Home / Gardene / 062 Oterbrand

062 Oterbrand


Hemnes Gård og Slekt, side 342- 346

 62. Oterbranden

Redigert 22. mars 2011

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Otterbrand 1666, 1723, Oterbran 1838, Oterbranden 1891.

Brukstall og utskiftninger:
Ett bruk inntil 1859, seinere to bruk. Fraskilling 1935 av bnr. 3 var bare overføring av et landstykke fra bnr. 1 til bnr. 2. Skogutskiftning mot 61 Grønvik 1833.

MATRIKKELGARDEN OTERBRAND, GNR. 62.
Garden var ryddet før 1666, men er ikke nevnt av Landkommissionen 166 1. Landskyld 12 mark fisk 1667.
1723 "Tømmer og Brendefang. Nogenlunde god til Korn, dog ringe til Høemarch". Gl. matr.nr. 193, landskyld 12 mark.
1838 Nytt matr.nr. 111, lnr. 236, landskyld 4 ort 22 skill.
1865 Lnr. 236a: 9 mål åkerland. Eng, leirjord, som antas å gi omtrent 72 lass høy årlig. Tilstrekkelig, men mindre god havning. Særdeles lettbrukt.

 Lnr. 236b: 2 mål åkerland. Eng, grov sandjørd, som antas å gi 4 lass høy årlig. Havningsrett for 1 ku på hovedbruket. 1891 Gnr. 62, skyld 9,50 skyldmark.

1935 Fredheim bnr. 20, skyld M. 0,05 av gnr. 63 Sund overført til bnr. 2 her.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 

Hester Storfe Småfe Bl.k.

1723 1 4 6  2

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Svin  Bygg  Havre  Poteter

1835 1 4 8 1 0  2 1/2 1/2 1

1865

236a 1 7 14 0 0  2 1 1/2 5

236b 0 1 3 0 0  1/5 3/10 5

Pl.1) 0 1 1 0 0  1/8 0 3

Sum‑65 1 9 18 0 0 2 3/10 1 8/10 13

1875

236a 1 7 7 1 1  2 3/4 5

236b 0 3 2 0 0  1/3 0 2

Pl. 1) 0 1 0 1 0  0 0 0

Sum‑75 1 11 9 2 1 2 1/3 3/4 7

1) Oterbrandsjøen

MANNTALL
1666  1 bruker, 1 sønn
1701  1 bruker, 1 gardsdreng

FOLKETELLINGER

Husbonds‑ Kårfolk Tjenere Husmanns‑ Strandsittere

 folk folk og inderster

1801 3 3 0 0  3

1865 12 2 0 2  7

1875 8 2 2 2  4

1891 8 2 2 0  6

EIERE.
Benefisert Nesna kirke. Det foreligger et merkelig forhold her. 1667‑72 er ingen eier oppført, og 1673‑75 som bondeodel med brukeren som eier. Det må antakelig skyldes at garden var ryddet ut fra 63 Sund, og at det kan ha vært tvil om hvorvidt Oterbrand var ryddet på Sunds bondeodel eller på Nesna kirkes part, eventuelt utgått fra 61 Grønvik, som tilhørte Nesna kirke. Gikk seinere over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Kjøpt av brukeren 1833. Seinere selveiere.

BRUKERE.
Bnr. 1 (lnr. 236) OTERBRAND, landskyld 12 mark, 1838: 4 ort 22 skill., 1891: M. 2,50,
1) Lars Stensøn var den første kjente brukeren. Ved M 1666 var hans alder ikke oppgitt.
Sønnen 
        
1. Sten var 1 år.     
Lars var bruker til 1678.

2) Hans var bruker 1680‑89. Deretter var garden øde t.o.m. 1695.

3) Lars var bruker fra 1696, ifølge skattelistene til 1704, men ikke nevnt i M 1701.

4) Anders Jørgensøn fra Blyset i Nesna var bruker fra 1705, men oppført allerede i M 1701 som bruker, 28 år gl. Han var trolig svigersønn av f.br. Lars. (Gardsdrengen 1701 var Haagen Larssøn). G. m. Abelona Larsd. Skifte på begge i 1744.
Barn: 
        
1. Sønneve (14 Elsfjord),
        
2. Marite (63 Sund Bruk IIIc), 
        
3. Ingeborg, f. 1707 (her), 
        
4. Jørgen, d. før ‑44.

5) Anders Olsøn (1704‑22.1.‑69) fra 80 Ø.Brennberg bnr. 1 fikk bbr. dat. 26.9., tl. 15.10.1740. G. 1737 m. Ingeborg Andersd. (1707‑19.1.‑78), datter av f.br.
Barn: 
        
1. Jørgen, f. 1738 (her), 
        2. Ole, f. ‑40, 
        
3. Anders, f. ‑44, d. 14.3.‑66, 
        
4. Nils, f. ‑47, 
        
5. Elias, f. ‑52 (strandsitter her 1801).

6) Jørgen Anderssøn (1738‑30.3.‑78), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 13.10.1761. G.I. 1768 m. Martha Jacobsd. (1744‑10.12.‑73) fra 104 Solhaug bnr. 5. Ingen barn. G.II. 1774 m. Maren Olsd. (1751‑8.4.‑78) fra 130 Bollermoen.
Barn: 
        
1. Martha, f. 27.5.1776, død samme år, 
        
2. Anders, f. 16.8.‑77 (124 Bleikvassli bnr. 1).
Ved skiftet etter Jørgen og Maren 1778, var boets brutto 142‑4‑14, gjeld og avg. 68‑4‑2. Sølv for 2‑3‑10, mrk. MOD. Husdyr: 3 kyr, 1 kvige, 3 sauer, 1 jømmer, 2 geiter, 3 hanegeiter.

7) Rasmus Anderssøn (1739‑1806) fra 10 Høyneset var bruker fra ca 1778. G. 1771 m. Martha Engelbrigtsd. (ca 1740‑1803), ikke konfirmert i Hemnes.
Barn: 
        
1. Anders, f. 25.2.1772 (her), 
        
2. Christian, f. ca 1773, d. 1813, 
        
3. Elen Maria, f. 9.12.‑79, død straks, nevnt i fars skifte 1808.

8) Anders Rasmussøn (1772‑1797), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 12.11.1795, tl. 9.5.‑96. Anders var ugift.

9) Augustinus Olsøn, (1771-1819), fra 64 Presteng, fikk bbr. dat. 5.11.1800, tl. 27.4.‑01. G.I. 1797 m. Pedernilla Ottensd. (1766‑1800) fra 7 Leirvik bnr. 2.
Barn: 
        
1. Anna Abelona, f. 1798, ikke nevnt i fars skifte 1819.
G.II. 1801 m. Sara Pedersd. (1762-1836) i 49 Ø.Bjerkadal bnr. 2. To barn, begge født på Blyset. Familien flyttet 1803 til Blyset i Nesna ved bytte med neste bruker.

10) Nils Nilssøn (1769‑1813) fra Blyset, f. 18 Dyrhaug. G. 1796 m. Karen Thomasd. (1767-13.1.1852) fra 20 Drevvatn bnr. 2.
Barn: 
        1. Ane, f. 1798 (131 Reinåmo pl. Brennhaugen)
        
2. Nils Andreas, f. 1800 (22 Håkalia), 
        
3.
Abel Hendrich, f. ‑03 (Indre Levang i Nesna)
        
4. Maren, f. ‑06, 
        
5. Nils, f. ‑08, d. ‑12, 
        
6. Johan Jacob, f. ‑09, ikke nevnt i farmors skifte 1817.
Nils Nilsen oppført i F 1801 på Blyset øvre i Nesna som "Lusbonde" med barna Anne 3 år og Nils 1 år.

11) Andreas Sølfestersøn (1773‑1813) fra 79 Kvitnes, fikk bbr. dat. 25.4., tl. 29.4.1811. G. 1806 m. Dorthea Christofersd. (1769‑22.10.1832) fra 93 Straum­dalen.
Barn: 
        
1. Sølfæster Johan, f. 1806, d. ‑12, 
        
2. Karen, f. ‑09 (her), 
        
3. Andrine Sakrine, f. ‑13 (77 Storstrand bnr. 2).

12) Ole Nilssøn (1781‑1817) fikk bbr. dat. 4.10.1813, tl. 27.4.‑15. G. 1814 m. enka Dorthea. Ingen barn.

13) Peder Jacøbsøn (1783‑etter 1826) fra 140 Leirskar bnr. 4, fikk bbr. dat. 20.4., ti. 30.4.1819. G. 1818 m. enka Dorthea. Ingen barn.

14) Anders Pedersen (1797‑1.9.1885) fra 12 Fuglstrand bnr. 2, fikk kongeskjøte for 70 Spd. og årlig jordavgift 3 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger. G. 1829 m. Karen Andreasd. (1809‑26.9.‑84), datter av bruker nr. 11.
Barn: 
        
1. Anna Zachrina, f. 7.5.1829 (her), 
        
2. Sylvester Johan, f. 4.7.‑31, ikke nevnt i foreldrenes skifte 1885,
        
3. Dorthea Christina, f. 23.6.‑34 (USA‑66, dro 20. mai fra Bergen med skipet Adler, ankom Quebec 2. juli), gift med Hans Jensen i Amerika ved foreldrenes skifte,
        
4. Jonella Olava, f. 8.4.‑38, gift i Amerika ved foreldrenes skifte,
        5. Carolus Benjamin, f. 13.4.‑41, ikke nevnt i foreldrenes skifte,
        
6. Pernille Johanne, f. 27.6.‑43, d. 17.2.1925 (Lunderøya i Lurøy), 
        
7. Maren Hind, f. 20.2.‑47 (Sørvær i Lurøy),
        
8. Peder Andreas, f. 16.4.‑51, ikke nevnt i foreldrenes skifte.

15) Anders Olsen, f. 1830, fra 9 Næverlia, fikk bbr. fra Anders Pedersen, dat. og tl. 12.10.1855, og skj. dat. og tl. 15.10.‑58. G. 1855 m. Anna Andersd. f. 1829, datter av f.br.
Barn: 
        
1. Christine Bergitte, f. 17.5.1855, død samme år,
        
2. Othelia Anthonette, f. 27.6.‑56, d. 31.10.1934 (Wisconsin), ble kalt Tilly i USA,
        
3. Peder Johan, f. 24.10.‑58, d. 15.5.1942 (Wisconsin), ihjelkjørt av en bil,
        
4. Jertrud Christine, f. 5.7.‑61, d. på reisen, eller like etter ankomst til USA i juli -66,
        
5. Anna Charlotte, f. 2.8.‑63, d. 23.8.1962 (Pasadena, California).
Født i USA:
        6. Gertrude Christine, f. 1867, d. 1957
        7. Jorgen Nils, f. -71, d. etter 1913.

Hele fam. til USA‑66. De dro 20. mai fra Bergen med skipet Adler og ankom Quebec 2. juli. De slo seg ned i Baldwin, Wisconsin, i USA kalte de seg for Lien, se Våre Forfedre nr 3 / 2009.

16) Hans Rasmussen Bakkemoe, f. Sel 1823, fikk skj. fra Anders Olsen v/ fullmektig Christian Heltzen for 200 Spd, dat. 22.11.1866, tl. 20.5.‑67. Han var bruker her bare to år, og flyttet så til 74 Gjesbakken bnr. 1. Om fam. se der.

17) Nils Gabrielsen (1835‑5.2.‑96) fra 24 Rundsvoll i Vefsn, fikk skj. fra Hans Rasmussen for 270 Spd., tl. 5.6.1868. G. 1866 m. Zakrine Eriksd. (1837‑10.6.98) fra 49 Ø.Bjerkadal pl. Djuptjønnmoen.
Barn: 
        
1. Anna Elisabeth, f. 7.10.1867.

18) Ole Olsen Dahlby (1853‑20.2.‑97) fra Vang i Hedmark, var bruker fra 1888. G. 1888 m. Anna Nilsd. (1867‑etter 1901), datter av f.br., som fikk skj. av sin far, tl. 1.2.1888.
Barn: 
        
1. Gina Andrea Emilie, f. 30.3.1888, 
        
2. Nikolai Severin, f. 23.6.‑89, 
        
3. Oleanna Gunda Vang, f. 21.2.‑91, 
        
4. Sakrine Lorense Olea, f. 7.6.‑97.
Ole og Anna oppga bruket 1892 og ble husmannsfolk på Oterbrandsjøen her. Anna skjøtet eiendommen tilbake til sin far ved skj. tl. 1.8.1892. Ole omkom ved en arbeidsulykke, og Anna hadde fremdeles plassen ved F1900.

19) Lornts Eriksen (1840‑28.2.1923) fra 17 Vesterbekkmoen, f. 28 Bjerknesli, kjøpte bruket før 1898, men hadde ikke tinglyst hjemmel da han overdro det til sin sønn 1908. G. 1875 m. Marit Olianna Nilsd. (1853-13.3.1940) f. i Vefsn.
Barn: 
        
1. Levi Andreas, f. 17.10.1875 (her), 
        
2. Nanna Emilie, f. 11.6.‑82 (pl. Oterbrandsjøen her).

20) Levi Lorentsen (1875‑30.4.1963), sønn av f.br., fikk skj. av sin far for kr. 1400 og kår, tl. 30.5.1908. G. 1910 m. Petrine Johansen (1871‑16.3.1957) fra 7 Leirvika bnr. 2.
Fosterbarn: 
        1. Leif Atterbrand, f. 20.9.1913, d. 7.1.2000 (Ytteren i Rana), gift med Ragnhild Kristensen (1913-2008) fra Hemnesberget, 2 barn,
        2. Nanny Vesterfjell, f. 1925, fra 15 Flotmoen bnr. 3, var her fra hun var 2 år.

21) Kåre Lorntzen, f. 10.4.1913, fra 100 Røssåauren kjøpte bruket 1946 for kr. 7500 og kår, skj. dat. 6.3,. bokført 15.4.1948, og var eier til 1954. G.m. Bjørghild Kamilla Karlsen, f. 26.6.‑1917 i Ibestad i Troms.
Barn: 
        
1. Jon Erling, f. 15.4.1942, 
        
2. Hulda, f. 24.10.‑45, 
        
3. Kolbjørn, f. 27.10.‑47, 
        
4. tv. Øystein, f. 25.3.-53 og 
        
5. tv. Arne, f. 25.3.‑53.
Fam. flyttet til Ås.

22) Arthur Stornes, f. 31.3.1922 i Hattfjelldal, fikk skj. dat. 26.5., bokført 23.6.1955, for kr 7500 og kår. G. 1945 m. Gunvor Krokmo, f. 5.5.1924, fra 127 Bryggfjelldal.
Barn: 
        
1. Tåle, f. 8.2.1946 (her), 
        
2. Audhild, f. 2.6.‑48 (125 Krokselmoen bnr. 9), 
        
3. Bjørn Ivan, f. 20.4.‑53.

23) Tåle Stornes, f. 1946, sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 190 700, bokført 7.1.1980. G. 1981 m. Erna Tustervatn, f. 3.2.1958.
Barn: 
        
1. Sigve, f. 15.8.1984, 
        
2. Eiolv, f. 31.1.‑86.

Bnr. 2 (lnr. 236b) LAKSHUSNESET, fraskilt 1860 med landskyld 4 skill., 189 1: M. 0,09, 1925: M. 0,15 etter tillegg av Fredheim av Sund og Lia av bnr. 1 her.
1) Søren Andersen (1832‑28.5.‑73), gullsmed fra 118 Kongsdalen bnr. 1, fikk kjøpekontrakt fra Anders Olsen for 30 Spd., tl. 17.9.1859.
G. 1857 m. Anna Jacobsd. (1836‑13.10.1924) fra 52 Breivika pl. Dalbosletta.
Barn: 
        
1. Julianne Marie, f. 27.2.1858 (Hemnesberget ‑91), gift med Bendigt Olsen f. 1851 i Vefsn, 1 barn,
        
2. Jacob Olaus, f. 24.2.‑60 (her), 
        
3. Bibbianne, f. 2.12.‑62, nevnt i fars skifte 1875,
        
4. Karen Christine, f. 8.5.‑65 (38 Elsfjordstrand bnr. 4), 
        
5. Anders Juul, f. 19.7.‑70, nevnt i fars skifte,
        
6. Syndi Amalie, f. 8.1.‑73, d. 8.1.‑75.

2) Anders Andersen (1840‑18.11.1919), f. 41 Furuhatten. G.I. (ikke i Hemnes, ingen barn kjent). G.II. 1875 m. enka Anna.
Barn: 
        
1. Søren Johan, f. 15.5.1876 (63 Sund, husmann under bnr. 1), 
        
2. Lydia Hendriette, f. 31.7.‑78, d. 9.5.1956 (Hemnesberget), gift 1902 (skilt 1913) med Peder Ingebrigtsen f. 1881 Velfjord, død 1951 i Juneau, Alaska, han skrev seg for Hammer i USA.
Etter å ha solgt bruket, fortsatte Anders som forpakter til sin død.  

3) Jacob Sørensen (1862‑17.4.1932), stedsønn av f.br., fikk skj. fra mora og stedfaren for kr. 275,90, tl. 23.5.1887. G. 1888 m. Anna Petrine Olsd. (28.4.1865‑1952) fra Åenget i Nord-Rana, pl. Lavollen.
Barn: 
        
1. Svanhild Olava, f. 21.5.1891, d. 3.5.1920 (USA), 
        
2. Alfhild Dorthea, f. 21.5.‑93, d. aug.1911, 
        
3. Sigurd, f. 3.2.‑96, d. 13.7.1929 (Odda), 
        
4. Arne Johan, f. 9.3.‑98, d. 24.5.1958 (Sauda), gift med Eline Ingebrigtsen f. 1902 Bø i Vesterålen, 1 barn,
        
5. Aasta Olaug, f. 15.12.1903, gift 1924 med Paul Gerhard Olsen f. 1902 Hemnesberget, 4 barn,
        
6. Borghild Johanna, f. 17.1.‑07, d. 17.12.‑79 (Hemnesberget), gift 1927 med Ingolf Karlsen f. 1906 Hemnesberget, 5 barn,
        
7. Thomas Andreas, f. 7.5.‑09 (her).
Jacob bodde på Lavollen, og var berg‑ og vegarbeider, og husmann noen år etter svigerfaren. Bruker på Lakshusneset her etter stedfarens død 1919.

4) Thomas Andreas Sørensen (1909‑10.7.‑84), sønn av f.br., overtok bruket etter morens død 1952 med skj. v/ Rana Skifterett, bokført 11.11.1968.

5) Holger Karlsen, f. 24.12.1935, søstersønn av f.br., overtok bruket etter onkelens død 1984, hjemmelsovergang bokført 18.2.1988. Sønn av Borghild Johanna.

6) Kurt Karlsen, sønn av f. eier, fikk skj. fra faren, bokført 24.2.1988.

HUSMENN.

OTERBRANDSJØEN er den eneste husmannsplassen som er nevnt her. Vi kan vel gå ut fra at de husmennene som er nevnt, har bodd her.
1) Bendikt nevnt som husmann 1673‑74.

2) Lars Stensøn oppført 1706‑07.

3) Ole Stenersøn var husmann ved "Extraskatten" 1762‑72. Om han er identisk med den Ole Stensøn som var på 60 Grønvikmoen pl. Grindvika både før og seinere, vites ikke. F 1801 nevner ingen husmann her.

4) Henrik Andreas Iversen Dahl (1808‑20.10.‑78) fra Bjørnør var inderst her da han giftet seg. Det fins ingen opplysning om når han ble husmann. G. 1840 m. Kjerstine Pedersd. (1793‑1.2.1878) fra 104 Solhaug lnr. 166c. Ingen barn. Ved F 1875 var Henrik kalt "Kirkens døraabner", det vil vel si kirketjener.

4) Ole Dalby var husmann her etter at han hadde frasagt seg bnr. 1, og enka hadde fremdeles plassen ved F1900. Om fam. se bnr. 1.

5) Nanna Emilie Lorentsen (1882‑17.9.1968) fra bnr. 1. G. 7.6.1903 m. Hans Martin Hind (1880‑11.2.1958), f. 106 Valåmoen.
Barn: 
        
1. Peder Hind, f. 15.10.1903, d. 19.3.‑05.,     
        
2. Petra Hind, f. 27.7.‑05 (Selfors NR), barn med typograf Einar Paulsen f. 1899 Hemnesberget, sønn Godthard (bnr 5 her), Petra var gift 10.11.1934 med Emil Olai Nielsen fra 40 Myrvik, Kvassteinneset. De hadde 2 sønner, Odd Aune og Harald
 3. Laura Marie, f. 4.5.‑07 (Sverige), 
        
4. Per Gjertin Krogh, f. 22.6.‑21 (elektromontør Elsfjord), gift 1947 med Åse Movik f. 1923 Sørfold, 3 barn.
Hans Hind kjøpte 1914 gnr 41 Furuhatten, og flyttet seinere dit med fam.

Bnr. 5 ATTERBRANDSJØEN, tidligere husmannsplass Oterbrandsjøen, fraskilt 1946 fra bnr. 1 med skyld M. 0,35.
6) Godthard Hind (24.11.1927‑20.1.‑88), dattersønn av f.br. (sønn av Petra Hind), fikk skj. fra Nanna Hind og Levi Lorentsen for kr. 400, dat. 15.8.1951. G. 28.11.1953 m. Alette Petrine Solheim, f. 18.1.1931, fra 20 Drevatnet bnr. 13.
Barn: 
        
1. Solveig, f. 27.5.1954, d. 21.4.-55,

        2. Solfrid, f. 30.7.-56
        3
. Hans Olav, f. 15.10.‑57, 
        4
. Anne Grete, f. 22.6.‑64 (60 Grønvikmoen bnr. 1)
        5
. Ranveig, f. 11.1.‑66. 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.