Home / Gardene / 115 Forsmoen

115 Forsmoen


Hemnes Gård og Slekt, side 722 - 723

 

115. Forsmoen

Redigert 19. januar 2009

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Forsmoen i alle noteringer. Den forsen i Røssåga, som garden har navn etter, er nå forsvunnet ved oppdemming.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden har alltid hatt bare ett bruk. Minnelig utskiftning 1864 mot Grøftremma.

Kirkebu på Hemnes nevnt i et skifte 1793.

 

 

MATRIKKELGARDEN FORSMOEN, GNR. 115.

Opptatt som rydning før 1759 og hadde verken nr. eller landskyld i den gamle matrikkelen.

1838   Matr.nr. 56, lnr. 177, landskyld 2 ort 11 skill.

1865   20 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 100 lass høy årlig, det meste på myrslåtter. Garden er meget frostlendt. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov, og 8 tylvter sagtømmer for salg årlig. 2 ¾ mil fra sjøen, hvorav 1 ¾ mil tung og besværlig veg.

1891   Gnr. 115, skyld 1,70 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer   Geiter   Reiner   Bygg    Havre    Poteter

1793     1)         1                                  10                                13                                7

1835                 1                                  10                                10                                0                                  0                                  1 ½      0                                  1

1865                 1                                  10                                6                                  0                                  6                                  2                      1                                  2

1875                 1                                  12                                14                                0                                  0                                  2                      1                                  4

1) fra et skifte

 

 

FOLKETELLINGER

Husbondsfolk      Kårfolk  Tjenere             Inderster

1801     5                                                         0                                  0                                             0

1865     8                                                         2                                  1                                             0

1875     9                                                         0                                  0                                             0

1891     2                                                         4*                                2                                             6

* 1 fosterbarn

 

Eiere:

Tilhørte Rydningsgodset, s.d. Gardsbruket fraskilt fra Statens Skoger i nyere tid og solgt til brukeren.

 

 

BRUKERE.

 

1) Ole Anderssøn (1726‑93) fra Leirskaret bnr. 1 var rydningsmann, nevnt 1. gang 1759. G. 1756 m. Elen Johansd. (1733‑97) fra Grøftremma.

Barn:

1.      Kjersten, f. 1757 (Smalsundmoen)

2.      Johanna, f.‑59 (Lenningsvik),

3.      Anders, f.‑61 (her),

4.      Elen, f.‑64, d. 3.9.‑65,

5.      Johannes, f. 2.12.‑67 (Storholmen bnr. 1),

6.      Hans, f.‑69,

7.      Nils, f. 15.8.‑72,

8.      Elen, f. 25.8.‑76.

 

2) Anders Olsøn (1761‑11.1.1828), sønn av f.br., var bruker fra ca 1786. G.I. 1786 m. Dorthea Olsd. (1764-93) fra Bleikvasslia bnr. 2.

Barn:

1.      Ole, f. 1788, d.‑79,

2.      Ole,f.‑90 (her),

3.      Aasel, f.‑92.

G.II. 1794 m. Kiersten Hansd.(1762‑25.11.1842) fra Solhaug, pl. under 166b.

Barn:

4.      Hans Jacob, f. 1795 (Krokselvmoen),

5.      Elias, f.‑99,

6.      Christopher, f. 1801 (Hestneset pl. Hestvika),

7.      Anders, f.‑06, d. 20.7.‑18.

 

3) Ole Anderssøn (1790‑8.3.1874), sønn av f.br., var bruker fra før 1830. G. 1819 m. Berit Jørgensd. (1787-8.11.1869) fra Svartvassmoen.

Barn:

1.      Anders Andreas, f. 8.1.1821, d. 14.5.‑27,

2.      Dorthea, f. 9.4.‑26 (her),

3.      Berith Anna, f. 23.2.‑29 (her).

Ole var kårmann fra ca 1850. Da svigersønnen Jacob Pedersen flyttet til Holmsletta, overtok Ole igjen bruket og var bruker til 1875.

 

4) Jacob Pedersen (1823‑16.5.1909) fra Vesterbekkmoen pl. Remma var bruker fra ca 1850. G. 1850 m. Dorthea Olsd. (1826‑9.5.‑95), datter av f.br.

Barn:

1.      Bereth Pedernelle, f. 21.7.1851, d. 8.5.‑53,

2.      Peder Andreas, f. 22.5.‑53 (Urland),

3.      Bereth Johanne, f. 24.6.‑55,

4.      Ole Andreas, f. 30.3.‑58 (Urland pl. Hagen),

5.      Johan, f. 11.6.‑60 (USA‑82),

6.      Jacob Andreas, f. 10.8.‑62 (Presteng bnr. 9),

7.      Anthon Olai, f. 21.9.‑64,

8.      tv. Karsten Bang (husm. Trones) f. 25.7.‑67, og

9.      tv. Jens Jørgen, f. 25.7.‑67.

Fam. var på Holmsletta fra 1867 til ‑71, da de flyttet til Urland.

 

5) Gulle Anderssen (1823‑18.10.1914) fra Kongsdalen bnr. 1 fikk bbr. mot kår til Ole Anderssen, tl. 23.9.1875. Han var tidligere husm. Kongsdalen pl. Kobnesmoen. G. 1849 m. Bereth Olsd. (1829-27.4.1918), datter av bruker nr. 3 her.

Barn:

1.      Ole Andreas, f. 7.7.1850 (her),

2.      Anne Bergitte, f. 8.10.‑52, d. 15.12.‑84, gift med Ole Iversen, f. 1846, fra Smalsundmoen.

3.      Johan Marthinus, f. 16.6.‑55,

4.      Barbro, f. 5.8.‑60 (Bjurselvmoen),

5.      Gulle Benjamin, f. 15.8.‑64, d. 7.8.‑85,

6.      Alberthine, f. 2.7.‑67

7.      Synive Lydia, f. 11.1.‑75, d. 6.1.‑76.

 

6) Ole Gullesen (1850‑3.3.1919), sønn av f.br., var bruker fra før 1891. G. 1884 m. Maren Johnsd. (1845-21.11.1925) fra Valåmoen bnr. 1.

Barn:

1.      Gulle Bech, f. 5.6.1882, d.str.

 

7) Johan Edvardsen, f. 21.11.1877, fra Sundsås i Hattfjelldal og fostersønn av f.br. fikk forpaktningskontrakt for 10 år med årlig avgift kr. 12, tl. 21.8.1920. G. 1913 m. Christence Hansine Edvardsd. (1885-18.1.1979) fra Bygdåsen bnr. 2.

Barn:

1.      Kristian Johan, f. 25.4.1914 (her),

2.      Ernst Nikolai, f. 21.9.‑17 (Fagervolli), død

3.      Kristine Elfrida, f. 8.1.‑20.

 

8) Kristian Johan Forsmo (1914‑6.8.‑78), sønn av f.br. G.m. Jenny Reinåmo, f. 2.2.1929, datter til Konrad og Petra Reinåmo, 131 Reinåmoen, død.

Barn:

1.      John Kristoffer, f. 10.9.1948 (Korgen),

2.      Kåre Peder, f. 29.11.‑51, død

3.      Arne Andreas, f. 11.9.‑56 (her).

 

9) Arne Andreas Forsmo, f.1956, sønn av f.br. fikk skj. tl. 3.3.1978, g 12.8.-06 m Ranveig Klemetsen, f. 2.12.-61 i Bodø.


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.