Home / Gardene / 134 Skresletten

134 Skresletten


Hemnes Gård og Slekt side 825 - 830

 

134. Skresletten

Endret 18. januar 2009.

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Schreffslett 1661, Schrefslet 1723, Skreslette 1838, Skresletten 1891. Første ledd av navnet er skred, fjell‑ og/eller snøskred. Andre ledd kan være avledet av slått, slåtteng, se gnr. 132, men kan også være slette, flate. (Jfr. Holmsletta).

 

Brukstall:

Garden hadde to bruk de første åra. De kunne være personer av samme familie. Ett bruk 1675‑1704. Seinere to bruk.

 

Kverner:

Garden hadde bekkekvern allerede 1723. 1774 var her to kverner, med 4 skill. kvernskatt for hver.

 

 

MATRIKKELGARDEN SKRESLETTA, GNR. 134.

Garden nevnt 1. gang av Landkommissionen 1661, med landskyld 1 pund fisk.

1723   "Øde for Skouw. 1 liden Becheqwern. Ligger i Baglie, løs og skrind Jord, beskadiges af Fieldskrid. Gl. matr.nr. 64, landskyld 1 pund.

1838   Nytt matr.nr. 75, lnr. 195 a,b, landskyld 1 daler 3 ort 20 skill.

1865   Lnr. 195a: 20 mål åkerland. Eng, sandjord. Gardens utslåtter antas å gi 115 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig, men mindre god havning. Litt vedskog av bjørk. Garden har et lite vannfall. 1½ mil til sjøen, hvorav ½ mil alminnelig god veg, 1 mil seilbar elv.

            Lnr. 195b: 28 mål åkerland. Eng, skarp sandjord, som antas a gi 120 lass høy årlig. Litt vedskog av older og bjørk. Ellers som lnr. 195a.

1891   Gnr. 134, skyld 4,86 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe   Småfe   Rug      Bl.k.     Havre

1723     2          10        16        3/8       21/2      2

 

Hester Storfe Sauer       Svin      Rug      Bygg    Havre    Poteter

1838     2          20        22        0                               6

 

1865

195a     1          9          9          1          2/5       2          1          8

195b     1          9          10        1          1          3          1          6

 

1875

195a     1          8          8          1          ½         2          1          6

195b     1          10        9          1          ½         3          1          6

 

 

MANNTALL

1666   1 bruker

1701   1 bruker, 3 sønner, 1 tjenestekar

 

FOLKETELLINGER

Husbondsfolk    Kårfolk              Tjenere Inderster           Fattige

1801     9                      4                      4                      0                      0

1865     6                      3                      6                      2                      2

1875     7                      1                      5 *                    4                      1

1891     9                      3                      6                      0                      0

* 2 mindreårige barn av tjenere

 

EIERE

Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Brukerne var selveiere fra 1885/86.

 

 

BRUKERE.

 

1a) Mathias Samuelsøn fra 147 Nerleiren Bruk I (?) var bruker av ½ pund 1661‑74 og av 1 pund 1675‑94 og 1701‑1704, Ved M 1666 var han 31 år, og ved M 1701 72 år med sønnen

1.      David, 24 år (her).

Dessuten kjennes fra et skifte på Nerleiren 1720:

2.      Susanna, f. ca 1662,

3.      Dordi,

4.      Anne,

5.      Salome, f. ea. 1669 (60 Grønvikmoen).

 

1b) Ole Matzøn var bruker av ½ pund 1661‑66.

 

1c) Jon Nilssøn var bruker av ½ pund 1667‑74. Hvordan denne bruksdelinga skal forklares, er vanskelig å finne ut av. Kanskje var Jon gift med Oles enke.

 

2) Augustinus Aronsøn fra 132 Holmsletta var bruker 1696‑1700, og flyttet tilbake til 132 Holmsletta 1701. Om fam. se der. Mathias Samuelsøn var nok kårmann disse åra, da han ikke fins som bruker noe annet sted, og var bruker igjen til 1704, da garden ble delt.

 

Bnr. 1 (lnr. 195a) SKRESLETTA med landskyld 12 mark, 1838: 4 ort 10 skill., 1891: M. 2,24.

3) Bendt Christophersøn (ca 1681‑1748) fra 137 Trettbakken bnr. 2 var bruker fra 1705. G. 1707 m. Ane Grønvigen.

Barn:

1.      Christopher, f. 1708 (30 Svartvatnet Elsfj.),

2.      Ane, f.‑10,

3.      Karen, f.‑12,

4.      Anders, f.‑14 (her),

5.      Johannes, f.‑16 (pl. Straumbukta),

6.      Ole, f.‑18 (53 Finneid bnr. 4),

7.      Maritt, f.‑20,

8.      Erich, f.‑22, d.‑63,

9.      Bent, f.‑24 (husm. 53 Finneid),

10.    Thomas, f.‑26,

11.    Peder, f.‑28 (53 Finneid bnr. 4).

 

4) Anders Bentsøn (1714‑30.4.75), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 18.5.1742. G. 1741 m. Lisbeth Jonsd. (ca 1712-15.11.‑99).

Barn:

1.      Ane, f.‑42 (139 Skjeftmoen),

2.      Martha, f.‑44,

3.      Bendigta, f.‑47,

4.      Maren, f.‑50,

5.      Haagen Abel, f.‑53,

6.      Andrine, f.‑57,

7.      Johanna, f.‑59.

 

5) Jon Carstensøn (1721‑68) fra 141 Meland bnr. 4 fikk bbr. tl. 9.6.1762. G. 1758 m. Elen Andersd. (1733-1813).

Barn:

1.      Elen Chierstine, f. 1759, d. 4.10.‑83,

2.      Carsten, f.‑61, d.str.,

3.      Karsten, f.‑62, d. 28.10.‑72 BK,

4.      Anders, f. 27.9.‑65 (11 Espervika),

5.      Jonelle, f.‑68 (her).

 

6) Jon Adriansøn (1720‑71) fra 136 Fjelldal bnr. 2 var bruker fra 1769. G. 1769 m. enka Elen.

Barn:

1.      Adriana Christine, f. 1770, d. 2.11.‑72 BK.

Jon døde i juni ‑71 ved vådeskudd.

 

7) Nils Gabrielsøn (1732‑1810) fra 128 Ytterlia var bruker fra 1772. G. 1772 m. enka Elen.

Barn:

1. Gabriel, f. 6.5.1773 (107 Korgen bnr. 1),

2. Carsten, f. 4.10.‑76, d.s.å.

 

8) Arnt Eriksøn (1769‑26.4.1857) fra 105 Samuelmoen fikk bbr. tl. 25.4.1800. G. 1797 m. Jonella Jonsd. (1768‑7.8.1853), datter av bruker nr. 5.

Barn:

1.      Johan, f. 1798 (her),

2.      Rasmus, f. 1800 (lærer i Kirkevåg i Vågan), G.m. Dorthea Johannesd. fra 63 Sund),

3.      Elisabeth, f. 14.9.‑01 (78 Brattland bnr. 3),

4.      Erik, f.‑03, d.‑04,

5.      Erik, f.‑05,

6.      Arnt, f. 21.3.‑07, d. 15.1.‑77 ug,

7.      Carsten, f.‑09, d. 8.6.‑13,

8.      Nils, f.‑ 12 (102 Mellingsjorda bnr. 3).

 

9) Johan Arntsen (1798‑26.1.1867), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 17.6.1833. G. 1832 m. Marit Christensd. (1804‑18.1.‑82) fra 148 Valla bnr. 4.

Barn:

1.      Jonella Johanna, f. 10.3.1833 (her),

2.      Christen Edvard, f. 26.2.‑35 (Hb),

3.      Arnt, f. 25.9.‑36 (Hb‑75),

4.      Elen Christina, f. 28.7.‑38, d. 23.8.‑80 ug,

5.      Peder Johan, f. 1.5.1841 (dim. fra Tromsø Seminar ‑66, lærer i Hammerfest),

6.      Ingeborg Maria, f. 22.12.‑42 (bnr. 2 her),

7.      Johan Marthinus, f. 27.9‑45, d. 19.3.‑70 (omkom i Lofoten),

8.      Casten Andreas, f. 6.6.‑51.

 

10) Olaus Olsen (1827‑1.2.‑80) fra 142 Øverleiren bnr. 2 var bruker fra ca 1861. G. 1861 m. Jonella Johansd. (1833‑29.1.1914), datter av f.br.

Barn:

1.      Marith Johanne, f. 17.9.1861,

2.      Johan Arnt, f. 15.5.‑65,

3.      Ole Marthin, f. 27.3.‑71, d. 25.1.‑90,

4.      Jakob Christian, f. 26.10.‑73.

Enka Jonella var husmann på 133 Bryggfjell store fra ca 1891, og hadde sønnen Jakob som hjelp.

 

11) Nils Johan Eriksen (1851‑16.12.1924) f. Hattfjelldal fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 840, dat. 13.8.1886, tl. 22.9.‑91. G. 1879 m. Olava Pedersd. (1847‑7.10.1920) f. 145 Olderneset, hvor hennes foreldre var inderster.

Barn:

1.      Jakob Olai, f. 2.5. 1883.

 

12) Jakob Nilsen (1883‑17.3.1938), sønn av f.br., var bruker fra før 1918. G. 1902 m. Jakobea Andersd. (1884‑31.12.1929) fra 110 Kjukkelmoen bnr. 1.

Barn (f. her):

1.      Nils Olai, f. 2.12.1902, d. 21.11.‑32 etter en arbeidsulykke, ug.,

2.      Anders Martin Jæger, f. 10.1.‑18 (her),

3.      Per Andreas, f. 25.7.‑22, d. 2.9.‑90 (131 Reinåmoen, gm Marie Trones).

 

13) Anders Skreslett, (1918-12.4.-98), sønn av f.br., fikk skj. fra dødsboet etter faren, tl. 31.10.1938, i sameie med broren Per Andreas. Anders fikk skj. fra broren Per på hans halvpart, tl. 11.11.1971. G. 1939 m. Agnes Dørthea Trones (25.5.1912‑17.3.‑85) fra 131 Reinåmoen bnr. 3.

Barn:

1.      Nils Olai, f. 6.2.1940 (her),

2.      Asbjørn Peder, f. 4.8.‑41, d. 14.1.‑55,

3.      Jakob Johan, f. 3.12.‑44 (141 Meland bnr. 5),

4.      Arnulf Andreas, f. 14.1.‑49 (Rundmo 129 Lille Bryggfjell bnr. 12 ).

 

14) Nils Skreslett, f. 1940, sønn av f.br., fikk skj. tl. 8.1.1974. G. 1964 m. Mona Lise Alsterberg, f. 28.11.1943, fra 106 Valåmoen.

Barn:

1.      Kurt Tommy, f. 24.4.1964,

2.      Nina Marit, f. 8.7.‑66.

(På dette bruket var inntil da ingen jente født siden 1870).

 

Bnr. 2 (lnr. 195b) SKRESLETTA, oppstått ved deling av garden 1705 med landskyld 12 mark, 1838: 4 ort 10 skill., 1891: M. 2,62.

1) David Mathiassøn (ca 1677‑1755), sønn av den første brukeren, var bruker fra 1705 til ‑15, da han flyttet til 109 Bjurselvmoen ved bytte med følgende bruker. Om familien se der.

 

2) Jon Olsøn fra 109 Bjurselvmoen kom hit som bruker 1715 ved bytte med f.br. G.m. Anna Davidsd. (ca 1672‑10.2.1769).

Barn:

1.      David,

2.      Nils, f. 1708 (her),

3.      Ane, f.‑11,

4.      Thomas, f.‑13 (45 St.Målvatnet),

5.      Hans, f.‑17,

6.      Ole, f.‑20 (147 Nerleiren bnr. 1).

Ved skiftet etter Jon 1740 var boets brutto 78‑2‑6, gjeld og avg. 24‑4‑1. Husdyr: 1 gl. hoppe, 1 to‑års hest, 1 føll, 8 kyr, 1 markkvige, 1 markokse, 1 dalokse, 10 sauer, 2jømmer, 3 geiter, 1 bukk.

 

3) Nils Jonsøn (1708‑1.4.‑79), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 8.7.1734. G. 1736 m. Anna Arensd. (1709‑ca ‑63) fra 108 Villmoen.

Barn:

1.      Arent, f. 1743 (Hb),

2.      Johannes, f.‑45 (husm. 52 Breivika),

3.      Jørgen, f.‑49 (her),

4.      Nils, f.‑51 (37 Kobhaugen pl. Hestmyrbakken).

 

4) Jørgen Nilssøn (1749‑1814), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 14.10.‑76. G. 1779 m. Anna Pedersd. (1751-2.12.1824) fra 140 Leirskaret bnr. 4.

Barn:

1.      Nils, f. 12.3.1781 (her),

2.      Peder, f.‑86 (147 Nerleiren bnr. 4),

3.      Anders, f.‑88 (16 Svartkjønlia).

4.      Ingebor Maria, f.‑91 (Tjogn i Rødøy).

 

5) Nils Jørgensøn (1781‑24.6.1819), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 10.10.1808. G. 1809 m. Maren Eriksd. (1784-20.6.1865) fra 137 Trettbakken bnr. 1.

Barn:

1.      Erich Michal, f. 1810,

2.      Jørgen, f.‑12, d. 1.5.‑32 ug,

3.      Anna, f.‑15, d.s.å.,

4.      Christopher, f.‑16, (Trondheim 1835),

5.      Ane Kierstina, f. 23.3.‑19 (her).

Ved skiftet etter Nils 1819 var boets brutto 131‑0‑22, gjeld og avg. 40‑2‑2. Innskudd i Norges Bank 3 spd. Bøker: Müllers postill og 2 salmebøker. Skotkeipet seksringsbåt, Løfot‑bruk. Husdyr: 1 hoppe, 4 kyr, 1 dalkvige, 1 markokse, 9 sauer, 2 værer.

 

6) Erik Ottensen (1791‑10.10.1852) fra 138 Finnbakken bnr. 1 fikk bbr. tl. 2.5.1821. G. 1820 m. enka Maren.

Barn:

1.      Nils, f. 24.5.1821, d.str.,

2.      Berit Kierstina, f. 1.7.‑23,

3.      Johan, f. 17.7.‑25.

 

7) Israel Olsen (1829‑20.12.‑83) fra Nord-Rana fikk bbr. tl. 5.5.1856. G.I. 1859 m. Anne Nilsd. (1819‑12.1.‑80), steddatter av f.br. Ingen barn. G.II. 1880 m. Ingeborg Johansd. (1842‑8.10.1936) fra bnr. 1 her.

Barn:

1.      Ole Nikolai, f. 29.6.1881 (USA‑99),

2.      Karsten Bang, f.18.3.‑83.

Ingeborg hadde f.e. tv. f. 1.12.1870: Johanna Martine, d. 3.8.1963 på 140 Leirskar, ugift, og Jacobea Ivertine, d. 24.10.1971 på Storeng 133 Bryggfjell store. Far: Telegrafbud J. Eriksen Hemnesberget.

 

8) Martin Nilsen (1854‑31.12.1938) fra 116 Bygdåsen bnr. 2 fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 1013,33 og kår, dat. 30.6.1885, tl. 16.5.‑98. Flyttet til 110 Kjukkelmoen bnr. 2 før 1898. Om familien se der.

 

9) Anders Kristoffersen (1863‑2.8.1953) fikk auksjonsskjøte fra lensmannen i Hemnes for kr. 800 og overtakelse av kårforpliktelser, tl. 16.5.1898.

En datter f.e.:

1.    Randine Helene, f. 10.8.1884, d. 3.8.1971 (det står Nerleirmo på gravsteinen),

Mor: Jonelle Jakobsd. 140 Leirskar. G.I. 1898 m. Elen Eliasd. (1867‑25.8.‑95) fra 125 Krokselvmoen bnr. 1.

Barn:

2.    Christofer Augustin, f. 11.4.1890,

3.    Emilie Kristofie Anker, f. 21.10.‑91.

G.II. 1897 m. Maren Jakobsd. (1873‑27.5.1942) fra 137 Trettbakken bnr. 2.

Barn:

4.    Jenny Marie, f. 1.9.1897,

5.    Jakob Martin, f. 21.8.1900,

6.    Eline Peternelle, f. 16.3.‑03,

7.    Alma Monika, f. 11.6.‑05,

8.    Peder Gullak, f. 7.10.‑06, d. 19.11.1977 (lensmann, Moldjord),

9.    Einar Severin, f. 1.8.‑10.

 

10) Einar Skreslett (1910‑1.12.‑75), sønn av f.br., fikk skj. tl. 14.12.1940. G. 1945 m. Nelly Pauline Jakobsen 127 Bryggfjelldal, f. 6.12.1924.

Barn:

1.      Unni, f 26.9.1943,

2.      Eline, f 7.12.‑45 (104 Solhaug bnr. 3),

3.      Charles, f. 15.3.‑49 (her),

4.      Magnar, f. 20.10.‑51 (Hemnesberget),

5.      Hans Gunnar, f. 18.6.‑61 (Longyearbyen).

 

11) Charles Skreslett, f. 1949, sønn av f.br., fikk skj. tl. 16.10.1974. G. 1976 m. Torild Synøve Storeng Grønfjelldal, f. 17.5.1952.

Barn:

1.      Stig Ronny, f. 6.7.1975,

2.      Tove Merete, f. 10.2.‑79.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.