Home / Gardene / 041 Furuhatt

041 Furuhatt


Hemnes Gård og Slekt, side 227 - 229

 

41. Furuhatten (Vefsn 233)

Redigert 2. september 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:

Furuhatten 1701, Furrehatten 1723, Furuhaten 1838, Furuhatten 1891. Daglignavnet er Hatten, dat. "i Hattæ", jfr. "punn' Hattæ" om Hatten i Vefsn. Navnet kommer av formen på berget ut mot fjorden.

Brukstall og utskiftninger:
Garden hadde bare ett bruk inntil 1903. Markeskjellsforretning 1825 mot 40 Myrvik og 42 Mula "med fuldkommen Enighed og fælles Samtykke".
1936 fremmet NSB krav om skjønn for ekspropriering av hele garden, men fikk medhold bare for tunnelinnslag med tilstøtende skjæringer og fyllinger.

MATRIKKELGARDEN FURUHATTEN, GNR. 41.
Garden var ryddet før 1701, og var husmannsplass under 40 Myrvik til den ble matrikulert 1726 med landskyld 12 mark fisk.

1723   "Har iche tilforne wærit Matriculeret. Brendefang. Temmelig Soel­gang, god Jord til Korn og Græsning, men besværlig Fæemarch". Gl. matr.nr. 216, landskyld 12 mark.

1838   Nytt matr.nr. 39, lnr. 158, landskyld 3 ort 22 skill.

1865   10 mål åkerland. Eng, moldblandet sandjord, som antas å gi omtrent 90 lass høy årlig. Lettbrukt, men noe frostlendt. God og tilstrekke­lig havning. Skog til husbehov, men intet til avvirkning. Garden lig­ger ved sjøen.

1891   Gnr. 41, skyld 2,30 skyldmark.

MANNTALL

1701   1 husmann

FOLKETELLINGER

                        Husbonds‑       Kårfolk Tjenere Husmanns‑       Inderster

                        folk                                                                                                    folk

1801     5*                                            4*                                0                                  0                                             0

1865     3                                             5**                               2                                  16                                            1

1875     6                                             3                                  0                                  3                                             1

1891     8                                             0                                  0                                  1                                             1

*1 fosterbarn                **3 heimeværende voksne ugifte døtre

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer   Geiter   Bygg                Bl.k.                 Havre   Poteter

1723                 0                                  3                                  8                                  0                                  1                                  0                                  0

1838                 1                                  5                                  10                                0                                  2                                  0                                  1/2                   1

1865

Opps.              1                                  7                                  4                                  0                                  2                                  0                                  1                                  6

Pl. 1)                0                                  1                                  1                                  0                                  1/4                   0                                  0                                  2

Pl. 2)                0                                  2                                  3                                  0                                  1/8                   0                                  0                                  2

Pl. 3)                0                                  2                                  1                                  1                                  0                                  0                                  0                                  1 1/2

Sum‑65 1                                  12                                9                                  1                                  2 3/8                0                                   1                                  11 1/2

1875

Opps.              1                                  7                                  6                                  0                                  2                                  0                                  1/2                   5

Pl. 1)                0                                  1                                  1                                  0                                  1/5                   0                                  0                                  1

Pl. 2)                0                                  1                                  1                                  0                                  1/5                   0                                  0                                  1

Sum‑75 1                                  9                                  8                                  0                                  2 2/5                0                                   1/2                   7

1) Nordhattvik   2) Lillevik eller Sulen      3) Hattfjelldal

EIERE.
Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Brukeren kjøpte garden 1876. Peder Arntsen Seljelid kjøpte garden på auksjon 1903. Hans Hind 62 Oterbrand kjøpte garden på auksjon 1914.

BRUKERE.

1) Ole Christophersøn (ca 1677‑1722) var husmann her under 40 Myrvik 1701. Han var da 38 år. G. før 1691 m. Anna Pedersd.
Barn ifølge skiftet etter faren 1722:
        
1. Christopher,
        
2. Nataniel,
        
3. Inger,
        
4. Anne,
        
5. Maren.
Ved skiftet etter Ole var boets brutto 65‑0-10. Bøker: Nils Hemmingsøns postill og 2 nye salmebøker. Husdyr: 2 kyr, 1 årsnaut, 8 sauer, 4 jømmer, 9 geiter, 1 hanegeit.

2) Christopher Olsøn (ca 1691‑1755), sønn av f.br., var husmann her fra 1723 og bykselmann fra ‑26. G. 1722 m. Anna Iversd. (før 1700‑1758) fra 101 Røsså bnr. 1.
Barn:
        
1. Veronica, f. 1723 (83 Brennbergfjell),
        
2. Anna, f. ‑24,
        
3. Elen Anna, f. ‑25, d. ‑62, skifte -65, arvinger ektefelle og søsken, gift med Johannes Jonsen f. 1733 på 4 Hestnes,
        
4. Marit, f. ‑29 (10 Høynes),
        
5. Ole, f. ‑34 (her).

3) Ole Christophersøn (1734‑1802), sønn av f.br., var bruker fra 1755. Søstra Veronica var husholder til han giftet seg. G. 1761 m. Helene Andersd. (1737‑1818).
Barn:
        
1. Nathanael, f. 1761 (her),
        
2. Elen, f. ‑64 (29 Kjerringhalsen bnr. 2),
        
3. Anders, f. ‑66 (Sjonstien i Nesna),
        
4. Roald, f. ‑69, d. ‑70,
        
5. Anne, f. 12.4.‑71 (inderst 20 Drevvatn),
        
6. Susanna Maria, f. 24.3.‑74 (Sandnes i Målselv),
        
7. Kiersten, f. 12.11.‑77 (Hemnesberget 1807, gift med Ingebrigt Andersen f. 1750 på 106 Valåmoen, en datter Elisabet f. -99).

4) Nathanael Olsøn (1761‑3.11.1848), sønn av f.br.. fikk bbr. dat. 28.2., tl. 4.5.1789. G. 1791 m. Johanna Østensd. (1762‑25.1.1851) fra Sjøgaarden, 63 Sund.
Barn:
        
1. Østen, f. 1795,
        
2. Hans Hejtmann, f. ‑97,
        
3. Johannes Hitman, f. 1801 (her).

5) Johannes Nathanaelsen (1801‑12.5.‑76), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 26.4.1823. G. 1824 m. Lovise Pedersd. (1799‑etter 1875) fra 12 Fuglstrand bnr. 2.
Barn:
        
1. Peder Johan, f. 26.12.1824, d. 13.2.‑78, logerende Baadbygger på 149 Lillebjerka ved F 1865, gift med Ragnhild Eriksd. f -35, inderst samme sted ved F1875,
        
2. Nathaniel Olai, f. 14.10.‑27 (husmann her),
        
3. Jonella Helena, f. 22.6.‑30, på Furuhatt ved bror Nathaniels skifte 1899,
        
4. Johannes, f. 19.7.‑33, død straks,
        
5. Johanna Rebekka, f. 29.7.‑34, d. 6.2.‑57,
        
6. Johannes Heitmann, f. 3.4.‑37 (her),
        
7. tv. Svend Heitmann, f. 25.4.-41, d. 14.2.‑71, og 
        
8. tv. Lovise Pernille, f. 25.4.‑41, d. 10.9.‑66,
        
9. Methe Birgithe, f. 20.4.‑45 (11 Espervik).

6) Johannes Johannessen (1837‑6.11.‑91), sønn av f.br., var bruker fra før 1865 og kjøpte garden 1876. G. 1864 m. Pedernille Arntsd. (1838‑7.10.1923) fra 39 Seljeli bnr. 2.
Barn:
        
1. Johanna Rebekka, f. 9.3.1864 (148 Valla bnr. 1),
        
2. Jertrud Helene, f. 15.7.‑66 (husmannskone 145 Oldernes),
        
3. Lovise Pedernelle, f. 25.1.‑70 (USA‑92?), gift -95 på Mo med Albert Elius Beck f. 18.8.-70 på Ytteren. Til Portland, Oregon.
        
4. Svend Heitmann, f. 27.7.‑72 (Bardu el. Salangen),
        
5. Christofer Petter, f. 19.9.‑74 (Hb.), gift -95 med Inga Monsd. f 6.4.-73 på Dverberg i Andøy,
        
6. Anna Bernthine, f. 4.4.‑77 (USA‑05),
        
7. Peder Nicolai, f. 1.4.‑79 (Hb), gift 1900 med Petrine Antonsd. f. 25.8.-77 på 130 Bollermoen,
        
8. Petra Jørgine, f. 6.4.‑88 (USA‑07), d. ca‑80.
Peders etterkommere har Furuhatt som slektsnavn. Peder Arntsen 39 Seljelid fikk auksjonsskj. på bnr. 1 og 2 for kr. 620, tl. 1.12.1903. Han bodde ikke her.

7) Hans Hind (1880‑11.2.1958) fra 62 Oterbrand, f. 106 Valåmoen bnr. 3, fikk auksjonsskj. fra lensmannen i Hemnes for kr. 3500, tl. 1.8.1914. Om fam. se 62 Oterbrand, pl. Oterbrandsjøen.

8) Per G.K. Hind, (1921-16.6.2007), sønn av f.br., overtok bruket 5.11.1947. G. 1.3.1947 m. Åse Gudrun Movik, f. 13.5.1923, fra Sørfold.
Barn:
        
1. Aud Karin, f. 31.7.1947,
        2. Nanna Petrine, f. 12.10.-49, d. 22.12.-49,
        3
. Per Normann, f. 17.6.‑52,
        4
. Nanna Helen, f. 22.2.‑58.
Da våningshuset brant ned 1.9.1971, flyttet fam. til Elsfjord. Per døde i Mosjøen, begr. 22.6. i Elsfjord.

9) Per Normann Hind, f. 1952, sønn av f.br., overtok bruket 1989. G. 1976 med Olli Marit Almås fra Melhus.
Barn:
    
1. Per Jonny, f. 24.6.1977,
    
2. Liv Jorunn, f. 13.5.‑81.

HUSMENN.

Ikke navngitt plass.
Kanskje den plassen som ble kalt NATHANELPLASSEN etter husmann nr. 3. Plassnavnet er ikke brukt i folketellingene.
1) Mons Olsøn (ca 1731‑1791), tidligere husmann i 47 Bjurbekkdalen, om fam. se der, kom hit før 1763 og flyttet til 62 Oterbrand etter ‑72 og før ‑84.

2) Østen Olsøn (1799‑1876) f. i Senja og trolig brorsønn av oppsitterens kone Johanna Østensd. G.m. Christiana Andersd. (ca 1794‑1870) f. i Vefsn.
Barn:
    
1. Ole Andreas, f. 19.1.1832 (Dakota USA‑66 "Ole Estenson"),
    
2. Hendricha Rebeka, f. 26.10.‑35, d. 19.3.‑37,
    
3. Anders Hendrik, f. 4.2.‑39, d. 27.5.1932 i Minnesota, (USA‑66). Gift 1862 med Ellen Johannesd. f. 1837 i 121 Lenningsvik.
Østen og kona flyttet herfra før 1865, og var inderstfolk i Korgen 1870.

3) Nathanael Johannessen (1827‑11.7.‑99), f. her, var husmann fra før 1875. Han var oppført bare som bøkker 1891. Ugift.

NORD‑HATTVIK.
1) Iver Iversen (1823‑etter -65) fra 65 Hemnessjøen, husmann fra før 1847. G. 1845 m. Pernille Pedersd. (1817‑65) angivelig f. i Hemnes.
Barn:
    
1. Iver, f. 26.6.1843 (husmann 42 Mula),
    
2. Ingeborg Anna, f. 24.6.‑47,
    
3. Peder Andreas, f. 17.6.49 (Hemnesberget), han hadde en sønn Aubert Laurin f. 1.11.-89, Mor: Iverta Davidsd. f. 30.3.-65 på Hemnesberget,
    
4. Pedernelle Marie Nicoline, f. 21.9.‑51, d. 18.1.1920 ugift, men hadde en sønn Edvard Martin f. 31.8.-84, Far: Anton Kalvåg fra Haugesund,
    
5. Maren Anna, f. 6.4.‑55.

Iver var inderst i Svinå på 12 Fuglstrand ved F1875, hos sønnen Peder på Hemnesberget ved F1900, understøttelse af Fattigvæsenet.

Bnr. 2 SULEN, tidligere pl. LILLEVIK, fraskilt 1903 fra bnr. 1 med skyld M. 0,03.
1) Nils Iversen (28.8.1825‑22.6.‑72) fra 65 Hemnessjøen, husmann fra før 1850. G. 1849 m. Gjertrud Eriksd. (1827‑31.7.1898) fra Fagerli i Mo prestegjeld.
Barn:
    
1. Edvard, f. 1849, d. 24.1.‑72,
    
2. Ingeborg Anna Larsine, f. 1.5.‑50,
    
3. Laurits Frederik Gustav, f. 21.4.‑52,
    
4. Iver Nicolai Ernts (Ernst?), f. 22.4.‑55 (61 Grønvik bnr. 2),
    
5. Julius Martin Emaus, f. 12.4.‑58,
    
6. Ole Johan, f. 5.1.‑61 (til 135 Tverå).
Gjertrud hadde plassen ennå i 1875, flyttet seinere til 61 Grønvik, der hun døde. Plassen ble 1903 fraskilt under navnet Sulen, kjøpt samme år sammen med bnr. 1 av Peder Arntsen 39 Seljelid.

2) Jens Gammelli, 39 Sejeli bnr. 4, var eier også av bnr. 2, til NSB kjøpte 1937.

HATFJELLDAL.
1) Johan Olsen (1822‑22.10.1881) fra 18 Dyrhaug bnr. 2 var husmann fra før 1864. G.m. Kristine Andersd. (1830-2.7.1913) i Mo prestegjeld. Hennes barn f.e. Edvard Andreas f. 2.6.1856, Far: Johan Johnsen 29 Kjerringhals.
Felles barn:
    
1. Maren Bergithe, f. 2.10.‑59 (Hemnesberget), hadde en sønn Johan Kristian f. 21.2.-95, Far: Johannes Karoliussen f. 30.5.-73 i 144 Jerpbakken,

    2. Ole Nikolai, f. 12.4.-61, d. 2.9.1920, gift 1908 med Julianne Pettersd. f. 12.12.1859 i 17 Vesterbekkmo, ingen felles barn. Ole var bygningssnekker,
    3
. Anders, f. 18.4.‑62,
    4
. Peder Johan, f. 31.1.‑64 (Hemnesberget), gift 1907 med Anna Katinka Hansd. f. 1887 i Vågan, en sønn fotograf Johan Johansen f. -09 død 1998 på Hemnesberget,
    5
. Gulle Benjamind, f. 23.12.‑65, d. 23.4.1932. Ugift, sindssyg ved bror Oles skifte 1920, 73 Storholm i Hemnes. 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.