, landskyld 12 mark.

1838   Nytt matr.nr. 35, lnr. 152, landskyld 4 ort 22 skill.

1865   Omtrent 12 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 138 lass høy årlig. Delvis frostlendt. Tilstrekkelig havning. Skog til husbe­hov, og 4 tylvter sagtømmer for salg årlig. Det fins et lite vannfall. Garden ligger 1/4 mil fra sjøen.

1891   Gnr. 37, skyld 3,82 skyldmark.

FOLKETELLINGER

 

                                   Husbonds‑       Kårfolk Tjenere Husmanns‑       Inderster

                                   folk                                                                                                    folk

1801                 7                                              1                                  3                                  2                                              1

1865                 9                                             2                                  2                                  7                                              1

1875                 7                                             0                                  0                                  6                                              4

1891                 10                                            0                                  1                                  8*                                            4

*1 fosterbarn

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

                                   Hester Storfe   Sauer   Geiter   Svin                 Bygg                Havre   Poteter

1723                 1                                  6                                  12                                0                                  0                                  1 1/4                0

1835                 1                                  6                                  14                                5                                  0                                  2                                  0                                  1 1/2

1865

Opps.              2                                  8                                  8                                  1                                  1                                  2                                  1                                  12

Pl. 1)                0                                  2                                  1                                  0                                  0                                  1/8                   0                                  4

Pl. 2)                1                                  3                                  3                                  4                                  0                                  5/8                   1/2                   2

Sum‑65 3                                  13                                12                                5                                  1                                  2 3/4                1 1/2                18

1875

Opps.              1                                  11                                12                                3                                  1                                  1 1/2                4/5                   8

Pl. 1)                0                                  1                                  4                                  1                                  0                                  1/5                   0                                  3

Pl. 2)                1                                  3                                  4                                  1                                  0                                  1                                  1/5                   4

Sum‑75 2                                  15                                20                                5                                  1                                  2 7/10               1                                  15

1) Høgmoen     2) Liltenget

MANNTALL
1666   2 brukere
1701   1 bruker, 2 sønner

EIERE
Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Kjøpt av brukeren 1882. Seinere sel­veiere.

BRUKERE.

Bnr. 1 (lnr. 152) KOBHAUGEN, landskyld 1 pund, 1838: 4 ort 22 skill., 1891: M. 2,56.
1) Michel Halvorsøn var den første kjente brukeren, nevnt 1661. Landskylda var da 1 pund. Ved M 1666 var Michel 61 år og var bruker av 18 mark, og Anders, 50 år, var bruker av 6 mark. Denne Anders er ikke nevnt i skattelistene fra 1667 og seinere. Michel er nevnt fram til 1679, og med 1 pund.

2) Nils Bentsøn (ca 1652‑1729) var bruker 1680‑1729. Hans alder 1701 var 49 år. G.I. m. ukjent.
Barn:
    
1. Jens, 12 år 1701, i Kjøbenhavn 1729.
G.II. ca. 1690 m. Kirsten Olsd. (ca 1665‑1729).
Barn:
    
2. Anders, 10 år 1701, d. før ‑04,
    
3. Inger, f. ca ‑01 (her),
    
4. Anders, f. ‑04 (husmann her),
    
5. Judith, f. ‑09 (husmannskone 14 Elsfjord),
    6. Anne, f. -13 ikke nevnt i fars skifte 1729.

3) Erik Nilssøn (ca 1701‑47) fra 20 Drevvatn bnr. 5 og en bror av Arnt Nilssen Knutli, var bruker fra ca 1729. G. 1726 m. Inger Nilsd. (ca 1701‑47), datter av f.br.
Barn:
    
1. Kirsti, f. 1727 (her),
    
2. Nils, f. ‑32 (husmann her),
    
3. Jacob, f. ‑35,
    
4. Ole, f. ‑38,
    
5. Dorthea, f. ‑40,
    
6. Hendrich, f. ‑42.
Ved skiftet etter Erik og kona 1747, var boets brutto 93‑9‑10, avg. 20‑4‑4. Husdyr: 1 hest, 6 kyr, 1 markok­se, 2 kalver, 8 sauer, 2 jømmer, 1 vær, 3 lam, 2 geiter, 1 risbit bukk, 2 kje. Alle barna nevnt i skiftet.

4) Anders Jacobsøn (1725‑1803) fikk bbr. dat. 12.6.1747, tl. 30.4.‑48. G. 1747 m. Kirsten Eriksd. (1727‑98), datter av f.br.
Barn:
    
1. Inger Anna, f. 1748 (pl. Hestmyrbakken her > 61 Grønvik), hun hadde en datter Anna f -76, Far: Ingebrigt Jonsen f -58 13 Skravlå.
    
2. Erich, f. ‑51 (husmann her),
    
3. Karen, f. ‑53 (husmannskone 147 Nerleiren),
    
4. Berte, f. ‑56 (39 Seljeli bnr. 3),
    
5. Pernille, f. ‑60 (16 Svartkjønli),
    
6. Kristina, (her), nevnt i bror Jacobs skifte 1811,
    
7. Jacob, f. ‑71, d. 1811, trolig ugift, arvinger søsken.

5) Nils Arntsøn (1765‑1816) fra 31 Knutli fikk bbr. dat. 20.6., tl. 13.10.1788. G. 1788 m. Kierstina Andersd. (1766‑etter 1809), datter av f.br.
Barn:
    
1. Arnt, f. 1790,
    
2. Anders, f. ‑91,
    
3. Nils, f. 6.11.‑93,
    
4. Jonella Kierstina, f.‑96, d. 1808,
    
5. Karen Susanna, f. ‑98 (21 Luktvassli bnr. 3),
    
6. Nils, f. 1800, d.‑03 Barnekopper,
    
7. Elen Maria, f. ‑05,
    
8. Dorethea, f. ‑07,
    
9. Johan Christen, f. ‑09.

6) Nils Monssøn (ca 1772‑5.6.1836) fra Ømmervass­bukt i Vefsn, fikk bbr. dat. 29.8., tl. 7.10.1817. G. 18 15. m. Marit Olsd. (1788‑4.12.1871) fra 36 Stormoen.
Barn:
    
1. Oline, f. 1814, ikke nevnt i fars skifte 1836,
    
2. Karen Oline, f. 2.11.‑17, død samme år,
    
3. Mons Christian f. 10.10.‑19 (her),
    
4. Ole Johan, f. 3.5.‑22 (her pl. Høgmoen),
    
5. Karen Olava, f. 2.10.‑25 (33 Elsfjordosen), USA-82.

7) Peder Pedersøn (1802‑15.5.‑75) fra 58 Svaleng bnr. 2. G. 1837 m. enka Marit. Ingen barn.

8) Mons Nilsen (1819‑27.12.1903), stedsønn av f.br. fikk bbr. dat. 5.7., tl. 14.9.1848. G. 1846 m. Peternille Christophersd. (3.12.1821‑11.7.1902) fra Stien i NR. 
Barn:
    
1. Anne Lorentse, f. 29.8.1845,
    
2. Nils Mathias, f. 16.4.‑47, gm Dorthea Sørensd. f -43 25 Skogsmo,
    
3. Susanna Marie, f. 10.6.‑48 (1 Sandnes bnr. 2),
    
4. Marie Olava, f. 7.2.‑50,
    
5. Christence Jacobea, f. 7.8.‑51,
    
6. Bereth Lovise, f. 2.9.‑53 (her),
    
7. Pedernille Emilie, f. 17.1.‑55, d. 13.4.‑57,
    
8. Peder Johan, f. 23.3.‑57 (Sagmoen her),
    
9. Mathilde Petrine, f. 10.8.‑59, d. 8.1.‑63,
    
10. Caspara Juell, f. 2.11.‑61 (Hemnesberget ‑91), g -89 m Jakob Nilsen f -51 102 Trongmoen, de bodde på Hemnesberget,
    
11. Mensine Petrine, f. 12.7.‑64 (64 Presteng pl. Haugen), se også Årbok for Hemnes 2007, s. 7-16,
    
12. Jacob Andreas, f. 12.5.‑68, gm Kornelia Eriksd. f -66 Seljebakkneset 106 Valåmoen, de bodde 1920 på Store Selsøy.

9) Carolus Johan Olsen (23.3.1853‑13.2.1946) fra 24 Rundsvoll i Vefsn fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 1182,22, dat. 2.8.1885, tl. 2.12.‑95. G.I. 1876 m. Beret Monsd. (1853‑20.5.‑94), datter av f.br.
Barn:
    
1. Petter Martin, f. 2.8.1874, død samme år,
    
2. Peter Martin, f. 19.4.‑77 (63 Sund bnr 14),
    
3. Ole Andreas, f. 14.1.‑79, g 1901 m Kristianne Eliasd f -74 Nyladenget Bjellånes i Nord-Rana, de bodde 1919 på Storforshei,
    
4. Anna Dorthea, f. 26.4.‑80,
    
5. Nils 12 (?) Mathias, f. 8.8.‑83 (100 Røssåauren bnr. 2),
    
6. Lorense Emilie, f. 18.1.‑85,
    
7. tv. Petra Christine, f. 20.4.-87 (33 Elsfjordosen bnr. 5), og 
    
8. tv. Martin Nikolai, f. 20.4.‑87 (70 Dalosen bnr. 31)
    
9. Caroline Bergitte, f. 19.8.‑89 (20 Drevvatn bnr. 10),
    
10. Albert Martin, f. 27.2.‑92,
    
11. Birger Lossius, f. 20.5.‑94 (16 Svartkjønli bnr. 6).
1896 flyttet Carolus Olsen til 26 Hjartli, hvor han giftet seg. Om 2. ekteskap og barn i dette, se der.

10) Gabriel Andreas Olaussen f. 1862 i Hattfjelldal var bruker her fra ca 1898. Han hadde ikke skjøte. G. før 1886 m. Susanna Pedersd. (1854‑14.8.1906) fra Ørjedalen i Hattfjelldal. Hun var halvsøster av neste bruker.
Barn:
    
1. Klara, f. 1886,
    2. Olga, f. -88,
    3
. Jenny, f. ‑91,
    4
. Johanna, f. ‑93,
    5
. Dagny, f. 17.4.‑99,
    6
. Gunnar Sten, f. 15.6.1901.

I skiftet etter kona Susanna i 1907 hadde Gabriel adressen Mr John Lee, Bangor, Wisconsin, USA. Alle barna nevnt i mors skifte.

11) John Hanssen (1846‑7.10.1926), tidligere bruker på 36 Stormoen og 108 Villmoen, fikk skj. fra Carolus Olsen for kr. 1200, dat. 25.9., tl. 1.12.1909. Om fam. se 108 Vill­moen.

12) Georg Johnsen Kobhaug (1902‑28.11.‑88), søn­nesønn av f.br., fikk skj. fra John Hanssen for kr. 1000 og kår til selgeren og hans husholderske Nikoline Nikolaisen (21.5.1886‑3.6.1951), tl. 16.10.1926. G. 1962 m. Mathilde Nystad fra Drevja. Ingen barn.

13) Kjell Solvang, en slektning, kjøpte bnr. 1 1985. G.m. Heidi Svingen fra Mo.
Barn:
    
1. Pia, f. 1974,
    
2. Ida, f. 1983.

HUSMENN OG SMÅBRUKERE.

HESTMYRBAKKEN.
1) Anders Nilssøn (1704‑11.2.‑82) f. her, husm. fra ca 1730.
En datter u.e.:
    
1. Karen, f. 1724, Mor: Marit Andersd. 11 Espervik.
G.I. 1730 m. Kirsten Nilsd. (ca 1701‑1747).
Barn:
    
2. Nils, f. 1730 (husmann 102 Mellingsjorda ?) ikke nevnt i bror Johannes skifte 1795,
    
3. Jens, f. ‑34, i 5 Brennesvik ved bror Johannes skifte,
    
4. Johannes, f. ‑37 (20 Drevvatn bnr. 2) skifte 1795,
    
5. Arnt, f. ‑39 på Saura ved F1801, g -76 m Eva Olsd f -45 Stavseng på Dønna.
G.II. 1748 m. Karen Christophersd. (1711‑etter -82) fra 19 Drevvassbukt bnr. 1. Anders og Karen var trolig tre­menninger, da de måtte ha kongelig bevilling til ekte­skap.
Barn:
    
6. Giertrud Kiersten, f. 1748 ikke nevnt i bror Johannes skifte 1795,
    
7. Enger, f. ‑50, gm Erich Olsen Sæteraaen ved bror Johannes skifte,
    
8. Christopher, f. ‑52, d. 20.10.‑82.
Anders var kort tid husmann på 14 Elsfjordnes, og fra ca 1750 på 39 Seljeli.

2) Nils Eriksøn (1732‑1.6.‑83) f. Kobhaugen. G.m. Anna Andersd. (1716‑1806).
Barn:
    
1. Inger, f. ca 1753, ikke døpt i Hemnes, nevnt i fars skifte 1783,
    
2. Erik, f. ‑56, d. ‑57 Barnekopper,
    
3. Erik, f. ‑58, d. ‑67,
    
4. Anders, f. ‑60, d. 3.4.‑67,
    
5. Nils, f. ‑64 (29 Kjerringhals bnr. 1),
    
6. Jens, f. ‑64, d. 30.4.‑67,
    
7. Isach, f. 23.5.‑66 (28 Bjerknesli),
    
8. Erich Andreas, f. 10.7.‑68, d. 15.4.‑75,
    
9. Judith, f. ‑70, nevnt i fars skifte 1783,
    
10. Karen, f. 2.9.‑72, d. 17.5.‑73.
Enka Ane gift 1785 på 29 Kjerringhalsen bnr. 1.

3) Erik Anderssøn (1751‑1828) f. Kobhaugen. Erik bodde i 40 Myrvik før han kom hit som husmann 1785. G. 1775 m. Syneve Nilsd. (1753‑92) fra 16 Svartkjønli.
Barn:
    
1. Jakob, f. 15.8.1775, i Finnviken i Nesna ved morfars skifte 1810, ikke nevnt i fars skifte 1828,
    
2. Anders, f. 23.9.‑79, i Trondheim ved morfars skifte, ikke nevnt i fars skifte,
    
3. Nils, f.‑87, død samme år,
    
4. Dorthea, f.‑89 (144 Jerpbakken bnr. 2).
Etter 1792 og før ‑99 flyttet Erik til 64 Presteng som gardsdreng hos Md. Drejer. Erik død i 21 Luktvassli.

4) Nils Nilssøn (1751‑etter 1808) fra 134 Skresletta, G.I. 1791 m. Inger Andersd. (1748‑97) fra bnr 1 her.
Barn:
    
1. Nils Andreas f. 7.7.1793, nevnt i morbror Jakobs skifte 1811.
G.II. 1797 m. Johanna Nilsd. (1759‑etter 1808) fra 137 Trett­bakken bnr. 2.
Barn:
    
2. Pernille Maria f. 1802, d. ‑08.
Nils Nilssøn ikke oppført på Kobhaugen i Militære rul­ler 1808.

5) Nils Thomassøn (1771‑1862) var oppført som hus­mann her i Militære ruller 1808, flyttet seinere til 36 Stor­moen pl. Kivamoen. Om fam. se der.

HØGMOEN (sør).
1) Ole Nilssen (1798‑1879) fra 21 Luktvassli bnr. 1, var husmann her fra ca 1829 til ‑37, da han flyttet tilbake til 21 Luktvassli som bruker. Om fam. se der.

2) Ole Johan Nilssen (1822‑27.11.1894) fra Kobhau­gen, var husmann her fra 1847. G. 1847 m. Elen Nilsd. (1822‑25.12.‑87) fra Valåmoen bnr. 2.
Barn:
    
1. Johanna Dorthea, f. 8.1.1846 (36 Stormoen bnr. 4),
    
2. Pedernille Marie, f. 11. 10.‑47 (30 Svartvatnet),
    
3. Anna Kathrine, f. 14.1.‑52 (Hemnesberget ‑91), g 1880 m Thomas Johannessen f -58, 7 Leirvik, de bodde på Hemnesberget,
    
4. Nils Nicolai Heitmand, f. 15.9.‑55, i Gilman, Peree Co, Wisconsin ved foreldrene skifte 1895, fortsatt i USA -99.
    
5. Jakob Didrik, f. 21.1.‑58 (36 Stormoen pl. Kivamo),
    
6. Ole Esaias Conrad, f. 5.5.‑60, d. 5.2.‑61,
    
7. Ole Elias Conrad, f. 28.1.‑62, d. 2.2.‑63,
    
8. Lorentse Pedernille, f. 4.4.‑65 (20 Drevvatn bnr. 20).
Før 1862 flyttet fam. til 36 Stormoen.

HØGMOEN (nord).
1) Christen Thomassen (1818‑25.9.‑91) fra 27 Vass­haug, var husmann her 1855‑90. G. 1847 m. Maren Eriksd. (1816-8.11.1909) fra 116 Bygdåsen bnr. 2.
Barn:
    
1. Ingeborg Anna, f. 27.9.1849, gm Peder Pettersen fra Storvik i Gildeskål,
    
2. Trine Mathilde. f. 12.2.‑54. d. 15.6.‑55,
    
3. Trine Mathilde. f. 9.10.‑55 (20 Drevvatn bnr. 10).

2) Ole Nikolai Larsen (ca 1830‑30.9.1902) tidl. for­pakter på 24 Rundsvoll i Vefsn, husm. her fra 1891. G. ca 1852 m. Ane Martha Gabrielsd. (1822‑26.5.1902).
Barn:
    
1. Carolus, f. 1853, d. 1946 (37 Kobhaug > 26 Hjartli),
    2. Anne Emilie, f. -55,
    3. Olaus Lund, f. -58 (26 Hjartli),
    4. Albert Martin, f -60,
    5. Grete Kristine, f. -63 (24 Rundsvold)

Ole konkurs 1884, offentlig understøttet på 24 Runsdvold ved F1900.

Bnr. 7 HØGMOEN (begge plassene) ble kjøpt av A.K. Anderssen ved kjøpekontrakt 1917, og skj. fra Georg Kobhaug til Ottar Nordli, tl. 27.10.1939. Bruket fikk bnr. 7 og brukes sammen med bnr. 2.

Bnr. 2 (lnr. 152b) BAKKAN, tidligere husmanns­plassen LILTENGET, fraskilt 1875 fra bnr. 1 med landskyld 1 ort 15 skill., seinere M. 1,26.
1) Mons Olsen (1797‑5.12.1877) fra 36 Stormoen var husmann her fra 1835. G. 1846 m. Golla Nilsd. (1804­-27.11.1900) fra 31 Knutli.
Barn:
    
1. Ole Nicolai, f. 2.1.1846, død samme år,
    
2. Ole Marthinus, f. 17.10.‑47, død samme år,
    
3. Lorents Nicolai, f. 25.2.‑51, d. 6.11.‑90 ugift.

2) Samuel O. Anderssen (1830‑2.10.1918) fra 38 Els­fjordstrand fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 591,11, dat. 21.8.1885, tl. 20.5.‑90. P.g.a. husmanns­kontrakt på bruket, flyttet han ikke hit før 1900. Om fam. se 38 Els­fjordstrand, Elsfjord skole, Nordli.

3) Anders K. Anderssen (1868‑1.11.1958), sønn av f.br., fikk skj. fra sin far tl. 30.10.1917. G. 1906 m. Anna Iversen (1881‑23.8.1939) fra 23 Luktvatnet pl. Hundvika.
Barn:
    
1. Ivar, f. 19.4.1908 (Drøbak),
    
2. Sverre, f. 30.4.‑11, d. 2.5.‑40 (krigsmedaljen post mortem),
    
3. Ottar, f. 6.7.‑13 (Florø),
    
4. Erling, f. 14.6.‑15 (Bærum),
    
5. Harald, f. 19.6.‑17 (Harstad),
    
6. [Audun] Sigvard, f. 17.3.‑25 (Tønsberg).

4) Ottar Nordli f. 1913, sønn av f.br., fikk skj. av sin far på bnr. 2, tl. 18.2.1936. Bnr. 2 og 7 har vært bort­leid, dels til forpaktere, dels som tilleggsjord, og er nå solgt til gnr. 38 Elsfjordstrand.

Bnr. 3 SAGMOEN, tidligere husmannsplass, fraskilt 1895 fra bnr. 1 med skyld M. 0,23.
1) Peder Monssen (1857‑17.1.1907) fra bnr. 1 her, var husmann fra 1886 og fikk skj. fra John Hansen for kr. 250, tl. 29.5.1896. G. 1886 m. Olava Jørgine Nilsd. (1857‑9.2.1927) fra 17 Vesterbekkmo, f. i Vefsn.
Barn:
    
1. Lorense Ovedia, f. 25.8.1886 (100 Røssåauren bnr. 11),
    
2. Nilsine Petrine, f. 28.8.‑89 (34 Tronmoen bnr. 2),
    
3. Nils Jørgen, f. 6.9.‑91 (Bergen),
    
4. Peter Martin, f. 25.6.‑94, d. 6.6.1916,
    
5. Pauline Olava, f. 18.5.‑96 (42 Mula bnr. 4),
    
6. Benhard Lossius, f. 24.11.‑98 (Bergen).
    
7. Borghild, f. 6.2.1901 (Bergen).

2) Martin Johansen (1876‑22.11.1934) fra 31 Knutli pl. Andbakken, fikk skj. fra Olava Nilsd. for kr. 800 og kår, tl. 25.5.1907. G. 1907 m. Randine Jensd. (1871­–17.12.1930) fra 34 Tronmoen.
Barn:
    
1. Paula, f. 24.3.19 10, død samme år,
    
2. Reidar Martin, f. 29.1.‑12 (her),
    
3. Paul Johan, f. 3.2.‑15, d. 29.8.‑85 ugift.
Boet etter Martin og Randine var uskiftet i mange år.

3) Reidar Sagmo (1912‑24.7.‑45), sønn av f.br., var bruker fra 1934. G.m. Klara Flatås, f. 1911, fra 33 Els­fjordosen bnr. 6.
Barn:
    
1. Reidar Martin, f. 1.1.1940 (her),
    
2. Mai Kirsten, f. 21.8.‑41 (106 Valåmoen bnr. 2),
    
3. Unn Randi, f. 25.9.‑44 (Kvæfjord).
Enka Klara var bruker til 1981.

4) Reidar Sagmo, f. 1940, sønn av f.br., var bruker fra 1981, etter at boet var skiftet. G. 1962 m. Oddrun Kvitvær, f. 26.3.1943, fra Lurøy.
Barn:
    
1. Randi Merete, f. 16.11.1962,
    
2. Karin Johanne, f. 2.3.‑64,
    
3. Paul Andre, f. 25.11.‑65,
    
4. Odd Reidar, f. 27.7.‑67,
    
5. Trine Lise, f. 4.8.‑78.

Bnr.4 KROKENGET, fraskilt 1918 fra bnr. 1 med skyld M. 0,23. Bernhard Mikalsen Sagmo fikk skj. fra John Hansen for kr. 1000, tl. 12.1.1818. Ikke bosatt her. Bruket gikk over til Eilert Presteng for gjeld. Arnt Bomnes kjøpte Vestre Sagmo, men ikke Krokenget. Han brukte det noen år, og sa det så fra seg til fordel for Paul Anbak, som bosatte seg her 1941.

Bnr. 5 SOLVANG, fraskilt 1921 fra bnr. 1 med skyld M. 0,70.
1) Parellus Johnsen (1888‑27.6.1976), fikk skj. fra sin far John Hansen for kr. 600, tl. 12.12.1921. G. 1914 m. Anna Lorentsen (1885-30.1.1977) fra 130 Bollermo.
Barn:
    
1. Anny Kristine, f. 2.10.1915 (129 Bryggfjell lille bnr. 5),
    
2. Gunnleik Johan, f. 21.1.‑17 (her),
    
3. Mildrid Lund, f. 27.1.‑18 (Bærum),
    
4. Bjarne, f. 31.7.‑20,
    
5. Eilif, f. 15.8.‑21,
    
6. Leif Gudmund, f. 1.7.‑23, d. 4.4.‑24,
    
7. Gunvor, f. 3.5.‑26.
Parelius Johnsen var den siste som bar posten mellom Hemnesberget og Elsfjord. Det var nødvendig i de periodene når rutegående transportmidler måtte inn­stille. Hans tjenestetid i postverket var 1923‑33.

2) Gunnleik Solvang, f. 1917, sønn av f.br., overtok bruket 27.5.1966. G. 1951 m. Julianne Bjerkadal, f. 1928, fra 50 N.Bjerkadal bnr. 2.
Barn:
    
1. Kristin, f. 4.6.1952,
    
2. Anne Brita, f. 3.4.‑55.

Bnr. 6 HAGEN, fraskilt 1921 fra bnr. 1 med skyld M. 0,10.
Rakel Haugseth fikk skj. fra John Hansen for kr. 200, tl. 16.10.1926. Ingen bosetning her. 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.