Home / Meny / Våre Forfedre

Våre Forfedre


Til menyen
Våre Forfedre er lagets medlemsblad. Det kom ut første gang i 1994 og ble altså 15 år i 2009. Til å begynne med kom det 4 ganger i året, men nå gir vi ut 6 nr pr år, i alle partallsmåneder. Siden 1999 har forsiden hatt en tegning av Arnfinn Småli, og dette har vi altså koset oss med i over 10 år nå.

Alle som har betalt medlemsavgiften får bladet tilsendt som en del av medlemsskapet. Sørg for å oppgi riktig adresse til laget.

Gamle nummer kan bestilles hos redaksjonskomiteens medlemmer. De blir da tilsendt etter at laget har mottatt betalinga. Fra og med nr 2/2006 får man gamle nummer i PDF-format, før dette som scanna dokumenter. Oversikt over gamle nummer finner du på lagets hjemmeside som nå er blitt oppdatert i ny drakt.

Det er svært ønskelig at medlemmer og andre sender inn tekster og bilder for publisering i bladet. Vi er avhengige av god kontakt med leserne for å få dette bladet til å gå rundt.

Bidrag mottas med takk av medlemmene i redaksjonskomiteen.


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.