F


Til menyen | Til oversikten

Plassens / Brukets navnSøk under (klikkbar lenke)Plassens / Brukets navnSøk under (klikkbar lenke)

Fagerbakken (småbruk)
Fagerheim (småbruk)
Fagerlia (småbruk)
Fagermo (bruk)
Fagervolli (gard)
Fallet (plass)
Falltuva (plass)
Finnbakken (gard)
Finnenget (plass)
Finneset (gard)
Fjelldal (gard)
Fjellheimen (plass)
Fjellvang (småbruk)
Flatmoen (småbruk)
Flatmo søndre (småbruk)
Forsbakken (gard)
Forsbakken (plass og småbruk)
Forsheim (småbruk)
Forsmoen (gard)
Fosnes (plass)
Fredheim (småbruk)
Fredheim (småbruk)
Frydenget (plass)
Frydenlund (småbruk)
Fuglstrand (gard)
Furulund (bruk)
Førneset (plass)

124 Bleikvasslia
38 Elsfjordstrand
51 Storbjerka
109 Bjurselmoen
112 Fagervollien
72 Utskarpen
102 Mellingsjord
138 Finnbakken
51 Storbjerka
121 Lenningsvik
136 Fjelldal
91 Tverrbekkli
93 Straumdalen
114 Grøftremma
114 Grøftremma
48 Forsbakken
92 Strømfors
35 Forsmoen
35 Forsmoen
142 Øverleir
51 Storbjerka
87 Tybekken
51 Storbjerka
4 Hestneset
12 Fuglstrand
129 Lillebryggfjell bnr 7
56 Urlandå
Fagereng (småbruk)
Fagerheim (bruk)
Fagerlien (småbruk)
Fagermoen (rydningsbruk)
Falkmoen (plass)
Fallhola (småbruk)
Farris (plass)
Finneid (gard)
Finnenget (plass)
Fjellavlia (plass og småbruk)
Fjellheim (småbruk), Grønlia
Fjelltun (småbruk)
Flata (småbruk)
Flatmo nordre (småbruk)
Flotmoen (gard)
Forsbakken (plass og småbruk)
Forsheim (småbruk)
Forslund (småbruk)
Forsmoen (gard)
Framnes (småbruk)
Fredheim (småbruk)
Fredly (småbruk)
Frydenget (småbruk)
Fuglmyrhaugen (gard)
Furuhatten (gard)
Førnes (plass og småbruk)
109 Bjurselmoen
4 Hestneset
78 Brattland
113 Langmoen
14 Elsfjord
70 Dalosen
51 Storbjerka
53 Finneid
145 Olderneset
125 Krokselmoen
93 Strømdalen
124 Bleikvasslia
129 Lillebryggfjell
114 Grøftremma
15 Flotmoen
127 Bryggfjelldalen
18 Dyrhaug
119 Bleikvassfors
115 Forsmoen
63 Sund
70 Dalosen
14 Elsfjord
148 Valla
76 Fuglmyrhaug
41 Furuhatt
88 Utland


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.