Home / Utvandring fra Reinåmo

Utvandring fra Reinåmo


Til menyen

Utvandring fra Reinåmoen til Amerika
av Carl-Anders Olsson (© 2003-08). Sist redigert: 22. jan 2012

 

Innledning
Fra 1865 og 45 år fram i tiden utvandret omtrent 15 personer fra gårdene på Reinåmoen i Hemnes kommune i Nordland til Amerika. Alle disse personene bosatte seg i USA.


Denne oversikten tar for seg dem som var født på Reinåmoen, selv om de kanskje var bosatt et annet sted akkurat da de emigrerte. Også de som bodde på Reinåmoen da de utvandret, uten å være født her, er tatt med. Dessuten er Jacob Iversen fra Tveråen tatt med. Han hadde sin søster som gårdskone på Reinåmoen, og han kom tilbake hit som enkemann og døde her.


For å finne fram til navnene på utvandrerne har jeg brukt Gård og Slekt i Hemnes av Erling Nordli (Hemnes kommune 1992). Videre har jeg søkt i emigrantprotokoll, skipslister og andre nettsteder, og jeg har også hatt hjelp av folk i Amerika og i Norge.


Se kildehenvisningene.

 

Reinåmoen i 1800-årene
Fra å ha vært ett bruk fram til ca 1810 ble Reinåmoen delt opp, slik at det i 1865, da utvandringen begynte, var 3 bruk her. På alle brukene satt det - fram til 1866 - etterkommere etter Gabriel Larssøn og Johanna Samuelsdatter. Det var Gabriel som hadde sørget for den første delinga av gården, da han overleverte det opprinnelige bruket, det senere bnr 2, til sin eldste datter Marit Gabrielsdatter og hennes mann John Pedersen.


Gabriel flyttet over dalen og tok opp et nytt bruk der, det senere bnr 1. Dette bruket ble så overtatt av hans sønn Lars Gabrielsen og kona Zachrine Samuelsdatter. Selve delingsdokumentet ble skrevet i 1825, men den faktiske delinga må ha skjedd ca 15 år tidligere.


I 1862 ble bnr 1 delt, slik at man nå også fikk et bnr 3. Lars Gabrielsen, som nå var gift med Zachrines 16 yngre søster Kierstine, flyttet over til dette bruket, og bodde der til sin død i 1872, men det var hans sønn Samuel Larsen som kom til å drive det. Bnr 1 ble overtatt av Lars og Kierstines sønn Christoffer.


Etter at Christoffer Larssen emigrerte med sin familie i 1866, ble bnr 1 solgt til andre. Først til Peder Pedersen fra Ytterleiren, og rundt 1880 videre til Johannes Iversen fra Bollermoen.


Senere er også bnr 4 og bnr 9 blitt fradelt, men det har ikke noen betydning for denne oversikten.
Husmannsplassen Brennhaug, i dagligtale Kattuglehullet - eller Høl'n - lå under bnr 1, og herfra var det også utvandrere.

 

Utvandrerne

Edvard Christian Larssen, f.1.4.1828, fra bnr 1, utvandret i 1865.
Gabriel Larssen, f. 14.5.1830, fra bnr 1, utvandret i 1881.
Lovise Zakrine Larsdatter, f. 7.6.1835, fra bnr 1, utvandret i 1869, med mann og 1 datter. Bodde da på Bjurselmoen.
Ane Marie Juul Larsdatter, f. 25.12.1836, fra bnr 1, utvandret i 1883.
Christoffer Zacharias Larssen, f. 18.5.1838, fra bnr 1, utvandret i 1866, med kone og 1 sønn.
Ludvig Larssen, f. 13.3.1848, fra bnr 1, utvandret i 1866.
Maren Jacobea Larsdatter, f. 20.12.1850, fra bnr 1, utvandret i 1879, med mann og 1 datter. De bodde sannsynligvis i Vefsn da.

Kirsten Helena Samuelsdatter, f. 1814, enke fra bnr 1, utvandert i 1879. Mor til 4, 5, 6 og 7.
Hans Johan Johannessen, f. 5.10.1883, fra bnr 1, utvandret i 1904.
Johan Christian Johannessen, f. 22.3.1889, fra bnr 1, utvandret i 1910.
Arnt Pedersen, f. 22.2.1846, fra bnr 2, utvandret i 1882.
Hans Kristian Samuelsen, f. 3.9.1868, fra bnr 3, utvandret i 1900.
Zachrine Lovise Samuelsdatter, f. 10.6.1883, fra bnr 3, utvandret i 1901.
Lars Hanssen, f.15.7.1840, fra Høl'n, utvandret i 1866.

Også med tilknytning til Reinåmoen:

Jacob Olaus Iversen, f. 26.5.1837, fra Tveråen, utvandret 1866 (hjemme en tur 1892)

Edvard Christian Larssen, f. 1.4.1828, utvandret 1865

Edvard var sønn til Lars Gabrielsen og Zachrine Samuelsdatter. Bygdeboka sier at han var født 10. april 1828, men kirkeboka sier 1. April. Han var døpt 11. April.

 
Han var den første som utvandret fra Reinåmoen. Han var da 37 år gammel. Han reiste med fregatten "Norge" fra Bergen 7. mai 1865, ankom Quebec 14. juni 1865.


En Edward Larsen fikk skjøte på homestead i Irving township, Kandiyohi county, 15. oktober 1873 i section 10, SE quarter. Dette kan godt være rett person. Hans halvbror Christoffer fikk skjøte tre år senere i samme section, men på NE quarter. Dette gjør det enda mere sannsynlig.


Han er funnet i folketellinga for 1880 i Irving township, Kandiyohi, MN. Han var da gift, men jeg kjenner ikke navnet på hans kone. Han hadde 9 barn, alle født i Amerika. Han døde en gang etter 1892, men jeg vet ikke når.
Det ble Edvards sønn Samuel Larsen som drev gården etter sin far, og deretter Samuels sønn Emil John Larsen. Emil kjøpte en annen gård i 1947 og flyttet dit, og den opprinnelige gården ble nå drevet videre av hans bror Oliver Larsen. Oliver solgte gården ut av familien i begynnelsen av 1960-årene, men Emil er fortsatt eier av gården sin.

 

Nålevende etterkommere:

 • Larry Larsen, født ca 1944-45, sønn til Emil. Han bor i Paynesville, og arbeider som elektriker i byen St.Cloud, Minnesota. Han er gift med Judy. Larry er barnebarn til Edvards sønn Samuel Larsen (f.1880), og oppvokst på den gården Emil kjøpte i 1947, men han har ikke drevet med landbruk selv.
 • Janet Putnam, født 25.10.1942. Søster til Larry. Hun bor i Minnetonka, Minnesota, en forstad til Minneapolis. Hun har to døtre, men er nå skilt.

Gabriel Larssen, f. 14.5.1830, fra bnr 1, utvandret i 1882
Gabriel var sønn til Lars Gabrielsen og Zachrine Samuelsdatter. Han var først husmann på en ikke navngitt plass på Reinåmoen fra seinest 1865.


Han var ikke gift da han dro til Amerika ved 52 års alder. Han reiste med skip fra Trondheim 12. juni 1882. Reisemålet var Fargo, ND.


Han står oppført i folketellinga for Dakota territory 1885, i Richland county. Oppført der som 'Carpenter'. Han er funnet i folketellinga 1900 for staten Washington sammen med broren Ludvig og søstera Lovise (med familie).
Jeg vet ikke når Gabriel døde.

 

Nålevende etterkommere:

 • Ingen som jeg vet om.

Lovise Zakrine Larsdatter, f. 7.6.1835, fra bnr 1, utvandret 1869
Lovise var datter til Lars Gabrielsen og Zachrine Samuelsdatter. Hun ble gift på Bjurselmoen med Johan Petter Matthiassen, sønnen til hennes søskenbarn Johanna. Han var 8 år yngre enn henne. De gifte seg i Korgen 30.7.1867, og fikk datteren Sakrine 29.11.1868. Til USA
via Namsos i 1869.


Johan (og dermed også Lovise) fikk skjøte på 76 acres homestead i section 2 i township 136 i Richland county 19. august 1881, og på ytterligere 77 acres i samme section 30. mars 1886. Johans bror Peder Mathisen fikk skjøte på 151 acres i samme section 15. september 1884.


Lovise er oppført i folketellinga for Dakota territory 1885, i Richland county. Hun het da Luise Martinson, gift med 'farmer' John Martinson (senere Mathison), og de hadde 6 barn: Jacobine (16) født i Norge (dette må være Sakrine, hun ble kalt Serena i USA), Mathea L. (12) født i Dakota, Johana Mary (10) født i Dakota, Florence (9) født i Dakota, Grete Jennie (8) - kalt Gertie - født i Dakota, og Martin (3) født i Dakota.


Familien Mathison flyttet rundt 1890 til staten Washington. De er funnet der i folketellinga for 1900 sammen hennes brødre Gabriel og Ludvig. Det er uvisst om Serena ble med dit. Et bilde viser Lovise på trappen til huset de hadde i Alpha, Washington.

 

Det er uklart når Lovise døde, men det var trolig litt etter 1900.

 

Nålevende etterkommere:

 • Jerry Andersen, født 1932. Han bor i Raleigh, North Carolina. Han har epost adresse Janders(krøllalfa)aol.com  Han er barnebarn til Lovises datter Grete ("Gertie") (f.1877).

Ane Marie Juul Larsdatter, f. 25.12.1836, fra bnr 1, utvandret 1883
Ane var datter til Lars Gabrielsen og Kierstine Samuelsdatter. Etter 1865 må hun ha reist ut og sannsynligvis tatt tjeneste i Vefsn, før hun reiste til Amerika i 1883.


Hemnes Bygdebok sier at Anne Marie Juul ble født 25.10.1836 som datter til Lars Gabrielsen og Zachrine Samuelsdatter (side 807). På samme side oppgis Zachrine Samueldatters dødsdag til 30.7.1836, altså ca 3 måneder før Anne ble født. En umulighet! (Hemnes kirkebok  sier at Zachrine døde 30 Sep og at hun ble begravet 6 Oct 1836 i Korgen. Hun var 38 år da hun døde. Grb.kone Renamoe).


Hemnes kirkebok sier at Ane Marie Juul ble født 25 Decb 1836 og at hun ble døpt 18 Feb 1837. Hun står som ægtefødt. Foreldrene er Lars Gabrielsen Reinamoe og Kirstine Samuelsd. Hun var ikke hjemmedøpt. Faddere var: Ole Pedersen Nederleer, Jens(?) Anderssen Korgen, Kirsten Andersd ibid, Elen Andersd, Randine Iversd ibid. Scanninga er meget utydelig. Foreldrene hadde fått tillyst ekteskap da Anne ble født, men de giftet seg ikke før i 1837.


Konfirmasjonsboka  sier at Anne Marie Juell Larsdt fra Renaamo ble født 25/12-36 og at hun ble døpt 18/2-37. Konfirmasjonsdagen var 27de Juni 1852. Som foreldre er oppført L. Gabrielsen og Qv. Kirstine Samuelsdt. Hun hadde God Kundskab m.v. Anne ble vaccineret 20/5-52 av Org. Johannessen.

Dåpsboka  sier at Anne Larsd. Renaamoe fikk en datter 3 Novb 1860. Dattera het Schallotthe Christine. Hun er ført opp som uægte. Hun ble døpt 9 Decmb 1860. Far var ungk. Anthon Myhre Hemnæs. Faddere i dåpen var: Christoffer Larsen Reinaamoe, Arnt Andersen Kÿllingmoe, Johannes Nilsen Korgen, Arnt Nilsen Hemnæs, Karen Andersdatter Kÿllingmoe,  Lovise Larsdatter Reenaamoe. Hun var ikke hjemmedøpt. Det var Christoffer Larsen Reenaamoe som oppga barnet til dåp.
Jenta ble konfirmert 18 juni 1876. Navnet ble da skrevet Karlotte Kristine. I konfirmasjonsboka står det at hun ble vaccineret 6/12 -62 av Rivertz. Pige Charlote Kristine Antonsdatter døde 8.8.1879, 18 år gammel. Ingen dødsårsak er oppgitt. Hennes oppholdssted var da Oldernæs.

I folketellingen for 1865 var Anne Larsdatter hjemmeværende ("hjælper faderen"). Hun var 35 år og ugift. Far var Lars Gabrielsen 76 år og hans kone var Kristence Samuelsdatter 53 år. Annes datter Charlotte Antonsdatter står også oppført her som "deres pleiedatter, ug 5 år".


I folketellingen for 1875 er Anne ikke oppført noe sted på Reinåmoen. Kanskje hun var i tjeneste et annet sted, f.eks i Vefsn, se neste avsnitt.


I emigrantprotokollen for 1883 finnes denne oppføringa:

Utreist fra Trondheim 01.08.1883: Ane M. Larss. ug. tjenestepike, 46 år, fra Vefsen, til Attwater, Minn. med Amerikan Line, Dampsk Hero, Bill. bet. i Amerika. Atwater ligger i Kandiyohi county, MN. Søstera og mora var reist dit i 1879.


Hun giftet seg ikke, og arbeidet som tjener. På gamle dager bodde hun hos sin nevø Gilbert Peterson (= Gulle Gullesen fra Lillebrygfjeld).


Ane døde i 1914 og ligger begravet på West Lyons township Cemetery i Wadena, Minnesota.

 

Nålevene etterkommere:

 • Ingen.

Christoffer Zacharias Larssen, f. 10.5.1838, fra bnr 1, utvandret 1866
Christoffer var sønn til Lars Gabrielsen og Kierstine Samuelsdatter. Bygdeboka sier han var født 18. mai, men boka for Døbte 1838 sier 10. mai.


Han tok over farsgården i 1862. Fikk bygselsbrev på halvparten av bruk lnr 192a mot kår til foreldrene, tinglyst 15.8.1862.


Han ble gift i 1864 med Anne Bergithe Jacobsdatter (f.1839) fra Jerpbakken. De fikk sønnen Lars Kristian 24.3.1865. I Amerika fikk de 7 barn til.


Familien reiste med fregatten "Norden" fra Bodø 3. juni 1866, ankom Quebec 8. august 1866 . De er nr 182 og 183 på passasjerlisten. Sønnen er nr 185. De er funnet i folketellinga for 1880 i Irving township, Kandiyohi, MN. Han døde der 3. april 1903.


En Christopher Larsen fikk skjøte på homestead i Irving township, Kandiyohi county, 30. juni 1876 i section 10, NE quarter. Dette kan godt være rett person. Hans halvbror Edvard fikk skjøte tre år tidligere i samme section, men på SE quarter. Dette gjør det enda mere sannsynlig.


Christopher og Ane Larson var med og grunnla Nordland Lutheran Church ved Paynesville i 1868 . De var derfor "chartered members" av denne menigheten.


I Amerika kalte han seg Christ Larson.

 

Nålevende etterkommere:

 • Rosanne Thompson, f. 1936. Hun bor i White Bear Lake utenfor St.Paul, MN. Hun er barnebarn til Christoffers datter Hjertine (f.1870). Besøkte Reinåmo i 2001 og 2004.

Ludvig Larssen, f. 13.3.1848, fra bnr 1, utvandret 1866
Ludvig var sønn til Lars Gabrielsen og Kierstine Samuelsdatter. Han reiste sammen med sin bror Christoffer til Amerika, ombord det samme skipet fra Bodø til Quebec. Han er nr 184 på passasjerlisten.
Han var tilstede ved grunnleggingen av Hemnes Church ved Hickson i Dakota Territory 4.9.1871. Denne listen sier ingenting om kone eller barn.


Funnet i folketellinga for staten Washington i 1900 sammen med sine halvsøsken Gabriel og Lovise (med familie), men disse kom lenge etter han til USA.


Jeg vet ikke når Ludvig døde.

 

Nålevende etterkommere:

 • Ingen som jeg vet om.

Maren Jacobea Larsdatter, f. 20.12.1850, fra bnr 1, utvandret 1879
Maren var datter til Lars Gabrielsen og Kierstine Samuelsdatter.  Maren flyttet 1. juni 1875 til Vefsn.  Da var hun ugift.


Bygdeboka sier at Maren ble født 1. november 1850, men kirkeboka sier 20de Decbr 1850. Hun ble døpt 26de Januar 1851.


Hun ble gift 9.7.-75 med Ungk. og Grbr. Jakob Anderssen fra Sjaamo i Vefsn her i Norge. Han var født 1842. Det er tydelig at hun flyttet til Vefsn for å giftes, for det var lyst til ekteskap i okt/nov året før. De fikk datteren Lina C (eller K) i juli 1877. Hun utvandret med sin familie og mora 12. juni 1879 fra Trondheim. Reisemålet var Atwater, Minnesota. Det ligger i Kandiyohi county.


De er funnet i Kandiyohi county i folketellinga 1880. I 1890 kjøpte de "the NW 1/4 of SE 1/4 Section 9, Irving township. De solgte denne jorda i 1896 og flyttet til Home Brook twp i Cass County, Minnesota. Der kjøpte de jord i Section 22 i 1902. De bodde der i hvert fall til 1905, men de finnes ikke i folketellinga for 1910.


I Irving fikk de 5 barn til, født 1881 - 1895. Mens de bodde i Irving township var de ganske fattige. En lege i New London samlet inn penger for å kjøpe sko til fattige barn i Irving, og Marens barn var blant de som skulle få.


Jakob døde antakeligvis rundt 1910 i Minnesota. Etter dette flyttet familien til Rainier i Oregon. Maren var en «Gold Star Mother»  og hadde en tid 4 sønner som var med i 1. verdenskrig samtidig. En av dem (John) døde der. Hans kropp ble ikke tatt tilbake til USA.


Maren døde 1937 og ligger begravet i Rainier.

 

Nålevende etterkommere:

 • Ingen som jeg har klart å finne.

Kirsten Helena Samuelsdatter, f. 1814, enke fra bnr 1, utvandert 1879
Kirsten var datter til Samuel Samuelsøn og Else Jacobsdatter på Bjerkmoen. Hun ble gift i 1837 med Lars Gabrielsen på Reinåmoen. Lars hadde tidligere vært gift med hennes søster Zachrine, men hun døde bare 38 år gammel i 1836.


Lars døde i 1872, og begge hennes sønner var emigrert, hennes eldste datter Ane var flyttet som tjenestepige til Vefsn, og hennes yngste datter Maren var gift og hadde egen familie i Vefsn. Kierstine var bare 65 år. Da dattera Maren og hennes familie reiste ut i 1879, ble Kierstine like godt med til USA.


Kjerstine Samuelsdatter reiste fra Trondheim 12. juni 1879 til Atwater, MN. Hun er oppført i samme gruppe som Jakob Anderssen, og status er "Svigermoder". Hun betalte 229,05 kr for billetten så den ble ikke betalt i Amerika.


I census for Minnesota i 1880 finnes det en Christine Samoset i Irving township, Kandiyohi county. Hun er enke og 66 år gammel. Dette er antakeligvis Kierstina. Hun er oppført i samme husholdning som datter Maren (Mary) og familie.


Hun var fortsatt oppført sammen med datteren og hennes familie i 1895, men ser ikke ut til å ha blitt med på flyttinga til Cass County, Minnesota i 1896.


Jeg vet ikke når Kierstine døde, sannsynligvis i 1895-96, siden hun ikke ble med til Cass county. Hun er ikke oppført i 1900, trolig død men kan ha flyttet et annet sted.

 

Nålevende etterkommere:

 • Se hennes barn: Utvandrere nr 4 - 7 i denne oversikten.

Hans Johan Johannessen, f. 5.10.1883, fra bnr 1, utvandret 1904
Hans var sønn til Johannes Iversen og Kristense Kristensdatter. Han reiste til Nord-Dakota, der han fikk venstre arm avkuttet i et uhell på et sagbruk. Han døde (i 1917?) etter å ha blitt skadet da et våpen ble sprengt og han fikk biter i hodet. Han levde ca 14 dager etter dette.


Hans skal ha vært veldig sterk, bl.a går det en historie om at han alene skal ha båret ned et treskverk fra en låve på Reinåmoen, og ut på marka.

 

Johan Christian Johannessen, f. 22.3.1889, fra bnr 1, utvandret 1910
Johan var sønn til Johannes Iversen og Kristense Kristensdatter. Han var i Nord-Dakota en stund, bl.a. sendte han bilde til sin bror Nils, der han står oppe på en stor veddunge, og arbeider sammen med Nils Walla og sønn.


Det vites ikke hvor det ble av han seinere. Kanskje han dro til Washington state.


Johan skal ha vært kjæreste med Anna Otelia Kristensdatter (f. 1885) fra Bollermoen, men hennes far skal ha jaget han heim en gang han kom over dem. Man fant hans brev til henne, og dette gjorde at Johan ikke lenger ville ha kontakt med familien, og oppga ikke noen adresse i Amerika. Posten til han gikk om broren, Hans.


Jeg vet ikke når eller hvor Johan døde, men han var nok i live i 1927 da faren døde.
 
Arnt Pedersen
, f. 22.2.1846, fra bnr 2, utvandret 1882
Arnt var sønn til Peder Johnsen og Karen Arntsdatter. Han drev gården sammen med sin bror Johan Pedersen fram til han reiste.


Før han dro, hadde han en datter utenfor ekteskap med sitt søskenbarn Olava Jacobsdatter i Trettbakken. Datteren het Karen Arntsdatter og var født i 1881. Hun ble seinere gift i Øverleir.


Arnt reiste 3.8.1882 fra Trondheim. Han var ugift, 35 år, arbeidsmann, reiste med dampskipet Hero (Allan Line). Billetten var bestilt i Amerika, og reisemålet var Sacred Heart i Minnesota. Arnt P Renagmo er funnet oppført i passasjerlisten for skipet "Parisian" (Allan Line) som forlot Liverpool ca 10. august 1882 og ankom Quebec 18. august. Reisemålet var fortsatt Sacred Heart i Minnesota.  Dit reiste han nok aldri.


Ombord på det samme skipet var også Lorentse Iversdatter fra Smalsundmoen. Hun reiste sammen med broren til stemora si og hans familie. Alle disse dro til Baldwin i Wisconsin. Det ser ut til at Arnt dro dit også.


Arnt og Lorentse ble gift i Baldwin i 1884, og fikk sønnen Peder, også i 1884. De var fortsatt i Baldwin i 1892.

 

De flyttet til nord-vestre Nord-Dakota ca 1908 og fikk skjøte på land i McKenzie county i North Dakota. Fire parseller på tilsammen 150 acres (=ca 600 mål) datert 23.1.1915. Skjøtet var av typen "Homestead" i Township 150N, range 104W, section 20 (og 21). Sønnen Peder var flyttet til McKenzie ca 1905 og fikk sitt skjøte i 1911. Arnt og sønnen var naboer der.

 

"Som vi hørte hadde bestefar bare en bror ved navn Arnt. Denne reiste i 1881 til USA. Så lenge Arnt levde korresponderte han med sin bror Johan, men når Arnt døde, blev forbindelsen brutt. Sønnen kunne nemlig ikke skrive norsk, og spogvanskeligheter blev barrieren som brøt kontakten." (Johan G Reinåmo 1974)

 

Arnt og Lorentse flyttet før 1920 fra McKenzie til området sør for Fargo. Der bodde de hos sønnen som leide en gård. De flyttet inn til Fargo ca tre uker før Arnt døde 23. nov. 1924. Han ble begravet på Hemnes Cemetery sør for Hickson, ND. Dette vet vi fra notater hos begravelsesbyrået, men det finnes ikke noen stein som er synlig i dag. Lorentse levde til 1939. Hun døde i Fargo.

 

Nålevende etterkommere:

 • Pete Nienaber. Han er bilmekaniker, og hadde eget verksted i Kindred, ND. Han bor der.
 • Patricia Passon, Pete's søster. Hun var enke og bodde i Pelican Rapids, MN. Hun døde 2008 i kreft.
 • Patricia har 3 sønner: Seth, Tyler og Jacob Hibl

Hans Kristian Samuelsen, f. 3.9.1868, fra bnr 3, utvandret 1900
Hans var sønn til Samuel Larsen og Anna Andersdatter (fra Prestenget). Han er ikke nevnt i Hemnes bygdebok, uvisst av hvilken grunn. Han er oppført i F1875, og han ble konfirmert i 1884.
I følge confirmasjonsboka ble han vaccineret mot kopper 9. okt 1873.

 

Han flyttet til Kristiania i 1890.


Han er oppført i emigrantprotokollen for Trondheim 22. oktober 1900 som Hans Samuels. Renåmo, 32 år. Reisemål Baldvin, Wisc. Han reiste fra Oslo ("Xania") som han forlot 25. oktober 1900, og kom til New York 12. november 1900 ombord SS Island (Skandinavia). Reisemål var hans onkel Kr. Andersen i Baldwin, Wisconsin. Han hadde bare $2 dollar i lommen for å reise videre fra New York til Wisconsin . Onkelen hadde betalt reisen.


Hans kom til staten Washington seinest 1911, og bodde da først i Dryad, Lewis county. Han ble gift i USA med Pauline Busch fra Leka. De fikk sønnen Seymour Renamo (1912-1985). Seymour var gift men hadde ikke barn.


I Amerika skrev han seg for Hans Renamo.


Hans døde 1951 i Tacoma, WA.

 

Nålevende etterkommere:

 • Jeg vet at det ikke er noen.

Zachrine Lovise Samuelsdatter, f. 10.6.1883, fra bnr 3, utvandret 1901
Sakrine var datter til Samuel Larsen og Anna Andersen. I Hemnes bygdebok står det at Zakrine var død før 1875, men protokollen for utvandrere sier at en Sakrine Renaamo fra Hemnes, 28 år, reiste med skip fra Trondheim 19. juni 1901. Reisemål New York. Hun kom til Ellis Island 4. juli 1901 ombord Servia (Cunard). Reisemålet var da hennes onkel Kristian Andersen i Baldwin, WI . Onkelen hadde betalt reisen.


Hun reiste videre til Washington state.


Sakrine ble gift ca 1903 med Charles Larson, født omkring 1869 i Sverige. Han kom til USA ca 1875. De fikk barna Carol f.1910, og Arnold f.1914.


Sakrine døde ca 1923 i Washington state.

 

Nålevende etterkommere:

 • Jim Larson, Arnolds sønn
 • Jane Larson, Arnolds datter

Lars Hanssen, f.15.7.1840, fra Kattuglehullet (Brennhaug), utvandret 1866

Lars var sønn til Hans Nilssen (1794-1853) og Ane Nilsdatter (ca 1798-etter 1875). Han giftet seg i 1863 med Sara Johanne Pedersdatter fra Storalteren i Nord-Rana. De fikk sønnen Lars Heitmann Larsen, f. 25.3.1865. Bygdeboka sier at sønnen var født 1866, men det er feil.


Lars er nr 240 på passasjerlisten fra fregatten «Norden» som dro fra Bodø til Quebec. Han var da 25 år gammel, fylte 26 under overfarten. Kona Sara er nr 241, og sønnen Lars nr 242 på listen.


Lars og Sara var i Arcadia, Trempealeau county, Wisconsin i 1880. De hadde da barna Lewis (15), Anna (13), Hansena (10), Josephine (7) og Samuel (3). De fire yngste var født i Wisconsin, så de bodde vel der hele tiden fra de kom til USA. Jeg har ikke klart å følge dem videre.


Nålevende etterkommere:

 • Ingen som jeg vet om.

Jacob Olaus Iversen, f. 26.5.1837, fra Tveråen, utvandret 1866.
Jacob var med
fregatten «Norden» fra Bodø i 1866. Han er nr 264 på listen, oppført som Jacob Iversen Ydreleer. Jeg vet ikke hvor "Ydreleer" kommer inn, men alderen stemmer, 28 år. Han var til stede ved grunnleggingen av Hemnes Church i Hickson, ND, 4. sept 1871.


Han var gift i Amerika med Maren Gullesdatter (f. 1829) fra Meland. Maren dro til USA i 1875 sammen med sin bror Jens. Hennes reisemål var Rushford. Het Mary Iverson i USA. Hun døde i Rushford 16. desember 1893.
Jacob kom hjem igjen til Norge, på besøk. Han reiste tilbake til USA i 1892, sammen med sin kone, og sin nevø Iver Olaus Iversen (f. 1875). De reiste da til Rushford, Minnesota.


Jacob kjøpte land og bodde i noen år i Kingsville, Texas. På et av brevene hans står det at han var skomaker der. Rundt 1912-14 var han også et par år på gamlehjem (The Aged Home) i St. Paul, Minnesota.


Jacob kom hjem til Norge ca 1914 og bodde på sine gamle dager på Reinåmoen, der hans søster Ane var gift (Hun døde 1916). I denne tida skrev han med sin nevø Iver Iverson i Minnesota. Av brevene kan man se at han hadde en uoppgjort sak gående med kjøperen av hans eiendom i Texas. Det ser ikke ut til at Jacob fikk oppgjør for salget og at han gikk glipp av ca 1500 dollar.
Han døde på Reinåmoen 8. august 1924. I disse årene var det Anna Eriksen som stelte for han.

 

Nålevende etterkommere:

 • Ingen

 

Utvandringa i kronologisk rekkefølge
• Edvard Christian Larssen, f.1.4.1828, fra bnr 1, utvandret i 1865
• Christoffer Zacharias Larssen, f. 18.5.1838, fra bnr 1, utvandret i 1866
• Ludvig Larssen, f. 13.3.1848, fra bnr 1, utvandret i 1866
• Lars Hanssen, f.15.7.1840, fra Høl'n, utvandret i 1866
• Jacob Olaus Iversen, f. 26.5.1837, fra Tveråen, utvandret i 1866
• Lovise Zakrine Larsdatter, f. 7.6.1835, fra bnr 1, utvandret i 1869
• Maren Jacobea Larsdatter, f. 20.12.1850, fra bnr 1, utvandret i 1879
• Kirsten Helena Samuelsdatter, f. 1814, enke fra bnr 1, utvandert i 1879
• Gabriel Larssen, f. 14.5.1830, fra bnr 1, utvandret i 1881
• Arnt Pedersen, f. 22.2.1846, fra bnr 2, utvandret i 1882
• Ane Marie Juul Larsdatter, f. 25.12.1836, fra bnr 1, utvandret i 1883
• Hans Kristian Samuelsen, f. 3.9.1868, fra bnr 3, utvandret i 1900
• Zachrine Lovise Samuelsdatter, f. 10.6.1883, fra bnr 3, utvandret i 1901
• Hans Johan Johannessen, f. 5.10.1883, fra bnr 1, utvandret i 1904
• Johan Christian Johannessen, f. 22.3.1889, fra bnr 1, utvandret i 1910

 

 

Med skip fra Bodø i 1866
Fire av personene i denne oversikten reiste med det samme skipet fra Bodø i 1866. Dette var en spesiell overfart:


3. juni 1866 seilte fregatten «Norden» fra Bodø til Amerika. Den ankom Quebec 8. august etter over 9 uker til sjøs. Dette var på seilskutenes tid, før dampbåtene ble tatt i bruk noe særlig.


Det ble en strabasiøs ferd. Jeg siterer fra nettstedet Norwayheritage:

«In 1866 the Norden departed from Bodø on June 3rd, and arrived at Quebec on August 8th. She was sailing in ballast, and was carrying 443 steerage passengers and 27 cabin passengers. 3 children died during the crossing. When the ship arrived at the quarantine station on Grosse Île, 3 of the passengers were ill with debility and diarrhoea. 6 children had been born on voyage. She was mastered by Capt. S. Haavaldsen and had a crew of 18.»

«Norden» fraktet 485 passasjerer over Atlanterhavet. Passasjerlisten omfatter 466 navn. 25. juli passerte skipet New Foundlandbankene. Sju døde i løpet av overfarten, og sju ble født. Passasjerene måtte holde seg sjøl med mat underveis. Forrådet besto i hovedsak av salt kjøtt, tørka kjøtt, sild, erter, gryn, poteter, flatbrød, mjøl og smør.


På den tiden reisen foregikk hadde det gått en religiøs vekkelse over Nordland. De fleste var svært gudfryktige. Det ble holdt bønnemøter ombord.


Reisen med tremastede «Norden» tok lenger tid enn planlagt, og maten tok slutt. En kveld samlet alle seg til andakt og bønn. Bønnen var et inderlig rop om Guds hjelp for å få mat. Neste morgen var der et skip i sikte. De var bønnhørt! En båt ble firt ned, og fem personer rodde over til det møtende skipet som hadde vært på havet i bare 9 dager. Personene var førstestyrmann, to matroser, og to av passasjerene. Disse handlet mat for 112 speciedaler. Den akutte nød var over.

 

1866 var det første året med masseutvandring til USA. Med seilskipet «Norden» reiste omlag 150 mennesker fra Hemnes prestegjeld, noen fra Nesna og Dønna, og også noen fra Mo i Rana. Resten av passasjerene kom fra Bodø, Salten, Lofoten, Bardu og Målselv.

 

Kilder
•  Gård og slekt i Hemnes, Erling Nordli, Hemnes kommune 1992. Referanse er til sidetall i disse bøkene.
•  Kirkebøkene for Hemnes, utgave på CD fra Statsarkivet i Trondheim, ved Rana slekthistorielag.
•  Emigrantprotokoll og folketellinger på Digitalarkivet.
•  Johan G. Reinåmo, Gårdshistorie for Reinåmoen.
•  Anna Claxton
•  Jerry Andersen 
•  Rosanne Thompson 
•  Larry Larsen 
•  Ed Iverson 
•  Jay Liedman, Nordland Lag Genealogist (genscan(krøllalfa)tds.net)
•  Nettstedet
http://www.norwayheritage.com/
•  Bureau of Land Management BLM. http://www.glorecords.blm.gov/
•  Landnåm i Amerika, Jarle Nermark, Årbok for Helgeland 1999
•  Delingsdokument 1825, fra delinga av gården Reinåmo (original)
•  Forskjellige nettsteder, f.eks. under Rootsweb.
•  Brev til og fra Jacob O. Iverson.


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.