Home / Gardene / 038 Elsfjordstrand

038 Elsfjordstrand


Hemnes Gård og Slekt, side 205 - 209

38. Elsfjordstranden (Vefsn 230)

Redigert 1.april 2010

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Elsfiordsand 1647, Elsfior Sand 1661, Elsfiordstrand 1723, Elsfjordstrand 1838, Elsfjordstranden 1891. I kirkebøkene fins dessuten Øren og Elsfiordøren. Daglignavnet er Auren, brukt i dativformen "på Aura".

Brukstall og utskiftninger:
Garden har hatt bare ett bruk inntil 1902, fire bruk 1926. Markeskjellsforretning mot 39 Seljeli og 37 Kobhaugen 1823.

Kvern og sagbruk:
Brukeren betalte 6 skill. kverriskatt 1774. Skjønnsforretning over Elsfiord­ørens Saug 1825, eier Iver Arntsøn 14 Elsfjord. Årlig skurkvantum 8 tylvter 5 alens tømmer.

Skjerping:
Åtte stk. skjerp på jernmalm anmeldt 1910, og 4 stk. 1917.

Kirkebu på Hemnes nevnt i skifter 1795 og 1811.

MATRIKKELGARDEN ELSFJORDSTRANDEN, GNR. 38.
Nevnt første gang i skattematrikkelen 1647 med landskyld 1 pund fisk.
1723 "Tømmer og Brendefang. Tør og mauver Jord, beskadiges af Leer­fald og Elvebrud". Gl. matr.nr. 47, landskyld 1 pund.
1838 Nytt matr.nr. 36, lnr. 153, landskyld 1 daler 1 ort 23 skill.
1865 Omtrent 27 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 116 lass høy årlig. Noe frostlendt. Tilstrekkelig og god havning. Skog til husbehov, avvirkning omtrent 4 tylvter sagtømmer. Garden er lett­brukt og ligger bekvemt ved sjøen.
1891 Gnr. 38, skyld 5,43 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 Hester Storfe Småfe Rug Bl.k.

1723 1 4 8 1/8  2 5/8

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Svin  Rug  Bygg  Havre  Poteter

1835 1 9 9 0 1/2 2 1/2 0 1 1/2

1865

Opps. 1 11 14 1 0  3/8 21/2 1/2 10

Pl. 1) 0 2 2 0 0  0 3/8 0 3

Pl. 2) 0 2 3 0 0  0 0 0 1/2

Pl. 3) 0 1 3 0 0  0 0 0 1 1/2

Pl. 4) 0 2 3 0 0  0 5/8 0 3 1/2

Sum‑65 1 18 24 1 0 3/8 3 1/2 1/2 18 1/2

1875

Opps. 1 10 20 0 1  1/5 2 1/2 3/4 9 1/2

Pl. 1) 0 2 3 0 1  0 1/5 1/5 3

Pl. 4) 0 2 2 0 0  0 1/2 2/5 3

Skolen 0 2 6 2 0 0 2/5 0 2

Sum‑75 1 17 31 2 2 1/5 3 3/5 1 1/3 17 1/2

1) Mølnhusvika 2) Krokvatnet  3) Stormoberget  4) Liltenget

MANNTALL
1666  1 bruker, 2 sønner
1701  1 bruker, 2 sønner

FOLKETELLINGER

Husbonds‑ Kårfolk Tjenere Husmanns‑ Inderster

 folk folk

1801 6 0 1 0  3

1865 6 3 4 17* 3**

1875 13 2 3 7  8

1891 10 1 2 7  3

*2 fosterbarn  **1 fosterbarn

EIERE.
Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Brukeren kjøpte garden 1877. Seinere selveiere.

BRUKERE.

Bnr. 1 (lnr. 153) ELSFJORDSTRAND, landskyld 1 pund, 1838: 1 daler 1 ort 23 skill., 1891: M. 5,43.
1) Michel var den tidligst kjente brukeren, nevnt i skat­tematrikkelen 1647, og videre i skattelistene t.o.m. 1653. Opplysninger 1654‑60 mangler.

2) Bendt Simonsøn er nevnt av Landkommisjonen 1661. Han var 51 år ved M 1666, med sønnene
    
1. Torchel Michelsøn, 12 år,
    
2. Simon Bendtsøn, 8 år og
    
3. Anders Bendtsøn, 5 år.
Farsnavnet til den eldste "sønnen" tyder på at Bendt var G.I. med enka etter f.br. G.II. før 1658. Bendt var notert som bruker til 1678, og så mangler noteringer for to år.

3) Tron Persøn var bruker 1680‑95. Om ham fins det ikke flere opplysninger.

4) Lars Tronsøn (ca 1660‑1737), trolig sønn av f.br., var bruker 1696‑1726. Gift med Inger Olsd. d. 1728, 69 år. Ved M 1701 var han 41 år, med sønnene
    
1. Ifwer, 5 år, og
    
2. Olle, 3 år.
Da Lars ble begravet, ble det holdt "Liigprædigen".

5) Ole Larssøn (ca 1691‑30.5.1767). Det stemmer dår­lig med aldersoppgavene i manntall og kirkebok at han skulle være sønn av f.br., men det er mulig. G.I. 1727 m. Anna Larsd. (ca 1696‑1743) fra 36 Stormoen.
Barn:
    
1. Inger, f. 1728, d. ‑43, nevnt i mors skifte altså død etter mora,
    
2. Lars, f. ‑30 (30 Svartvatnet),
    
3. Ifwer, f. ‑32, nevnt i fars skifte -67,
    
4. Gaala, f. ‑35 (138 Finnbakken), i tjeneste hos Ole Furuhatten ved fars skifte -67,
    
5. Abelone Christine, f. ‑37, d. ‑67,
    
6. Jacob, f. ‑39, nevnt i fars skifte -67,
    
7. Ole, f. ‑42, d. ‑43.
Ved skiftet etter Anna 1743, var boets brutto 64‑2‑0, netto 32‑4‑12. Bøker: Nils Michelsøns postill og 6 andre. Husdyr: 1 gl. hoppe, 5 kyr, 3 kviger, 4 sauer, 1 jømmer, 1 lam, 3 geiter. G.II. 1744 m. Beret Arntsd. (1717‑16.1.‑86) fra 31 Knutli.
Barn:
    
8. Lars, f. ‑44,
    
9. Inger, f. ‑45 (136 Fjelldal), også kalt Ingeborg,
    
10. Ane, f. ‑45, d. ‑51,
    
11. Arent, f. ‑50 (Myklebostad i Salten),
    
12. tv. Marit, f. -51, d. før ‑87 (Nord‑Solvær), nevnt i fars skifte -67 men ikke i mors -86, og 
    
13. tv. Ane Johanna, f. ‑51, nevnt i mors skifte -86.
Ved skiftet etter Lars 1767 var boets brutto 126‑4‑4, gjeld og avg. 52‑5‑4. Sølv for 2‑5‑3. Bibel. Husdyr: 1 gl. hoppe, 6 kyr, 1 markkvige, 3 geiter.

6) Christopher Anderssøn (1736‑1811) fra 19 Drevvass­bukt bnr. 1, fikk bbr. dat. 26.1., tl. 18.10.1768. G. 1768 m. enka Beret. Ingen

barn. G.II. 1786 m. Dorthea Ivarsd. (1756‑95) fra 58 Svaleng bnr. 1.

Barn:

    1. Else Johanna, f. 1787, d. ‑96,    

    2. Anders, f. ‑88, d. ‑89,    

    3. Karen, f. ‑89 (34 Tronmoen),    

    4. Anders, f. ‑91 (her),    

    5. Bertha, f. ‑93 (Stokkvik i Lurøy), gift med Mikkel Stokkvik

    6. Ivar, f. 24.2.‑95 (15 Flotmoen).

Ved skiftet etter Dorthea 1795, var boets brutto 554‑0­-2, gjeld og avg. 46‑2‑6. Penger: 213‑3‑3, derav Banco sedler 51 dlr., sølv for

15‑0‑11. Bøker: Brochmands postill, Nordlands Trompet, Den bedendes Kiæde. Bu på Hemnes. Seksringsbåt med utstyr. Husdyr: 1 hest,

8 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 dalokse, 2 kalver, 5 sauer, 5 jømmer, 3 værer, 9 lam. G.III. 1796 m. Sebor Olsd. (1750‑1818) fra 145

Oldernes bnr. 2. Ingen barn.

7) Anders Christophersøn (1791‑18.8.1858), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 14.9., tl. 1.10.1814. G.I. 1817 m. Dorthea Ivarsd. (1792‑1819) fra 101 Røsså bnr. 2, "død paa Barselseng med Barnet 27 aar gl." G.II. 1820 m. Synnive Larsd. (1793-30.12.1837) fra 102 Mellingsjorda bnr. 1,
Barn:
    
1. Kristoffer, f. 28.5.1822 (her),
    
2. Lars Petter, f. 28.4.‑24 (husmann her),
    
3. Dorothea, f. 3.7.‑26 (57 Holmholmen),
    
4. Elias Johan, f. 10.6.‑28 (39 Seljeli bnr. 1),
    
5. Samuel Olai, f. 8.10.‑30 (her, dim. fra Tromsø Seminar 1856),
    
6. Anna Pernilla, f. 24.8.‑32, d. 2.2.‑34.
G.III. 1838 m. Beret Olsd. (1810‑10.2.1906) fra 36 Stor­moen.
Barn:
    
7. Ole, f. 15.4.‑40 (Sætra),
    
8. Synnive, f. 8.5.‑42, d. 18.4. 1908 (her ugift),
    
9. Anders, f. 27.7.‑44, d. 16.10.1914 (her ugift).

8) Kristoffer Anderssen (1822‑6.11.1905), sønn av f.br, fikk bbr. dat. 19.4., tl. 5.5.1856, og skj. fra pastor Walnum for kr. 3120, tl. 10.6.1882. Han var ordfører i Hemnes 1880‑85. G. 1852 m. Anna Jonsd. (1829­-24.77.1913) fra 74 Gjesbakken bnr. 2.
Barn:
    
1. Synnive Olava Emilie Hind, f. 17.6.1853 (36 Stormoen bnr. 1), drev med spinning og veving,
    
2. Pedernille Anthonette, f. 18.5.‑55, d. 1.9.1938 (her ugift),
    
3. Anders Bang, f. 22.5.‑59 (her),
    
4. Julianna Iverthe, f. 15.9.‑65, d. 7.12.1937 (her ugift)
    
5. Johan Nicolai, f. 20.9.‑69 (36 Stormoen bnr. 1).

9) Anders Kristoffersen (1859‑2.7.1945), sønn av f.br., fikk skj, fra sin far for kr. 2580 og kår, tl. 7.10.1904. G. 1896 m. Karen Davidsd. (1867-­14.8.1957) fra 13 Skravlå.
Barn:
    
1. Kristoffer, f. 20.5.1898 (her),
    
2. Reidar Birting Daae, f. 19.1.1901, (her bnr. 6),
    
3. Astrid Kornelia, f. 22.2.‑05 (Meløy),
    
4. Gudrun, f. 1.6.‑07 (Meløy).

10) Kristoffer Elsfjordstrand (1898‑17.9.1977), sønn av f.br. Ordfører i Elsfjord 1933‑35. G.m, Ingeborg Nordås (1894‑20.9.1962) fra 20 Drevvatn bnr. 20.
Barn:
    
1. Knut, f. 10.12.1930 (her),
    
2. Kirsten, f. 17.12.‑31,
    
3. Margrethe, f. 25.7.‑33, d. 18.4.‑90,
    
4. Brit, f. 11.12.‑35.

11) Knut Elsfjordstrand, f. 1930, sønn av f. br., over­tok bnr. 1 1963 og kjøpte 37 Kobhaugen bnr. 2 og 7 1987. G. 1954 m. Oddbjørg Hansen, f. 1.10.1931, fra Drevja.
Barn:
    
1. Lisbeth, f. 29.9.1954,
    
2. Ellen Karin, f. 19.10.‑58,
    
3. Kristoffer, f. 17.5.‑66.

Bnr. 2 SANDERUD, fraskilt 1902 med skyld M. 0,01.
1) Axel Johnsen (1855‑19.6.1940) fra 14 Elsfjord pl. Moan fikk skj. tl. 16.11.1903. Han bodde fast her og drev handel og dampskipsekspedisjon. Han eide også 36 Stormoen bnr. 3, hvor han bare oppholdt seg i onnene. Fam. oppført på 36 Stormoen, fordi familiemedlemmer fortsetter der. Axel Johnsens sønn Alf overtok Sander­ud 1944, og etter ham hans sønn Tormod.

Bnr. 3 HANSMOEN, tidligere husmannsplass LIL­TENGET, fraskilt 1917 fra bnr. 1 med skyld M. 0,68.
1) Hans Jonsen (1798‑11.7.1872) fra Smedseng i Vefsn, f. Åkvik, var rydnings­mann her før 1829, og bruket er oppkalt etter ham. G, ca 1825 m. Karen Abelsd. (1797‑11.7.1867) fra Indre Bardal i Nesna.
Barn:
    
1. Abel Henrik, f. 10.6.1824

  2
. Pedernille Nicoline, f. 27.3.-26 (15 Flotmoen),
    3
. Johan Jørgen, f. 10.5.‑29,
    4
. Helene Johanna, f. 16.2.‑31 (17 Vesterbekkmoen),
    5
. Jensine Bergitte, f. 16.4.‑33 (USA‑80),
    6
. Ane Jørgine, f. 21.7.‑36 (Røyrenget 20 Drevatn),
    7
. Samuel Andreas, f. 22.4.‑38 (her),
    8
. Olava Maria, f. 6.10.‑41 (78 Bratland bnr 3).

2) Samuel Hanssen (1838‑1931), sønn av f.husm. fes­tet plassen etter faren. G.I. 1862 m. Olava Christof­fersd. (1842‑4.6.‑91) fra 110 Kjukkelmoen.
Barn:
    
1. Anthonette Marie Jul, f. 10.4.1866, ikke nevnt i mors skifte -94,
    
2. Anna Caroline, f. 18.6.‑69 (Fagerdal i NR),
    
3. Anthon Olai, f. 6.5.‑79 gm Petra Pettersd. f. 28.3.1879 i 8 Vedå. I Kirkenes fikk de ytterligere 5 barn. (Anthon hadde en datter Hilda, f. 12.5.1903. Hun ble ikke med da foreldrene flyttet til Kirkenes. G. 40 Myrvik bnr. 1).

Samuel G.II. 1894 m. Grete Johansd. (1868­31.1.1956) fra 21 Luktvassli bnr. 1. Ingen felles barn. Grete hadde f.e. en sønn Gabriel Julius, f. 18.1.1893 (her), Far: Jacob Ivarsen Angermoen i Vefsn, den kjente felespilleren.

3) Gabriel Jacobsen (1893‑26.3.1957), stedsønn av f.br., fikk skj. fra Anders Kristoffersen for kr. 1000 og kår til mora og stedfaren, tl. 27.1.1917. Gabriel hadde 1915 fått gavebrev på husa mot fritt husrom på levetid for stedfaren. G. 1917 m. Ragna Adolfsen (1895­-14.10.1984) fra 28 Bjerknesli bnr. 2.
Barn:
    
1. Gislaug Susanna, f. 2.9.1920,
    
2. Aasmund Johan, f. 28.2.‑22,
    
3. Sigrid, f. 13.11.‑23,
    
4. Øyvind Kristoffer, f. 13.1.‑28 (her).

4) Øyvind Jacobsen, f. 1928, sønn av f.br., overtok bruket etter faren i 1957. G.m. Karen Bjerkadal, f. 1931, fra 50 N.Bjerkadal bnr. 2.
Barn:
    
1. Rolf Gunder, f.6.3.1952, d.12.4.1975
    
2. Tone, f.22.3.‑54
    
3. Lise, f.4.2.‑67

Bnr. 4 FAGERHEIM, fraskilt 1926 fra bnr. 1 med skyld M. 0,34.
1) Jens Larssen, tidl. husmann i Mølnhusvika her. Om fam. se der.

2) Søren Fagerheim (1897‑2.7.1990), sønn av f.br. Ugift.

Bnr. 5 RYDNINGEN, fraskilt 1935 fra bnr. 1 med skyld M. 0,03. og brukt sammen med bnr. 4.

NORDLI, som utgjorde et område omkring Elsfjord skole, var ikke særskilt skyldsatt og derfor uten bnr., og ble seinere solgt tilbake til hovedbruket.
1) Samuel Anderssen (1830‑2.10.1918) fra bnr. 1 her var den første fast­skole­læreren i 14 Elsfjord. Han kjøpte Nordli 1875 av sin bror Christoffer til privat lærerjord. G. 1864 m. Petronelle Zachariasd. (6.4.1834-­23.12.1929) fra Nordbostad i Tjøtta. Hennes mor var fra 102 Mellingsjorda.
Barn:
    
1. Rakel Elisabeth, f. 3.4.1867, d. 18.1.1954, begr. 4.2.1954 i Mosjøen. Hun hadde 2 døtre: Petra f. -96 og Signe f. 22.12.-99,
    
2. Anders Kristofer, f. 7.9.‑68, (37 Kobhaug bnr. 2),
    
3. Synnive Helena, f. 15.10.‑70, d. sep. 1958 (Værøy),
    
4. Anna Petrine, f. 26.5.‑74, d. 2.9.1909,
    
5. Sigvart Heitman, f. 8.7.‑76, d. 1925 (Spangereid).
Samuel flyttet med fam. 1899 til 37 Kobhaug bnr. 2.

Bnr. 6 SKOGHEIM, fraskilt 1937 fra bnr. 1.
1) Reidar Elsfjordstrand, f. 1901. G.m. Gudrun Nordås (1903‑25.3.‑88) fra 20 Drevvatn bnr. 20.
Barn:
    
1. Kjell, f. 1937,
    
2. Roald, f. 16.7.‑42 (Mo i Rana, bilde i Rana Blad 14.1.2006, s 3).
Sønnene overtok bruket i fellesskap 1975, men er ikke bosatt her.

Bnr.10 SANDGÅRD. Skjøte tl. 17.11.1952 til Elling Sørvik fra Sømna, f. 26.8.1920. Gm. Birgit Luktvasslimo fra 21 Luktvasslimo bnr 1, f. 20.5.1923.
Barn:
    
1. Magnus, f. 17.10.1948
    
2. Bjørn Erik, f. 18.9.‑54
    
3. Morten Arne, f. 12.3.‑59

HUSMANNSPLASSER SOM IKKE BLE SELVSTENDIGE BRUK.

MØLNHUSVIKA.
1) Lars Anderssen (1824‑25.6.1893) fra bnr. 1 her, festet plassen av broren Christoffer. G.I. m. Maren Jensd. (1835‑7.7.‑63) fra Vassdal i Nesna.
Barn:
    
1. Synnive Helene, f. 27.6.1853 (Værøy, gift med Hans Knudsen f. -48),
    
2. Jens Olai, f. 1.10‑59, (her).
G.II. 1865 m. Thomine Nilsd. (1831‑7.9.1917) fra 7 Leirvika bnr. 1.
Barn:
    
3. Anthonette Marie Jul, f. 10.4.1866, død samme år,
    
4. Anne Johanna Falk, f. 4.5.‑68 (Nedre Stordal).
Thomine hadde f.e. en sønn Ole Abel, f. 25.6.1844 (mora bare 13 år gammel!). Han bodde hos faren Iver Nilsen 85 Seljehammaren 1865.

2) Jens Larsen (1859‑22.11.1948), sønn av f.husm., overtok plassen etter faren. G. 1894 m. Karen Sør­ensd. (1865‑1010.1932) fra 62 Oterbrand bnr. 2. Hun hadde f.e. en datter Signy Amanda, f. 2.12.1888, Far: Hans Hansen Hammervold.
Felles barn:
    
1. Laura, f. 4.2.1896, d. 25.3.1988 (Hemnesberget), gift 1916 med Lyder Lauvik f. -92,
    
2. Søren Johan, f. 27.8.‑97 (bnr. 4 her),
    
3. Alvilde Sal, f. 27.5.‑99 (20 Drevvatn bnr. 15),
    
4. Jenny Claudine, f. 13.12.1900,
    
5. Ane Dorthea, f. 12.9.‑02,
    
6. Gerda, f. 6.12.‑04,
    
7. Bergljot Otelia, f. 20.8.‑10.
Da Jens flyttet til bnr. 4 her, ble Mølnhusvika nedlagt som husmannsplass.

KROKVATNET, også kalt Krokvasskråa, "i Kråen", var brukt av bare en husmann.
1) Johan Jenssen (1829‑12.3.‑69) fra 13 Skravlå pl. Oxstøa, fikk husmansseddel dat. 11.10.1853, tl. 19.6.­54. G.I. 1852 m. Anne Jensd. (1826‑23.10.‑53) fra 36 Stormoen bnr. 4.
Barn:
    
1. Anne Abelone, f. 11. 10. 1853, d. 19.6.‑54.
G.II. 1854 m. Gurine Johnsd., f. 1829, fra 29 Kjerring­halsen bnr. 1.
Barn:
    
2. Hans Emaus f. 31.5.1855 (USA‑80),
    
3. Judith Johanne f. 22.8.‑57, på Kyllingmoen ved fars skifte 1880, Midstraum -84, Valla -88. Hun hadde 2 døtre: Anna Abelone (gift 1925 med sokneprest Kullerud), og Kristofine Urselie. Far til begge jentene var Erik Abrahamsen f. 1853 i Vefsn. Judith er ikke nevnt i Hemnes ved F1900
Johan Jenssen omkom i et snøskred i Esperviklia. Skredet gikk på sjøen.
Les mer om plassen i Årbok for Hemnes 2009, side 107.

STORMOBERGET, nevnt bare i F 1865 og brukt som husmannsplass bare av
1) Didrik Lorents Nilsen (1809‑26.11.‑76), sønn f.e. av Nils Monssen 33 Elsfjordosen. Didrik var vevstolmaker. G. 1846 m. Jonilla Olsd. (1806‑før ‑75) fra 46 Lille Målvatn. Ingen barn, men Didrik hadde f.e en datter:
    1. Dorthea, f. 27.6.1840, d. ved drukning 19.12.1918 i
39 Seljeli. Mor: Judith Jonsdatter 29 Kjerringhals
 

 

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.