Home / Gardene / 029 Kjerringhalsen

029 Kjerringhalsen


Hemnes Gård og Slekt, side 161 - 166

 

29. Kjerringhalsen (Vefsn 221)

Redigert 23. april 2010

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Keringhals 1666, KieringHalsen 1723, Kjærlinghalsen 1838, Kjeringhal­sen 1893. Daglignavn Kjærringhærsen. Formen Kjederhals har vært forsøkt lansert, (av tiur, Rana‑dialekt kjeår, svensk normal tjäder).

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden hadde to bruk fra før 1701 til 1913. Minnelig utskiftning mot 28 Bjerknes 1826. Utskiftning mellom begge bruk 1901.

 

Sagbruk:

Bnr. 1 fikk sagbevilling 1835, med skurkvantum 3 tylvter tømmer.

 

Bergverk:

I Kjerringhalsens utmark fins en skiferforekomst, som H. Coldevin solg­te 1910, før brukerne kjøpte sine bruk. Ved skylddelinga 1917 fikk dette området bnr. 5 og navnet Luktvandets Skiferbrudd. Der var drift i noen år. Etter siste krig ble drifta forsøkt gjenopptatt av A/S Lukttind Skifer.

 

I et skifte fra 1807 er nevnt 1/3 i ei kirkebu på Hemnes.

 

MATRIKKELGARDEN KJERRINGHALSEN, GNR. 29.

Ikke nevnt av Landkommisjonen 1661, ryddet i allmenningen før 1666, og hadde da landskyld ½ pund fisk, men ikke matrikulert, og med status som rydningsplass.

1723 "Skauv til fornødenhed. Frostkiendt Jord, ligger høit til fieldz, uwis til Sæd, nogenledes til Høe‑Aufling". Gl. matr.nr. 196, landskyld 18 mark.

1838 Nytt matr.nr. 27, lnr. 143 og 144, landskyld 4 ort 22 skill.

1865 Lnr. 143. Omtrent 8 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å kun­ne gi omtrent 120 lass høy årlig. Frostkjendt og tungbrukt. Tilstrek­kelig havning, og skog til husbehov. 1 1/4 mil fra sjøen, og med besværlig adkomst.

 Lnr. 144 som lnr. 143.

1891 Gnr. 29, skyld 2,76 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Bygg  Bl.k.  Havre  Poteter

1723 2 14 36 0 1 1/2  0 0

1835 2 18 28 0 3 1/2  0 0 3

1865

143 1 8 7 0 1/2  1/2 1/4 4

144 1 5 2 0 1  0 0 2

Pl. 1 2 3 0 1 0 0 0

Sum‑65 3 15 12 0 2 1/2 1/2 1/4 6

1875

143 1 8 8 2 4/5  0 1/3 5

144 1 8 12 0 3/5  0 1/5 5

Pl. 1 3 7 0 0 0 0 3

Sum‑75 3 19 27 2 1 2/5 0 8/15 13

 

MANNTALL

1666  1 bruker, 1 sønn

1701  2 brukere, 2 sønner, 1 dreng

 

FOLKETELLINGER

 Husbonds‑ Kårfolk Tjenere Husmanns‑ Inderster

 folk folk

1801 13 2 1 5 0

1865 13 1 2 8 0

1875 14 2 0 6 2

1891 15 1 1 7 6

 

EIERE.

Kjerringhalsen tilhørte rydningdgodset, se Bjurselvmoen. Garden var ikke med i salget til Staten 1895, men fulgte Dønnes‑godset. Kjøpt av brukerne 1913 og 1915. Seinere har brukerne vært eiere.

 

 

BRUKERE.

 

1) Anders er nevnt i M 1666. Han var da 58 år, med en sønn

1. Albrecht, 10 år.

Hvor lenge han var bruker, vet man ikke. Garden er ikke nevnt i skattemanntallet 1671, og kan ha ligget øde også seinere. Ikke nevnt i skattelistene før 1704, men var bebodd 1701.

 

Bnr. 1 (lnr. 143), KJERRINGHALSEN. Eget bruk fra før 1700 med landskyld 12 mark, 1838: 2 ort 23 skill., 1891: M. 1,38.

2) Ole Olsøn. Ved M. 1701 var han 29 år. Nevnt i skat­telistene fra 1704. G.m. Ane.

Barn:

1. Jon, 2 år 1701,

2. Ranni, f. ‑04,

3. Peder, f. ‑05,

4. Christen, f. ‑07.

 

3) Lars Larssøn betalte førstebyksel 1709. Han hadde tidligere vært bruker på 31 Luktvatnet lille. G.II. 1707 m. Ane Jonsd. Kjerringhals, trolig Ole Olsøns enke.

Barn:

1. Anders, f. 1709.

 

4) Knud Larssøn, sønn av f.br. fra hans første ekte­skap, fikk bbr. dat. 10. 12.1714. G.m. Ane, trolig Ane Pedersd., enka etter Lars Pedersøn på bnr. 2.

Barn:

1. Sophie, f. 1716.

 

5) Søren Jacobsøn (ca 1677‑1752) fra Trollåsola i Vefsn, fikk bbr. dat. 12.7.1718. G.m. Kjersten Baardsd., d. 1754. fra Åkvik i Vefsn. Ingen barn som overlevde foreldrene. Ved skiftet etter Kjersten 1754 var boets brutto 57-2-10, avgang 32‑3‑2. Sølv for 1-0-­8. Husdyr: 1 hest, 4 kyr, 1 markkvige, 5 sauer, 2 jøm­mer, 1 geit.

 

6) Jon Pedersøn (1724‑1787) fra bnr. 2 her, fikk bbr. dat. 6.8., tl. 13.10.1744. G.I. 1754 m. Karen Jonsd., d. før 1767.

Barn:

1. Dordi, f. 1754,

2. Ole, f. ‑60,

3. Søfren, f. ‑63 (bnr. 2 her),

4. Nils, f. 15.3.‑67, d. 21.5.‑68.

G.II. 1767 m. Kirsten Jonsd. (1725‑22.7.‑84) fra 16 Svartkjønli.

Barn:

5. Søneve, f. 1769.

G.III. 1785 m. Anna Andersd. (1716‑1806), enka etter Nils Eriksøn 37 Kobhaug. Ingen barn.

 

7) Nils Nilssøn (1762‑5.10.1829) fra 37 Kobhaug, sønn av Anna Andersd. fra hennes 1. ekteskap., fikk bbr. dat. 21.6., tl. 13.10.1788. G.I. m. Beret Nilsd. (ca 1762­1790). Ingen barn. G.II. ca 1790 m. Gunhild Margre­te Nilsd. (ca. 1762-2.2.1846).

Barn:

1. Nils, f. 1791,

2. Ane Johanna, f. ‑92 (119 Bleikvassfors),

3. Jon, f. 7.8.‑94 (her),

4. Nicolai, f. ‑97,

5. Bereth Anna, f. 1800 (118 Kongsdalen),

6. Jens Andreas, f. ‑04 (13 Skravlå pl. Oxstø).

 

8) Jon Nilssen (1794‑8.8.1878), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 20.2., tl. 1.5.1820. G.I. 1819 m. Inger Isachsd. (1793‑22.6.1844) fra 28 Bjerknesli.

Barn:

1. Nils Christian, f. 15.10.1820, død straks,

2. Nils Andreas, f. 26.9.‑21 (25 Skogsmo i Vefsn, litterær figur "Navar‑Nils" hos A. Haukland),

3. Isach Andreas, f. 14.9.‑23, d. 28.11.‑94, blind fra ‑55,

4. Abelona Benedicta, f. 14.8.‑25, d. 24.7.‑41,

5. Gulle Mathias, f. 29.12.‑27, d. 29.1.‑28,

6. Gurine Margrethe, f. 8.1.‑29 (38 Elsfjordstrand pl. Krokvatnet),

7. Johan Olaus, f. 10. 12.‑30,

8. Christen Moss, f. 10.4.‑33, d. 21.6.‑34,

9. Gulle Christian, f. 31.10.‑35 (35 Davemoen).

G.II. 1845 m. Anna Thomasd. (1808‑før ‑71) fra 27 Vasshaug.

Barn:

10. Thomas Martinus, f. 7.8.‑45 (12 Fuglstrand pl. Storskjæret),

11. Elias Andreas, f. 27.10.‑48, d. 11.2.1917 (32 Steinmo ugift).

G.III. 1871 m. Marith Andersd. (1806‑15.3.‑78), enke fra Mjåvatn i Vefsn.

 

9) Hans Iversen (1840‑7.6.1917) fra bnr. 2 her, fikk bbr. dat. 4.10.1878, og skj. for kr. 1700 fra H. Colde­vin, dat. 15.2.1913. G. 1876 m. Ingeborg Nilsd. (2.8.1854-11.1.1912) fra 25 Skogsmo i Vefsn, sønnedat­ter av f.br.

Barn:

1. Johan Marthin, f. 8.6.1876 (her),

2. Iverthe Marie, f. 2.7.‑78, d. 12.12.‑79,

3. Bernhard Andreas, f. 5.12.‑80 (bnr. 4 her),

4. Iverta Marie, f. 28.5.‑83 (Hemnesberget),

5. Jacobia Antonette, f. 10.8.‑85,

6. Nanna Fredrikke Jul, f. 3.12.‑87 (31 Knutli bnr. 1),

7. Henrikka Emilia, f. 11.1.‑92 (Leiråmoen i Nord-Rana),

8. Ivar Martin, f. 21.11.‑94.

 

10) Johan Hansen (1876‑17.3.1947), sønn av f.br. G. 1907 m. Josefine Marie Mikalsd., f. 31.1.1886, fra 24 Rundsvoll i Vefsn.

Barn:

1. Trygve, f. 15.7.1907, død straks,

2. Gudrun, f. 3.3.‑09,

3. Thorvald, f. 20.4.‑11,

4. Torolv, f. 1.1.‑14, d. 18.8.‑82,

5. Inger, f. 20.7.‑18,

6. Hans, f. 14.5.‑21,

7. Einar, f. 17.11.‑24,

8. Tordis, f. 3.5.‑30.

 

Bnr. 3 GRANLIA, fraskilt 1913 fra bnr. 1 med skyld m. 0,58.

1) Nils Adolfsen fra Brennvolleng fikk skj. fra Hans Iversen, dat. 2.6.1917, tl. 30.6.‑28. 1923 overtok han farsgarden Brennvolleng 28 Bjerknes. Om fam. se der.

 

Bnr. 4 KJERRINGHALSMOEN, fraskilt 1913 fra bnr. 1 med skyld M. 0,13. Tidl. husmannsplass under begge bruk.

1) Bernhard Hansen (1880‑24.7.1942) fra bnr. 1. her. G. 1911. m. Alvilde Andersen (1890‑15.3.1961) fra 26 Tverråmoen bnr. 2.

Barn:

1. Vally, f. 28.5.1909,

2. Lilly Bang, f. 3.5.‑11,

3. Ivar Martin, f. 1.9.‑13,

4. Arthur, f. 27.4.‑15,

5. Per Moen, f. 17.4.‑18,

6. Odd, f. 6.10.‑23, d. 14.8.‑49,

7. Arna, f. 31.10.‑27.

 

Bnr. 2 (lnr. 144) KJERRINGHALSEN. Landskyld 6 mark, 1838: 1 ort 23 skill., 1891: M. 1,38. Eget bruk fra før ca 1700.

1) Lars Olsøn var bruker her 1701. Han var da 52 år, med sønnene

1. Jon, 14 år og

2. Peder, 10 år.

Lars, som var gift med Ane Pedersd. bodde på 133 Bryg­gefjellet 1698 og flyttet før 10.8. samme år til Kjerringhalsen, ifølge tingsforklaringer om et mistenkelig dødsfall.

 

2) Ole Sjursøn (ca 1669‑1742) var bruker 1704‑38. G. før 1704 m. Ane.

Barn:

1. Ranni, f. 1704,

2. Peder f. ‑05 (her),

3. Christen, f. ‑07,

4. Jon, kjent fra et skifte.

 

3) Peder Olsøn (1705‑2.2.‑77), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 16.7.1738. G.I. m. Magnhild Baardsd. (ca 1697­-1732) fra Åkvik i Vefsn.

Barn:

1. Jon, f. ca 1724 (bnr. 1 her),

2. Baard, f. ca ‑27 (her).

Barna var ikke døpt i Hemnes. Ved skiftet etter Magn­hild 1734, var boets brutto 32‑23‑2, gjeld og avg. 6‑0­-28. Husdyr: 4 kyr, 1 jømmer, 1 geit. G.II. 1740 m. Syneve Arentsd. (1711‑14.9.‑73) fra 108 Villmoen. Ingen barn.

 

4) Baard Pedersøn (ca 1727‑1787), sønn av f.br., drev garden sammen med faren inntil 1777, seinere alene. G.I. 1756 m. Pernelle Jacobsd. (1735‑1758) opphold 26 Hjartli.

Barn:

1. Magnus, f. 1756 (her),

2. Pernelle, f. ‑58.

G.II. 1774 m. Karen Olsd. (1741‑1809).

Barn:

3. Peder, f. 3.6.1775, død samme år,

4. Ole, f. 1.12.‑76, død straks,

5. Peder, f. 5.4.‑78,

6. Synneve, f. 19.11.‑80, d. 13.7.1831 ugift,

7. Abelone Jonella, f. 13.3.‑82, d. 1822 ugift.

 

5) Magnus Baardsøn (1756‑11.1.‑95), sønn av f. br., fikk bbr. dat. 20.11.1789, tl. 4.5.‑90. G. 1788 m. Ber­rith Jonsd.

Barn:

1. Pernilla Kierstina, f. 1789,

2. Ane Johanna, f. ‑91 (118 Kongsdalen),

3. Jacob Andreas, f. 25.2.‑94.

 

6) Lorents Larssøn (1763‑1809) fra 30 Svartvatnet, fikk bbr. dat. 14.8., tl. 19.10.1797. Han hadde tidligere vært bruker på 25 Skogsmo i Vefsn. G. 1789 m. Elen Olsd. (1764‑25.10.1839) fra 41 Furuhatten.

Barn:

1. Helene Dorthea, f. 1789 (20 Drevvatn pl. Røyreng),

2. Olava, f. -92, død samme år,

3. Olava, f. -93 (Sjonbotnet bnr. 1 Nesna),

4. Arent, f. -95 (Stor‑Alteren NR),

5. Andrine, f. -98 (28 Bjerknesli pl. Brennvolleng),

6. Salomon, f. 1801,

7. Ole Andreas, f. -04, d. -05 Barnekopper,

8. Susana Maria, f. -07, d. -08.

Ved skiftet etter Lorents 1809, var boets brutto 116‑2-­10, gjeld og avg. 64‑2‑10. Bøker: Povel Andersøns postill. Smed‑ og snekkerverktøy, dreieutstyr. 1/3 i kir­kebu på Hemnes. Husdyr: 1 gammel hoppe, 6 kyr, 1 mark­kvige, 1 markokse, 1 dalkvige, 1 dalokse, 3 sauer, 3 jømmer, 3 hanegeiter.

 

7) Søren Jonsøn (1764‑1812) fra bnr. 1 her, fikk bbr. dat. 6.8., tl. 8.10.18 10. Han hadde tidligere vært hus­mann på 36 Stormoen pl. Kivamoen. G. 1804 m. Maren Jonsd. (1774‑10.5.1856) fra Røssvassbukt.

Barn:

1. Jon, f. 1805 (husmann 121 Lenningsvik),

2. Ole, f. ‑07 (husmann 32 Steinmoen),

3. Thomas, f. ‑11 (28 Bjerknesli pl. Nausthaugen).

 

8) Jon Iversen (1785‑21.12.1875) fra 112 Fagervolli, fikk bbr. dat. 4.11.1815, tl. 1.5.‑16. G. 1813. m. enka Maren.

Barn:

1. Iver, f. 1814 (her),

2. Juditha, f. ‑16, d. 10.12.‑44 ugift.

 

9) Iver Johnsen (1814‑22.8.1900), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 12.3., tl. 13.5.1844. G. 1838 m. Maren Hansd. (1817‑10.5.‑81) fra 17 Vesterbekkmoen.

Barn:

1. Johan Jacob, f. 5.4.1838 (Jerdøy i Rødøy. En datter f.e. Olava f. -61, til 40 Myrvik),

2. Hans Emaus, f. 27.1.‑40 (bnr. 1 her),

3. Anna Kierstine, f. 15.10.‑42 (23 Luktvatn),

4. Ole Johan, f. 4.5.‑45 (23 Luktvatn pl. Hundvik),

5. Maren Juditha, f. 1.6.‑48, d. 3.7.‑76 ugift,

6. Nils Andreas, f. 16.2.‑52 (her),

7. Jacobea, f. 22.2.‑55, d. 22.6.‑80,

8. Gurina Johanna, f. 28.8.‑58, d. 1925,

9. Karen Johanna, f. 17.9.‑61 (Rødøy).

 

10) Nils Iversen (1852‑11.12.1905), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 16.10.1888. G. 1876 m. Else Adriansd. (1854‑30.8.1914) fra 13 Skravlå.

Barn:

1. Maren Johanna, f. 21.1.1877, d. 13.12.1925 ugift,

2. Emilie Marie, f. 15.5.‑79,

3. Anna Elisabeth, f. 14.9.‑81,

4. Anna Eline, f. 29.10.‑83 (39 Seljeli bnr. 4),

5. Iver Kristian Jul, f. 31.12.‑86 (her)

6. Hansine Hendriette, f. 10.1.‑90, d. 27.3.1978,

7. Nils Jul, f. 9.10.‑92 (USA‑25),

8. Aksel Jul, f. 15.3.‑95 (USA‑24).

Nils Iversen sitt dødsfall er registrert i Alstahaug (Død på sykehuset, med bopel Elsfjord i Hemnes). Begravet 22.12.

 

11) Iver Nilsen (1886‑15.10.1964), sønn av f.br., fikk skj. fra H. Coldevin for kr. 1300, tl. 2.8.1915. G. 1920 m. Hilda Nilsen (1895‑12.1.1965) fra 31 Knutli.

Barn:

1. Nils Iversen, f. 14.8.‑21 (Korgen),

2. Einar Iversen, f. 26.8‑22 (Korgen),

3. Eiliv Iversen, f. 24.7.‑24 (her),

4. Anna, f. 12.5‑27 (Korgen, Gift Thonhaugen),

5. Normann Iversen, f. 5.6‑31 (Bleikvassli),

6. Harald Iversen, f. 16.3.‑38 (Dovreskogen).

 

12) Eiliv Iversen f. 1924 gm. Karen Fjellavli f. 24.4.­28 fikk skjøte på gården 17.4.1972.

Barn:

1. Vidar, f. 22.4.1960,

2. Kjell Ove, f. 29.10.‑61,

3. Ken, f. 9.7.‑66,

4. Monika, f. 21.9.‑69.

 

 

 

HUSMENN.

 

KJERRINGHALSMOEN, under begge bruk.

1) Johannes Arentsønn (1761‑16.4.1853) fra 123 Smalsundmoen. G. 1795 m. Anna Larsd. (1771­-12.3.1860).

Barn:

1. Dorthea, f. ca 1795,

2. Johanna, f. ca ‑97,

3. Arent, f. ‑99, d. ‑1805,

4. Arent, f. 1806.

Johannes døde på 24 Rundsvoll i Vefsn og Anna på 140 Leirs­kar.

 

2) Gregus Jonsøn (31.3.1783‑før 1856) fra Røssvass­bukt i Hattfjelldal, var her fra ca 1813. G. 1805 m. Johanna Klausd. (1781‑25.4.1856), enke fra 118 Kongs­dalen. Om hennes barn fra 1. ekteskap, se Kongsdalen bnr. 2.

Felles barn:

1. Karen Maria, f. 1806 (Angermo i Vefsn),

2. John, f. ‑08 (16 Svartkjønli),

3. Clavis, f. ‑10 (112 Fagervolli),

4. Andrine, f. ‑13 (Varnträsk i Hattfjelldal),

5. Nils, f. ‑15 (59 Sætra),

6. Johannes, f. -18 (8 Vedå),

7. Elisabeth Maria, f. 27.7.‑20 (16 Svartkjønli),

8. Lars Johan, f. 12.11.‑22,

9. Gurine Jacobia, f. 13.12.‑26 (8 Vedå).

 

3) Salomon Lorentsen (1801‑19.9.‑46) fra bnr. 2 her, var husmann fra ca 1831. Salomon hadde f.e. to barn med Johanna Olsd. 39 Seljeli:

1. Lornts, f. 1819,

2. Ole, f. 18.8.‑23.

G. 1831 m. Ane Christensd. (1803‑11.12.‑90) fra 118 Kongsdalen bnr. 2.

Barn:

3. Christen Johan, f. 18.8.1825 (her).

 

4) Christen Salomonsen (1825‑23.3.1913), sønn av f.husm. G.I. 1849 m. Martha Andersd. (1823‑27.4.­58) fra 28 Bjerknesli.

Barn:

1. Susanne Jacobie, f. 10. 10. 1848 (36 Stormoen bnr. 3),

2. Anders Nicolai, f. 11.2.‑51,

3. Salomon Johan Heitmann, f. 29.1.‑56 (39 Seljeli pl. Gammelli),

4. Martha Dorthea, 22.4.‑58 (20 Drevvatn, pl. bnr. 4).

G.II. 1860 m. Johanna Jensd. (1834‑2.5.‑95) fra 13 Skravlå pl. Oxstø.

Barn:

5. Jens Andreas, f. 9.12.1860 (her),

6. Anna Bergitta, f. 3.5.‑63 (28 Bjerknesli pl. Nausthaug),

7. Julianne, f. 15.7.‑66, død straks,

8. Christence Johanna, f. 28.7.‑68, d. 6.6.‑74,

9. Jørgen Johan, f. 28.1.‑72, død straks,

10. Christine Johanna Jørgence, f. 21.7.‑75 (78 Brattland bnr. 3).

 

5) Jens Christensen (1860‑8.12.1929), sønn av f. husmann

Jens hadde f.e. en datter:

1. Caroline, f. 20.10.1888,

Mor: Marie Olsd., hans kones søster.

G. 1889 m. Anna Sofie Olsd. (6.4.1856‑7.10.1940) f. i Hattfjelldal. Hun hadde f.e. en datter Soffie Amalie, f. 1886, Far: Anders Olsen, f. i Hattfjelldal.

Felles barn:

2. Mathilde Othelia, f. 9.10.1888,

3. Johan Peder Christoffer, f. aug.‑90,

4. Johan Martin, f. 12.8.‑92, d. 17.6.1944,

5. Levi Otelius Sal, f. 29.4.‑96, d. 28.4.1980 (131 Reinåmo pl. Saga),

6. Konrad Kornelius, f. 19.8.1900, d. 2.8.-32 (gravlagt i Korgen), gm Petra Antonsen 111 Tømmermoen.

Jens var husmann på 131 Reinåmoen etter 1913.

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.