E


Til menyen | Til oversikten

Plassens / Brukets navnSøk under (klikkbar lenke)Plassens / Brukets navnSøk under (klikkbar lenke)
Eidberget (plass)
Einmoen (småbruk)
Ekreneset (bruk)
Elsfjordneset (plass)
Elsfjordosen (gard)
Elvebakken (gl. bruk)
Elvenes (småbruk)
Elverhøy (småbruk)
Enga (småbruk)
Engen (plass og småbruk)
Engesmoen (småbruk)
Enget (plass og småbruk)
Engås (småbruk)
Espervika (gard)
95 Jamtjord
7 Leirvik
63 Sund
14 Elsfjord
33 Elsfjordosen
104 Solhaug
27 Vasshaug
7 Leirvik
2 Osmo
90 Medstrøm
70 Dalosen
123 Smalsundmoen
20 Drevatn
11 Espervik
Eideng (småbruk)
Ekren (bruk)
Elsfjord (gard)
Elsfjordstrand (gard)
Elvebakk (småbruk)
Elvenes (småbruk)
Elveneset (småbruk)
Endreset (småbruk)
Engbakken (plass)
Enge (småbruk)
Engesbakken (plass og småbruk)
Engesmoen (bruk)
Engvoll (småbruk)
Eriklia (gard)
123 Smalsundmoen
63 Sund
14 Elsfjord
38 Elsfjordstrand
70 Dalosen
28 Bjerknesli
40 Myrvik
96 Bjerklia
91 Tverrbekkli
18 Dyrhaug
73 Storholmen
104 Solhaug
70 Dalosen
24 Rundsvold


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.