N


Til menyen | Til oversikten

Plassens / brukets navnSøk under (klikkbar lenke)Plassens / brukets navnSøk under (klikkbar lenke)

Naustberget (plass)
Naustenget (plass)
Nausthagen (plass)
Naustvika (plass)
Nedgarden (bruk)
Nergarden (bruk)
Nergarden (bruk)
Nergarden (bruk)
Nergarden (bruk)
Nergarden (bruk)
Nergarden (bruk)
Nergarden (bruk)
Nergarden (bruk)
Nergård I (bruk)
Nerjord (småbruk)
Nerleirvollen (bruk) bnr 2

13 Skravlå
40 Myrvik
69 Indre Dilkestad
42 Mula
95 Jamtjord
149 Lillebjerka
116 Bygdåsen
53 Finneid
141 Meland
39 Seljeli
73 Storholmen
59 Sæteren
148 Valla
118 Kongsdalen
102 Mellingsjord
147 Nerleir

Naustenget (småbruk)
Nausthagen (plass)
Nausthagen (plass)
Naustvika (småbruk)
Nedre Hagen (plass)
Nergarden (bruk)
Nergarden (bruk)
Nergarden (bruk)
Nergarden (bruk)
Nergarden (bruk)
Nergarden (bruk)
Nergarden (bruk)
Nergarden (bruk)
Nergård II (bruk)
Nerleirmoen (bruk) bnr 3
Nermark (småbruk)

53 Finneid
28 Bjerknesli
148 Valla
71 Steinhaug
75 Rørlia
51 Storbjerka
20 Drevatnet
18 Dyrhaug
42 Mula
104 Solhaug
86 Straumnsnes
55 Urland
106 Valåmoen
118 Kongsdalen
147 Nerleir
49 Øvre Bjerkadal

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.