Home / Gardene / 091 Tverrbekklien

091 Tverrbekklien


Hemnes Gård og Slekt, side 579 - 582

 

91. Tverbæklien (Rana 155)

Redigert 31. januar 2010

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Mitstrømfield 1775, Tværbeklie F 1801, Tveraalien (i bykselbrev) 1816, Tverbæklid 1838, Tverbæklien 1891. Navnet kommer fra Tverråga eller Tverrbekken, et tilløp til Straumelva.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden har alltid hatt bare ett bruk. Grensene mot Straumfors og Med­straum fastsatt 1829 etter minnelig overenskomst. Underutskiftning og for­lik om grensene mot Straumfors og Medstraum 1894. Grenseoppgang mot Sør‑Rana allmenning 1933.

 

Sagbruk:

Brukeren fikk sagbevilling 1847 for en tylvt tømmer årlig.

 

Sæterbruk:

Garden hadde sæter i Kvanndalen.

 

MATRIKKELGARDEN TVERRBEKKLIA, GNR. 91.

Rydningsplass opptatt før 1751, "i Sl. Foged Angells Tiid". (Angell var foged 1722-51). Garden hadde ikke nummer og landskyld i den gamle matrikkelen.

1838   Matr.nr. 140, lnr. 278, landskyld 1 ort.

1865   6 mål åkerland. Eng, skarp sandjord, som antas å gi 20 lass høy årlig, og dessuten 68 lass fra fjellslåtter. Frostlendt. Tilsrekkelig havning. Tilstrekkelig vedskog. Fjellgard med 1/4 mil meget tung og besværlig veg fra sjøen.

1891   Gnr. 91, skyld 0,34 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe               Sauer               Reinsdyr           Bygg    Poteter

17751)               1                                  2                                  2                                  2

1835                 1                                  3                                  5                                  0                                  1/2       1

1865                 1                                  6                                  6                                  0                                  1/2       6

1875                 1                                  5                                  13                                0                                  1/4       8

1) Fra et skifte

 

FOLKETELLINGER

Husbonds-          Kårfolk  Tjenere Inderster           Legdslem

folk

1801     5                                             0                                  1                                  1                                             0

1865     8                                             2                                  0                                  1                                             1

1875     8                                             1                                  0                                  1                                             0

1891     2                                             0                                  0                                  1                                             0

 

Eiere:

Rydningsplassen var ikke opptatt i allmenningen, men i Medstraums utmark, og kom derfor til å tilhøre Dønnesgodset, se Steinhaugen. Garden ble kjøpt av brukeren 1918. Seinere selveiere.

 

 

BRUKERE.

 

Lnr. 278 TVERRBEKKLIA, landskyld 1838: 1 ort. 1891: M. 0,34.

1) Henrich Thomassøn var antakelig rydningsmann. Han var same, og en av "Strøm‑Marchens Finder". Hans navn er ikke nevnt i forbindelse med Tverrbekk­lia, men alltid "Strøm‑Marchen". Hans sønn Thomas, som sikkert var bruker her, var bare 17 år 1751, det sei­neste tidspunket for utstedelse av rydningsseddelen. Henrich G.m. Sissel Sjursd.

Barn:

1. navn ukjent, mora innledet 2.7.1722,

2. Sjur, f.‑25,

3. Lars, f.‑28,

4. Thomas, f.‑34.

 

2) Thomas Henrichsøn (1734‑25.5.1775), sønn av f.br., var bruker fra før 1758. G. 1758 m. Sara Sig­vartsd. (ca 1735‑1810), også same.

Barn:

1. Lars, f. 1761,

2. Sigvart (Sivert), f. 1763 (her),

3. Zizele, f. ca ‑67,

4. Ole, f. ‑69,

5. Anne, f. 14.2.‑72, død samme år,

6. Anne, f. 4.8.‑73.

Ved skiftet etter Thomas 1775 var boets brutto 38‑3‑6, avg. 15‑1‑0. Bøker: Brochmands postill og en salme­bok. Husdyr: 1 hoppe, 1 ku, 1 ettårs kvige, 2 sauer, 1 reinokse, 1 simle. Enka var bruker til sønnen Sivert ble voksen.

 

3) Sivert Thomassøn (1763‑1810), sønn av f.br., var bruker fra før 1794. G. 1794 m. Anna Eriksd. (1766-12.2.1822), same fra Krokstrand NR.

Barn:

1. Olina, f. 17.7.1794,

2. Marith, f.‑97,

3. Johannes, f.‑99,

4. Ole, f. 1805.

 

4) Jacob Nilssøn (1782‑primo mars 1822) fra Selje­hammaren fikk bbr. dat. 16.7.1816, tl. 28.7.‑22. Han bodde her allerede 1809. G. 1810 m. Johanna Olsd. f. Presteng 1790.

Barn:

1. Christen, f. 1811 (husm. 11 Espervik),

2. Andreas, f. ‑14,

3. Nils, f. ‑16,

4. Jacob, f. 28.6.‑19 (husm. 66 Geitvik),

5. Olai, f. 14.6.‑21, død straks,

6. Johanna Jacobia, f. 15.8.‑22, gift 1845 med Jens Jensen f. 1809 fra Sør-Nevernes i Nord-Rana. De flyttet til Gildeskål. 7 barn.

Jacob Nilssøn kom bort på Ranafjorden ved Kvitne­sodden sammen med flere andre på heimtur fra kirken primo mars. Ingen av dem ble funnet. Søndagene i 1. halvdel av mars 1822 var tredje og tiende.

 

5) Jacob Johannessen (1796‑11.12.1873) fra Med­straum bnr. 2 fikk bbr. dat. 12.2., tl. 17.5.1825. G. 1824/25 m. Abelona Dorthea Jonasd. (1791‑15.12.­1876) fra Vassdal i Nesna.

Barn:

1. Johannes, f. 11.4.1825 (her),

2. Else Maria, f. 24.12.1827, d. 17.1.‑28,

3. Else Margrethe, f. 19.12.‑28 (Loftfjellet NR),

4. Ole Andreas, f. 22.2.‑31,

5. Jacob Johan, f. 29.9.‑33, d. 7.3.1916 ugift. Sammen med Ivar Jonsen Utland ga han klokke til Straumen kirkegard.

 

6) Johannes Jacobsen (1825‑4.2.‑94), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 6.12.1854, tl. 3.5.‑56. Han skrev årbok om vær og vind, årsvekst og fiske, og forskjellige hen­delser i prestegjeldet og andre steder. Han var skolelæ­rer i 19 år i Sør‑ og Nord‑Rana ifølge nekrologen i Nordlands Avis. G. 1852 m. Bereth Anna Jensd. (13.8.1831‑9.2.‑89) fra Tapperskaret NR.

Barn:

1. Marie Olava, f. 21.12.1852 (USA‑81),

2. Sophie Lorentse, f. 21.8‑54 (Gjærøy i Rødøy),

3. Jacob Johan, f. 9.8.‑56 (USA),

4. Jens Andreas, f. 22.8.‑58, død samme år,

5. Jensine Antoinette, f. 7.2.‑60 (Silda i Nordfjord, Sogn og Fjordane, der gift med Anders Larsen Silden),

6. Nils Jacob Myhre, f. 20.3.‑62 (her),

7. Anna, f. 1.5.‑64 (Alsøy i Nesna),

8. Jertrud Helene, f. 15.7.‑66, d. 18.6.1953 (Skjærstad),

9. Frithjof, f. 30.1.‑71 (Straumbotn bnr. 2),

10. Lovise Christine, f. 28.2.‑73, d. 22.2.‑1945 (Narvik).

 

7) Nils Myhre Johannessen (1862‑4.8.1949), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 12.5.1893 og skj. fra Jørgen Colde­vin for kr. 1000, dat, 15.5.1918. G. 1889 m. Elen Anna Margrethe Andersd. (1.2.1871‑25.9.1922) fra Græs­fjell.

Barn:

1. Anders Martin, f. 18.9.1891,

2. Berner Johan, f. 28.2.‑94 (Stord),

3. Johannes Andreas, f. 18.4.‑97 (her),

4. Hilda Kristine, f. 6.5.‑99,

5. Aksel Johan, f. 29.5.1902 (her),

6. Einar, f. 12.8.‑05 (her),

7. Kristine Ellida, f. 13.7.‑08,

8. Mary, f. 8.3.‑13,

9. Nils, f. 27.4.‑17, d. 13.3.‑78 (Sømna).

G.II. 1925 m. Jullanna Edvarte Johnsd. (2.9.1875-1.1.1940). Nils Myhre Johannessen lagde husflids­gjenstander, som han solgte ved omførselshandel.

 

8) Johannes Myhre, f. 1897, sønn av f.br., fikk skj. 1941 fra faren for kr. 2600. G.m. Haldis fra Åfjord.

Barn:

1. Kåre (Trondheim).

 

9) Aksel Myhre, f. 1902, bror av f.br., fikk skj. 1942 fra broren for kr. 2600. G.m. Alma fra Bergen. Ingen barn.

 

10) Einar Myhre (1905‑30.7.‑72), bror av f.br., fikk skj. 1949 fra broren for kr. 2000. Ugift. Han var den siste som bodde på eiendommen.

 

11) Einar Myhres arvinger fikk 1982 skj. i fellesskap på eiendommen.

 

For de følgende plassene er intet opplyst om leievilkår.

 

KVANDALEN.

1) Ole J. Dilkestad, kanskje husmannen Ole Johnsen på Indre Dilkestad, prøvde seg som rydningsmann her 1854, men ga opp etter noen måneder. Stedet fikk etter ham navnet Almosheimen. Johannes Jakobsen satte opp sæter her 1874.

 

2) Einar Myhre (1905‑72) bodde her fra først i krigså­ra til 1949, da han overtok Tverrbekkli.

 

FJELLHEIMEN, seinere kalt ENGBAKKEN og STYRMANNSHEIMEN, en plass under Tverbekk­lia, mellom Tverrbekklia og Grønlia.

1) Markus Emil Johansen (1898‑1957) fra NR flyttet hit ca 1919 og bodde her ca to år. G.m. Karoline Kongsli. De flyttet til Straumdalen bnr. 2. Om fam se der.

 

2) Johannes Hanssten, f. 1890, d. 1970‑åra. søster­sønn av Nils Myhre Johannessen Tverrbekkli. Nils Myhres søster Anna, g.m. Mathias Pedersen Hanssten, Alsøy i Nesna. De hadde tre barn, hvorav Johannes var den yngste. Johannes G. i 1920‑åra m. Olga Vinkenes fra Sørfold. De hadde tre barn, den yngste, Jan f. her ca 1930. Etter noen år flyttet fam. til Medstraum, og så til Hemnesberget. Johannes Hanssten var utdannet styr­mann og seilte ute under begge verdenskriger, under den siste som kaptein.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.