Home / Meny / Tingbok

Tingbok


Til menyen

Register for tingbok, Ranens tinglag

Klikk for å laste ned en zippet fil med en oversikt over saker som ble ført for retten. Windows pakker ut filen til .doc for deg.
(Dokumentene inneholder 10 år om gangen, og lenken gir deg den til enhver tid siste fila)
Dette registeret er ennå i sin begynnelse. Omfatter årene 1780-91.
Inneholder dato, tingsted, side i protokollen, saksøker, saksøkt med bopel, hva saken gjaldt, hvor den evt. har vært omtalt tidligere, og den videre behandling.
Hittil siste oppdatering: 5.5.2012

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.