Home / Gardene / 110 Kyllingmoen

110 Kyllingmoen


Hemnes Gård og Slekt side 703-707

110. Kjukkelmoen

Redigert 16. mai 2011

Beliggenhet og grenser, se kart.


Navn:
Kychlingmoen 1705, Kyllingmoen 1723, Kylingmoen 1838, Kjukkelmoen 1891. Opprinnelsen til navnet er ikke kjent. En teori kan være at 'kjukkel' kan bety skum på vann eller elv.

Brukstall og utskiftinger:
Ett bruk 1701-04, to bruk 1705-1924. 111 Tømmermoen, som var opptatt som rydning under Kjukkelmoen, holdes utenfor, da den allerede 1723 kom i matrikkelen. Marke­skjellsforretning 1726 mellom Kjukkelmoen og rydnings­plassen 111 Tømmermoen.

Kverner:
Garden hadde en kvern allerede 1723, og to kverner 1774 med 4 skill. kvernskatt for hver.

MATRIKKELGARDEN KJUKKELMOEN, GNR. 110.
Ryddet i allmenningen før 1701, men kom ikke i skattelistene før 1705, og da med landskyld 12 mark, medregnet 111 Tømmermoen.

1723    "Tømmer og Brendefang. Marchegaard, sneefast Land, søger sit Foder i Fjeldet Gl. matr.nr. 199, landskyld 12 mark fisk.
1838    Nytt matr.nr. 51, lnr. 172 a og b, landskyld 1 daler 1 ort 20 skill.
1865    Lnr. 172a: 17 mål åkerland. Eng, skarp sandjord, som antas å gi 96 lass høy årlig. Frostlendt. Fjellslåtter, som undertiden slåes. Til­strekkelig havning. Skog til husbehov, og 6 tylvter sagtømmer for salg årlig. Garden ligger 1 ¾ mil fra sjøen.
         Lnr. 172b: som Inr.172a.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER) 
(ikke kopiert)

MANNTALL

1701:  2 brukere, 2 sønner

FOLKETELLINGER
(ikke kopiert)

EIERE                                                                                                      
Tilhørte rydningsgodset, se der. To selveiere fra 1924.

BRUKERE.

BRUK I.
Under Rydningsplasser i M 1701 er oppført både "Kychlingmoen" og "Killingmoen". På Kychlingmoen var Ole Persøn, 25 år. På Killingmoen, som sikkert kan identifiseres som det seinere Kyllingmoen var
1) Anders Danielsøn bruker 1701-09. Han kan være den A.D. som var heimeværende sønn på 145 Olderneset ved M 1666. Ved M 1701 var Anders 62 år, med sønnen
    
1.      Daniel, 28 år

og stedsønnen
     2.      Simon Olsøn 30 år.


2a) Daniel Anderssøn (ca 1673-1729), sønn av f.br., var bruker av 6 mark 1710-14 og av 12 mark 1715-18, og så igjen av 6 mark til 1724. G. 1706 m. Agnes Hansd. (ca 1686-1735) opphold 141 Meland. De hadde så vidt vites ingen barn. Daniel hadde en fostersønn
     1.      Ole Jonsøn.

Kanskje var Ole sønn av Agnes.

2b) Simon Olsøn, f. ca 1671, stedsønn av Anders Danielsøn, var bruker av 6 mark 1715-18. G. før 1704 m. Ranni.
Barn:
     1.      Kirstie, f. 1704,
     2.      Oluf, f. -08

Bnr. 1 (Inr.272a) KJUKKELMOEN, landskyld fra 1719  6 mark fisk, 1838: 3 ort 10 skill., 1891: M. 2,59.
3) Ole Jonsøn (ca 1702-29), stedsønn av f.br., fikk bbr. dat. 16.10.1724. G. 1725 m. Maren Steensd. (ca 1696-5.4.1781).
Barn:
     1.      Kirsten, f. 1726 (28 Bjerknesli),
     2.      Anders, f. -27, d. før -29,
     3.      Peder, f. ca -28.
Ved skiftet etter Ole 1729 var boets brutto 27-4-10, avg. 13-1-10. Husdyr: 1 hoppe. 2 kyr, 2 kviger, 1 kalv, 4 sauer, 3 jømmer, 1 vær, 4 lam.

4) Christen Olsøn (1703-80) fikk bbr. tl. 7.7.1730. G. 1730 m. enka Maren.
Barn:
     1.      Ole, f. 1731 (her),
     2.      Salome, f. -34 (56 Urlandå),
     3.      Ane, f. -36, d. ugift etter 1808,
     4.      Lars, f. -39 (Tustervatn i Hattfjelldal). 

5) Ole Christensøn (1731-1819), sønn av f.br., var bruker fra ca 1764. G. 1754 m. Johanna Nilsd. (1734-18.3.1828) fra 137 Trettbakken bnr. 2.
Barn:
     1.      Maren, f. -58 (11 Espervika),
     2.      Johanna, f. -60, d. 30.8.-65,
     3.      Christen, f. -62,
     4.      Nils, f. -65 (her),
     5.      Johan, f. -67,
     6.      Peder, f. -69.

6) Nils Olsøn (1765-29.6.1839), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 2.10.1789, tl. 3.5.-90. G. 1791 m. Marit Olsd. (1765-22.6.1838). Ingen barn.

7) Anders Mathisen (1782-11.7.1858) fra 109 Bjurselvmoen fikk bbr. tl. 14.10.1823. G. 1821. m. Kierstina Andreasd. (1789-19.7.1874) fra 140 Leirskar bnr. 3.
Barn:
     1.      Gjertrue, f. 11.3.1822 (141 Meland bnr. 1), artikkel i Rana Blad (dato-),
     2.      Berit Zachrina, f. 18.7.-23, d. før -29,
     3.      Karen Johanna, f. 24.11.-24 (her),
     4.      Marith, f. 12.1.-27 (129 L.Bryggefjell pl. Rundmoen).
     5.      Berith Zachrina, f. 12.6.-29 (141 Meland bnr. 2), artikkel i Rana Blad 2.9.2003,
     6.      Arnt, f. 23.2.-32 (husm. 126 Stabbforsen),
     7.      Ane Kierstina, f. 24.9.-33, d. 3.8.-94 ugift, artikkel i Rana Blad 24.3.2003,
     8.      Mathias, f. 16.12.-35.

8) Lornts Samuelsen (1817-13.8.1901) fra 147 Nerleiren bnr. 5, fikk bbr. tl. 7.6.1847. G. 1846 m. Karen Andersd. (1824-21.4.1903), datter av f.br. Artikkel i Rana Blad 27.2.2002.
Barn:
     1.      Anders Marthinus, f. 3.10.1845 (her),
     2.      Samuel Sacharias, f. 3.2.-49, Gift med Anne Eriksdatter (106 Valåmo bnr 4). (USA-83 uten kone og barn, oppattgift der uten å være skilt),
     3.      Jacob Didrik, f. 25.4.-50 (USA-76),
     4.      Christen Edevard, f. 15.10.-59 (129 L.Bryggfjell bnr. 2), artikkel i Rana Blad 15.4.2003.


9) Anders Lorntsen (1845-20.4.-97), sønn av f. br. var bruker fra ca 1872. G. 1872 m. Jørgense Iversd. (1850-15.4.1906) fra 129 L. Bryggefjell bnr. 1.
Barn:
     1.      Anders Jørgen, f. 7.1.1873, d. 2.6.-95,
     2.      Lorentse Christine, f. 15.10.-74 (her),
     3.      Iver Echof Jul, f. 14.12.-75 (114 Grøftremma),
     4.      Martin, f. 8.6.-78, d. 8.10.-80,
     5.      Elen Petrine, f. 22.1.-80 (Wis.USA-00),
     6.      Martine Elisabeth, f. 19.5.-82 (USA-00), artikkel i Rana Blad 8.2.2003,
     7.      Jakobea Sakrine, f. 8.5.-84 (134 Skresletta bnr. 1),
     8.      Hans Martin Vølner, f. 2.11.-85 (USA-09),
     9.      Marit Gurine, f. 17.9.-88 (USA).

10) Johannes Johannessen (1874-13.6.1932) fra 114 Grøftremma bnr. 1, fikk forpaktningskontrakt fra Nord-Helgeland skogforvaltning etter 1895. G. 1899 m. Lorense Andersd. (1874-29.1.1971), datter av f.br.
Barn:
     1.      Anders Martin Jul, f. 25.12.1899 (her), artikkel i Rana Blad 12.12.2000,
     2.      Jenny Dorthea, f. 5.7.1902 (118 Kongsdalen bnr. 5).

Bnr. 3 NERMO, fortsettelse av gardsbruket på bnr. 1, fraskilt 1924 fra bnr. 1 med skyld M. 1,40.
11) Anders (Johannessen) Kyllingmo (1899-18.10.1959), sønn av f.br., fikk kongeskjøte for kr. 2400 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 28.1., tl. 15.4.1925. G. 1930 m. Astrid Karoline Lillemo, (30.7.1910-25.6.2005), fra 118 Kongsdalen bnr. 5.
Barn:
     1.      Johan Levald, f. 2.4.1930, d. 2010
     2.      Agnar Andreas, f. 10.9.-31 (her),
     3.      tv. Ingrid Marie, f. 13.7.-35, og
     4.      tv. Alvhild Dorthea, f. 13.7.-35.

12) Agnar Kyllingmo, f. 1931, sønn av f.br., overtok bruket ved skj. tl. 29.1.1960. G. 1970 m. Gudrun Anette Sørli, f. 28.4.1935, fra 124 Bleikvasslia bnr. 13.
Barn:
     1.      Turid, f. 9.4.1970 (her).

13) Turid Kyllingmo, f. 1970, datter av f.br., overtok bruket år 1991, i Reinåga samdrift fra mars 2007.

Bnr. 2 (Inr.172b) KJUKKELMOEN, oppstått ved deling av Bruk I 1719.
1) Erik Pedersøn (ca 1696-2.5.1776) fra 130 Bollermoen var bruker 1719-24. Han hadde tidligere vært bruker ett år på 132 Holmsletta. G. 1717 m. Maren Jeremiasd. (ca 1682-1770) fra 148 Valla Bruk IV.
Barn:
     1.      Dordi, f. 1719 (127 Bryggfjelldalen bnr. 1),
     2.      Lisbeth; f. -22, d. -28,
     3.      Ane, f. -23,
     4.      Marith, f. -25 (130 Bollermoen).
1725 byttet Erik Pedersøn bruk med sin brors enkes festemann på 130 Bollermoen.

2) Peder Olsøn (ca 1700-26.10.-67) fikk bbr. tl. 22.10.1725. G.I. 1725 m. Dordi Hansd., enke fra 130 Bollermoen.
Barn:
     1.      Jon, f. 1726 (112 Fagervollia),
     2.      Nils, f. -29, d. -51, druknet i Røssåga.
G.II. 1758 m. Karen Hansd.

En Jens Olsøn fikk bbr. på 6 mark 1734, men han er ikke påvist i andre kilder.

3) Peder Jonsøn (1724-99) fra 130 Bollermoen var bruker fra tidligst 1755, seinest -61. Han var Dordi Hansdatters sønn fra 1. ekteskap. G. 1755 m. Ingeborg Hansd. (1722-1807) fra 145 Oldemes bnr. 2.
Barn:
     1.      Dordi, f. 1756 (her),
     2.      Peder, f. -60, d. -72 barnekopper.

4) Christopher Samuelsøn (1758-27.4.1837) fra 108 Villmoen fikk bbr. tl. 2.5.1785. G.I. 1784 m. Dordi Pedersd. (1756-96), datter av f.br.
Barn:
     1.      Marith, f. 9.3.1785 (Bjerangen i Meløy),
     2.      Peder, f. -87 (Bjerangen i Meløy),
     3.      Jonella, f. -90 (Grønøy i Meløy).
G.II. 1796 m. Ingeborg Olsd. (1756-1817) fra 130 Bollermoen. Ingen Barn. G.III. 1821 m. Elen Larsd. (1783-etter 1837).
Barn:
     4.      Samuel, f. 6.12.1824 (114 Grøftremma).

5) Iver Olsen (1785-7.5.1868) fra 121 Lenningsvik fikk bbr. tl. 6.10.1812. G.I. m. Marit Gabrielsd. (1792-16.2.1853) fra 129 L.Bryggefjell bnr. 1.
Barn:
     1.      Ole, f. 1809 (106 Valåmoen bnr. 1),
     2.      Anna Kierstina, f. -15 (her),
     3.      Gabriel Johan, f. 17.12.-20 (pl. 108 Villmobakken).
G.II. 1854 m. Synni Jacobsd. (1807-2.4.-81) fra 126 Stabbforsen. Ingen barn.

6) Simon Jacobsen (1815-6.8.-77) fra 126 Stabbforsen fikk bbr. dat. 12.11.1846, tl. 7.6.-49. G. 1844 m. Anna Iversd. (1815-12.12.-91), datter av f.br.
Barn:
     1.      Johanna Olava, f. 24.8.1845, d. 5.4.-62,
     2.      Anna Jacobea, f. 29.4.-47 (130 Bollermoen pl. Køtamoen),
     3.      Jens Michal, f. 3.2.-49, d. 13.4.-85 ugift,
     4.      Edvard Marthinus, f. 11.10.-50, d. 18.9.-75,
     5.      Johan Esaias, f. 15.5.-52 (USA-76),
     6.      Marith Gurine, f. 17.11.-54, d. 16.2.-86 ugift,
     7.      Jacob Olaus, f. -58 (her).

7) Jacob Simonsen (1858-28.11.-94), sønn av f.br. bykslet før 1891. G. 1891 m. Dorthea Ingebrigtsd., f. 1871 på Sørdalen i Hattfjelldal.
Barn:
     1.      Ivar Anker, f. 20.12.1891,
     2.      Edvard Martin, f. 29.6.-93.
Enka Dorthea flyttet til Hattfjelldal våren 1896.

8) Martin Nilssen (1854-31.12.1938) fra 116 Bygdåsen bnr. 2 og tidligere bruker på 134 Skresletta bnr. 1 forpaktet bruket før 1899. G. 1883 m. Kjersten Johansd. (1863-7.1.1930) fra 114 Grøftremma.
Barn:
     1.      Jacobie Dorthea Bech, f. 1.6.1884,
     2.      Betsie Augusta, f. 2.3.-87, d. 20.7.1902,
     3.      Nils Everin, f. 18.11.-91 (her),
     4.      Nora Jakobea, f. 18.9.-93, d. 16.6.1984,
     5.      Anna Hansine, f. 1.8.-96 (131 Reinåmoen pl. Brennhaugen),
     6.      John Christian Berg, f. 18.2.1900,
     7.      Betsie Dorthea, f. 17.9.-02 (130 Bollermoen pl. Bjuråneset).

Bnr. 4 ØVERMO, direkte fortsettelse av gardsbruket på bnr. 2, fraskilt 1924 med skyld M. 1,60.
9) Nils (Martinsen) Kyllingmo (1891-11.12.1966), sønn av f.br., fikk kongeskjøte for kr. 1720 og kår til foreldrene, og for øvrig vilkår som nevnt under Rydnings­godset, dat. 13.7., tl. 25.8.1928. G. 1926 m. Anna Jakobsen (1898-6.11.1958) fra 127 Bryggfjelldalen bnr. 3.
Barn:
     1.      Kirsten Bergitte, f. 26.12.1926,
     2.      Åse Nilsine, f. 19.2.-28, d. 22.8.-39,
     3.      Marta, f. 31.3.-29 (Snåsa, gift Benum),
     4.      Åge Nikolai, f. 13.7.-40 (her).

10) Åge Kyllingmo, f. 1940, sønn av f.br., overtok bruket ved skj. tl. 17.1.1959. G. 1962 m. Liv Forbergskog, f. 3.4.1944, fra Velfjord.
Barn:
     1.      Tore, f. 1.4.1963,
     2.      Annvei, f. 21.12.-64,
     3.      Ketil, f. 1.4.-66.

11) Tore Kyllingmo, f. 1963, sønn av f.br., overtok bruket ##  G. m. Oddrun Angelsen, f. 20.11.1959, fra Flakstad i Lofoten.
Barn:
 1.      Arne Martin, f. 1988
 2.      May Lisbeth, f. -91.

HUSMENN.

Ikke navngitt plass.
1) Christoffer Hansen (1820-før -65) fra 119 Bleikvassforsen. G. 1842 m. Ane Olsd. (1820-30.9.-68) fra 111 Tømmermoen.

Barn:
     1.      Olava Antonette, f. 3.3.1842 (33 Elsfjordstrand pl. Hansmoen),
     2.      Maren Indianna, f. 16.5.-43 (20 Drevvatn pl. under bnr. 4).
     3.      Olaus Edvard, f. 3.6.-48 (69 I.Dilkestad pl. Otermark),
     4.      Christence Andriette Hind, f. 12.3.-50,
     5.      Marthinus Heitmand, f. 5.8.-52 (63 Sund pl. Høimo),
     6.      Anthon Olai, f. 21.1.-55,
     7.      Anthonette Hind, f. 14.8.-57 (105 Samuelmoen pl. Hella),
     8.      Christoffer Albertin, f. 14.5.-59,
     9.      Anne Cleofas, f. 19.9.-61 (Wisconsin, USA-84).


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.