Home / Gardene / 040 Myrvik

040 Myrvik


Hemnes Gård og Slekt, side 219 - 226

40. Myrvik (Vefsn 232)

Redigert 2. september 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Myrwig 1647, Myrvigen 1723, Myrvik 1838 og 1891. Daglignavnet Myrbekken ble også brukt i kirkebøkene, og fantes med formen Myrbech så tidlig som 1623.

Brukstall og utskiftninger:
Garden hadde ett bruk inntil 1733, og to bruk 1734‑1892. Seinere adskil­lig oppdeling. Markeskjellsforretning mot 39 Seljeli 1822 og mot 41 Furuhatten 1825.

MATRIKKELGARDEN MYRVIK, GNR. 40.
Garden var ryddet i allmenningen omkring 1620, men var øde i flere perio­der og hadde ikke fast bosetning før 1639. Landskylda, når den var nevnt, var 1 pund fisk. Fra 1647 var landskylda ½ våg fisk.

1723   "Tømmer og Brendefang til fornødenhed. Kaagefisk for Landet. Temmelig Soelgang, god Jord til Korn og Græsning, men besværlig Fæemarch". Gl. matr.nr. 50, landskyld 1 pund 12 mark.

1838   Nytt matr.nr. 28, lnr. 157 a og b, landskyld 3 daler 16 skill.

1865   Lnr. 157a: 23 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 64 lass høy årlig. Fjellslåttene antas å gi omtrent 70 lass høy à 8 våger. Garden er frostlendt og noe tungbrukt. Tilstrekkelig og god havning. Skog til husbehov men intet til avvirkning. Bruket har del i et vannfall. Garden ligger ved sjøen.

            Lnr. 157b: Årlig høyavling 94 lass. Ellers som lnr. 157a.

1891   Gnr. 40, skyld 9,29 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer   Geiter   Svin                 Rug                  Bygg                Havre   Poteter

1723                 1                                  9                                  20                                0                                  1/4                   3 1/2                0                                  0

1835                 2                                  19                                23                                0                                  0                                  1/4                   7                                  2 1/2                4 1/2

1865

157a                 2                                  10                                11                                0                                  1                                  3/8                   3/8                   1                                  4 1/2

157b                3                                  11                                6                                  0                                  1                                  0                                  3                                  2                                  12

Pl. 1)                0                                  1                                  4                                  0                                  0                                  0                                  1/8                   0                                  2 1/2

Pl. 2)                0                                  1                                  5                                  0                                  0                                  0                                  1/4                   0                                  2

Sum‑65 5                                  23                                26                                0                                  2                                  3/8                   3 3/4                3                                  21

1875

157a                 1                                  8                                  18                                2                                  0                                  1/4                   2 1/2                2                                  8

157b                3                                  11                                14                                0                                  0                                  0                                  2 1/2                3                                  10

Pl. 1)                0                                  2                                  1                                  1                                  0                                  0                                  1/5                   0                                  2

Pl. 2)                0                                  4                                  9                                  0                                  0                                  0                                  1/5                   1/5                   2

Sum‑75 4                                  25                                42                                3                                  0                                  1/4                   5 2/5                5 1/5                22

1) Naustenget   2) Elvenes

MANNTALL
1666   1 bruker, 2 sønner
1701   1 bruker,        1 sønn, 1 gardsdreng

FOLKETELLINGER

                        Husbonds‑       Kårfolk Tjenere Husmanns‑       Inderster

                        folk                                                                                                    folk

1801     10                                            3                                  2                                  0                                             1

1865     6*                                            3                                  8                                  6                                             3

1875     6**                                           2                                  6                                  6*                                            9

1891     5                                             2                                  6                                  2                                             7

*1 fosterbarn    **2 fosterbarn

EIERE.
Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Kjøpt av brukerne 1876 og ‑85. Brukeren av lnr. 157a klarte ikke sine forpliktelser, og Hemnes kom­mune fikk skj. på bruket 1898 og solgte til ny bruker samme år. Seinere selveiere.

BRUKERE.
1) Simen Myruig eller Myrbech var den første sik­kert kjente brukeren. Han var her fra 1623 til ‑34, med avbrudd ‑33, da bruket lå øde. Øde igjen 1635‑38.

2) Mons Myruig forsøkte seg 1639, men Simen kom igjen 1640. Det er noe uklart mellom 1640 og ‑45, hvor Simen og enka er oppført skiftevis, men enka avsluttet.

3) Anders Gregussøn var her 1645‑78, inntil ‑49 som ødegårdsmann med landskyld 1 pund. Fra 1750 var landskylda ½ våg. Ved M 1666 var Anders 50 år, med sønnene Nils og Simon, alder ikke oppgitt.

4) Thomas Myrvig var bruker 1680‑89.

5) Jacob Bendtsøn (ca 1651‑1735) var bruker 1690-­1733. Han var lagrettes­mann. G.m. Marit Andersd. fra 39 Seljeli.
Barn:
    
1. Aren, 10 år 1701 (bnr 2 her),
dessuten kjennes fra skiftet etter mora:
    
2. Guru, (145 Oldernes bnr. 1),
    
3. Maren (her),
    
4. Karen (Sjonbotnet i Nesna).
Ved skiftet etter Marit 1723, var boets brutto 109‑2‑1, avg. 39‑0‑8. Husdyr: 1 hoppe, 11 kyr, 2 marknaut, 4 årsnaut, 10 sauer, 10jømmer, 10 geiter, 2 hane­geiter, 2 bukker. Da Jakob døde ble garden delt i to like store bruk.

Bnr. 1 (lnr. 157a) MYRBEKKEN, landskyld 18 mark, 1838: 1 daler 2 ort 20 skill., 1891 M. 4,37.
6) Arnt Christensøn (ca 1691‑6.4.1778) fikk bbr. dat. 29.4., tl. 8.7.1734. G.I. 1734 m. Maren Jacobsd. (ca 1684‑1748), datter av f.br. lngen barn. G.II. 1748 m. Ane Eriksd. (1722‑1804) fra 135 Tverå.
Barn:
    
1. Christen, f. 1750, nevnt i fars skifte1778,
    
2. Kirsti, f. ‑54 (her),
    
3. Maren, f. ‑57, nevnt i fars skifte 1778,
    
4. Elen, f. ‑60.
Ved skiftet etter Arnt 1778, var boets brutto 85‑3‑8, gjeld og avg. 36‑1‑11. Bøker: Povel Andersens postill. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 5 sauer, 10 jømmer, 1 geit.

7) Ole Paulsøn (1751‑20.11.1831) fra 32 Steinmoen, var bruker fra 1776. G. 1778 m. Kirsti Arntsd. (1754­-23.5.1822), datter av f.br.
Barn:
    
1. Anna Johanna, f. 22.2.1780, d. ‑90,
    
2. Pauline, f. 11.2.‑85 (her),
    
3. Ane Dorthea, f.‑92, d. 23.5.1822 ugift.

8) Peder Jonsøn (1771‑23.9.1834) fra 39 Seljeli bnr. 1, fikk bbr. dat. 20.5., tl. 10.11.1806. G. 1806 m. Pauline Olsd. (1785‑16.8.1854), datter av f.br.
Barn:
    
1. Nils Johan, f. 1807, skifte 1839, ugift,
    
2. Olava Kierstina, f. ‑08 (101 Røsså),
    
3. John, f. ‑10 (82 Høykleppen),
    
4. Ole, f. ‑12 (her),
    
5. Povel Christian, f. ‑16 (her pl. Naustenget),
    
6. Berith, f. 5.5.‑19 (89 Straumbotn bnr. 2),
    
7. Andreas, f. 6.6.‑22, skifte 1843, ugift,
    
8. Ane Dorthea, f. feb.‑25, d. 12.3.‑29,
    
9. Kierstina Marie, f. 2.2.‑27, nevnt i bror Andreas skifte 1843,
    
10. tv. Pernilla, f. 11.4.-30, død samme år, og 
    
11. tv. Maren Anna, f. 11.4.‑30, død samme år, i Seljelid ved Anne C Eriksd Seljelids skifte 1868.
Enka satt med bykselen et par år etter mannens død.

9) Ole Pedersen (1812‑14.8.‑96), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 5.10.1836. Han var smed og rokkedreier. G. 1837 m. Ane Olsd. (1815‑14.12.1902) fra 39 Seljeli bnr. 1.
Barn:
    
1. Nils Johan, f. 6.10.1839,
    
2. Peder Andreas, f. 9.6.‑41,
    
3. Olava Kristine, f. 20.9.‑43 (her),
    
4. Ole Johan, f. 6.6.‑46 (USA‑69, i Lyon county, MN ved foreldrenes skifte 1903).

10) Anders Johnsen, f. 16 Svartkjønli 1836, fikk bbr. tl. 1.10.1861, mot kår til Ole Pedersen og hustru. G. 1863 m. Olava Olsd. f. 1843, datter av f.br.
Barn:
    
1. Johanna Dorthea, f. 14.10.1864.
Fam. reiste til USA‑69, fra Namsos 7.5.-69 med New Brunswick, til Quebec 21.6, i Gertrude, Cavalier county, Dakota ved foreldrenes skifte 1889. De hadde 4 barn til: Nils (-66), John (-70), Karen (-72) og Ole (-75).

11) Peder Johansen (1832‑7.1.1904) fra 16 Svartkjønli bnr. 1 ble bruker her ca 1870. G. 1865 m. Lorentse Joakimsd. (1841‑30.1.1871) fra Angermo i Vefsn. Hun er i skifte 1877 anført død 29.1.-71.
Barn:
    
1. Johan Reinert, f. 24.5.1865,
    
2. Elen Johanna, f. 2.3.‑69 (til Åkermoen 39 Seljeli),
    
3. Anthon Falk, f. 29.3.‑70.
Peder Johansen kjøpte bruket 1885, men klarte ikke forpliktelsene, så Hemnes kommune fikk skj. fra Pau­line Walnum for kr. 2026 og kår til bruker nr. 9 Ole Pedersen og hustru, dat. 9.11.1885, tl. 15.7.‑98.

12) Edvard Olsen (1822‑2.6.1911), husmann fra 107 Korgen pl. Granhatten, hadde vært bruker her fra før 1891 uten skj. Om fam. se Granhatten.

13) Ole Edvardsen (1856‑etter 1931), sønn av f.br. fikk skj. fra Hemnes kommune for kr. 1750 og tidligere påheftet kår, og kår til sin far, tl. 15.7.1898. G. 1886. m. Olava Johansd. (1861‑22.6.1916) fra Lurøy. Hun var pleiebarn i 52 Breivika hos Anders Andersen ved F1865. Mora hennes var tjenestepike der, hun tjente ved F1875 i 133 Brygfjeld store hos Ole Jakobsen.
Barn:
    
1. Bernhard Georg, f. 22.8.1886, d. 17.2.1907,
    
2. Edvard Olaus, f. 11.5.‑90 (her),
    
3. Eline Lund, f. 12.2.‑96 (her),
    
4. Anna Ottelia, f. 25.10.‑98, d. 9.3.1917. Ugift.

14) Edvard Olsen (1890‑18.7.1921), sønn av f. br. var bruker fra ca 1916. Han hadde ikke skjøte. G. 1916 m. Kaia Thomassen (1894‑15.4.1968) fra bnr. 2 her.
Barn:
    
1. Olga Elise, f. 6.2.1916,
    
2. Alf Olai, f. 11.3.‑17.

15) Anton Jørgensen (1895‑1.2.1986) fra Hemnesber­get, fikk skj. fra Ole Edvardsen for kr. 3600 og kår, tl. 13.6.1931. G.I. 1922 m. Eline (Olsd.) Myrvik (1896-­2.4.1934), søster av f.br.
Barn:
    
1. Bjarne, f. 10.10.1922,
    
2. Ole, f. 25.4.‑25,
    
3. Anna, f. 1.8.‑28 (her).
G.II. m. Hilda Samuelsen (1903‑10.2.‑75) fra 38 Els­fjordstrand bnr. 3.
Barn:
    
4. Kåre, f. 21.4.1936 (bnr. 6 her),
    
5. Bjørg, f. 19.1.‑38.

16) Edvind Røylid, f. 10.1.1925, fra Froland, arbeidet ved NSB til pensjonsalder. G.m. Anna Jørgensen, f. 1928, datter av f.br.
Barn:
    
1. Else, f. 16.7.1950 (til 17 Vesterbekkmo),
    
2. Eivind, f. 19.10.‑58,
    
3. Åge, f. 16.9.‑64 (her).
Edvind og Anna overtok bruket 1962.

17) Åge Røylid, f. 1964, sønn av f.br., overtok bruket 1989.

Bnr. 8 BRENDÅMO, fraskilt 1928 fra bnr. 1 med skyld M. 0,49.
1) Ingeman Thoresen (1878‑18.6.1959), f. 107 Korgen pl. Granhat­ten, fikk skj. fra Ole Edvardsen for kr. 400, tl. 10.8 1929. G. 1901 m. Anna Adolfsd. (1884-1.12.1962) fra 28 Bjerknesli bnr. 2.
Barn:
    
1. Ovalda Lovise, f. 24.2.1901, gift med Ingolf Olsen f. -99 Hemnesberget,
    
2. Jenny Adolfine, f. 13.5.‑04, d. 25.5.‑71,
    
3. Trygve, f. 21.6.‑09 (her),
    
4. Bernhard Georg, f. 14.5.‑12.

2) Trygve Thoresen (1909‑13.1.‑78), sønn av f.br., overtok bruket etter faren. G. 1957 m. Gerda Peder­sen, f. 2.8.1909, fra 14 Elsfjord.
Barn:
    
1. Solrunn, f. 29.6.1936.

3) Solrunn Thoresen, f. 1936, datter av f.br., overtok bruket etter foreldrene. G.m. Harry Martinsen fra bnr. 9 her. Bosatt Finneidfjord.

Bnr. 2 (lnr. 157b) MYRBEKKMOEN, oppstått ved delinga 1734 med landskyld 18 mark, 1838: 2 ort 2 skill., 1891: M. 4,92.
1) Arnt Jacobsøn (ca 1691‑ca 1738), sønn av bruker nr. 5 før delinga, fikk bbr. dat. 29.4., tl. 8.7.1734.
En datter f.e.
    
1. Anna, f. 1721 (her).
G. 1735 m. Kirsten Olsd. (ca 1699‑4.10.1783). Ingen felles barn.

2) Nils Erichsøn (1713‑67) fra 135 Tverå, fikk bbr. dat. 19.6., tl. 25.10.1742. G. 1739 m. enka Kirsten. Ingen barn.

3) Arnt Erichsøn (1720‑1804), bror av f.br, var bruker fra ca 1759. G. 1759 m. Anna Arentsd. (1721‑1804), steddatter av f.br.
Barn:
    
1. Kjersten, f. 1759,
    
2. Erich, f. ‑62 (her).

4) Erich Arentsøn (1762‑13.6.1839), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 20.9., tl. 18.10.1784. G. 1783 m. Ranni Nilsd. (1758‑3.5.1841) fra 39 Seljeli Bruk II.
Barn:
    
1. Arent, f. 1786,
    
2. Anna Kierstina, f. ‑89, d. 1868 i 39 Seljeli, ugift,
    
3. Nils, f. ‑91,
    
4. Daniel, f. ‑95, d. 10.7.1822 ugift.

5) Ole Udnæs, lensmann, bosatt og bruker i 5 Brennes­vik, fikk bbr. dat. 28.12.1829, tl. 4.10.‑30. Om fam. se 5 Brennesvik.

6) Olaus Udnæs (1819‑6.1.1907), sønn av f.br. fikk bbr. tl. 21.8.1843, og skj. fra pastor Walnum for 570 Spd., dat. 27.9.1876, tl. 16.7.‑77. Olaus Udnæs var en driftig bonde, og han dyrket opp så mye ny jord at han ble belønnet med Nordlands Land­hus­holdnings­sel­skabs medalje og diplom. Han var også initiativ­takeren til at brukerne av Walnum­godset i Hemnes fikk kjøpt gardene. Olaus Udnæs flyttet gardens hus fra sjøen til deres nåværende plass, bygde sag ved Kjinnforsen sammen med en nabo, og var storbåtbygger. G. 1843 m. Maren Rasmusd. (1815‑31.7.‑97) fra 143 Ytterleir bnr. 1.
Barn:
    
1. Anna Kierstina, f. 11.7.1842, d. 8.2.‑65. Hun var forlovet med Daniel Monsen fra Vefsn, men hun døde på barselseng. Deres datter het Anna Kristine, f. 1865 (til Åkermoen 39 Seljeli).

7) Mikal Benoni Mikalsen, f. 1862 Ørtfjellmo i Mo prestegjeld, fikk skj. fra Olaus Udnæs for kr. 3000 og kår, tl. 15.11.1899. G.m. Marit Jensine Eliasd., f. 1870 fra Nyladenget Bjellånes i Mo preste­gjeld.
Barn:
    
1. Henriette, f. 1893, døpt på Nevernes,
    
2. Elias, f. ‑95, døpt på Nevernes,
    
3. Mikal Martin, f. 2.1.‑98.
Mikal solgte bruket til Anders Eliassen 39 Seljeli og flyt­tet herfra. Han var grubestiger i Ballangen ved morbror Henriks skifte 1911.

8) Anders Eliassen (A. Chr. Seljeli) fikk skj. fra Mikal Mikalsen for kr. 3000, tl. 1.4.1904. Om fam. se 39 Seljeli bnr. 1.

9) Jørgen Seljeli (1904‑11.12.‑81), sønn av f.br., fikk skj. av faren for kr. 4500 og kår, tl. 7.1.1933. G.m. Margrethe Stensrud, f. 8.3.1912, fra Rødøy.
Barn:
    
1. Jarle, f. 30.6.1934 (her),
    
2. Asbjørn Norman, f. 22.67.‑49, d. juni 1996. Omkom i ulykke på Finneidfjord. Veien raste ut og han ble med i sjøen.
    
3. Synnøve Helen, f. 7.6.‑53, gift med Bjørn Jakobsen, teknisk ingeniør, bilverksted, 1 datter.

10) Jarle Seljeli, f. 1934, sønn av f.br., overtok bruket 1978, G.m. Kristin Johnsen, f. 14.10.1940, fra Sørnes i Tjøtta.
Barn:
    
1. Jørn Morten, f. 9.7.1961, d. 21.9.‑79,
    
2. Ørjan, f. 12.11.‑63,
    
3. Anne Merethe, f. 2.12.‑71,
    
4. John Kjetil, f. 18.12.‑72,
    
5. Lisbeth, f. 30.3.‑76.

Bnr. 3 MYRVIK INDRE, fraskilt 1893 fra bnr. 2 med skyld M. 0,98.
1) Albert Thomassen (1854‑22.5.1936) fra 28 Bjerknesli pl. Nausthaug, fikk skj. fra Olaus Udnæs for kr. 700 og "symbolsk" kår til selgeren, dat. 4.5.1895. Han var tømmermann og møbelsnekker. G.m. Elen Johan­nesd. (25.1.1856-26.1.1932) f. Sjonhagen i Nesna.
Barn:
    
1. Aksel, f. 1885,
    
2. Gustav Magnus Johan, f. ‑89, bnr. 7 her,
    
3. Kaia Therese Jul, f. 20.4.‑94 (bnr. 1 her).
Albert Thomassen fikk diplom fra Nordland Land­bruksselskap for nydyrking og fremragende jordbruk.

2) Aksel Thomassen, f.1885, overtok bruket etter sin far. Gm. Albertine Josefine Adolfsen fra 28 Bjerknesli.
Barn:
    
1. Agnes, f. 18.9.1911
    
2. Thomas, f.27.6.‑13
    
3. Aslaug, f. ‑15
    
4. Dagmar, f.24.1.‑17, gift med Torleif Gustavsen f. 1919 fra Skjellbakken Dilkestad ytre.

3) Thomas Kildahl Myrvik, f.1913, sønn av f.br. overtok bruket i september 1962. G.m. Esther K.B. Jakobsen, f. 7.9.1919.
Barn:
    
1. Albert Magne, f. 13.12.1945
    
2. Halvor Mikal, f. 25.4.‑49
    
3. Tore Even, f. 27.10.‑55
    
4. Janne Annie, f. 20.10.‑61

4) Tore Even Myrvik, f.1955, sønn av f.br. overtok bruket i juni 1988. Gm. Elin Anne Haugli, f. 23.1.1964.

Bnr. 4 SELJEREMMA, fraskilt 1893 fra bnr. 2 med skyld M. 0,98.
1) Iver Thomassen fra 28 Bjerknesli pl. Nausthaug, fikk skj. fra Olaus Udnæs for kr. 700 og "symbolsk" kår. Om fam. se 28 Bjerknesli. Ivar Thomassen var snekker og båtbygger i tillegg til gardsdrifta. Han fikk gullmedalje for småbåtbygging.

2) Johannes Myrvik (1892‑22.10.1891), sønn av f.br., f. 28 Bjerknesli. G. 1918 m. Maren Andersd. (1897-­7.2.1982) fra 39 Seljeli bnr. 1.
Barn:
    
1. Nanna, f. 6.7.1918, gift med John Solem f. 26.9.-18, 2 barn,
    
2. Audun, f. 13.9.‑21, d. 2.11.-23 av tuberkulose,
    
3. Ragnar, f. 18.9‑25 (her).

3) Ragnar Myrvik (1925‑78), sønn av f.br., overtok etter foreldrene. G.m. Borghild Sjøfors, f. 1926. Rag­nars søster Nanna, bosatt Orkdal, eier nå bruket.

Bnr. 7 MYRBEKKHAUGEN, fraskilt 1928 fra bnr. 3 med skyld MA, 18.
1) Gustav Thomassen (1889‑16.5.1972) fra bnr. 3 her, var bruker fra 1928. G. 1921 m. Randine Jakobsen (1891‑17.6.1961) fra 100 Røssåauren pl. Aurtangen.
Barn:
    
1. Einar Kristoffer, f. 19.2.1916 (her),
    
2. Åsmund, f. 7.10.‑23.

2) Einar Thomassen, f.1916, sønn av f.br., overtok bruket etter foreldrene. G.m Jorunn Nilsen, f. 1.6.1919, fra Brasøy.
Barn:
    
1. Rolf, f. 18.7.1945, gift med Wenche Karlberg f. 9.10.-45, ett barn,
    
2. Magne, f. 3.9.‑48,
    
3. Eilif, f. 1.9.‑59, d. 21.9.‑79.

Bnr. 9 NYRUD, fraskilt 1933 fra bnr. 2 med skyld M. 0,21.
1) Arne Martinsen, f. 1907, Far: ungkar Martin Pedersen 39 Seljelid, Mor: pike Josefine Adolfsen 28 Bjerknesli bnr. 2, fikk skj. fra Jørgen Seljeli for kr. 1450, tl. 2.12.1933. G.m. Kaia Thomassen, enke fra bnr. 1 her.
Barn:
    
1. Marie, f. 18.12.1926,
    
2. Harry, f. 3.11.‑31,
    
3. Margrethe, f. 19.3.‑38.

2) Harry Martinsen, f.1931, sønn av f.br., overtok bruket etter faren. G.m. Solrunn Thoresen fra bnr. 8 her. Bosatt på Finneidfjord.

HUSMENN OG SMÅBRUKERE.

Ikke navngitt plass.
1) Jens Jonsøn hadde egen husmannsstue fra 1740. G. 1737 m. Marit Pedersd.
Barn:
    
1. Jon, f. 1737.
1749 flyttet fam. til Nepelberg i Nesna, og stua ble stå­ende tom.

2) Peder Jonsøn var oppført som husmann på restan­selistene 1749 og ‑52 for kongens kornsalg.

NAUSTENGET.
1) Paul Pedersen (1816‑5.12.‑78) fra bnr. 1 her, fikk plassmanns­seddel 1848 med tillatelse til å rydde, og ellers samle fôr på fjellet. G. 1847 m. Rakel Pedersd. (1821‑4.4.‑94), opphold 60 Grønvikmoen, angive­lig f. i Hemnes.
Barn:
    
1. Peder Nicolai, f. 12.6.1846, d. 20.8.‑49, omkom i husbrann,
    
2. Pernille Nikoline, f. 13.6.‑50 (33 Elsfjordosen bnr. 3),
    
3. Martinus Andreas, f. 3.2.‑53 (USA‑82),
    
4. Ole Nicolai, f. 7.8.‑56 (USA‑89), han hadde en sønn Harry Olai Paulsen f. 10.7.-16, død 6.7.-36 på Klæbu pleiehjem, Mor: Hansine Nilsd. f. 7.3.1884 på Høgåsen 1 Sandnes indre,
    
5. Peder Nicolai, f. ‑59,
    
6. Berit Kristine, f. 19.4.‑64, d. 12.1.-51 ugift (33 Elsfjordosen bnr. 3).

Plass som ble kjøpt av brukeren.

Bnr. 5 KVASSTEINNESET, fraskilt 1877 fra bnr. 2 med skyld M. 0,74.
1) Nils Olsen (1828‑5.12.1907) fra Stenumgard i Ring­ebu, var husmann her fra før 1865. Han var vadmel­stamper, og plassen ble kalt "i Stampen". Han var angi­velig selveier fra 1877 og fikk skj. fra Olaus Udnæs 1899 for kr. 1400. G. 1872 m. Jakobea Andersd. (1830‑21.7.1921) fra 28 Bjerknesli bnr. 1. Ing­en barn. Nils og Jakobea hadde to fosterbarn fra 31 Knut­li pl. Andbakken: Olava, (G. her) og Nils, husmann i Sagvik. Ole Edvardsen Myrvik fikk skj. fra Jakobea Andersd. for kr. 1000, tl. 16.9.1912. Han brukte plas­sen sammen med Myrvik bnr. 1.

2) Andreas Nilsen (1863‑5.6.1951) fra 26 Hjartli bnr. 2, fikk skj. fra Ole Edvardsen for kr. 1000, tl. 14.5.1919. G. 1893 m. Olava Olsd. (1872-24.2.1960) fra 31 Knutli pl. Andbakken.
Barn:
    
1. Gotfred Eilif Angel, f. 15.2.1895, død på Grong,
    
2. Nanna Julie, f. 9.10.‑99,
    
3. Arthur Othelius Meyer, f. 16.9.1903,
    
4. Emil Olai, f. 23.6.‑05,
    
5. Einar Johan, f. 18.7.‑07 (bnr 6 her),

    6. Erling Angel, f. 7.9.‑09,
    
7. Harald, f. 24.9.‑15, d. 4.4.‑18 av brannsår,
    
8. Dagny Therese, f. 23.1.‑17.

3) Julius Axelsen, f. 74 Gjesbakken 1875, fikk skj. fra Andreas Nilsen for kr. 7000, tl. 25.4.1923. Julius Axel­sen skilte ut bnr. 6 Elveneset og solgte dette bruket til­bake til Andreas Nilsen. Da ble bnr. 5 redusert til M. 0,30.

4) Nanna Nilsen Myrvik, datter av Andreas Nilsen, f. 1899, fikk skj. på bnr. 5 fra Julius Axelsen for kr 800, dat. 23.12.1929, og solgte det videre til sin bror Erling for samme beløp ved skj. tl. 28.6.1930.

Bnr. 6 ELVENESET, fraskilt 1922 fra bnr. 5 med landskyld M. 0,44.
1) Andreas Nilsen fra bnr. 5 her, fikk skj. fra Julius Axelsen for kr. 2500, tl. 11. 12.1922.

2) Einar Nilsen, f. 1907 og sønn av f.br., fikk skj. fra sin far for kr. 1500 og kår, tl. 5.11.1932. 1974 kjøpte han bnr. 5 av Arthur og Erling Nilsen. G. 1938 m. Olga Sjøfors, f. 11.2.1908, fra Laksfors.
Barn:
    
1. Edith, f. 1.5.1938.

3) Kåre Jørgensen, f. 1936, fra bnr. 1 her. G. 1958 m. Edith Nilsen, f. 1938, datter av f.br.
Barn:
    
1. Ove, f. 7.2.1959,
    
2. Vigdis, f. 14.7.‑61,
    
3. Evy Kristin, f. 2.7.‑72.
Kåre og Edith overtok bruket 1985.

 

 

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.