A


Til menyen | Til oversikten

Plassens / Brukets navnSøk under (klikkbar lenke)Plassens / Brukets navnSøk under (klikkbar lenke)

Alfheim (småbruk)
Alterhaugen (plass)
Andersbakken (plass)
Aspbakken (småbruk)
Aspli (bruk)
Atterbrandsjøen (småbruk)
Aurtangen (plass)
Austvoll (småbruk)

20 Drevatn
149 Lillebjerka
20 Drevatn
68 Ytre Dilkestad
19 Drevassbotnet
62 Oterbrand
100 Røssåauren
117 Svartvassmoen
Almdalsenget (småbruk)
Andbakken (plass)
Andneset (småbruk)
Asphaugen (plass)
Asplund (småbruk)
Auringmoen (bruk)
Austigarden (bruk)
Aven (bruk)
127 Bryggfjelldalen
31 Knutli (Luktvatn lille)
33 Elsfjordosen
148 Valla
109 Bjurselmoen
147 Nerleir bnr 4
136 Fjelldal
114 Grøftremma


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.