Home / Gardene / 096 Bjerklien

096 Bjerklien


Hemnes Gård og Slekt, side 607 - 613

 

96. Bjerklien (Rana 148)

Redigert 18. september 2005

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Birckelj 1626, Bierchely 1647, Bierchelien 1723, Birkelid 1838, Bjerkli­en 1891. Navnet naturgitt av bjørk, som på Ranadialekt heter bjerk.

 

Brukstall og utskiftninger:

Ett bruk 1613‑51, to bruk 1652‑1911. Minnelig utskiftning 1826 mellom de to brukene av åker, eng og skog. Grensene mot Jamtjord og Bustnes ble også oppgatt og vedtatt.

 

Kverner og sagbruk:

Garden hadde to kverner 1774, med 4 skill. kvernskatt for hver. Skjønns­forretning 1825 over Bierklien Saug, skurkvantum 4 tylvter 5 alners tøm­mer. Bevilling gitt 1831.

 

MATRIKKELGARDEN BJERKLIA, GNR. 96.

Garden er kjent fra 1613, med ødegårdsmann som bruker. I Jordebog 1626 var landskylda 1 våg fisk.

1723   "Skoug til Huusebord og Brendefang. Waad og BergJord, ringe til Korn, og meget tungwunden". Gl. matr.nr. 149, landskyld 1 våg fisk.

1838   Nytt matr.nr. 145, lnr. 286‑87, landskyld 2 daler 1 ort 19 skill.

1865   Lnr. 286: 10 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 140 lass høy årlig. Tungbrukt. Tilstrekkelig og god havning. Tilstrekkelig vedskog. Kort, men tung og besværlig sjøveg.

            Lnr. 287: 8 mål åkerland. Eng, sand‑ og moldjord, som antas å gi 94 lass høy årlig. Ellers som lnr. 286.

1891   Gnr. 96, skyld 4,83 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Småfe   Bl.k.     Havre

1823                 2                                  18                                50                                3                      2 1/4

Hester            Storfe   Sauer   Geiter   Svin                  Rug                  Bygg                Havre    Poteter

1835                 2                                  17                                20                                1                                  1                                  0                                  5                                  1 3/4                5

1865

286                  1                                  10                                10                                0                                  0                                  0                                  2                                  3/8                   8

287                  1                                  8                                  10                                0                                  0                                  0                                  2                                  1/4                   5

Pl. 1)                0                                  2                                  6                                  0                                  0                                  0                                  1/4                   0                                  3

Pl. 2)                0                                  2                                  1                                  0                                  0                                  0                                  1/6                   0                                  1 1/2

Sum‑65 2                                  22                                27                                0                                  0                                  0                                  4 5/12               5/8                   17 1/2

1875

286                  2                                  11                                13                                0                                  0                                  1/4                   2                                  1/2                   8

287                  1                                  9                                  14                                0                                  1                                  1/4                   2                                  1/2                   7

Pl. 1)                0                                  3                                  6                                  1                                  0                                  0                                  1/4                   0                                  2

Pl. 2)                0                                  2                                  9                                  0                                  0                                  0                                  1/4                   1/8                   1 1/2

Pl. 3)                0                                  2                                  5                                  0                                  0                                  0                                  1/8                   0          1

Sum‑75 3                                  27                                47                                1                                  1                                  1/2                   4 5/8                1 1/8                19 1/2

1) Indre Eibukt under 286,          2) Sjøvoll, Sjøbakken under 286,

3) Indre Eibukt under 287

 

MANNTALL

1666   2 brukere, 3 sønner

1701   2 brukere, 1 sønn

 

FOLKETELLINGER

Husb.‑     Kårfolk Tjenere             Husm.‑             Inderster           Strand‑             Legds‑

folk                                                                                           folk                                                                  sittere       folk

1801     10                                0                                  4                                  0                                  0                                              2                                  0

1865     3                                  11*                   4                                  7                                  1                                              0                                  0

1875     7**                               5**                               6                                  13                                5                                              0                                  2

1891     15                                3                                  3                                  17                                0                                              0                                  1

*Kårfamilier med heimeværende ugifte barn og 1 fosterbarn

**1 fosterbarn

 

Eiere:

Dønnesgods, se Steinhaugen. Brukerne kjøpte bruka 1912 og ‑17. Seinere selveiere.

 

 

BRUKERE.

 

1) Thørris var ødegårdsmann 1613 og betalte 3 ort skatt. Så ingen noteringer før

 

2) Simen, som var ødegårdsmann 1620‑33, også med 3 ort skatt. Fra 1634 lå Bierklia øde.

 

3) Anders var bykselmann fra 1646. 1647 var lands­kylde 1 våg og skatten 3 ort. Før 1654 var garden delt i to bruk. Anders fortsatte med 2 pund til 1689. Ved M 1666 var Anders 50 år, med en sønn

1. Arent, 2 år.

 

Bnr. 1 (lnr. 286) BJERKLIA, landskyld 2 pund, 1838: 1 daler 1 ort 9 skill., 1891: M. 2,93.

4) Nils Nilssøn (ca 1647‑1735) var bruker 1690‑1714. Ved M 1701 var han 60 år, med en sønn

1. Anders, 10 år.

 

5) Anders Nilssøn (ca 1691‑1760), sønn av f.br., var bruker fra 1715. G. 1710 m. Margrete Pedersd. (før 1690‑1754) fra Altermarka Bruk II NR.

Barn:

1. Marit, f. 1711 (Hjelmdal NR),

2. Karen, f. ‑14 (her),

3. Ane, f. ‑16 (her),

4. Peder, f. ‑18 (her)

5. Kirstie, f. ‑20 (Bultnes bnr. 1 NR),

6. Margrete, f. ‑26, død straks,

7. Dordi, f. ‑27 (Medstraum bnr. 2).

Ved skiftet etter Margrete 1754 var boets brutto 192‑2­6, avg. 31‑0‑8. Penger: 45‑0‑0. Sølv for 5‑1‑8. Husdyr: Halvparten i 1 hest, 3 kyr, 7 sauer, 5 jømmer, 3 værer, 5 geiter, 1 bukk. Skal man dømme etter husdyrholdet, måtte Anders og Margrete ha hatt et romslig kår, eller i realiteten ha vært medbrukere.

 

6) Peder Nilssøn (1718‑ca ‑43), sønn av f.br, var bru­ker fra 1741. Han var visstnok ikke gift, og døde etter å ha vært bruker i et par år.

 

7) Jens Jonsøn (1718‑10.5.‑66) fra Andfiskvatnet Bruk II NR fikk bbr. dat. 17.10.1743, tl. 28.4.‑44. G.I. 1743 m. Ane Andersd. (1716‑49), søster av f.br.

Barn:

1. Jon, f. 1747, d. 1803, mentalt tilbakestående.

G.II. 1749 m. Kirsten Jonsd. (1725‑89) fra Med­straum.

Barn:

2. Ole. f. 1750 (Brennåsen bnr. 1 NR),

3. Anders, f. ‑51 (Åenget bnr. 1 NR),

4. Ane, f. ‑54 (Skog i Nesna),

5. Else, f. ‑55 (Urlandå),

6. Jon, f. ‑57,

7. Doreth, f. ‑59, død samme år,

8. Dordi, f. ‑60, d. ‑95 ugift,

9. Mathis, f. ‑63 Øyjord bnr. 2 NR),

10. Johanna Christine, f. 6.4.‑65.

Ved skiftet etter Jens 1766 var boets brutto 201‑5‑0, gjeld og avg. 120‑3‑8. Den store avgangen var en avsetning til forpleining av sønnen Jon fra 1. ekteskap. Dette er nevnt i skiftet etter enka Kirsten.

 

8) Ole Olsøn (1738‑1811), trolig en sønn u.e. av Ole Anderssøn Hestneset, som man ellers ikke vet noe om. Ole fikk bbr. dat. 25.10.1773, tl. 9.5.‑75. G. 1768 m. enka Kirsten. Ingen barn. G.II. 1790 m. Johanna Johansd. (1758‑4.6.1838) fra Forsenget bnr. 2 NR.

Barn:

1. Ole, f. 1791 (her),

2. Johannes, f. 11.1.‑94,

3. Abraham, f. 1801,

4. Christopher, f. ‑03, død samme år.

Ved skiftet etter Ole 1812 var boets brutto 238‑0‑6, gjeld og avg. 79‑4‑8. Bøker: bibel, Müllers postill og 3 andre. Seksringsbåt, Lofotbruk. Husdyr: 1 gammel hest, 6 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 markokse, 6 sauer, 4 jømmer, 1 vær, 2 geiter, 2 hanegeiter, 1 risbit bukk.

 

9) Ole Olsen (1791‑13.1.1857), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 4.3.1814, tl. 25.4.‑16. G. 1815 m. Martha Jacobsd. (1788‑14.7.1866) fra Jamtjord bnr. 1.

Barn:

1. Johannes, f. 1816, d. 6.2.‑44,

2. Giertrue Kierstina, f. 9.5.‑17,

3. Pernille Maria, f. 18.11.‑19 (her),

4. Ane Dorothea, f. 24.2.‑22, død samme år,

5. Ane Dorothea, f. 17.6.‑24 (Stor‑Alteren bnr. 15 NR),

6. Jacob Johan, f. 27.9.‑26 (Steinhaugen).

 

10) Anders Gabrielsen (28.6.1836‑11,4‑80) fra Raud­sandaksla bnr. 1 NR fikk bbr. dat. 27.10.1853, tl. 28.9.­54. G. 1845 m. Pernille Olsd. (1819‑29.4.‑97), datter av f.br.

Barn:

1. Julianna Anthonette, f. 1846, d. 27.7.‑49, (druknet i brønnen),

2. Anne Dorthea, f. 8.1.‑48,

3. Julianna Anthonette, f. 14.7.‑49 (USA‑82),

4. Gurine Bergitte, f. 14.4.‑54 (Utskarpen pl. Lørdagsvik),

5. Mathea Lorentse, f. 9.6.‑55.

 

11) Christen Mathiassen, f. 1.3.1824 på Øyjord NR, og sønnesønn av bruker nr. 7, fikk bbr. tl. 15.11.1862. G. 1859 m. Andrine Olsd., f. 28.6.1823 på Åenget NR. Ingen barn. Christen og Andrine til USA‑82.

 

12) Ole Christian Iversen (9.1.1853‑25.5.1919) fra NR fikk bbr. dat. 16.10.1884, tl. 15.4.‑85 mot overtakelse av kår til Anders Gabrielsens enke. G. 1884 m. Maren Dorthea Olsd. (20.5.1851‑24.1.1941) fra Vesteråli NR.

Barn:

1. Berthine Johanna, f. 1879, d. 1964 (Vefsn),

2. Olaf Martin, f. ‑80 (USA),

3. Ivar Johan, f. ‑81 (USA),

4. Sara Lovise, f. 3.3.‑83, d. 1962 (her),

5. Hans Heitmann, f. 14.5.‑84, d. 26.10.1964 (Kråkdalen NR),

6. Anna Marie, f. 3.4.‑86 (Jamtjord bnr. 2),

7. Mary Oline, f. 1.7.‑87, d. 15.3.1946,

8. Jakobine Gjertine Hanna, f. 26.7.‑90, d. 22.10.1972,

9. Ludvig Sivertus, f. 14.11.‑91,

10. Martin Johan, f. 5.4.‑97, d. 1975 (Oslo).

 

13) Elias Pedersen (19.5.1867‑11.8.1930) fra Alter­marka bnr. 3 NR, var først husmann på Bustnes pl. Kalvhagen NR, fikk skj. her fra Jørgen Coldevin for kr. 2500 og kår, dat. 15.9.1916, tl. 13.1.‑17. G.I. 1897 m. Petrine Nilsd. (14.6.1873-før 1903) fra Laukberg NR. G.II. 1903 m. Sara Olsd. (1883‑22.2.1962), datter av f.br.

Barn:

1. Ole Martin, f. 23.2.1905, d. 25.1.‑69,

2. Karen, f. 7.2.‑07 (bnr. 5 her),

3. Eilif, f. 3.6.‑08 (bnr. 6 her),

4. Ingar, f. 19.6.‑10,

5. Jon, f. 28.2.‑13, d. 29.5.‑52,

6. Solveig Halldis, f. 28.4.‑17 (Jamtjord bnr. 10),

7. Åge Bjerk, f. 30.1.‑19, d. 6.9.‑80.

 

14) Åge Bjerkli, (1919-80), sønn av f.br., fikk skj. fra Sara Bjerkli, tl. 6.7.1945. G.m. Agdis Sørensen, (15.2.1922-27.3.-98), fra Træna.

Barn:

1. Eli Synøve, f. 15.6.1947, d. 15.5.‑50,

2. Aud, f. 13.12.‑49,

3. Åse, f. 7.9.‑51.

 

15) Kjell Bjerkli, f. 2.5.1945, brorsønn av f.br., fikk skj. fra Åge Bjerkli, tl. 8.7.1968. G. 1974 m. Marit Kristine Storvik, f. 1955, fra Straumbotn bnr. 2.

Barn:

1. Kari, f. 2.10.1979,

2. Geir, f. 6.6.‑82.

 

Bnr. 6 MOEN, fraskilt 1933 fra bnr. 1 med skyld M. 0,55.

1) Eilif Bjerkli (1908‑21.5.‑85), fra bnr. 1 her, fikk skj. 1933. Ugift.

 

2) Rune Karlson, f. 16.3.1928, fra Åsgårdshamn i Sverige., kjøpte bruket for kr. 280 000 og fikk tl. skj. mars 1988. G. 1955 m. Arna Marie Lund, f. 17.10.1935, fra Vill­moen bnr. 9.

Barn:

1. Åse, f. 18.9.1955 (Mo),

2. Solveig, f. 11.9.‑57 (Mo),

3. Margareta, f. 25.4.‑61,

4. Anne Rita, f. 3.11.‑67.

 

Bnr. 2 (lnr. 287) BJERKLIA, oppstått ved deling av garden seinest 1652 med landskyld 1 pund fisk, 1838: landskyld 1 daler 10 skill., 1891: skyld M. 1,90.

1) Mikal Bertelsøn var bruker fra 1652 t.o.m. ‑79. Ved M. 1666 var han 52 år, med sønnene

1. Nils, 13 år (Straumførs bnr. 2), og

2. Christen, 7 år (her).

Dessuten kjennes fra skiftet etter Elias:

3. Elias, f. ca 1659 (N.Bjerkadal),

4. Marit (Storsteinlia NR),

5. Kari, f. ca ‑61 (her),

6. Synneve, d. før 1705 (Bustnes bnr. 1 NR).

 

2) Christen Michelsøn (ca 1650‑1732), sønn av f.br., var bruker 1690‑1714 av 1 pund, og videre av 12 mark til 1718. Kanskje var han gift med Kirsten Nilsd. Bjerklia, d. 80 år gammel 1732 og jordfestet samme dag som Christen.

Barn som er kjent:

1. Maren (her) og

2. Marit (Svaleng Bruk II).

 

3) Ivar Johansøn (ca 1664‑1742) fra Jamtjord bnr. 4 var bruker av 12 mark 1715‑18 og videre av hele bru­ket t.o.m. ‑38. G.I. med ukjent.

Barn:

1. Johan, 5 år 1701,

2. Lars, 3 år ‑01, d. før 7.7.‑39 (Glein),

3. Ivar (Hjelmdal NR),

4. Anders ("Wornæsset"),

5. Dordi (Jamtjord bnr. 4),

6. Goula, d. før ‑47 (Øvre Grøbben bnr. 1 NR).

G.II. 1706 m. Maren Christensd., d. 1719, datter av f.br.

Barn:

7. Mikkel, f. 1798,

8. Karen, f. ‑11,

9. Christen, f. ‑14 (Straumbotn bnr. 1)

10. Marit, f. ‑18.

G.III. 1719 m. Marit Eriksd., d. 1741.

Barn:

11. Jon, f. 1720 (her),

12. Kirsti, f. ‑23,

13. Erich, f. ‑27 (Høykleppen),

14. Maren, f. ‑31.

Ved skiftet etter Marit 1741 var boets brutto 90‑5‑6, avg. medregnet heimegaver 52‑3‑14. Sølv for 3‑1‑10. Bøker: huspostill. Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 3 kviger, 1 markokse, 8 jømmer, 5 geiter, 1 bukk.

 

4) Jon Ivarsøn (1720‑1788), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 15.10.1739. G.I. 1741 m. Karen Andersd. (1714‑60) fra bnr. 1 her.

Barn:

1. Peder, f. 1744 (Hjelmdal NR),

2. Iver, f. ‑45 (her),

3. Lars, f. ‑48 (Lille‑Alteren bnr. 1 NR),

4. Anders, f. ‑56, d. ‑57.

G.II. 1761 m. Dordi Jacobsd. (1737‑25.5.‑93) fra Jamtjord bnr. 1.

Barn:

5. Karen, f. 1762 (Snøfjellåga NR),

6. Jacob, f. 5.6.‑66, d. 22.4.‑84,

7. Anna Johanna, f. ‑69.

Ved skiftet etter Jon 1788 var boets brutto 237‑0‑10, gjeld og avg. 94‑3‑8. Sølv for 5‑5‑2. Bøker: dansk bibel, Brochmands postill, Paul Anderssøns postill og 9 andre. Husdyr: 1 ung hoppe, 7 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 markokse, 2 kalver, 8 sauer, 6 jømmer, 2 hanegeiter.

 

5) Ivar Jonsøn (1745‑1817), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 10.10.1790. G. 1790 m. Apolone Thomasd. (1766-­15.4.1843) fra Øverdal bnr. 3 NR.

Barn:

1. Jon, f. 1792,

2. Karen Dorethea, f. 5.2.‑95,

3. Birrith Kierstina, f. ‑97, d. 1816,

4. Anna, f. 1800 (Sletten bnr. 4 NR),

5. Jon, f. ‑04 (her),

6. Zacharina Dorethea, f. ‑08, d. 22.10‑23.

Ved skiftet etter Ivar 1817 var boets brutto 215‑0‑4, gjeld og avg. 46‑3‑0, derav åbot på hus 16‑0‑0. Bøker: Brochmands postill. Husdyr: 1 hest, 5 kyr, 1 dalkvige, 1 markokse, 4 sauer. 2 værer, 5 geiter.

 

6) Jacob Jacobsen (1793‑11.11.1823) fra Jamtjord bnr. 1 fikk bbr. tl. 1.5.1820. G. 1817 m. enka Apolone. Ingen barn. Etter Jacobs død drev enka garden ved søn­nenes hjelp. John Jacobsen, som skal ha vært her 1838 ifølge matrikkelen, må skyldes en forveksling med eller feilskrift for

 

7) John Iversen (1804‑7.5.‑63), stedsønn av f.br. Han fikk bbr. dat. 1.12.1857, tl. 19.6.‑62. G. 1831 m. Berit Eliasd. (1805‑22.3.‑92) fra Lille‑Alteren bnr. 1 NR.

Barn:

1. Iver Johan, f. 9.10.1832,

2. Jacob, f. 3.7.‑37,

3. Ellen Kjerstina, f. 25.9.‑39, d. 13.3.1916 ugift,

4. Anne Bergitha f. 25.1.‑42 (ugift ‑91),

5. Mathias Andreas, f. 11.9.‑46 (USA‑82),

6. Hans Heitmand, f. 4.5.‑50.

 

8) Ole Gabrielsen (28.6.1836‑18.3.1913) fra Raud­sandaksla bnr. 1 NR fikk bbr. dat. 11.3.1864, tl. 15.11.­66. G.I. 1866 m. Olava Olsd. (1835‑11.4.‑92), enke fra I.Brennberg bnr. 2.

Barn:

1. Othelia Caroline, f. 8.1.1867 (Straumfors bnr. 2),

2. Georg Bang, f. 8.10.‑69.

G.II. i Mo m. Randine Petrine Hansen (19.4.1853-­17.7.1933) fra NR. Ingen felles barn. Randine hadde en datter Hansine Dorthea, f. 1873, d. 18.4.1928.

 

9) Georg Olsen (1869‑24.10.1949), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr 2000 og kår, tl. 1.7.1912. G. 1895 m. Iverta Antonsd. (1870‑21.1.1911) fra Valla bnr. 8. Barn:

1. Pernille Christense, f. 26.1.1897 (bnr. 7 her),

2. Olava Kathinka Valborg, f. 23.7.‑98,

3. Gudrun Ingvalda Bang, f. 13.1.1901,

4. Ole Christian Bang, f. 12.12.‑02 (her),

5. Christine Marie Bang, f. 4.6.‑04,

6. Aslaug Marie, f. 25.2.‑06.

Georg Olsen var en dyktig revefanger. Georg Olsen kjøpte 1907 Straumbotn bnr. 1 og solge bruket videre 1908.

 

10) Ole Kristian Bang Bjerkli (1902‑5.8.‑76), sønn av f.br., fikk skj. fra faren, tl. 8.10.1943. G. 1949 m. enka Solveig Storholm Utskarpen, f. Lorentsen. Hennes barn: Gunnar, f. 14.2.1936, d. 5.9.‑85, Sverre, f. 22.5.­41 (Hemnes), Einar, f. 17.4.‑43 (Ørlandet).

Felles barn:

1. Georg, f. 27.1.1950 (her),

2. Odd, f. 12.5.‑52 (her).

 

11) Georg Bjerkli, f. 1950 og Odd Bjerkli, f. 1952, sønner av f. br. fikk skj. 1971 fra faren på bnr. 2 i fellesskap. Odd Bjerkli G. 1975 m. Bente Haukland, f. 12.4.1955, fra Mo.

Barn:

1. Elisabeth, f. 17.4.1971,

2. Trine, f. 21.6.‑73,

3. Kristian. f. 12.4.‑78.

 

Bnr. 3 SAGBAKKEN, fraskilt 1912 fra bnr. 2 med skyld M. 0,50.

(Ytterligere opplysninger mangler).

 

Bnr. 7 SJØPLASSEN, fradelt 1948 fra bnr. 2.

1) Pernille Christense Bjerkli (1897‑1989) fra bnr. 2, fikk skj. 1948 fra faren Georg Olsen Bjerkli.

 

2) Georg Bjerkli, f. 1950, brorsønn av f.br. fikk skj. 1977 fra Pernille Christense Bjerkli.

 

Bnr. 9 SKOGLUND, fradelt i ‑50‑årene fra bnr. 2.

1) Aksel Sneli (1895‑1981) fra Utskarpen bnr. 3 fikk skj. i 50‑årene fra Ole Bjerkli. Ole, som var ugift, hadde en datter Solvor Fagereng, som arvet bruket.

 

2) Sigvald Stenhaug, f. 11.2.1940, fra Utskarpen, fikk skj. sammen med kona fra Solvor Fagereng for kr. 55 000, tl. 9.9.1982. G. 1968 m. Rigmor, f. 4.1.1943.

Barn:

1. Elfrid, f. 13.7.1969,

2. Sverre, f. 31.8.‑72.

 

 

 

 

HUSMENN OG SMÅBRUKERE.

 

BJERKLISJØEN, også SJØVOLL, SJØBAK­KEN.

1) Lars Iversøn nevnt som husmann på Bjerkli 1705­-06. G. 1705: Lars Birchli Søen ‑ Maritte Olsd. Ellers ingen opplysninger.

 

2) Christen Christensøn, f. 1754 på Fuglmyrhaugen, var jordløs husm. ved F 1801, nevnt som husmann i Militære ruller 1808 og ‑18. G. 1795 m. Karen Nilsd. (1753‑1810) fra Jamtjord bnr. 4. Ingen barn. G.II. 1810 m. Marith Eriksd.

 

3) Elias Johnsen (2.5.1829‑før ‑91) fra Bjørnvassdal bnr. 3 NR var husm. her fra før 1859. G. 1857 m. Ber­eth Henriksd. (1822‑etter 1891) fra I.Brennberg bnr. 1.

Barn:

1. Hendrik Edvard, f. 20.6.1857 (USA‑81),

2. Julianne Bergitte, f. 8.6.‑59 (USA‑82),

3. Peder Johan, f. 16.8.‑66 (USA‑87).

 

4) Ole Greger Kristoffersen (24.6.1857‑25.5.1919) fra Altermarka bnr. 4 NR. G.m. Karen Andersd. (1860‑5.1.1942) fra Gjesbakken bnr. 2.

Barn:

1. Anna, f. 1883,

2. Olaf Kristian Angel, f. ‑85, d. 7.9.1904,

3. Karoline Gebertine, f. 26.6.‑89 (Drevvatn bnr. 11),

4. Kristian Theodor, f. 27.6.‑92, d. 28.12.1971,

5. Johan Hilmar, f. 24.5.‑97.

 

Bnr.5 SJØVOLLEN, tidl. husmannsplass, fraskilt 1927 fra bnr. 1 med skyld M. 0,20.

5) Nils Johannessen (1904‑24.9.‑57) fra Straumbukta bnr. 1 fikk skj. fra Elias Pedersen og hustru Sara for kr. 800, tl. 26.3.1927. G. 1928 m. Karen Pedersd., f. 1907, fra bnr. 1 her.

Barn:

1. Egil, f. 12.6.1932, død (her),

2. Rolf, f. 1.8.‑41 (Båsmo).

Nils var spillemann og en framifrå jeger. Han gikk i spissen for å få dannet skytterlag i bygda like etter kri­gen.

 

6) Egil Sjøvoll, f. 1932, fikk skj. fra mora 1981.

 

INDRE EIDBUKT under bnr. 1.

1) Nils Zachariassøn (1780‑1818) hadde brukt ryd­ningsplassen Nordenglia, og kom hit som husmann etter 1813. Om fam. se Nordenglia.

 

2) Nils Haagensøn, f. ca 1794 og oppført som hus­mann her i Militære ruller 1830. G.m. Kiersten Jensd.

Barn:

1. Jens Peder, f. 9.8.1827,

2. Karen Abelone, f. 7.2.‑30.

 

3) Jens Olsen (1807‑14.10‑86) fra I.Brennberg bnr. 2, oppført som inderst fra 1838 og som husmann fra ‑39, men fikk husmannsseddel først 1858, dat. 3.10. G. 1835 m. Ingeborg Johansd. (1811‑8.3.1906) fra Kvit­nes.

Barn:

1. Malene, f. 26.1.1836 (Straumfors pl. Forsbakken),

2. Marit Zachrina, f. 17.1.‑38 (Straumsnes bnr. 2),

3. Ole, f. 20.9.‑39, d. 6.9.‑59 ugift,

4. Johannes, f. 10.9.‑41 (Sund bnr. 10).

Før 1875 flyttet Jens og Ingeborg til Straumen som husmannsfolk på Kåteng.

 

4) Endre Anderssen (1838‑25.12.1893) fra Skånevik hadde tidl. bodd på Øverdal NR, og var husmann her fra før 1875. G.m. Rebekka Jonsd. (22.6.1842-etter 1900) fra Tørrbekkmoen NR.

Barn:

1. Anders Johan Heitmann, f. 8.11.1863 (USA‑81),

2. Jørgine Susanna, f. 25.7.‑66, d. 15.9.‑84,

3. Greger Berginius, f. ‑70, d. 1.3.‑74,

4. Hans, f. 16.7.‑72 (USA‑00),

5. Christine Anthonette, f. 1.6.‑76 (Hemnesberget),

6. Greger Berginius, f. 25.4.‑80,

7. Ragnvald, f. 20.7.‑83.

Enka Rebekka drev plassen 1900 med hjelp av sønnen Ragnvald.

 

Bnr. 4 ENDRESET, fraskilt 1921 fra bnr. 1 med skyld M. 0,30, antas p.g.a. navnet å være ovenstående hus­mannsplass.

5) Per Kristiansen, kirketjener Mo, fikk skj. fra Elias Pedersen for kr. 1000, tl. 22.6.1927.

 

INDRE EIDBUKT under bnr. 2.

1) Jens Nicolai Johannessen, f. 1847 i NR var hus­mann fra før 1875. G.m. Marie Christine Mathiasd. (3.7.1848‑17.8.1913) fra Forseng pl. Mølnhusmarka.

Barn:

1. Martin, f. 1870,

2. Jonette Karoline, f. 12.2.‑76 (Straumbotn bnr. 5),

3. Petrine Alette, f. 12.2.‑80,

4. tv. Oskar, f. -83, og

5. tv. Ole, f.‑83,

6. Marie Johanna, f. 23.5.‑87 (USA‑14).

 

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.