Home / Gardene / 127 Bryggfjelldalen

127 Bryggfjelldalen


Hemnes Gård og Slekt, side 778 - 785

 

127. Brygfjelldalen

Redigert 25. januar 2010

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Bryggefielddahl 1667, Bryggefieldal med Ytterlien 1723, Bryggefjelddal 1838, Brygfjelddalen 1891. Garden har navn etter Bryggfjellet, som ligger mellom Leirskardalen og Bjuråga. Opprinnelsen til navnet på fjellet er ikke kjent.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden hadde ett bruk 1666-1714, to bruk 1715-93, tre bruk 1793-1910. 1936 var her 9 bruk. Markeskjellsforretning mot Lille Bryggfjell 1754, kjent fra en omtale 1792. Markeskjellsforretning 1754 mellom nedre Bryggfjelldal og Ytterlia vedr. skog og mark, åker og eng. Utskiftning 1822 mellom Bryggfjelldalen og Bryggfjell. Utsk. 1829 mellom to av oppsitterne. Utsk. 1837 av utengene.

 

Kverner og sagbruk:

Garden hadde to bekkekverner 1774, med 4 skill. kvernskatt for hver. Skjønnsforretning 1825 over Bryggefielddahl Saug, skurkvantum 5 tylvter 5 alners tømmer.

Kirkebu på Hemnes nevnt i et skifte 1788.

 

 

MATRIKKELGARDEN BRYGGFJELLDALEN, GNR. 127.

Garden var ryddet før 1666 og oppført første gang i skattelistene 1667 med landskyld 18 mark fisk.

1723 "Tømmer og Brendefang. En Marchegaard og sneefast Land, Frost-­­

          kient og uwis til Korn. Besvælig at komme til og fra". Gl. matr.nr.

          189, landskyld 18 mark fisk (+ 6 mark i Ytterlia, som da ble brukt

          sammen med ett av bruka i Bryggfjelldalen).

1838 Nytt matr.nr. 68, lnr. 188 a-c, landskyld 2 daler 4 ort 17 skill.

1865 Lnr. 188a: 25 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 124 lass

          høy årlig. Frostlendt. Meget god havning. Skog til husbehov. 2 mil

          til sjøen med alminnelig god veg. Bruket har andel i et lite vannfall.

          Lnr. 188b: 24 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 90 lass

          høy årlig. Tilstrekkelig havning. Ellers som lnr. 188a.

          Lnr. 188c: 16 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 90 lass

          høy årlig. Tilstrekkelig havning. Ellers som lnr. 188a.

1891 Gnr. 127, skyld 9,54 skyldmark.

 

 

HUSDYR OG UTSÆD (I TØNNER)

 

 

Hester

Storfe

Småfe

Bl. k.

 

 

 

 

 

1723

2

14

20

2 ½

 

 

 

 

 

 

Hester

Storfe

Sauer

Svin

Reiner

Rug

Bygg

Havre

Poteter

1835

4

33

43

0

0

1 ¼

6

1 ½

4

1865

 

188a

2

10

9

0

20

0

3

1 ½

6

188b

1

9

16

0

0

0

3

1

5

188c

1

8

12

0

5

0

2 ½

1

4

Sum-65

4

27

37

0

25

0

8 ½

3 ½

15

1875

 

188a

1

11

19

1

20

1/5

1 ½

½

5

188b

1

12

15

2

0

1/5

1 ½

½

4

188c

1

11

16

1

10

1/5

1 ½

1/5

4

Husm.

0

2

2

0

0

0

0

0

0

Sum-75

3

36

52

4

30

3/5

4 ½

1  1/5

13

 

 

MANNTALL

1666 1 bruker, 1 sønn

1701 1 bruker, 1 sønn

 

FOLKETELLINGER

 

Husbondsfolk

Kårfolk

Tjenere

Husmannsfolk

Inderster

Fattige

1801

16

0

4

0

0

0

1865

12

1

3

0

1

2

1875

12 *

0

8

8

1

0

1891

12

2

8

2

1

1

* 1 fosterbarn

 

Eiere:

Krongods, så Irgens - Walnum-gods, se Fuglstrand. Selveiere fra 1885.

 

 

BRUKERE.

 

BRYGGFJELLDALEN, landskyld 18 mark.

1) Ole Kjeldsøn var den første kjente brukeren. Han var her ved M 1666 og fortsatte til 1687. Ved M 1666 var han 44 år med en sønn

1.      Daniel, 10 år.

 

2) Ole Jørgensøn var bruker 1688-1704 ifølge skattelistene, men er ikke nevnt i M 1701.

 

3) Samuel Pedersøn var bruker 1705-12 ifølge skattelistene. Han er oppført i M 1701 som eneste bruker. Han var da 41 år.

 

4) Nils Olsøn (ca 1661-1740) var bruker av 18 mark 1712-14 og av 12 mark 1715-40 (BRUK I). Trolig G.I. m. Karen Olsd. (ca 1630-1728). Hun kunne være enke etter en tidligere bruker. Ingen barn. G.II. 1729 m. Lisbeth Jensd. (ca 1694-1737) fra 136 Fjelldal bnr. 1. Ingen barn. Ved skiftet etter Lisbeth 1737 var boets brutto 145-1-14, netto 116-3-4. Bøker: 1 gl. huspostill og 4 andre. Husdyr: 1 gl. hest, 1 ung hoppe, 12 kyr, 1 markkvige, 2 dalkviger, 1 dalokse, 2 kalver, 10 sauer, 6 j ømmer, 7 værer, 6 lam, 4 geiter, 3 hanegeiter, 3 bukker. G.III. 1737 m. Johanna Augustinid. (1710-1743) fra 132 Holmsletta.

Barn:

1.      Ranni Elisabeth, f. 1739 (132 Holmsletta).

 

Bnr. 1 (lnr. 188a) INNERDALEN, landskyld 12 mark, 1838: 1 daler 2 ort 21 skill., 1891: M. 3,79.

5) Anders Aronsøn (1715-97) fra 108 Villmoen fikk bbr. tl. 25.10.1742. G.I. 1740 m. enka Johanna. Ingen barn. G.II. 1747 m. Dordi Eriksd. (1719-59) fra 110 Kjukkelmoen bnr. 2.

Barn:

1.      Johanna, f. 1748,

2.      Arnt, f. -50 (108 Villmoen),

3.      Erich, f. -51 (64 Presteng),

4.      Giertrud, f. -53 (109 Bjurselvmoen),

5.      Otten, f. -56 (her),

6.      Maren, f. -57 (145 Olderneset bnr. 2),

7.      Jørgen, f. -59 (124 Bleikvasslia bnr. 2).

Ved skiftet etter Dordi 1759 var boets brutto 230-0-3, gjeld og avg. 28-0-8. Sølv for 6-5-12. Bøker: Brochmands postill og gl. salmebok. Husdyr: 1 gl. hoppe, 11 kyr, 1 markkvige, 2 dalkviger, 1 dalokse, 8 sauer, 6 jømmer, 6 værer, 9 geiter, 7 bukker.

 

6) Otten Anderssøn (1756-29.12.1836), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 25.4.1800. Otten hadde fått utbetalt skuddpremie for 4 bjørner. G. 1800 m. Anna Olsd. (1776-7.8.1840) fra 124 Bleikvasslia bnr. 2.

Barn:

1.      Dorethea, f. 1801,

2.      Anders, f. -03 (her),

3.      Anna, f. -04, d. 11.11.-22,

4.      Ole, f. -06 (145 Olderneset pl. Sjøforsneset),

5.      Erich, f. -08,

6.      John, f. -10, d. -11,

7.      Maren, f. -11, d. før -13,

8.      Maren, f. -13 (51 Storbjerka bnr. 3),

9.      John, f. 13.1.-18.

 

7) Anders Ottensen (1803-6.4.-87), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 4.10.1832. G. 1833 m. Karen Jacobsd. (1810-13.11.-78) fra 140 Leirskaret bnr. 1.

Barn:

1.      Anna, f. 11.3.1834, d. 10.7.-59 ugift,

2.      Jacob Jørgen, f. 30.11.-35,

3.      Maren, f. 23.1.-38 (USA-82),

4.      Olava Johanna, f. 10.4.-40 (USA-79),

5.      Ole Andreas, f. 7.3.-42, d.str.,

6.      Ole, f. 7.3.-43, d. 16.2.1932 (USA-82),

7.      Johan Arnt, f. 21.1-45 (her).

 

8) Johan Anderssen (1845-26.10.1931), sønn av f.br., fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 1580, dat. 9.4., tl. 7.9.1885. G. 1882 m. Johanna Ivarsd. (1861-3.5.1930) fra 123 Smalsundmoen.

Barn:

1.      Ole Kristian, f. 7.1.1884 (her),

2.      Anders Johan. f. 7.4.-92, d. 30.8.1917, artikkel i Rana Blad 17.9.2004.

 

9) Ole Johansen (1884-25.6.1938), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 1000 og kår, tl. 28.4.1928. G. 1903 m. sin kusine Christine Nilsd. (1876-19.5.1964) fra 123 Smalsundmoen.

Barn:

1.      Ole Christian, f. 4.11.1900 (her),

2.      Gjertine Johanna, f. 1.5.-03, d. 1.7.-85,

3.      Nanna Pauline, f. 9.1.-05, d. 9.1.-98,

4.      Astrid Karoline, f. 27.1.-07, d. 18.5.-81,

5.      Ida Beck, f. 10.2.-09, d. 14.5.-51,

6.      John, f. 2.8.-10, d. 9.8.-98

7.      Marie Ivara, f. 12.2.-12, d. 10.6.-51,

8.      Kaare Daniel, f. 5.9.-15 (Trettbakken bnr. 3)

9.      tv. Alf Johan Anker, f. 2.3.-18, d. 12.12.-94

10.    tv. Ivar Oddgeir Severin, f. 2.3.-18,

11.    Ingrid Kristine Anker, f. 27.10.-19.

 

10) Ole Christian Innerdal (1900-20.3.-84), sønn av f.br., var bruker fra 1938. Ugift.

 

11) Odd Kristoffer Innerdal, f. 21.3.1930, søstersønn av f.br. (sønn av Astrid Karoline og Bjarne Boldermo, fra 130 Bollermoen bnr 1) var bruker fra 1975. G. 1960 m. Borghild Nilvarda Eideng, f. 14.1.1938.

Barn:

1.      Arild, f. 29.5.1955 (her),

2.      Bjørghild Olava, f. 27.11.-56, (131 Reinåmoen bnr. 1),

3.      Inger Marie, f. 23.2.-59 (Måndalen),

4.      Klara Ivara, f. 17.3.-60 (Måndalen),

5.      Oskar Kristoffer, f. 4.10.-63 (her).

 

12) Arild Inderdal, f. 1955, sønn av f. br.  I Reinåga samdrift fra mars 2007.

 

Bnr. 5 FORSBAKKEN, fraskilt 1924 fra bnr. 1 med skyld M. 0,06.

1) Petter Nilsen Bakken, f. 1892, fra 123 Smalsundmoen bnr. 3, fikk skj. fra Johan Andersen for kr. 1000, tl. 22.9.1924. G. 1914 m. Inga Kristlansen (1888-1.9.1949) fra bnr. 2 her.

Barn:

1.      Kristian Julian Sæther, f. 31.8.1914,

2.      Mary Katrine, f. 28.9.1917,

3.      Olga Andrea, f. 24.8.-24, d. 14.10.-25,

4.      Inga Petrine, f. 4.8.-27, d.str.

 

 

BRUK II, fraskilt 1715 fra det opprinnelige bruket med landskyld 6 mark.

1) Jon Anderssøn (ca 1679-1763) fra 146 Troneset var bruker av 6 mark her, og 6 mark i 128 Ytterlia t.o.m. 1735. Om tidligere ekteskap og barn, se 146 Troneset. G.III. 1720 m. Ane Ivarsd. (ca 1685-1774) fra 107 Korgen.

Barn:

1.      Anna, f. 1721 (her),

2.      Karen, f. -23,

3.      Gertrud, f. -25.

 

2) Arnt Gregussøn (1717-51) fra 102 Mellingsjorda Bruk II var bruker fra ca 1747 til han druknet i Røssåga 1751. G. 1747 m. Anna Jonsd. (1721-88), datter av f.br.

Barn:

1.      Gregus, f. 1748 (124 Bleikvasslia bnr. 1),

2.      Ane, f. -50 (116 Bygdåsen bnr. 2),

3.      Apolone, f. -52, d. 13.7.-65.

Ved skiftet etter Arnt 1752 var boets brutto 28-2-12, gjeld og avg. 16-4-10. Husdyr: 2 kyr, 3 sauer, 1 jømmer, 2 geiter.

 

3) Hans Eiriksøn (1717-1803) fra 148 Valla bnr. 2 fikk bbr. dat. 25.4.1752, tl. 11.5.-53. Han avsto 3 mark landskyld til Nils Larssøn 1793 (bnr. 3). G.I. 1752 m. enka Anna.

Barn:

1.      Kjersten, f. 1756 (106 Valåmoen bnr. 1),

2.      Gjertru, f. -58 (bnr. 3 her)

3.      Caren, f. -60 (ugift her 1801),

4.      Erich, f. -62, d. -64,

5.      Beret, f. 9.5.-65, d.s.å.

Ved skiftet etter Anna 1788 var boets brutto 409-3-4, gjeld og avg. 58-5-8. Penger: 98-5-12, derav Banco sedler 82 Rd. Sølv for 5-3-0. Bøker: bibel, Brochmands postill og 5 andre. Naust på Finneid, kirkebu på Hemnes, seksringsbåt. Husdyr: 1 hest, 1 hoppe, 19 kyr, 1 gl. kvige, 4 dalkviger, 3 markkviger, 1 dalokse, 1 markokse, 4 kalver, 13 sauer, 3 jømmer, 4 værer, 9 lam, 3 geiter, 1 risbit geit, 3 risbit bukker, 2 kje. G.II. 1790 m. Dorthea Eriksd. (1753-98) oppholdt seg i 147 Nerleiren.

Barn:

6.      Erich, f. 6.4.1791 (her),

7.      Anna, f. 21.3.-94.

G.III. m. Kierstina Eliasd. (1767-18.9.1843) fra 126 Stabbforsen.

Barn:

8.      Ole, f. 1801, d.s.å.

 

Bnr. 2 (lnr. 188b) KROKMOEN, landskyld fra 1793: 3 mark, 1838: 3 ort 10 skill., 1891: M. 2,99.

4) Adrian Samuelsøn (1779-9.7.1851) fra 108 Villmoen fikk bbr. tl. 10. 10. 1803. G. 1803 m. enka Kjerstine.

Barn:

1.      Hans Jacob, f. 1804, d. 5.1.-45,

2.      Samuel, f. -06, d. 8.7.-72 ugift,

3.      Elias, f. -08 (108 Villmoen),

4.      Johannes, f. -11 (102 Mellingsjorda pl. Meråneset).

Adrian overtok farens bruk på Villmoen 1818 og flyttet dit.

 

5) Erik Hanssøn (1791-7.7.1868), stedsønn av f.br., fikk bbr. tl. 1.5.1820. G.I. 1817 m. Karen Nilsd. (1794-9.5.1845) fra 142 Øverleiren bnr. 4.

Barn:

1.      Hans, f. 4.6.1818,

2.      Nils, f. 10.9.-19 (144 Jerpbakken bnr. 1),

3.      Dorthea, f. 28.3.-21 (her),

4.      Kirstina, f. 2.5.-23 (128 Ytterlia),

5.      Maren, f. 6.5.-25 (124 Bleikvasslia bnr. 2),

6.      Jertrue, f. 31.8.-27 (144 Jerpbakken bnr. 1),

7.      Johannes, f. 18.3.-30 (her),

8.      Lars, f. 3.10.-32,

9.      Ane, f. 14.6.-35 (USA-68).

G.II. 1848 m. Elen Olsd. (1791-27.4.1854), enke fra 50 N. Bjerkadal, og 140 Leirskar bnr. 3

 

6) Johannes Eriksen, f. 1830, sønn av f.br., fikk bbr. tl. 1.10.1861. Emigrerte til USA-69 og var da ugift. Gift i USA m Marit Mathiasdtr f. 1842, fra 109 Bjurselmoen. De reiste sammen via Namsos i skipet New Brunswick.

 

7) Nils Anderssen (1829-2.6.1907) fra 118 Kongsdalen bnr. 1 kom hit fra 125 Fjellavlia før 1875. G. 1855 m. Dorthea Eriksd. (1821-9.10.1915), søster av f.br. 

Nils og Dorthea hadde ingen felles barn. Dorthea hadde f.e. sønnen Kristian Marthinus, f. 6.3.1847, F: uk. Jacob Larsen 131 Reinåmoen. Nils reiste med fam. til USA-82, kom tilbake -86 og kjøpte bnr. 4 på Meland.

 

8) Kristian Johnsen (3.9.1850-21.7.1929) fra Røssvassbukt Hattfjelldal fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 1186, dat. 30.6.1886, tl. 22.6.1922. G. 1883 m. Julianna Kristiansd. (1861-5.8.1933) fra 121 Lenningsvik.

Barn:

1.      Mara Dorothea, f. 17.12.1883 (123 Smalsundmoen bnr. 3),

2.      Christine Johanna, f. 14.2.-86,

3.      Inga Marie, f. 9.3.-88 (bnr. 5 her),

4.      Julianna Bergitte, f. 31.3.-90, d.s.å.,

5.      Kristian Julian, f. 19.6.-91 (bnr. 4 og 6 her), artikkel i Rana Blad 28.8.2004.

6.      Ivar Anker, f. 29.3.-93 (her),

7.      Emil Kristofer, f. 6.4.-94 (bnr. 7 her),

8.      Gunhilda, f. 4.6.-99, d. 9.11.1976,

9.      Laura Mathilde, f. 12.6.1901.

 

9) Ivar Kristiansen (1893-28.9.1976), sønn av f.br., fikk skj. fra mora for kr. 1000 og kår, tl. 4.3.1933. G.I. 1928 m. Olava Johanna Olsd. fra 129 L.Bryggfjell bnr. 1. G.11. 16.9.1961 m. Pernille Sakrihei, f. 8.9.1905 fra Sakrihei NR.

 

 

Bnr. 4 GAMMELGÅRDSPLASSEN, fraskilt 1911 fra bnr. 2 med skyld M. 0,99.

 

Bnr. 6 GAMMELGÅRDEN, fraskilt 1930 fra bnr. 2 med skyld M. 0,50. Bnr. 4 og 6 ble etter begjæring slått sammen 1932.

1) Kristian Kristiansen (1891-6.1.1966) fra bnr. 2 her fikk skj. fra medarvingene for kr. 800, tl. 18.11.1933. G. 1918 m. Maren Olaussen (1897-12.2.1975) fra 121 Lenningsvik.

Barn:

1.      Kristian Julian, f. 2.12.1919, d. 21.6.-88 (her),

2.      Margit Otelia, f. 17.1.-21 (131 Reinåmoen pl. Brennhaugen),

3.      Olea Marie, f. 3.9.-22, d. 4.11.-85,

4.      Kalle Magnar, f. 1.4.-31 (her).

 

2) Kalle Magnar Krokmo (1931-14.4.-87), sønn av f.br., var bruker av bnr. 2 og bnr. 6 fra 1965. G. 1958 m. Gerd, fra Bindal.

Barn:

1.      Torleif Henning, f. 22.12.1958,

2.      Jonny Ove, f. 23.7.-60,

3.      Roy Hugo, f. 6.11.-61 (her),

4.      Kjell Magnar, f. 10.1.-63,

5.      Greta Kristin, f. 28.5.-65.

 

3) Roy Hugo Krokmo, f. 1961, sønn av Lbr., har vært bruker av bnr. 2 og bnr. 5 fra 1984. I Reinåga samdrift fra mars 2007.

 

Bnr. 3 (lnr. 188c) BRYGGFJELLDALEN ("MELLADAL'N"), oppstått ved deling av Bruk 11 1793, med landskyld 3 mark, 1838: 3 ort 10 skill., 1891: M. 2,76.

1) Nils Larssøn (1759-6.4.1843) fra Kulstad i Vefsn fikk bbr. tl. 14.10.1793. G. 1790 m. Gjertrud Hansd. (1758-26.5.1837) fra Bruk II her.

Barn:

1.      Ane, f. 1790,

2.      Lars, f. -92,

3.      Hans, f. 19.2.-94 (131 Reinåmoen pl. Brennhaugen),

4.      Bereth, f. -96 (39 Seljeli bnr. 2),

5.      Dorthea, f. -98,

6.      Abelona, f. 1800 (Sandnessjøen),

7.      Johannes, f. 27.5.02 (pl. 107 Korgauren).

 

2) Mathias Mathiassen (1795-9.2.1874) fra 109 Bjurselvmoen fikk bbr. tl. 6.10.1829. G. 1829 m. Ane Nilsd. (1790-2.5.1888), datter av f.br.

Barn:

1.      Mathias, f. 29.1.1832 (her).

 

3) Mathias Mathiassen (1832-9.3.1908), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 15.8.1862 og skj. fra Pauline Walnum for kr. 1080, dat. 19.5.1885, tl. 10.10.1903. G. 1882 m. Johanna Hansd. (1834-10.7.1928) fra 131 Reinåmoen pl. Brennhaugen. Ingen barn.

 

4) Jacob Jacobsen (1855-4.10.1943) fra 111 Tømmermoen overtok bruket før 1891 og fikk skj. fra Mathias Mathiassen for kr. 800 og kår da hjemmelen var brakt i orden, tl. 5.4.1904. G. 1887 m. Kristine Arntsd. (1865-26.5.1952) fra 126 Stabb­forsen.

Barn:

1.      Jakob Christian, f. 7.8.1887, artikkel i Rana Blad 25.2.2004,

2.      Jakobea Bergitte, f. 8.10.-89, d. 16.12.1971,

3.      Marie Johanna, f. 7.6.-91, d. 24.5.1981,

4.      Arnt Bang, f. 31.10.92 (her), d. 22.4.1970,

5.      Hans Lossius, f. 16.10-94 (her),

6.      Anna Christine, f. 13.2.-98 (110 Kjukkelmoen bnr. 4), artikkel i Rana Blad sept/okt 2003,

7.      Ragna Gurine, f. 31.5.1900 (bnr. 7 her),

8.      Knut Anker, f. 11.9.-03 (Solås, gnr. 129 bnr.13.) ,

9.      John, f. 4.9.-06 (bnr. 8 her).

 

5) Arnt Bang Jakobsen (1892-22.4.1970), sønn av f.br., fikk skj. 1941. Han hadde garden noen år, og hadde deretter anleggsarbeid som yrke.

 

6) Johannes Nygård, g.m. Jenny Nygård, begge fra Nesøya, hadde skj. på bruket til 1946.

 

7) Hans Lossius Jakobsen (1894-3.8.1976), sønn av bruker nr. 4 her, fikk skj. fra 1946 for kr. 1900 og kår. G. 1923 m. Gjertine Olsen, f. 1903, fra bnr. 1 her.

Barn:

1.      tv. Jenny Johanna, f. 15.4.1923 (145 Oldernes),

2.      tv. Gudrun Hansine, f. 15.4.1923 (131 Reinåmoen bnr. 4),

3.      Nelly Pauline, f. 4.12.-24 (Skreslett)

4.      Karen Julie, f. 11.9.-26, d. 2.7.-94 (her),

5.      Oddmund Kornelius, f. 4.9.-28 (bnr. 9 her),

6.      Arna Bodil, f. 1.2.-32 (Bleikvasslia bnr. 9 Vesterli i Korgen),

7.      Jon Bertin, f. 16.8.-36 (Åga NR),

8.      Jorid, f. 19.7.-46 (Geithus).

 

8) Magne Jakobsen, f. 1945, sønn av Karen Julie, her, fikk skj. fra morfaren 1964. I Reinåga samdrift fra mars 2007.

 

9) Svein Joar Hartz, f. 1971, sønn av Jorid, her, overtok 2008.

 

Bnr. 7 STUBBLANDET, fraskilt 1935 fra bnr. 3 med skyld M. 0,20.

1) Emil Kristofer Krokmo (1895-13.5.1948), sønn av bruker nr. 8 på bnr. 2 var bruker 1935-ca-55. G. 1922 m. Ragna Jakobsen (1900-25.11.-87) fra bnr. 3 her.

Barn:

1.      Jakob Kristoffer, f. 1.3.1920, d. 2.3.-94 (107 Korgen),

2.      Jorun Katrine, f. 20.2.-23 (Gjøvik),

3.      Edith Ragnfrid, f. 30.7.-26 (128 Ytterleiren bnr. 1),

4.      Åshild Johanne, f. 23.2.-30 (142 Øverleiren),

5.      Ruth Julie, f. 31.3.-35.

 

Bnr. 8 NYVEIEN, fraskilt 1935 fra bnr. 3 med skyld M. 0,15.

1) John Jakobsen (1906-7.7-54) fra bnr. 3 hadde bruket til sin død.

 

2) Oddmund Stubbli fra Røssvassbukt, g.m. Pauline fra 128 Ytterlia bnr. 1.

 

Bnr. 9 ALMDALSENGET, fraskilt 1936 fra bnr. 3 med skyld M. 0,50.

1) Hans Lossius Jakobsen fra bnr. 3 var bruker 1924-45, og flyttet så tilbake til bnr. 3. Om fam. s.d.

 

2) Emil Kristofer Krokmo på bnr. 7 hadde bruket 1945-49. Om farn. se bnr. 7.

 

3) Jakob Kristoffer Krokmo, f. 1920, sønn av f. br., var bruker fra 1949. G.m. Magnhild Astrid Jakobea Tverrå, (16.7.1926-2.12.-97) fra Leiren Ytre, bnr.3.

Barn: (felles)

1.      Kirsten, f. 18.4.1948 (Bjerka),

2.      Lisbeth, f. 31.7.-49 (Bleikvassli gm Torolf Svartvassmo).

Magnhild hadde fra før sønnen Frank Tverrå, f. 20.8.1945.

 

 

HUSMENN.

 

SAGRABBEN under bnr. 1.

1) Anders Olaus Jacobsen (1833-8.6.-79), f. Fjelldal, Far: ungkar Jacob Arntsen 57 Holmholmen, Mor: pike Pernilla Pedersd. 136 Fjelldal. Andreas var inderst her 1866 og husmann fra før -68. G. 1859 m. Elen Andreasd. (1830-8.6.-79) fra pl. 107 Korgen.

Barn:

1.      Pedernille Johanna, f. 16.1.1860 (141 Meland bnr 6),

2.      Jacob Andreas, f. 14.3.-62 (106 Valåmoen bnr. 7),

3.      Anders Olai, f. 11.4.-64, d. 16.1.-70,

4.      Karen Johanna, f. 20.7.-66, d. 16.1.-70,

5.      Gulle Johan, f. 12.5.-68,

6.      Karen Jacobea, f. 10. 11.-70 (128 Ytterleiren bnr. 1),

7.      Anders Olai, f. 28.11.-72,

8.      Mikkelborg Christian, f. 10.1.-75 (USA-00).

Anders, Elen og hans mor Pernille druknet i Sjøforsen da båten deres kom i straumdraget og gikk utfor.

 

2) Søren Johan Ivarsen, f. 1873 på Smalsundmoen var husm. her fra før 1914, tidl. bosatt på Ytterlia. G. 1902 m. Elise Davidsd. (1881-22.6.1954) fra Ytterlia bnr. 1.

Barn:

1.      Ivar Martin, f. 17.7.1902, d. 25.6.-69,

2.      Dagny Anette, f. 31.3.-04 (126 Stabbforsen bnr. 3),

3.      Einar Martin, f. 20.9.-05 (113 Langmoen bnr, 2),

4.      Bergljot Kristine, f. 17.6.-08, d. 7.4.-70,

5.      Sverre Edvin, f. 20.2. -11, d. 6.8.-77,

6.      Olav Nikolai, f. 11.3.-14, d. 6.5.-81 (Mo).

 

FORSBAKKEN under bnr. 2.

1) Andreas Nilssen (ca 1835-1903-) fra Båsmosjøen NR. G. 1875 m. Olava Pedersd. (1832-3.5.1903) f. 122 Rapliåsen. Hennes foreldre var flyttet til Klippen Tärnaby Sv.

 

NILSSKOG under Innerdalen bnr. 1.

1) Nils Cristian Nilsen, (f.1886), fra 123 Smalsundmoen, bruk Enget,bnr. 3. Bruket utskilt i 1918. G.m. Cristine Johanna Krokmo, f.14.2.1886.

Barn:

1.      Nils Kristian, f.11.9.1914.

2.      Kristian Julian Beck, f. 6.7.16.

 

2) Kristian Julian Beck (1916). Sønn av forrige bruker. Bruket er nå gått tilbake til Innerdalen.

 

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.