B


Til menyen | Til oversikten

Gårdens / Plassens navnSøk under (klikkbar lenke)Gårdens / Plassens navnSøk under (klikkbar lenke)

Bakkejord (småbruk)
Bakken (småbruk)
Bakken / Hagen (plass)
Berntvik (plass og småbruk)
Bjerka store (gard)
Bjerkadalen øvre (gard)
Bjerkasjøen (plass)
Bjerke (småbruk)
Bjerklisjøen (plass)
Bjerkmoen (bruk)
Bjerkneslia (bruk)
Bjurselmoen (gard)
Bjuråneset (plass)
Bjørnhaugen (plass)
Bleikvassforsen (gard)
Bleikvasslia (gard)
Bleikvassli øvre (bruk)
Blåbærvikhaugen (småbruk)
Bolda (plass)
Bollermoen (gard)
Brattli (småbruk)
Brattland (småbruk)
Breivika (gard)
Breivoll (småbruk)
Brendåmoen (småbruk)
Brennberget indre (gard)
Brennberget øvre (gard)
Brennberglia (gard)
Brennmoen (plass)
Brennvolleng (plass og småbruk)
Brufjellmoen (småbruk)
Bryggfjell store
Bryggfjeldalen (gard)
Budal (plass)
Bunesset (småbruk)
Buviksjøen (plass og småbruk)
Bygdåsen (gard)
Bygdåsmoen (bruk)
Børstad (småbruk)

73 Storholmen
1 Sandnes indre
98 Straumen
4 Hestneset
51 Storbjerka
49 Øvre Bjerkadal
51 Storbjerka
89 Straumbotn
96 Bjerklia
147 Nerleir bnr 5
28 Bjerknesli
109 Bjurselmoen
130 Bollermoen
26 Hjartli
119 Bleikvassfors
124 Bleikvasslia
124 Bleikvasslia
5 Brennesvik
12 Fuglstrand
130 Bollermoen
124 Bleikvasslia
141 Meland
52 Breivik
72 Utskarpen
40 Myrvik
84 Indre Brennberg
80 Øvre Brennberg
81 Nedre Brennberg
107 Korgen
28 Bjerknesli
148 Valla
133 Store Bryggfjell
127 Bryggfjelldalen
106 Valåmoen
42 Mula
67 Buvik
116 Bygdåsen
116 Bygdåsen
16 Svartkjønli

Bakkan (småbruk)
Bakketun (småbruk)
Bergly (småbruk)
Bestemorenget (småbruk)
Bjerkadalen nedre (gard)
Bjerkabakken (plass)
Bjerka lille (gard)
Bjerklia (gard)
Bjerklund (småbruk)
Bjerknes (gard)
Bjurbekkdalen (gard)
Bjuråmoen (småbruk)
Bjørnevik (småbruk)
Bjørnstadmoen (småbruk)
Bleikvassholmen (plass)
Bleikvassli nedre (bruk)
Blåbærvik (småbruk)
Bomneset (plass og småbruk)
Bolkan (småbruk)
Brattbakken (plass)
Brattland (gard)
Brattåmoen (plass og småbruk)
Breiviklia (plass)
Brendmo (småbruk)
Brennesvik (gard)
Brennberget nedre (gard)
Brennbergfjell (gard)
Brennhaugen (plass)
Brennmoen (bruk)
Brubakken (småbruk)
Bryggfjell lille (gard)
Bryggfjell ytre
Bryggfjellstrand (plass)
Budalsbakken (småbruk)
Buvik (gard)
Bygdås øvre (bruk)
Bygdåsen nedre (bruk)
Børresteinlia (plass)

37 Kobhaug
70 Dalosen
53 Finneid
76 Fuglmyrhaug
50 Nedre Bjerkadal
51 Storbjerka
149 Lillebjerka
96 Bjerklia
78 Brattland
28 Bjerknesli
47 Bjurbekkdalen
130 Bollermoen bnr 9
86 Straumsnes
19 Drevassbotnet
121 Lenningsvik
124 Bleikvasslia
5 Brennesvik
14 Elsfjorden
70 Dalosen
48 Forsbakken
78 Brattland
7 Leirvik
52 Breivik
107 Korgen
5 Brennesvik
81 Nedre Brennberg
83 Brennbergfjell
131 Reinåmoen
148 Valla
70 Dalosen
129 Lillebryggfjell
133 Store Bryggfjell
133 Store Bryggfjell
148 Valla
67 Buvik
116 Bygdåsen
116 Bygdåsen
68 Ytre Dilkestad


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.