Home / Gardene / 031 Knutli

031 Knutli


Hemnes Gård og Slekt, side 171 - 174

 

31. Luktvatnet lille (Vefsn 223)

Redigert 29. april 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:

Lil Lugtwatnet eller Lil Lugtvasmarch 1723, Luktvatne lille 1838, Lukt­vatnet lille 1891. Daglignavnet Knutlia kommer nok fra mannsnavnet Knut, og den eneste som kan komme på tale er Knud Larssøn, sønn av rydnings­mannen.

Brukstall og utskiftninger:
Garden har hatt ett bruk til 1923. Minnelig utskiftning mot 28 Bjerknes og 32 Luktvassmo 1826.

Kvern og sag:
Brukeren betalte 4 skill. kvernskatt 1774. Nils Nilssen fikk sagbevilling 1831, tl. -36.

1/4 i ei brygge på Hemnes nevnt i skifter 1798 og 1800.

MATRIKKELGARDEN LUKTVATNET LILLE, GNR. 31.
Garden var ryddet i allmenningen etter 1701.

1723   "Tømmer og Skouv til Gaardz fornødenhed. Nogenlunde til Korn, Søger sit Foder i Fieldet". Matrikulert med matr.nr. 215 og lands­kyld 18 mark fisk.

1838   Nytt matr.nr. 29, lnr. 146, landskyld 4 ort 22 skill.

1865   Omtrent 18 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 144 lass høy årlig, dessuten omtrent 20 lass fra utslåtter og fjellslåtter. Frost­lendt. Tilstrekkelig havning, skog til husbehov, noe ørretfiske.

1891   Gnr. 31, skyld 3,79 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer   Geiter   Bygg                Bl.k.                 Havre   Poteter

1723                 1                                  4                                  12                                0                                  1 1/4                 0                                  0

1835                 1                                  8                                  7                                  0                                  4                                  0                                  0                                  1 1/2

1865

Opps.              1                                  11                                8                                  1                                  1 1/4                 1/2                               1/4                               8

Pl. 1)                0                                  2                                  0                                  0                                  3/8                               0                                  0                                  3 1/2

Pl. 2)                0                                  2                                  0                                  1/8                               1/8                               0                                  0                                  2

Sum-65 1                                  15                                8                                  1 1/8                1 3/4                1/2                               1/4                               13 1/2

1875

Opps.              1                                  10                                8                                  4                                  1 1/2                 0                                  1/5                               4 1/2

Pl. 1)                0                                  4                                  3                                  0                                  2/5                               0                                  0                                  5

Pl. 2)                0                                  2                                  4                                  2                                  1 1/5                 0                                  0                                  1 1/2

Sum-75 1                                  16                                15                                6                                  ca 2                 0                                   1/5                               11

1) Andbakken    2) Håkamoen

FOLKETELLINGER

Husbonds-          Kårfolk Tjenere Husmanns-       Inderster

                        folk                                                                                                    folk

1801     1                                             0                                  2                                  0                                             0

1865     5                                             3                                  2                                  13                                            1

1875     3                                             2                                  2                                  14                                            4

1891     10                                            0                                  1                                  9                                             2

EIERE
Tilhørte rydningsgodset, se 29 Kjerringhalsen. Garden ble kjøpt 1912 av bru­keren og to sønner, som delte den i to like store bruk 1923. Brukerne har sei­nere vært eiere.

BRUKERE.
Bnr. 1 (lnr. 146) KNUTLIA, landskyld 18 mark, 1838: 4 ort 22 skill., 1891: M. 3,79.
1) Lars Larssøn var trolig rydningsmann her, og kom hit etter 1701. Han hadde en sønn Knud, som sannsyn­ligvis har gitt opprinnelsen til navnet Knutlia. De var begge flyttet til 29 Kjerringhalsen før 1710. Ingen av dem er nevnt i F 1701 for Hemnes.

2) Ole Pedersøn kom hit ca 1712, men det er ikke kjent hvor lenge han var her.

3) Arnt Nilssøn fra 20 Drevvatn bnr. 5, fikk bevilling på rydningsplassen dat. 28.10.1720. G.m. Marit Jonsd. (ca 1686-14.1.1776).
Barn:
        
1.    Berit, f.1717 (38 Elsfjordstrand),        
        
2.    Hendriche,  f. -19 (Kobbvatnet i Salten),
        
3.    Marit,  f. -22 (33 Elsfjordosen),
        
4.    Dorthea, f. -25 (30 Svartvatnet),
        
5.    Jon,  f. -27 (Salten),
        
6.    Nils,  f. -30 (34 Tronmoen),
        
7.    Arnt, f. -34 (her).

4) Arnt Arntsøn (1734-21.10.-72), sønn av f.br., bru­ker fra ca. 1760. G. 1760 m. Kirsten Andersd. (1738­-97) fra 19 Drevvassbukt bnr. 1.
Barn:
        
1.    Arnt, f. 1761 (Salten),
        
2.    Anders, f. -63 (19 Drevvassbukt bnr. 1),
        
3.    Nils, f. 2.10.-65 (37 Kobhaug).
Ved skiftet etter Arnt 1773, var boets brutto 173-1-4, gjeld og avgang 26-4-8. Bøker: Müllers postill. Husdyr: 1 hoppe, 7 kyr, 1 dalkvige, 1 markkvige, 1 mar­kokse, 2 sauer, 3 jømmer, 1 vær, 1 hanegeit, 1 bukk.

5) Nils Jonsøn (1738-1809) fra 36 Stormoen fikk bbr. dat. 25.10.1773, tl. 2.5.-75. G. 1773 m. enka Kirsten.
Barn:
        
1.    Liva Maria, f. 1776.
Flyttet til 19 Drevvassbukt som kårfolk hos Kirstens sønn Anders.

6) Johannes Olsøn (1754-1800) fra 21 Luktvassli bruk 1, fikk bbr. dat. 13.5.1788, tl. 6.5.-89. At Johannes også var bøkker, framgår av skiftet etter ham, hvor der er nevnt 300 tønnestaver og 200 halvtønnestaver. G.I. 1789 m. Anna Andersd. (1752-1797) fra 19 Drevvass­bukt bnr. 1.
Barn:
        
1.    Brynhild, f. 30.9.1787, nevnt i fars skifte 1803,
        
2.    Pernilla, f. -89, nevnt i fars skifte 1803,
        
3.    Ane Elisabeth, f. -90 (26 Hjartli bnr 2),
        
4.    Anders, f. -91, nevnt i fars skifte 1803,
        
5.    Ole, f. -93, d. 12.10.1834 ugift.
G.II. 1798 m. Elisabeth Pedersd. (1764-før 1829) fra 12 Fuglstrand bnr. 2. Ingen barn.

7) Nils Nilssøn (ca 1768-27.4.1840) fra Almli i Vefsn, fikk bbr. dat. 14.2., tl. 7.5.1802. G.I. 1801 m. enka Eli­sabeth.
Barn:
        
1.    Pernelle, f. 1802, død samme år,
        
2.    Goula Dorthea, f. -04 (37 Kobhaug pl. Lilleenget),
        
3.    Pernille Johanna, f. -07, ugift i Bjerkadal ved fars skifte 1840.
G.II. 1829 m. Berit Jacobsd., d. før 1844.
Barn:
        
4.    Lisabeth Helena, f. 22.3.1830, ikke nevnt vi fars skifte 1840,
        
5.    Dorthea Bergitha, f. 15.1.-32 (70 Dalosen bnr. 9).
G.III. 1840 m. Berit Andersd., f. 1808, fra 1 Sandnes bnr. 2. Ingen barn.

8) Anders Hanssen (1792-1876) fra 72 Utskarpen bnr. 2, fikk bbr. dat. 11.7., tl. 2.10. 1834. G. 1829 m. Kirstine Jacobsd. (1790-14.11.1868) fra 136 Fjelldal bnr 3.
Barn:
        
1.    Ingeborg, f. 16.2.1830.

9) Jens Nilssen (1827-9.3.1913) fra 70 Dalosen bnr. 2 var bruker fra 1855. G. 1854 m. Anna Paulsd. (1829-­9.8.1914) fra 32 Steinmoen. Hennes barn før ekteskapet: Johan Pet­ter Fredriksen, f. 18.9.1848 (39 Seljeli pl. Gammellia).
Felles barn:
        
1.    Anne Albertine, f. 7.9.-55 (Pl. Andbakken her),
        
2.    Nils Frederik, f. 26.3.-60 (her).

10) Nils Jenssen (1860-30.5.1952), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 5.10.1903, tl. 15.2.-12, og skj. sammen med sønnene Axel og Nils fra J. Coldevin for kr. 2500, tl. 18.5.1912. G. 1880 m. Anna Caroline Jacobsd. (1.10.1859-2.3.1942) fra 24 Rundsvoll i Vefsn.
Barn:
        
1.    Johan Jørgen, f. 18.6.1881 (33 Elsfjordosen bnr. 5),
        
2.    Jens Andreas, f. 12.3.-83 (39 Seljeli bnr. 4),
        
3.    Axel Nikolai, f. 27.10.-85 (her),
        
4.    Hilda Marie Jul, f. 3.12.-87, d. 13.3.-95,
        
5.    Nils Andreas Hall, f. 18.6.-90 (bnr. 2 her),
        
6.    Inga Pauline, f. 4.10.-92, d. 25.11.1917 ugift,
        
7.    Hilda Marie Jul, f. 21.12.-95 (29 Kjerringhalsen bnr. 2),
        
8.    Arthur Norman, f. 7.9.-98,
        
9.    Anna Lovise, f. 29.9.1900 (104 Solhaug bnr. 4),
        
10. Einar Dal, f. 19.9.-03, d. 2.2.-23 ugift, druknet i en bekk.

Bnr. 1 KNUTLIA, skyld M. 1.89.

1) Nils Nilssen (1890-17.2.1981) fikk skj. sammen med faren og broren 1912. G.m. Elen Pedersd. (1 893­24.11.1976) fra 143 Ytterleiren.
Barn:
        
1.    Jonelle Helene, f.24.9.1931,
        
2.    Per Johan, f.6.3.-37.

2) Per Johan Knutli, f. 1937 overtok bruket etter sin far i 1964.

Bnr. 2 NERMOEN, fraskilt 1923 med skyld M. 1,90.
1) Axel Nilssen (1885-19.1.1967), sønn av f.br. fortsat­te her etterat garden var delt 1923, skj. sammen med faren og broren 1912. G. 1909 m. Nanna Hansd. (1887-18.2.69) fra 29 Kjerringhalsen bnr. 1.
Barn:
        
1.    Anders Norbek, f. 4.4.1910,
        
2.    Harald, f. 26.6.-12,
        
3.    Astrid, f. 24.5.-17, gift med Martin Brennvolleng f. 1911,
        
4.    Olav, f. 2.4.-28.

2) Anders Norbek Knutli, f. 1910 overtok bruket etter sin far i 1972. Gm. Petra Solhaug, f.18.9.1916, fra 104 Solhaug.
Barn:
        
1.    Ole Andreas, f. 15.5.1946
        
2.    Torild, f.27.10.-48
        
3.    Arild Norvald, f. 11.2.-57

Bnr.6 KNUTLI, fraskilt fra bnr. 1 i 1967.
1) Jonelle Helene Knutli, f.24.9.1931 dtr. av eier av bnr. 1. G.m. Villy Sagrabb, f. 14.4.1932, fra 126 Stabbforsen.
Barn:
        
1.    Jon Villy, f. 10. 8.1961
        
2.    Nils Ivar, f.24.6.-64
        
3.    Elin Lena, f. 1. 6.-69

HUSMENN.

ANDBAKKEN,
1) John Olsøn (1797-1.1.1854) fra 122 Rapliåsen, var hus­mann fra før 1847. G. 1841 m. Berit Kristine Pedersd. (1811-28.10.-84) fra Østerdal bnr. 2 i Nord-Rana.
Barn:
        
1.    Ole Johan, f. 27.4.1843, på Andbakken ved farbror Abrahams skifte 1892,
        
2.    Gjertrud Maria, f. 27.3.-45 (Hemnesberget -91), hennes mann døde 1892, gift på nytt 1902,
        
3.    Peder Olaus, f. 13.2.-47 (27 Vasshaug).

2) Ole Anderssen (1826-ca 1876) fra 28 Bjerknesli. G. 1858 m. Elen Maria Nicolaisd. (1834-ca 1882) fra 25 Skogsmo i Vefsn.
Barn:
        
1.    Anders Nicolai, f. 2.5.1859 (her),
        
2.    Nils Martin, f. 15.2.-61 (husmann 39 Seljeli),
        
3.    Anne Johanna, f. 28.1.-63, d. -88 på Husøy i Træna, ugift, ingen barn,
        
4.    Jonelle Lorentse, f. 3.2.-65, husmannskone på Sjøvolden Næsøen i Lurøy 1900, gift med Martin Nilsen, 1 barn,
        
5.    Godthfred Martin, f. 7.4.-67 (USA-91),
        
6.    Emirentse, f. 12.4.-70 (USA-91),
        
7.    Olava Jacobea, f. 31.10.-72 (40 Myrvik bnr. 6),
        
8.    Johanne Antonette, f. 12.5.-75 (Rundhaugen i Nord-Rana).

3) Anders Olsen, sønn av f. husm. var her til seinest 1880, og flyttet så til 11 Espervika. Om fam. se der.

4) Johan Nilssen (1856-28.12.1944) fra 26 Tverråmo bnr. 2. G. 1877 m. Anna Jensd. (1855-30.5.1916) f. her.
Barn:
        
1.    Marthin Angel, f. 25.11.1876 (37 Kobhaug bnr. 3),
        
2.    Oleanne Emilie, f. 1.3.-78, gift 1901 med Adolf Gullesen Forsmo, til Sulitjelma ca 1912,
        
3.    Anne Lovise, f. 19.12.-79, gift 1900 med Johannes Antonsen f. -73 fra Meløy,
        
4.    Nils Andreas, f. 1.6.-81,
        
5.    tv. Jensine Amalie, f. 25.3.-84, gift 1908 med Halfdan Arntsen f. -89 Buksnes i Lofoten. De flyttet dit
        
6.    tv. Petra Johanna, f. 25.3.-84 (63 Sund bnr. 14),
        
7.    tv. Ferdinand Lund, f. 22.7.-86 (63 Sund bnr. 13), og 
        
8.    tv. Christine Jul, f. 22.7.-86, d. 16.9.1963, hadde en datter Nilsine, Far: Anders Hansen fra 70 Dalos,
        
9.    Alfred Johan, f. 4.7.-88, hadde en sønn Paul f. 1910, Mor: Lina Jensen fra 108 Villmo.
        
10. Helga, f. 19.2.-93 (35 Davemoen bnr. 2),
        
11. Borghild, f. 21.9.-95 (Hemnesberget) gift med Artur Olsen f. -94 på Hemnesberget.

HÅKAMOEN.

1) Lars Paulsen (1823-4.1.1903) fra 32 Steinmoen. Hus­mann fra før 1863, rokkedreier. G. 1858 m. Berit Sofia Johansd. (1836-30.10.-91) fra Stensele i Sverige.
Barn:
        
1.    Johan Petter, f. ca 1856,
        
2.    Fredrikke Christense, f. 9.6.-58,
        
3.    Jacob Samuel, f. 24.7.-60 (USA-84),
        
4.    Nils Jørgen Juel, f. 16.1.-63 (husmann 42 Mula),
        
5.    Anne Kjerstine, f. 3.10.-65, hadde en datter Magnhild f. -98, Far: Magnus Rehnström f. -65 Värmland i Sverige,
        
6.    Olaus Marthin, f. 4.5.-68 (Hemnesberget), gift 1892 med Lovise Edvartsdatter f -54 Granhatten i 107 Korgen,
        
7.    Julianna Conradine, f. 12.8.-71 (Esjevik ? i Vefsn),
        
8.    Ludvig, f. 7.7.-74 (USA-98),
        
9.    Elen Dorthea, f. 13.1.-77 (100 Røssåauren bnr. 3),
        
10. Johan Christian, f. 8.11.-80, død samme år. 

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.