Home / Gardene / 086 Straumsnes

086 Straumsnes


Til oversikten | Til menyen

Hemnes Gård og Slekt, side 550 - 555

86. Straumsnes (Rana 160)

Redigert 4. juli 2012

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Strømsnes 1626, Strømsness 1723, Strømsnæs 1838, Strømsnes 1891.

Brukstall og utskiftninger:
Ett bruk inntil 1800, to bruk 1801‑1912, fem bruk 1931. Utskiftning mot 87 Tybekken 1826. Utskiftning av skogen etter innbyrdes overenskomst 1853. Full utskiftning av innmark og skog 1871, med overutskiftning 1873.

Kvern:
Garden hadde kvern allerede 1723. Brukeren betalte 8 skill. kvernskatt 1774.

Jektbruk:
Straumsnes hadde ikke eget jektbruk, men Jørgen Berg Jæger på Mo hadde jekt stasjonert her leilighetsvis. Hans Eliassøn fra Mehus i Nesna, som var bruker her ca 1780‑87 hadde jektbruk, men det er ikke funnet noen opp­lys­ninger om at jekta var stasjonert her.

MATRIKKELGARDEN STRAUMSNES, GNR. 86.
Garden er kjent fra 1621 med ødegårsmann som bruker. I Jordebog 1626 med landskyld 2 pund fisk.
1723 "Huusebord og Brendefang. 1 Qwern og Beleilighed til Kaagefisk. Waad og dyblehnt Jord, temmelig til Korn". Gl. matr.nr. 147, lands­kyld 2 pund.
1758 Landskylda forhøyd til 1½ våg.
1838 Nytt matr.nr. 135, lnr. 273 a og b, landskyld 3 daler 2 ort 14 skill.
1865 Lnr. 273a: 16 mål åkerland. Eng, leir‑ og sandjord, som antas å gi 120 lass høy årlig. Tilstrekkelig, men mindre god havning. Garden er lettbrukt og ikke frostlendt. Tilstrekkelig vedskog og noe til byg­ningsmaterialer.
 Lnr. 273b: som lnr. 273a.
1891 Gnr. 86, skyld 10,34 skyldmark.

BUSKAP OG UTSAED (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Svin  Rug  Bygg  Havre  Poteter

1723 2 15 24 0 1/4 3 1 1/2 0

1835 2 16 30 2 0 1 6 1/2 0 4

1865

273a 1 11 14 0 0 3/8 2 1/2 3/8 8

273b 1 11 12 0 1 1/4 3 1/4 6

Pl. 1) 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1875

273a 1 6 9 0 0 1/4 2 1/2 1/8 6

273b 1 10 15 0 0 1/2 3 1 5

Pl. 1) 0 1 3 0 0 0 1/4 0 1/2

1) Sandmo, Sandhaugen

MANNTALL
1666  1 bruker, 1 knekt
1701  1 bruker, 3 tjenestekarer, 1 inderst med 3 sønner

FOLKETELLINGER

Husb.‑  Kårfolk Tjenere  Husm.‑  Strand‑  Inderster  Legds-

 folk folk sittere  folk

1801 7* 0 8 0 2  0 0

1865 10** 3 5 2 3 6 1

1875 8 0 4 2 0  1 0

1891 8 2 5 0 2  6 0

* 2 fosterbarn ** 1 fosterbarn.

EIERE

Dønnes‑gods, se 71 Steinhaugen. Brukerne kjøpte sine bruk 1908 og 1910. Seinere selveiere.

BRUKERE.

STRAUMSNES, landskyld 2 pund til 1756,1 ½ våg fra 1757.
1) Nils var ødegårdsmann 1621‑34. 1623 betalte han 3 ort skatt. Så mangler noteringer til 1640. 1647 var landskylda 2 pund og skatten ½ dlr. Nils var fremdeles bruker ‑ om det var den samme Nils ‑ og er notert også 1661.

2) Jon Ivarsøn var bruker fra før 1666. Ved M 1666 var han 31 år og hadde da ingen sønner. Ved M 1701 var han 69 år. Han var bruker til 1714. G.m. Marit Nilsd. Ingen barn som overlevde mora.
Ved skiftet etter Marit 1713 var boets brutto 92‑0‑0, avg. 55‑5‑0. Husdyr: 1 gl. hest, 1 hoppe, 13 kyr, 3 markkviger, 1 dalkvige, 1 markokse, 1 dalokse, 22 sauer, 14 lam, 5 jømmer, 9 geiter, 2 hanegeiter, 3 små bukker, 1 kje, 1 svin.

3) Zacharlas Thomassøn (ca 1689‑1716) fra Øverdal bnr. 2‑3 Nord-Rana, var bruker 1715‑16. G.m. Dorothea Israelsd. (ca 1692‑1753).
Barn:
    
1. Marit, f. 1714 (95 Jamtjord bnr. 1),
    
2. Zacharine, f. ‑16, d. ‑42.

4) Ole Mathissøn, d. 1718, fra 90 Medstraum var bruker 1717‑18. G. 1717 med enka Dorothea.
Barn:
    
1. Gjertrud, f. 1718 (68 Y.Dilkestad bnr, 1).
Ved skiftet etter Ole 1719, var boets brutto 122‑4‑12, avg. 20‑2‑3. Husdyr: 1 gammel hest, 8 kyr, 1 kvige. 1 markkvige, 2 okser, 1 dalokse, 5 sauer, 4 jømmer, 5 geiter, 1 hanegeit.

5) Ole Pedersøn (ca 1693‑3.6.1770) fra 143 Ytterleiren var bruker fra 1719. Han hadde før vært bruker sammen med broren på Ytterleiren et par år. G. 1719 m. enka Dorothea.
Barn:
    
1. Oluf, f. 1721 (Øverdal NR),
    
2. Jon, f. ‑23 (her),
    
3. Karen, f. ‑26 (58 Svaleng Bruk I),
    
4. Margrethe, f. ‑28 (141 Meland Bruk I),
    
5. Peder, f. ‑30, nevnt i mors skifte 1754,
    
6. Dorothea, f. ‑33 (98 Straumen),
    
7. Berit, f. ‑37 (133 Bryggfjell).
Ved skiftet etter Dorthea 1754, var boets brutto 628‑92. gjeld og avg. inkl. 3 heimegaver, 112‑0‑0. Penger: 106 Rd. Sølv for 35 Rd. Husdyr: 1 hest, 1 hoppe, 20 kyr, 1 markkvige, 2 dalkviger, 2 dalokser, 8 sauer, 8 jommer, 5 værer, 2 geiter, 6 hanegeiter, 5 bukker, 2 svin.

6) Jon Olsøn (1723‑16.10.‑79), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 24.10.1764. G.m. Randi Andersd. (1733‑11.10.‑79) fra 133 Bryggfjell.
Barn:
    
1. Dorthea, f. 1757 (4 Hestnes),
    
2. Ole, f. ‑58 (I.Bardal i Nesna), nevnt i bror Nils sitt skifte 1807, gift med Berit Pedersdatter, 7 barn,
    
3. Elen Maria, f. ‑60 (2 Osmo),
    
4. Anders, f. ‑61 (skolemester, ugift 1801), i 4 Hestneset 1807,
    
5. Zacharine, f. ‑63, (89 Straumbotnet bnr. 1),
    
6. Ranni Kierstina, f. ‑66 (Berntvika, 4 Hestnes),
    
7. Gjertrud, f. ‑68, d. 1821 (Øvre Nesna), gift 1789 med Abraham Andersen (1759-1824), 6 barn,
    
8. Jørgen, f. ‑70, d. 22.5.‑72,
    
9. Peder, f. 29.12.‑72 (132 Holmsletta),
    
10. Jørgen, f. 25.2.‑74 (20 Drevvatn bnr. 2),
    
11. Nils, f. 13.7.‑75, d. 1807, ugift,
    
12. gutt f. 11.10.‑79, død straks. Mora døde også i barselen.
Ved skiftet etter Jon og Randi 1779 var boets brutto 645‑4‑6, gjeld og avg. 72‑4‑10. Penger: 41‑2‑4. Sølv for 31‑1‑0 (mrk. AOS-ANS-IOSRHAD-CNSITD-AISEND‑AISCNS, og med navn). Bøker: Müllers postill, Niels Michelsens postill, Christian den 5tes Norge Lov Bog, og 10 andre. Adskillig tinn, messing og kobber. 1/3 i et sagbruk, rorbu i Kabelvåg, halvparten i ei seinot. Husdyr: 1 hest, 16 kyr, 4 kviger, 1 årsokse, 3 kalver, 15 sauer, 6 lam, 4 geiter, 3 hanegeiter, 4 kje, 2 små svin.

7) Hans Eliassøn (ca 1749‑29.12.‑87) fra Mehus i Nesna fikk bbr. dat. 12.10.1779, tl.‑83. G.m. Maren Abrahamsd. (ca 1753‑14.6.1838) fra Nesna pg.
Barn:
    
1. Alet Maria Dass, f. 1782, død straks.
Ved skiftet etter Hans 1788 var boets brutto 4030‑4‑0, gjeld og avg. 4277‑1‑12. Penger fantes ikke. Gull: Et kjede med 6 ledd mrk. KMMDT, taksert for 60 Rd. Sølv for 116‑4‑2, bl.a. sølvkanne mrk. EHM, 180 lodd, tekanne mrk. HES MAD, 25 ½ lodd, andre merker: AIS KHD. Av andre aktiva nevnes: 3 våger landskyld i Alsøy, Nesna. Brygge, naust, stuelån. Jekt med utstyr, 650 Rd., kjøpt av Anders Nilssøn Straumen 1780. Husdyr: 11 kyr, 1 toårs kvige, 2 dalkviger, 1 toårs okse, 2 kalver, 2 "halv‑engelske Faar", 6 sauer, 18 fjorårslam, 2 geiter, 7 hanegeiter, 3 risbit bukker, 2 små svin. Jekta og 3 våger landskyld i Alsøy og løsøre for 390 Rd. var pantsatt til ob.leut. Coldevin, og Hendrich Nordman i Bergen hadde et krav på 1200 Rd. ifølge obligasjon.

8) Mikkel Blix Adriansøn (1763‑6.2.1846) fra 98 Straumen fikk bbr. dat. 15.6., tl. 13.10.1789. G. 1789 m. enka Maren Maria. Ingen barn. År 1800 avsto Mikkel Blix halvparten av garden til sin halvbror Nils Andreassøn Straumen, og fort­satte til 1808 på det seinere bnr. 1.

Bnr. 1 (lnr. 173a) STRAUMSNES (OPPIGARDEN), landskyld 2 pund 6 mark, 1838: 1 daler 3 ort 19 skill., 1891: M. 5,17.
9) Peder Klæboe (Døpt 8.6.-1778‑28.10.1857) fikk bbr. dat. 19.12.‑1808, tl. 12.10.‑09. G.m. Randine Olsd. (1783‑26.4.‑1865) fra Indre Bardal.
Barn:
    
1. Christiatte Berg, f. 1805 (Enge i Nesna),
    
2. Ingeborg Anna, f. ‑06 (her),
    
3. Jakobine, f. -08,

    4. Anders Dass, f. ‑12 (84 I.Brennberg bnr. 2),
   
5. Jacob Olaus, f. ‑16 (84 I.Brennberg bnr. 4),
    6
. Christence Elisabeth, f. ‑18,
   
7. Iver Johannes Notler, f. 29.4.‑25, d. 2.11.-96 i Geitvik, skipper og los, gift 1867 med Petrine Johansdatter (1844-1933) fra Elsbuneset i Nord-Rana, ingen barn.

10) Lorents Davidsen (1800‑12.2.‑70) fra 145 Oldernes bnr. 1 var bruker fra ca 1830. G. 1829 m. Ingeborg Klæboe (1806‑etter -65), datter av f.br.
Barn:
    
1. Anna Cathrina, f. 7.2.1830,
    
2. Lorentse Cicilia, f. 2.4.‑32 (her),
    
3. Jensine Dorthea Zahl, f. 8.10.‑35,
    
4. Petrine Henriette Klæbo, f. 15.2.‑40 (Hemnesberget), gift med Nils Larsen fra 89 Straumbotn, 4 barn, familien til Andenes ca 1867,
    
5. tv. Iver Anker, f. 29.1.‑44, d. 1934 (Hemnesberget ‑75), tømrer, fisker og handelsmann, gift 1877 med Elisabethg Jensen (1844-83), 4 barn, og 
    
6. tv. Didrik Raaby, f. 29.1.‑44 (Hemnesberget ‑75), løskar ved F1875, ugift,
    
7. Lorents Imilius, f. 25.10.‑47,
    
8. Maren Christine, f. 9.11.‑53.

11) Peder Johan Pedersen (6.6.1830‑23.2.‑75) fra Villen NR, fikk bbr. tl. 19.6.1861. G.I. m. Lorentse Lorentsd. (1832‑18.9.‑63), datter av f.br. og enke etter Johannes Isaksen 74 Gjesbakken (ingen barn).
Peder og Lorentses barn:
    
1. Johanna Christine, f. 28.7.1859 (Hemnesberget ‑91), d. 28.4.1945 på Hitra, gift 1882 med Gunnar Ramsli (1850-1920) fra Tingvoll på Møre,
    
2. Hansitte Randine, f. 26.9.‑61, d. i Thief River Falls, gift med maler Albert Halseth f. 1860, 5 barn,
    
3. Lorents, f. 18.8.‑63 (USA‑81), d. etter 1910, gift med Ingeborg Jakobsen (født i USA), 11 barn alle født i McIntosh, Minnesota.
G.II. m. Maren Gurine Johansd. (1835‑12.9.1913), opphold Bustnes.
Barn:
    
4. Anna Elise Albertine, f. 28.4.1872 (90 Medstraum bnr. 3).
Enka Maren fortsatte gardsdrifta til ca 1885.

12) Tore Olsen (1854‑8.1.1931) fra Ovenstad i Sparbu var bruker fra ca 1885, og fikk skj. fra Jørgen Coldevin for kr. 3000, dat. 11.4., tl. 1.5.1908. G. 1884 m. Kristine Kristiansd. (1864-3.1.1950) fra 64 Presteng pl. Lyhaug.
Barn:
    
1. Olaf Kristoffer, f. 22.2.‑1885 (USA‑23), d. her 1979, gift 1907 med Jørgense Arntsdatter (1886-1957) fra 78 Brattland bnr 3, 7 barn,
    
2. Kristian Deodor, f. 19.4.‑87 (bnr. 5 her),
    
3. Andreas Martin, f. 16.6.‑88, d. 1953,
    
4. Johannes Severin, f. 28.4.‑91, laget river på Hemnesberget, gift 1917 med Kristine Mikalsen (1897-1961) fra Sørfold, konf. i Hemnes 1912, 2 barn,
    
5. Thorius Kaurin Heitmann, f. 7.1.‑94, d. 11.7.1972,
    
6. Berner Cornelius, f. 6.5.‑98 (USA‑23), gift 1922 med Astri Johannessen f. 1901 i 97 Straumbukt, ingen barn i Norge,
    
7. Kasper Olai, f. 26.9.1900, d. 31.5.‑76, gift 1921 med Petra Johannessen f. 1902 i 97 Straumbukt, 2 barn,
    
8. Arthur Blix, f. 10.7.‑03 (bnr. 4 her),
    
9. Magnus Peter, f. 27.2.‑06 (her).

13) Magnus Thoresen, (1906-27.5.2002), sønn av f.br. fikk skj. fra mora i uskifte for kr. 1900 og kår, utst. 1931. Magnus Thoresen bygde en etter måten stor stue­bygning, og hadde i en årrekke gamle og uføre i forpleining. G. 1932 m. Jenny Margot Bang Straumbotn, (1909-12.7.-98), fra 89 Straumbotn bnr. 2.
Barn:
    
1. Fridtjof, f. 15.10.1933 (Levanger),
    
2. Ingar Arnulf. f. 31.7.‑35 (Levang i Leirfjord),
    
3. Birgit, f. 20.5.‑37 (Honolulu),
    
4. Kitty Pauline, f. 6.7.‑42 (Båsmo i Rana),
    
5. Andreas Martin, f. 16.6.‑46 (her),
    
6. Ruth Irene, f. 19.4.‑48 (Andøya).

14) Andreas Thoresen, f. 1946, sønn av f.br., fikk skj. fra faren 1979. G. 1970 m. Undis Arntzen, f. 26.10.1950, fra Dalselv.
Barn:
    
1. Arne Johnny, f. 12.11.1971,
    
2. Astrid Marianne, f. 17.2.‑74,
    
3. Ingrid Beate, f. 18.10.‑77.

Bnr. 4 STRAUMSNES, fraskilt 1931 fra bnr. 1 med skyld M. 2,00.
1) Arthur Thoresen, f. 1903 her, fikk skj. fra Kristine Thoresen i uskifte for kr. 1100, tl. 5.12.1931. G. 1930 m. Olaug Johanna Sjonbotn (28.2.1904‑22.4.‑85), fra Sjonbotn i Nesna.
Barn:
    
1. Åse, f. 25.3.‑1931 (her),
    
2. Eli, f. 11.5.‑36 (Fauske).

2) Åse Utland, f. 1931, datter av f.br., fikk skj. på eiendommen 1983. G. 1951 m. Odd Utland fra 88 Utland bnr. 1. Om fam. se der.

 

Bnr. 5 BJØRNEVIK, fraskilt 1931 fra bnr. 1 med skyld M. 0,17.
1) Kristian Thoresen på bnr. 3 her, fikk skj. fra Kristine Thoresen for kr. 800, tl. 9.6.1934. Om fam. se bnr. 3.

Bnr. 2 (lnr. 273b) NERGARDEN, oppstått ved deling av garden år 1800, med landskyld 2 pund 6 mark, 1838: 1 daler 3 ort 19 skill., 1891: M. 5,17.
1) Nils Andreassøn (1770‑30.4.1842) fra 98 Straumen fikk bbr. dat. 20.5., tl. 15.10.1800. Han fikk overta dette bruket fra sin halvbror Mikkel Blix Adriansøn på bnr. 1. G. 1795 m. Maren Andersd. (1770‑aug.1845) fra 42 Mula.
Barn:
    
1. Anders Strøm, f. 1797 (Salten?), kårmann og garver på Ekkeren i Nesna F1865 og F1875,
    
2. Petter Jørgen, f. ‑99, død samme år,
    
3. Hans, f. 1800, død samme år,

    4. Dorethea, f. 26.9.1801 (69 I.Dilkestad bnr. 1),
   
5. Siselle Maria, f. ‑03, nevnt i mors skifte 1845,
   
6. Randine Kierstine, f. ‑05, d. 30.9.‑28,
   
7. Maren Brose, f. ‑09 (63 Sund bnr. 1),
   
8. Martha Olava, f. ‑11, nevnt i mors skifte 1845.

2) Nils Monsen (1805‑1.3.‑93) fra 87 Tybekken bnr. 1, fikk bbr. dat. 12.3.1838, tl. 2.10.‑39. G. 1837 m. Lorentse Nilsd. (1806‑3.12.‑78) fra 142 Øverleiren bnr. 4.
Barn:
    
1. Anders Martinus, f. 26.3.1839 (66 Geitvik bnr. 3),
    2. Iver Anker, f. 6.11.‑42 (her),
    
3. Nils, f. 29.2.‑44, ugift, "sindssyg".

3) Iver Anker Nilsen (1842‑8.5.1921), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 5.8.1877, med kår til foreldra. G. 1876 m. Marit Jensd. (1838‑14.6.1923) fra 96 Bjerkli pl. I.Eidbukt.
Barn:
    1. Nils Laurits, f. 12.12.1879 (her).

4) Nils Iversen (1879‑2.9.1934), sønn av f.br., fikk skj. fra Jørgen Coldevin for kr. 3000 og kår til foreldra, dat. 12.12.1907, tl. 1.3.‑10. Han drev en tid et lite sementstøperi. G. 1905 m. Josefine Bernhardsd. (1884-29.4.1964) fra 95 Jamtjord bnr. 1. Ingen barn.

5) Torolv Sørmo, f. 9.6.1900 i Drevja, d. 1993. Kom til 9 Neverli ca 1912. USA 1928‑35 som bygningsarbeider, og deretter båtbygger på Hemnesberget. Han fikk skj. fra enka Josefine Iversen for kr. 15 000, dat. 11.6.1947. G. 1936 m. Jorun Emilie Olsen, (30.3.1909-24.4.2008), fra Nålkyten i Nesna. Artikkel i Rana Blad 13.4.2004.
Barn:
    
1. Synøve, f. 1936, gift med Odd Holmen, 3 barn,
    
2. Torbjørn. f. 2.6.‑38 (her),
    
3. Mary Lise, f. ‑43, gift med Sven-Erik Skjefstad, 2 barn.

6) Torbjørn Sørmo, f. 1938, sønn av f.br., fikk skj. fra faren 1.7.1968. G. 1962 m. Arnhild Pauline, (18.10.1942-2.11.2010), fra 90 Medstraum bnr. 7.
Barn:
    
1. Gerd, f. 1962 (132 Holmsletta, Lærer i Korgen), var samboer med Jon-Ivar Holmslet, 2 barn,
    
2. Wenke, f. ‑66 (her),
    
3. Tor Arne, f. ‑69, til Mo i Rana, skilt, 2 barn.

7) Wenche Sørmo, f. 1966, datter av forrige bruker. Gift med Svein Morten Eilertsen f. 1966, 2 barn. Gården er nå i samdrift. Wenche underviser også ved Nesna lærerhøgskole.


Bnr. 3 NORDGAARD, fraskilt 1913 fra bnr. 2 med s,kyld M. 0,17.
1) Kristian Thoresen (1887‑7.5.1964) fra bnr. 1 her, fikk skj. fra Nils Iversen for kr. 1000, og med forkjøpsrett til selgeren, dat. 12.12.1914, tl. 29.6.‑18. G.I. 1911 m. Gina Olsen (1886‑12.3.1916) fra 88 Utland pl. Førnes.
Barn:
    
1. Olga Marie, f. 21.8.1911, d. 1.12.2004 (90 Medstraum bnr 2), gift 1941 med Einar Midtstraum (1890-1981), 1 barn,
    
2. Karl Gustav Strøm, f. 2.8.‑14 (her).
G.II. 1920 m. Johanna Marie Almli (1894‑29.6.1973) fra NR.
Barn:
    
3. Eilif Andreas, f. 20.5.1923 (første lastebileier i Straumbygda), gift med Jorun Midtstraum f. 1923, ingen barn,
    
4. Thore Kristofer, f. 12.11.‑26, d. 14.5.‑38.

2) Karl Gustav Strøm, (1914-5.1.2000), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 8000, utstedt 1964. G. 1940 m. Edith Steen, f. 22.3.1922, fra 87 Tybekken bnr. 3.
Barn:
    
1. Elfrid, f. 11.6.1941.

HUSMENN.

Ikke navngitt plass.
1) Thomas var husmann 1649‑52.

2) Jon Pederssøn var husmann 1749‑51. Fra ‑51 var han helseløs av brokk og betalte ikke skatt.

SANDMOEN ell. SANDRAUGEN under bnr. 3.
1) Johan Olsen (1828‑14.3.1901) fra 95 Jamtjord bnr. 1 var husm. fra ca 1860. G. 1860 m. Elen Eriksd. (1835-28.2.1911), f. 80 Ø.Brennberg. Far: Erik Eriksson, svensk skomaker, Mor: Elen Nilsd. opphold Ø.Brennberg. Ingen barn.

NESET under bnr. 2.
1) Christoffer Pedersen (1842‑23.6.1900) fra 93 Straumdal var husmann her fra før 1879. G. 1874 m. Hanne Kristlansd. (1855‑17.10.‑93) fra 64 Presteng pl. Lyhaug.
Barn:
    
1. Jørgense Marie, f. 25.10.1874,
    
2. Peder Elias, f. 19.10‑76,
    
3. Christine Dorthea, f. 11.9.‑79,
    
4. Benjamine Kristine, f. 1.7.‑82, d. 10.3.1953 (Solvær), gift 1904 med Sigvard Johansen (1879-1948), 7 barn,
    
5. Konrad Heitmann, f. 25.9‑84.
Christoffer flyttet til Hemnesberget før 1900.Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.