Home / Om Arnt

Om Arnt


Til menyen

Hvordan jeg fant fram til Arnt Pedersen Reinåmo

På leiting etter Arnt Pedersen Reinåmo f.1846
(en "case study"?),
arbeidsresultater fram til 2.11.2002

Bakgrunn
Arnt Pedersen ble født på Reinåmoen 22. februar 1846 som eldste sønn til Peder Johnsen (1815-1891) og Karen Arntsdatter fra Trettbakken (1815-1898). Det ser ut til at han var født før ekteskapet for foreldrene giftet seg ikke før 12. juli 1846.
Arnt fikk en yngre bror 16. oktober 1847 da Johan Pedersen ble født (død 21. desember 1924).
Det ble også født en datter, Maren Gurine Pedersdatter, 2. januar 1852, men hun døde bare 4 uker gammel den 29. januar 1952.

I folketellinga for 1865 var han hjemme og "Hjælper Faderen med Gaardsbruget" og i folketellinga for 1875 var han "Gaardbruger og Selveier" sammen med broren Johan.

Arnt fikk en datter 27. mars 1881. Hun het Karen Jacobea Arntsdatter, se bygdeboka side 809. Mor til dattera var Olava Zakrine Jakobsdatter fra Trettbakken (født 21. mai 1849, dødsår ukjent, se bygdeboka side 847).

Arnt var bruker på gården sammen med broren Johan, til han reiste til Amerika i 1882.
Da Johan kjøpte gården av Pauline Walnum for 2573 kroner og kår til foreldrene 30. juni 1885, fikk han skriftlig tillatelse til dette av Arnt fra USA. Kjøpekontrakten ble tinglest 29. september 1890.

Johan G. Reinåmo (dattersønn til Johan Pedersen) skriver i Gårdshistorie for Reinåmoen (side 12):

— Som vi hørte hadde bestefar bare en bror ved navn Arnt. Denne reiste i 1881 til USA. Så lenge Arnt levde korresponderte han med sin bror Johan, men når Arnt døde ble forbindelsen brutt. Sønnen (min understr.) kunne nemlig ikke skrive norsk, og sprogvanskeligheter blev barrieren som brøt kontakten.
(Og på side 13):
— Bestefar var sterkt interessert i kjøp (av gården) ... Som vi hørte hadde bestefar en eldre bror som var reist til Amerika. For å være trygg innhentet bestefar skriftlig tillatelse fra sin bror om at han kunne få kjøpe. Dette var i orden.

Dette var alt jeg visste om Arnt. Jeg visste ikke hvor det var blitt av hans datter Karen, om hun ble boende her i bygda, og om hun hadde barn. Hennes mor giftet seg seinere med Mathias Anderssen fra Kyllingmoen (se bygdeboka side 809), men det står ingenting om barn i det ekteskapet.

Leitinga tar til
En dag i januar 2002 satt jeg og søkte på måfå i digitalarkivets emigrantprotokoll på internett. Adressen er http://digitalarkivet.uib.no  Kanskje jeg kunne finne noe interssant om noen av Karis slektninger?

Plutselig lyste navnet Arnt Renaamo mot meg:

Utreist fra Trondheim: Arnt Renaamo (ug) 35 år, arbeidsmann, reiste 3. aug 1882 med dampskipet Hero (Allan Line). Billetten var bestilt og betalt i Amerika, og reisemålet var Sacred Heart i Minnesota. I protokollen står det Sacred Herad.

Arnt ville ha vært 36 år på denne tida, men dette kunne likevel ikke være noen annen.

Jeg fant fort ut hvor Sacred Heart, Minnesota ligger, og søkte etter det på nettet. Jeg fikk opp en slags hjemmeside for stedet og la ut følgende gjesteboksnotat den 24. januar:

Hello,
My wife's great grandfather had a brother who emigrated to Minnesota. (We still live at the farm he left from).
He left Trondheim by ship on Aug 5, 1882, and his destination is listed as Sacred Heart, MN. His name was Arnt Pedersen Reinåmo, born Feb 22, 1846. We don't know what happened to him after he left Norway. Are there any descendants of his in the area? Does anybody know?
We understand that quite a few people came from Hemnes parish to Sacred Heart. I have found 10 people who left by ship from Trondheim alone.

Det kom aldri noen svar på denne henvendelsen.

2. februar skrev jeg en mail til en av Karis slektninger i Minnesota, Shirley Sampson [booklady(AT)runestone.net]. Hun er aktiv i Nordlandslaget i Minnesota og har nå verv som sekretær. Jeg fikk svar omgående. Hun syntes det var rart at jeg ikke hadde hørt noe. Hun hadde kopiert min forespørsel til en mailing-liste med adressen [NORWAY-L(AT)rootsweb.com] der hun visste at det var mange aktive medlemmer.

Allerede neste dag fikk jeg en mail fra Anna Claxton [akclaxton(AT)hexadrome.com] og denne kontakten skulle vise seg å få en enorm betydning for sakens utvikling.

Leitinga tar fart
Anna Claxton er etterkommer av Hans Martin Vølner Andersen fra Kyllingmoen. Han utvandret til Amerika i 1909, og han var Annas oldefar.
Etter noen innledende mailer der vi på en måte prøvde å lære den andre å kjenne, har vi hatt en meget god kontakt, og jeg setter stor pris på hennes evner når det gjelder slektforskning. Hun er meget flink.

Jeg sendte detaljerte opplysninger om det jeg visste til henne.

11. februar hadde Anna sjekket folketellinga for 1885 for Sacred Heart men ikke funnet noe. Hun hadde også leita i folketellinga for 1900 men ikke funnet han der heller.
11. februar hadde jeg leita i bygdeboka og på nettet (emigrantprotokollen) og funnet en god del slektninger til Arnt som emigrerte til USA, og jeg sendte denne listen til Anna. Den inneholder 11 navn.
12. februar spurte hun følgende (tilleggsspørsmål til min liste):

Can you tell me if the wife of Henrik Larssen f. 1809 was Christine? I found a Henrik, Christine and Martinus in the Trondheim passenger lists for 1875. They were said to be from Ranen (is that Mo i Rana?) and were going to Breckenridge (probably Minnesota). It is on the border between Minnesota and North Dakota.

Videre hadde hun funnet folk fra Reinåmoen (bnr 1) og fra Bjurselmoen:

I have found in the 1885 census for Dakota territory, Gabriel Larssen and David Mathiassen.  In fact, I just looked at the things I copied from the census and realized I have found Henrik, Martha and Martinus in addition to Gabriel I think. The county they are in is just across the Red River from Breckenridge Minnesota. Do Henry and Gabriel have any relationship to one another? OR are they brothers in law?
Here is the group, please tell me what you think.
Larson, Gabriel  54  Carpenter Norway  Richland
Larson, Hery   76  Farmer Norway                                         
Larson, Martha O 64  Norway
Larson, Martin H. 23 Farmer Norway
Martinson, Florence C. 9 Dakota
Martinson, Grete Jennie Dakota
Martinson, Jacobine 16 Norway
Martinson, Johana Mary 10 Dakota
Martinson, John 42 Farmer Norway
Martinson, Luise L. 59 Norway
Martinson, Martin   3 Dakota
Martinson, Mathea L. 12 Dakota

It appears that John Martinson is supposed to be the husband to Luise and father to the Martinson children. I was thinking that Luise is Lovise Zakrine Larsdatter?
David Mathiassen is in the next county to Richland county. He is married and has children.
I will check later census for all these people. I hope that I will find Arnt near one of his relatives.

Nå begynte det å strømme inn opplysninger om slektninger og andre personer herfra. Vi mente begge det var riktig og viktig å se nærmere på disse personene og familiene for å finne ut om Arnt kanskje hadde slått seg til hos en av dem.

Lovise Zakrine Larsdatter var datter til Lars Gabrielsen på Reinåmoen bnr 1, og Johan Petter Mathiasen var fra Bjurselmoen. Jeg hadde begge disse personene i slektfila fra før, men jeg hadde ikke opplysning om at de var gift med hverandre. Lovise var søskenbarn til Johans mor. De utvandret i 1869, og en sjekk på nettet [http://www.familysearch.org/] 18. februar viste at de giftet seg 30. juni 1867 i Korgen og at de hadde ett barn som var født i Norge. Lovises alder skal være 49, ikke 59 år. Hun var 7 år eldre enn sin mann.

Enda jeg fikk denne opplysningen 12. februar, varte det nesten ei hel uke før jeg skjønte denne sammenhengen, at de var herfra begge to. Så fikk jeg koblet sammen dem i et ekteskap og lagt inn et antall barn.

I Amerika kalte de seg John og Luise Mathison. De bodde altså i Richland county i sør-østre Nord-Dakota, men de flyttet derfra i løpet av 1890-åra til Tacoma i staten Washington, nord på vestkysten av USA.
16. februar var vi på besøk hos Bergljot og jeg spurte henne litt om Arnt, og hun påsto at Arnt var gift med ei av Rundmofolket. Den eneste familien jeg kunne finne som passet sånn høvelig var Gabriel Larssen / Marit Andersdatter og barn, men det passet ganske dårlig med alderen på jentene. Den eldste som kunne være aktuell var født i 1865 og det var nesten 20 år etter Arnt, så dette var meget usannsynlig.
17. februar hadde Anna funnet fram til en etterkommer av Johan og Lovise, nemlig Jerry Andersen [Janders(AT)aol.com] i Raleigh, North Carolina. Hun foreslo også Linda Bennett i Tromsø [bennett(AT)online.no] (opprinnelig amerikansk men med røtter på Kyllingmoen i Hemnes!). Jeg hadde en liten korresondanse med henne rundt 16 - 18. februar, men alt hun viste kunne man også finne i bygdeboka, så der var jeg like langt.
Jerry derimot var mere interessant, og jeg fikk svar fra han 17. februar med bl.a. en henvisning til hans hjemmeside på [http://www.angelfire.com/nc3/j_j_andersen]. Der fant jeg ut litt om etterslekten til Johan Petter Mathiassen og Lovise Zakrine Larsdatter, og fikk lagt inn en del navn i slektfila.
17. februar hadde jeg begynt å gi opp Rundmo-sporet, siden jeg ikke kunne finne noen mening i det. Det var ikke før 13. mai at jeg igjen kom inn på dette sporet, og at det virkelig var noe i det!
23. februar hadde Anna funnet fram til en søster til David Mathiassen Bjurselmo, Johanna Mathiasdatter. Hun reiste ut 3.8.1882 på samme skip som sin bror David, og som Arnt. Hennes reisemål var Fargo, Dakota.
24. februar hadde jeg leita etter en Karen Andersen, født ca 1842, som var fra Hemnes, og som dro med samme skip som Arnt, og som også hadde Sacred Heart som reisemål. Men jeg klarte ikke å finne henne i bygdeboka. Kanskje jeg skulle ha leita i folketellingene på nettet?

Men viktigere denne dagen var at jeg plutselig oppdaget at Karen Jacobea Arntsdatter i virkeligheten var Karen Arntsdatter i Øverleir (mor til Gundis Vasdal, Jensine Valla, osv. bestemor til Johannes Martin Øverleir, Halldor Vasdal, osv). Hun var fra Trettbakken. Fødselsdato stemmer på begge plassene i bygdeboka (side 809 og 881). Hun hadde 11 barn (10 av dem er oppført i bygdeboka, side 881), og kanskje var det noen som visste noe om Arnt?
Det merkelige er at Bergljot ikke visste (eller ikke ville vite) hvor det var blitt av Karen.

Anna svarte umiddelbart og spurte om noen av Karens tre nålevende barn kanskje visste noe om område i Amerika han for til, eller navn på barn i USA.

25. februar hadde jeg snakket litt med Jensine Valla, men hun visste ikke noe om sin bestefar. Hun fortalte at bestemora (Olava) ble igjen hjemme i Norge for å ta seg av sine gamle foreldre. Arnt hadde villet ha henne og jenta med, men hun dro ikke. Jensine sier at han sendte hjem penger av og til Olava og Karen. Olavas foreldre døde 1883 og 1889, så det var sikkert etter 1889 at Olava giftet seg med Matthias Andersen fra Kyllingmoen, kanskje enda seinere, for det står at Karen Arntsdatter i Øverleir var fra Trettbakken, og hun ble gift i 1905. Hun var da 24 år. Bodde hun hjemme til hun giftet seg? Kanksje Olava giftet seg etter dette? Da var hun i tilfelle 56 år og det er vel ikke sannsynlig at hun fikk barn med sin mann.
26. februar spurte Anna om Jensine visste om noen arv etter Arnt, eller hvem som ga bud til Karen om at faren var død i Amerika. Kanskje det finnes et arveoppgjør (eller en "probate") et sted.
3. mars kom vi inn på om jeg skulle sende en GEDCOM-fil med alle etterkommere etter Gabriel Larssøn og Johanna Samuelsdatter, så langt som jeg vet om dem, totalt ca 650 personer. Og det ville Anna gjerne ha.
6. mars skrev Jerry og opplyste om at Allan Line (som Arnt reiste med) var et kanadisk rederi, og at han sannsynligvis var kommet via Quebec, og videre med jernbane til USA. Jeg sendte denne informasjonen videre til Anna samme dag.
7. mars skrev Anna og sa at hun ville bestille riktig mikrofilm og prøve og finne ut for meg.
5. april hadde jeg funnet ut at Karen Arntsdatter var tremenning med Hans Martin Andersen (Annas oldefar), så Anna blir bare mere og mere personlig innflettet i dette arbeidet.

Et gjennombrudd?
25. april hadde jeg surfet litt og funnet (tror vi) Arnt i McKenzie county i Nord-Dakota i 1915. Det var i registeret for landerverv at han var oppført. Det var ikke alder på mannen og ikke var det oppført noen av familiemedlemmene, men jeg synes sporet var verdt å følge opp, og skrev til Anna med en gang. Han var oppført som Arnt Pedersen, og ville ha vært nesten 69 år gammel da han fikk dette skjøtet (patent). Han hadde da fått sk. Homestead land.
26. april hadde Anna funnet Arnt ombord på skipet 'Parisian' som seilte fra Liverpool ca 10. august 1882 til Quebec. Altså var Jerry's tips fra 6. mars riktig! (Dette skipet bisto seinere ved bergingen av overlevende fra Titanic i 1912). I passasjerlisten står han oppført som Arnt P Renagmo. Reisemålet var fortsatt Sacred Heart.
26. april hadde Anna funnet Arnt i folketellinga for 1910 i McKenzie county i Nord-Dakota. Det var vanskelig å lese immigrasjonsåret, men det var i 1880-åra. Han var da 63 år (tellinga ble tatt opp i mai). Han har da levert søknad om statsborgerskap. Dette måtte han ha for å få kjøpe land. Han var gift med Lorentse og de hadde 1 barn, antakeligvis Peter Peterson som var født i Wisconsin. Eller var det vanskelig å tyde hvor lenge de hadde vært gift og hvor gammel Peter var i 1910.
26. april skrev jeg og lurte på om jeg kanskje skulle bestille kopi av skjøtet og vedlagte handlinger fra statsarkivet i Washington, DC, men Anna mente at det kanskje var litt tidlig. Hun mener dessuten at det tar 4-6 måneder før det kommer, så vi har god tid.
29. april hadde jeg funnet fram til et godt nettsted for kart og lokalisert hvor denne Arnt hadde jorda si. Det ligger på østsiden av Yellowstone river i nord-vestre Nord-Dakota.

Chercher la femme
30. april sendte Anna en adresse med innscanna kopi av folketellinga for 1910 i McKenzie county [http://www.rootsweb.com/~usgenweb/nd/mckenzie/census/1910/085-09a.gif]. Hun spurte også om jeg kunne finne noen Lorentse i bygdeboka som var født ca 1858. Arnt og Lorentse hadde vært gift 27 år i 1910 og den som vi antar var deres sønn Peter var 26 år.
Senere på dagen hadde hun gravd fram 3 Lorentse i Hemnes:
a) Lorentse Mathiasdatter fra Bjurselmoen, født rundt 1857 (Arnts kusine!)
b) Lorentse Johnsdatter fra Valåmoen, født rundt 1856
c) Lorentse Iversdatter som emigrerte i 1882.
Den siste Lorentse så ut til å ha reist med samme skip som Arnt. Der var det nemlig en Lorentse Iversdatter fra Hemnes.
I en seinere mail samme dag hadde hun funnet en Lorentse Iversdatter, fra Storstrand ved Utskarpen. Dette funnet kom til å forvirre oss i to uker.
30. april hadde jeg funnet ut at Lorentse Johnsdatter ble gift i 1890 på Solhaug og døde der i 1919. Så hun var eliminert. Men jeg holdt muligheten åpen for de andre to.
6. mai hadde Kari og jeg vært på leiting på Bakken etter gamle bilder, og funnet en fotoalbum som etter alt å dømme hadde tilhørt Anna Eriksd. To bilder vi mener kan ha vært av Arnt med kone og barn ble scannet og sendt til Anna. Bildene ble tatt i Moorhead, MN av fotograf O.E. Flaten, Corner of 4th & Front Sts., men de er ikke datert.
6. mai hadde Anna fått en venn av seg (som tydeligvis har hjulpet en god del) til å søke i folketellinga for 1920 i Nord-Dakota, og hun fant Arnt med familie i Richland county i sør-østre delen av Nord-Dakota. Sønnen Peder var da gift og hadde en datter ved navn Alice.
Anna sendte også sin postadresse (på oppfordring av meg), både i St. Paul og den de får i Northfield etter 15. juni.
Opplysningene i folketellinga 1920 er som følger:

North Dakota, Richland county
Eagle township
Enumeration District 140, page 3B
census taken 9 January 1920 by O. Gundersen

family 23
Peder Pederson, head, age 35 born Wisconsin, occupation farmer on rented farm
Margaret Pederson, wife, age 28 born Wisconsin
Alice Pederson, daughter, age 1yr 2 mo. born North Dakota
Arnt Pederson, father, age 73 born Norway immigrated 1882, naturalized 1913, no occupation listed
Lorentse Pederson, mother, age 62 born Norway, immigrated 1882, naturalized 1913

Hun skrev også at hun ville bestille kopi av skjøte i McKenzie co. Hun mente at det nok ville komme fortere til henne enn til meg. Jeg vet ikke hvilke opplysninger vi kan vente oss der.

6. mai skrev jeg og ga tilleggsopplysninger om bildene som jeg hadde glemt i den første mailen.
I jakten på Lorentse fant jeg i telefonkatalogen en Arne Utnes (Lorentse Iversdatters far het Iver Udnæs). Arne bor i Utskarpen. Kanskje han var interessert i slektforsking og kanskje han var i slekt med denne Lorentse?
7. mai Anna vil også at jeg skal prøve å finne ut om det finnes arkivert noen tillatelse fra Arnt til Johan til å kjøpe gården i 1885. Siden skjøtet ble tinglyst i 1890 kanskje tillatelsen finnes bevart et sted som vedlegg til dokumentene. Det må være "litt papirarbeid et sted", som hun skrev. Videre skrev hun at både Johan og Arnt er oppført som brukere i online-matrikkelen for 1886. Dette forbauset både meg og Anna.
Nå uttrykker også Anna direkte begeistring over arbeidet og iver etter å finne Arnt (really anxious).

Nå var vi kommet til det punkt at noen dokumenter kanskje må rekvireres og at det kan koste litt penger. Hun lurte på om dette var greit for meg å betale tilbake hennes utlegg. Det dreier seg uansett ikke om store summer, $5 her og $10 der. Jeg skrev at det er i orden, at hun bare kommer til å bestille relevant materiale, og jeg stoler på at hun spør først om det var noe som var dyrt.

7. mai fant jeg en nekrolog for en Margaret (Maggie) Johnson Pederson som døde i Detroit Lakes, MN i 1991 i en alder av 95 år. Det er en forskjell på 4 år i fødselsåret, og det koster $5 å få en kopi av artikkelen, men det kan kanskje være verdt å lese. Anna skrev at hun også hadde lagt merke til denne nekrologen, men at hun nok kan få lese den gratis på Minnesota Historical Society {denne dama viste seg ikke ha noe med saken å gjøre}.
I dag bestilte hun også kopi av skjøtet (Homestead-pakken) fra McKenzie på statsarkivet i Washington, DC.
10. mai sendte jeg en CD med innscanna ca 300 sider fra bygdeboka til Anna. Den inneholder alle personopplysninger fra gårdene innenfor en linje Mula — Finneid.
12. mai hadde jeg funnet ut at Lorentse Mathiasdatter (se 30.4) er oppført i folketellinga for 1900 på Solhaug (Kværnmoen) hos sin bror Samuel som dagarbeiderske. Så da er hun også eliminert.
Jeg ringte til Arne Utnes. Han er interessert i slektforsking og han er i slekt med Lorentse Iversdatter, men etter det han visste ble hun gift Storholm. Han ringte tilbake senere på dagen da han hadde fått se gjennom sine papirer. Og det stemmer: Hun ble gift 1877 og døde på Storstranden i 1902. Så da er den tredje Lorentse også eliminert. Vi trodde nå at Arnt muligens hadde funnet seg kone som ikke var fra Hemnes.

Arnts kone funnet
13. mai hadde Anna funnet ennå en Lorentse Iversdatter fra Hemnes. Denne var fra Smalsundmoen. Hun står i folketellinga for 1865, men ikke for 1875 (hvorfor ikke?). Hun ba meg se i bydgeboka.
Denne Lorentse var født 12. oktober 1857. Hun utvandret til Amerika i 1882. Hun reiste med samme båt som Arnt. Vi er ganske sikre på at vi har funnet rett person.
 
Nå demret det for meg hva Bergljot sa til meg 16. februar. En rask sjekk viser at Lorentse hadde en 2 år eldre søster (Anna Iversdatter) som bodde på Rundmoen fra senest 1884. Hun kan ha kommet dit litt tidligere. Denne Anna er oldemor til bl.a Nils og Arnulf Skreslett, Torfinn og Kjellaug Reinåmo, Elsa og Asbjørn Johansen, Arnfinn og Randi Brendmo.

Lorentse hadde en eldre bror som emigrerte 10 år etter henne, men jeg fant han ikke i emigrantprotokollen, så jeg vet ikke om opplysningen i bygdeboka er rett.

Lorentses far Iver, hadde 20 barn, og halve Bleikvasslia er etterkommere av han. Jeg må høre om kanskje Lorentse holdt bedre kontakt med sin familie (søsken) enn hva Arnt gjorde, og kanskje noen av etterkommerne her vet noe om henne?

22. mai skrev Anna at hun hadde mottat min CD. Hun skrev også "We will find him eventually! I just know it!" Så dette betyr visst en del for henne også.
26. mai skrev hun at hun har fått til å åpne sidene på CD'en. Så da er alt OK med den.
27. mai hadde vi konfirmasjon her og Bergljot var tilstede. Hun bekreftet det vi antok, at kona til Arnt kunne være fra Smalsundmoen, og at hun var av Rundmo-folket. Så det er nok helt sikkert rett person.

Er det noen i bygda som vet om Lorentse?
I beg. av juni leita jeg i bygdeboka hvem som er søsken av Lorentse og deres etterkommere. Det er flere hundre personer i Bleikvasslia og her i bygda.

Uke 25 snakket jeg på skolen med Karianne Storvoll om mine funn. Hun er ei av etterkommerne og hun er interessert i slekt. Hun sa at Terje Nygård [tenyga(AT)online.no] (også etterkommer) har kontakt med noen amerikanere. Kanskje det kunne være en forbindelse?
22. juni var vi "100-årsselskap" i Heimegarden hos Oddvar og Anne Lise Brygfjeld. Der traff jeg Terje, og han visste som vanlig en masse. Han sa at Knut Jørgensen på Heimtun (også en etterkommer) har kontakt med etterkommere til Lorentse (og Arnt). Terje selv har en god del bilder, og han kjente igjen navnene Margaret og Alice fra påskriftene.
26. juni fikk jeg mail fra Tom-Stian Lenningsvik [lennings(AT)stud.ntnu.no] i Bleikvasslia. Han har hatt kontakt med barnebarna til Lorentses halvsøster Elen Elisabeth, som også utvandret til Amerika. men han trodde ikke at Elen og Lorentse hadde mye kontakt med hverandre i USA. Men det kan jo være verdt å høre med dem.
27. juni ringte jeg til Knut Jørgensen, men det var etterkommere etter Lorentses bror Ole Iversen han hadde hatt kontakt med, ikke Lorentse. Det var to sønnesønner, Edwin og Floyd Iverson, og de hadde også en gang i tiden vært og besøkt han i Bleikvasslia. De var veldig religiøse folk, og det passet visst ikke helt for Knut, så han har ikke kontakt med dem nå lenger. Men kanskje de vet noe om Lorentse?
1. juli var jeg og besøkte Terje og han leita fram bilder. Dessverre fant han ikke noen med Arnt eller familie i farta. Jeg fikk låne noen andre bilder, bl.a. ett der gamle Johan Petter Mattiassen (John Matison, f. 1843, d. 1930) var med. Bildet var tatt i Tacoma, Washington etter 1920 en gang. Med på bildet finnes også Hans Renaamo (f. 1883, onkel til Johan N ?, utvandret i 1904, d. 1951), hans sønn Seymour Renaamo, f. 1912, d. 1985, og Johan Petters datter Gertie (gift Andersen, f. 1877, d 1959).
[10. juli fant jeg ut at dette aldeles ikke er en onkel til Johan N, men en sønn til Samuel Larssen på Reinåmoen bnr 3. Han er ikke oppført i bygdeboka, men finnes i F 1875. Han var født i 1868, og utvandret til Amerika i 1900. Han døde i Tacoma, WA i 1951.]
2. juli ringte Terje og sa at han hadde funnet en beretning fra Trygve på Rundmoen der han skrev om de 20 søskene. Lorentse dro sammen med Arnt Pedersen til Amerika heter det der. Så de var altså sammen om det. I emigrantprotokollen står de et stykke fra hverandre, så de var nok ikke gift da de dro. Men det er mer og mer tydelig at vi har funnet riktig Lorentse.

Lorentses søster Elen Elisabeth
8. juli ringte jeg til Magli Smalsundmo og pratet om søstera til Lorentse, hun het Elen Elisabeth Iversdatter. Magli kunne opplyse om at hun var gift med Mathias Antonsen da hun dro til Amerika, at de hadde en sønn i Norge som het Berner. Han var født i 1904. I Amerika kalte han seg Bennie. Berner var ca 2 ½ da de dro. I Amerika fikk de også en datter, Beda. Magli sa at de bor i Culbertson, Montana.
Jeg sendte disse opplysningene til Anna dagen etter.
16. juli kom det svar fra Anna. Hun hadde da leita opp Math E. Antonson i folketellinga for Montana (Richland county) i 1920. Han var innvandret i 1906, og var 49 år i 1920. Kone Ellen E., 42 år, sønn Bennie G., 16 år, og datter Beda M., 13 år. Beda var født i Minnesota.
I samme county fant hun Ole Iverson, 74 år, hans kone Jakobia, 52 år (fra Lille Bryggfjell, Arnts tremenning), deres sønn Gottfred K., 29 år, født i Norge, deres sønn Emil J., 28 år, født i Nord-Dakota, og deres datter Ida G., 20 år, født i Minnesota.
16. juli ringte Magli Smalsundmo og ga meg e-post-adressen til etterkommere av Elen. De heter Robert og Louise Olson (mest sannsynligvis Beda sin datter). Den er [rlolson(AT)nemontel.net].
Dette var mens jeg var i Eskilstuna en tur.
21. juli skrev jeg til Robert og Louise Olson og avventer svar derfra. Dette er folk som Magli har (hatt) kontakt med, så man får anta at de er interessert i å svare.

Hadde Arnt et barn til?
2. august traff jeg Harald Horgen. Jeg har jo fått høre av flere at han har vært på "Hemnes cemetery" i USA, og nå fikk jeg en liste med navn på gravstøtter på denne "Hemnes cemetery" som ligger i sørøstre delen av Nord-Dakota, ved elva Red River. På denne listen var det spesielt ett navn som vakte min interesse:

Petra Alise Pederson 1893 - 1893 (May 4 - Aug 8).

Her er det så mye som stemmer at det nesten ikke kan være noen annen enn ei datter til Arnt og Lorentse, som er gravlagt der. Arnt og Lorentse bør altså ha vært der i traktene i 1893.

[Dette viste seg senere ikke å være Arnt og Lorentses barn, og de trenger aldeles ikke å ha vært der. Det var de ikke heller, ikke i 1893. De kom hit først i tiden 1915-20.]

Arnt og Lorentses dødsår
3. august fikk jeg mail fra Anna. Hun hadde leita i Fargo Funeral Home Records Index og funnet dette:

 PETERSON Arnt b 1846 d 1924    1-7-150
• PETERSON Lorence  Mrs. Arnt  b 1857 d 1939  2373

De siste tallene er arkivnummer og hun skal nå skrive og få ut dokumentene. Hun vil også leite i folketellinga for 1930 etter Lorentse og Peder med familie. Hun bodde sannsynligvis hos sin sønn da (som i 1920).
4. august fant jeg i en Marriage License Record Index for Cass county, Nord-Dakota, en Peder Pederson som giftet seg med en Margrite Pederson den 1. mars 1915. Jeg skal bestille det hele og fulle dokument, og se om det er "våres" Peder. I så fall bodde han ikke lenger hos foreldrene i McKenzie co.
5. august fikk jeg et brev av Harald Horgen som han hadde fått fra ei Alice Mathison, medlem av menigheten i Hickson, som de hadde besøkt i 2000. Jeg fikk også et eks. av Menighetsbladet nr 6/2000 der hen skrev om dette besøket.
6. august sendte jeg en forsepørsel til Jerry Andersen, om han kunne rekvirere kopi av denne vielsesattesten.
10. august sendte Anna scanna bilder av Funeral Home Records for både Arnt og Lorentse. Arnt er på Hemnes cemetery og Lorentse på Riverside i Fargo/Moorhead
13. august sendte Jerry opplysning om innholdet i vielsesattesten, og det er de rette personene. Sendte disse opplysningene til Anna.
14. august skrev Anna at hun tror vitnene i bryllupet, Carl og Susie Pederson, var søsken til brura, Margaret Pederson, og at alle tre var barn til Peder Pederson, født ca 1863 i Norge (død 1941), og Anna ? , født 1869 i Alexandria, MN, død 1954. De ligger begravet på samme kirkegård som Lorentse, Peder og Margaret, dvs Riverside i Moorhead, MN
20. august fikk jeg vielsesattesten i posten. Det var lagt ved attester både fra lege og uhildet person.

Veien videre
22. august hadde Anna funnet et namn på (som vi tror) en datter til Arnt og Lorentse. Navnet er Mrs D.W. Nienaber, og det var hun som informerte om dødsfallene til både Peder og Margaret. Hennes navn er påført dødsattestene, men det ikke oppgitt noe slektskap med avdøde. Anna sendt scanna kopi av dødsattestene til Peder og Margaret.
24. august skrev jeg til Anna og informerte om det brevet jeg fikk 5. august (fra Alice Mathison i Fargo) og om detaljene i det. Samme dag fikk jeg mail fra en Lois Olson i Montana, etterkommer av Lorentses søster Elen Elisabeth, men hun visste ikke om Lorentse.
25. august sendte jeg en avskrift av Peder og Maragrets vielsesattest til Anna.
26. august hadde Anna funnet Maragrets foreldre (se 14.8) i folketellinga for 1930. De bodde da i Fargo. Peder drev en bensinstasjon og Anna var bokholder i en kolonialbutikk. Maragrets bror Carl (Charlie) var arbeider som tok strøjobber, og bror Albert var bilselger. Et barnebarn, Palmer, 12 år bodde der hos dem.
26. august hadde Anna også snakket med Alice Mathison på telefon. Dette er første gangen vi har kontakt med noen som kjenner / har kjent Arnts etterkommere. Hun kunne bekrefte at Peder og Maragaret hadde 2 døtre, Alice og Pearl. Alice M. skulle lage til noen kopier av gravnotatene og av dåpsnotatene i Hemnes church. Anna hadde også hatt telefonkontakt med Riverside kirkegård i Moorhead. Hun fikk bekreftet at Pearl og Donald Nienaber ligger begravet der.
27. august sendte jeg to vedlegg til Anna: En avskrift av Jerle Nermark sin artikkel i Årbok for Helgeland 1999, og en tabell over grundleggerne av Hemnes church i 1871, med noen kommentarer i tillegg til artikkelen.

Etterkommere i live!
27. august sendte Anna en nekrolog om Pearl Nienaber som døde i Fargo søndag 1. juni 1997, og ble begravet torsdag 5. juni. Hun var født 6. oktober 1921 og de etterlatte var hennes mann Donald Nienaber, hennes sønn Donald P. (Pete) Nienaber som bor i Kindred, ND, hennes datter Pat (Tony) Passon som bor i Horace, ND. Videre hennes søster Alice Andersen som bor i Roswell, New Mexico; og tre barnebarn.
27. august satt jeg og surfet i en fritime på skolen. Jeg søkte etter "Donald Nienaber" og fikk opp en site med data. Etter noen klikk kom jeg til denne siden:

 http://home.gci.net/~tchris/genealogy/WC03/WC03_321.HTM

Denne kan tjene som et godt utgangspunkt til en oversikt over Peder og Annas etterkommere, og også over etterkommere til Peder og Margaret. Jeg fant også der ut at datter Alice er gift med Norman Andersen, og at de har en sønn som heter Michael Allan Andersen og han har tre barn: Alice Ray Andersen, Talitha Joy Andersen og Anthony Michael Andersen. Men det oppgis ikke noen datoer for personer som ennå er i live.
27. august oppdaget jeg også (fra den samme siten) at Petra Alise Pederson (1893-93) ikke var datter til Arnt og Lorentse, men til Peder og Anna Pederson. Her fikk jeg rettet opp en misforståelse som jeg har hatt siden 2. august.

Den viktigste oppdagelsen i dag var likevel at Anna Pedersons pikenavn var Arentson. Dette fikk meg til å undersøke igjen den listen over grunnleggere som jeg sendte tidligere på dagen. Og det viste seg at Anna var datter til Nils Arentsen Stien, samme mann som avsto grunn til Hemnes kirke og kirkegård. Hun var født i 1869. Siden mora hennes kom fra Nerleir og bestemora fra Reinåmoen (Davina Gabrielsdatter), så var altså Anna og Arnt tremenninger, og deres barn Peder og Margaret, som gifte seg med hverandre, var firmenninger. Familiene var altså hele tiden godt kjent med hverandre, og også beslektet.

Kontakt
27. august hadde Anna snakket med Alice Andersen på telefon. Første direkte kontakt med en etterkommer til Arnt! Hun sa hun visste ikke noe særlig. Hun sa at hun ikke hadde spurt når hun hadde sjansen og nå var det for sent. Hun bruker høreapparat og hadde litt vanskelig for å oppfatte på telefon. Men jeg har fått hennes adresse fra Anna:

Alice og Norman Andersen,
809 Deborah Drive,
Roswell, NM 88201

Videre har Anna fått tak i adressen til Bonnie Munson, søskenbarn til Alice på morsiden. Bonnie er nevnt som kilde i Jarle Nermarks artikkel. Hennes adress er:

Bonnie Munson,
14592 Thomas Road,
Lake Park, MN 56554

Lake Park er ca 5 mil rett øst for Fargo / Moorhead

28. august lånte jeg Årboka igjen på biblioteket, scannet inn et bilde av Nils A Stien med døtre og sendte til Anna.
1. september var vi på besøk hos min svoger Ståle Reinåmo og jeg fikk låne et bilde av Lorentse, Peder (Per) og Arnt, tatt ca 1888 i Baldwin, Wisconsin. Jeg er ganske sikker på at det er de tre. Ståle har fått opplysningene fra Hanna før hun døde i 1992. Han gikk da systematisk gjennom gamle bilder og samlet opplysninger fra Hanna. Scannet og sendte til Anna.
4. september kontaktet jeg Jarle Nermark for å få tilsendt adresser til Bonnie Munson (Anna får ikke tak i henne) og til Jason Graham, to av kildene i Jarles artikkel. Han skal sende e-mail.
9. september sendte jeg brev med oppdateringer til Jensine, ga et brev til Halldor med kopi av brevene til Jensine. Dette brevet skal Lisbeth Vassdal ha. Hun er interessert i slekta, sier Halldor.
I dag fikk jeg også mail fra Floyd Iverson i USA. Han er barnebarn til Lorentses bror Ole som for til Amerika i 1892. Dessuten er han dobbelt etterkommer etter Gabriel Larsøn på Reinåmoen, etter Lars sin datter Johanna, og etter Elisabeth sin sønn Gulle. Floyds bestemor het Jakobea og var fra Lillebryggfjell. Skrev svarmail.
10. september skrev Floyd Iverson i mail at Arnt og Lorentse bodde i Rutland, ND i 1892. Dette året kom Ole og Jacobia til Amerika, og de bodde hos ('stayed with') Arnt og Lorentse. I hvert fall hjalp Arnt og Lorentse med å komme seg i gang i USA. [Dette viste seg seinere å være feil personer].

Vil den amerikanske greinen dø ut?
12. september fikk jeg mail fra Bonnie Munson, kusine til Alice Andersen. Det viser seg at sønnen til Alice og Norman er adoptert og at de ikke har egne barn. Så da går den linjen ut av oversikten over etterkommere. Jeg fikk vite at Alice ble født 9. oktober 1918. Jeg har hittil antatt at det var i november en gang. Jeg fikk også vite at Peder brukte 't' (ikke 'd') i både for- og etternavn, altså Peter Peterson.
Bonnie vet ikke hvor mange barn Patricia Passon har (om noen). Når det gjelder Donald Jr (Pete) Nienaber så nevner hun ikke barn i det hele tatt.

Så det jeg vet nå er at det er tre (3) etterkommere etter Arnt i live i Amerika i dag: Alice og hennes nevø Donald (Pete), og hennes niese Patricia (Pat).

18. september fikk jeg konvolutt fra Anna i posten. Det var dokument som var kjent for meg fra før, unntatt ett: En nekrolog for Anthony Passon, Patricias mann. Han og Pat giftet seg 6. april 1991. Han døde 1. september 2000, bare 50 år gammel. Han etterlot seg 4 barn: Seth Hibl, Tyler Hibl, Jacob Passon (alle Pelican Rapids – der Patricia bor), og Carrie Passon (Fargo). Det nevnes ikke hvor mange av disse som også var Patricias barn. Hvis ingen av disse er Pat sine barn så ser det mørkt ut for den amerikanske greinen.
28. september fikk jeg vite at Arnt og Lorentse giftet seg 8. februar 1884 i North Rush River Lutheran Church of Baldwin, Wisconsin. Deres sønn Peder er innført der i fødselsregisteret. Han står oppført som Peder Kristian Pederson. Faddere ved dåpen var Anton Andersen (bror til Lorentses stemor), hans kone Karen Andersen, Hans Karstensen og Albertine Jensen.
15. oktober hadde Anna fått papirene i forbindelse med Homestead-saka, og hun skrev om enkelte detaljer i dem før hun skal sende til meg. Blant annet at Arnt leverte den første søknaden om statsborgerskap i 1884 i St Croix county (der Baldwin ligger) i Wisconsin. Søknad om Homestead ble levert i desember 1909. Nødvendig kunngjøring ble offentliggjort i lokalavisa i Fairview, Montana. Det ligger også ved en begjering fra Arnt om å få kopi av søknaden om Homestead. Denne ble sannsynligvis skrevet for han – ikke av han. Det var gjort unntak for evt. kullforekomster på området, disse var i utgangspunktet regjeringens eiendom.
16. oktober skrev Anna at Arnts og Lorentses am. statsborgerskap gikk i orden 23. mai 1914.

(Fant at mora til Karen Arntsdatter – Olava Jacobsdatter Trettbakk – var inderst på Tømmerheia i F 1900, da gift med Mathias Andersen Kyllingmo).

29. oktober fikk jeg tilsendt i vanlig post 2 gamle fotografier fra en Lilah Rehder i Moorhead, MN. Det ene var bryllupsbildet til Peder og Maragret Pederson fra 1. mars 1915. Jeg mailet det med en gang til Anna og fikk svar med flere opplysninger om Pete og Maggie, som de visstnok ble kalt. Hun siterte opplysninger hun hadde fått av Bonnie Munson, som er niese til Maggie. Det andre fotografiet var også et bryllupsbilde, angivelig av Petra Pederson. Var dette kanskje søstera til Maggie. Hun hadde en søster med det navnet – født etter 1907 en gang. Dødsår har jeg ikke, kanskje hun lever ennå? Etter det jeg har funnet ut var hun gift med en Grover Hobson – hvis det nå er henne. Jeg har en del spørsmål til Lilah Rehder.
1. november fikk jeg homestead-papirene tilsendt fra Anna. Masse fin informasjon, men det meste hadde Anna nevnt i en mail 15.10. Nå er det på tide å gjøre opp økonomisk med Anna. Hun har hatt mye utlegg.
2. november fant jeg, i safen hos Dagmar, en fullmakt som Arnt utstedte til Johan i mars 1914, der han ga Johan rett til å selge eller å utstede skjøte på gården. Datoen er forvirrende. Likeså at det i denne tida skulle ha vært snakk om noe salg eller overdragelse. Og hvorfor skulle Johan trenge fullmakt fra Arnt? Kanskje var de offisielt oppført som eiere begge to, hos soren¬skriveren? Det må finnes en fullmakt fra tiden 1885-90 også, for hjemmelen måtte vel være avklart hvis kjøpet skulle tinglyses? Dette ble jo gjort 29. september 1890. Fant også skjøte fra Johan Pedersen til Gulle Hansen og kone, datert 16.12.1924, bare 5 dager før Johan døde. Gården var altså ikke formelt overdratt før den tid. Skjøtene er tinglyst i 1937 – etter at Petra var død. 
 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.