Home / Meny / Folk i Red River dalen

Folk i Red River dalen


Lidt om norranveringer og sørranveringer

i Red River dalen

Til menyen

Denne artikkelen er hentet fra «Nord-Norge», utgave juni 1944. Den nevner som ventet bare mennene. Vi har  prøvd å få fram litt om hvor de kom fra her i landet, og hvem de var gift med.     AA/ CAO


Det var nok i årene 1867-68-69 at sørranveringer begynte å utvandre til de Forente Stater. De fleste kom over på seilskip og var på Atlanterhavet i ukevis[1]. De hadde nok New Market i Scott County, Minnesota, som sit bestemmelsessted. Av dem som begynte å rydde op og bygge log-hus og bosatte sig der, kan især nevnes én, nemlig Lars Erikson[2] og kone Gjesken Hendriksdatter[3], som kom fra Korgens prestegjeld. I årene 1870 og 71 begynte somme å reise vest over til steder hvor der ikke var for meget skog, men både skog og prærie. Av dem som tok kursen til Lyon County, og bosatte sig syd fra hvor den nuværende by Minneota er, kan nevnes: Lars Jerpbak[4], Jens Jerpbak[5], Karolus Anderson, Samuel Hansen Espervik[6], og muligens andre.

            Andre tok kursen mot Red River‑dalen, som de hadde hørt så meget om fra soldater der hadde vært med generalene Sibley og Surley på indianertog omkring året 1863. Ved gamle Fort Abercrombie var en naturlig sandbanke som gikk nesten tvert over Red River hvor de kunde kjøre over med sine okser, og dit kom de først og så kjørte de nord over en 12-14 mil[7] og bosatte sig på Dakota-siden av Red River. Hvem der var blandt de aller første som kom der er ikke godt å sie nu. Vi vil nu nevne langs Red River fra den nuværende by Hickson og syd over dem som hadde sin egne farme.

Først har vi Jørgen Johnson[8] og sønnen John; Ole Estenson[9] og sønnen Johan; Johan Nysted (flyttet derfra for mange år siden); Nils Arntson Stien[10], døtrene Mrs. Ole Bloom[11] og Mrs. Peder Pederson[12]; Johan Mattison[13] (flyttet til Vestkysten for mange år siden); Henrik Larson[14] og sønnen Martin; Thomas Johnson[15] og sønnen Bennie; Benjamin Johnson[16], hvis to døtre reiste derfra i ottiårene; Martin Hanson[17] og sønnen Albert; Nils Hanson[18] og sønnen Hans; Hans B. Hanson[19]; Nils Augustineson[20] og sønnen August; Gulle Gulleson[21] og sønnen Samuel; Jens Gulleson[22], ugift; Nils Johnson og sønnen Jakob; Hans D. Nelson[23] og sønnen Jakob; Peder Mattison[24] (reiste til Vestkysten i ottiårene); Peder Mikkelson[25], Jakob Mikkelson[26], Nils Mikkelson[27] og sønnen Samuel; Mikkelborg Mikkelson[28]; Ole Eliason[29], som bodde en mil syd fra byen Christine.

Langs med Wild Rice River kan vi nevne: Jakob Iverson[30]; Edward Johnson Sund[31] og sønnen Helmer; Olaus Benonison[32] og døtrene Mrs. Nekkolai Edwards[33] og Mrs. Karl Taasaas[34]; Elias Moe, som var fra Vefsn og reiste tilbake til Norge i ottiårene.

Over mot Horace på Sheyenne-floden var der også ranveringer — de to Samuelson-brødre, Jens Walla, Nils Walla[35], o.s.v.

Senere begynte både norranveringer og sørranveringer å komme til både Hickson og Christine, to byer som blev anlagt da Milwaukee-jernbanen blev bygget fra Ortonville til Fargo. Da de første kom til Red River-dalen, eksisterte hverken Fargo eller Moorhead. De fik sine forsyninger fra Fort Abercrombie og især fra Alxandria[36] i Douglas County, Minnesota. De som bodde langs med Red River fik sin post på Jacksonville postkontor nær den nuværende by Wolverton; de som bodde langs med Wild Rice hentet sin post i Norman på Sheyenne River, syd fra den nuværende by Horace. I Norman var den første melmølle som eiedes av en mand ved navn Rexford. Av andre som kom senere kan nevnes John S. Johnson, der var den første hotelvert i Christine; senere hadde han trelasthandel der; han var også medlem av North Dakotas legislatur i to terminer. Christian J. Otteson[37] var postmester i Christine i mange år; senere flyttet han til Enderlin, North Dakota. Elias Johnson bodde en kvart mil øst fra byen og en av hans sønner er på hans farm. Lars Johnson bodde først i Sargent County, før han kom til Christine; han ilag med Holger Olson[38] farmet i mange år på Minnesota-siden. Jakob Anderson Fineide[39] hadde også sin farm på Minnesota-siden. Jens Larson hadde sin prektige farm ved Abercrombie. Alf Olsen[40] var i mange år hvedekjøper for W.T. Montgomery som bygget en elevator der det nuværende stoppested Lithia er på Milwaukee-sporet, mellem Hickson og Christine; han drog vest over for mange år siden; da der sist hørtes fra ham var han i Nelson, British Columbia, Canada.

De fire Miller-brødre[41], nemlig: Nils, som farmet i mange år nær Rustad, Minn., og nu bor i Moorhead; Anders bodde i Comstock, Minn.; Ivar (far til O.A. Miller) farmet i mange år nord fra Comstock; Peder var i en del år i tjeneste hos Johan Bye ved Hickson.

Gulle Iverson[42], en bror av ovennevnte Jakob Iverson, gjorde tjeneste i mange år som soldat i Onkel Sams armé i Fort Abercrombie og på Fort Lincoln ved Missouri River; da han forlot armeen, tok han sig homestead nær Painted Woods nord fra Bismarck. Efter noen års forløp reiste han til Kentucky og var ansat i en tøndefabrik i Louisville; så kom han tilbake til Red River-dalen og kjøpte sig et litet bruk nord fra Lake Franklin, øst fra Pelican Rapids. Peder Pederson[43] bodde også nær hvor Gulle Iverson bodde; han var bedre kjent som Fisker-Per.

Tre brødre, men med forskjellige navne, kan også nevnes; de var sønner av rokmaker Edward Olson[44] ved Sannessjøen[45]. Ole, som gik under navnet Sannes, drog i ottiårene til Kidder County og tok sig homestead nær Langedahl post office; senere var han i forretning ved Steele, solgte ut og flyttet til Canada. Nekkolai[46] som brukte navnet Edwards, bodde et par år i Todd County, men flyttet tilbake til Clay County nær Comstock. Adolf, som var kjent som Adolf Olson, slog sig ned nær Pelican Rapids, Minnesota. Efteråt kom der to andre sønner av Edward, nemlig Anders eller Andrew, som gik under navnet Edwards; hans bror Ingvald brugte navnet Olson. Samuel Samuelson[47] og hans bror Nils[48] var i mange år rundt Hickson og Christine; likeledes Israel Mattison. Edward Mathison[49] bodde vest fra Christine men solgte ut og reiste til Bathgate, North Dakota.; hans bror Johan[50], som var gift med en datter av Ole Estenson[51], bor nu syd for Hickson på sin svigerfars farm. Albert og Nils Hannes var også der i en del år. Albert hadde egen forretning i Glen Ullin, North Dakota, hvor han hadde "light plant". Nils bor nu i nærheten av Velva, North Dakota.

Brødrene Andrew og Nils Nellermoe[52] kom fra Sacred Heart, Minnesota, og hadde slakterforretning i Christine; efter Nils' død solgte Andrew ut og flyttet til Trotters, nord fra Beach, hvor han farmet i mange år; nu bor han i Valley City. En anden bror av dem, Svend, bor syd fra Christine. Anton[53] og Johan Jacobson Urland[54] kom til Christine; Anton, ilag med førnevnte Jacob Anderson, hadde brøndmaskine, og en vinter han var i skogen i Wisconsin blev han drept ved et ulykkestilfelde. Johan sendte til Norge efter sin forlovede, Albertine Johanson[55]; efter deres giftermål reiste de til Woodville, Wisconsin. Peder Davidson[56] var der også i få år; han reiste rundt som skrephandler (peddler); han tok kursen tilbake til Norge. Brødrene Hans[57] og Johan Jacobson[58] var i mange år rundt Christine og Horace. Hans var snekker; efter at han giftet sig, reiste han til nordre Minnesota. Anton Brygfjeld[59] var hyrekar et par år hos amerikaneren Joe Hollands. Karolus Meland[60] og sønnen John[61] bodde på Minnesota-siden. Efter farens død flyttet John til Cartwright, North Dakota. Ivar Anderson reiste også dit.

Det vil være på sin plass også å nevne hestedoktor Gustav Skarbo[62] som med familie bodde der noen få år og senere reiste til Grygla, Minnesota; en av hans sønner var gift med en datter av Jens Gulleson. Anna Mure, der var utlært som dameskredder i Norge, opholdt sig også i Christines omegn i mange år; senere var hun i Sargent County. Adrian Vildmoe[63] var også en av de ranværinger som flyttet op til Grygla. Peder Greenfield[64] og søster Sine[65] kom op fra Penncock, Minnesota; Sine blev gift med sogningen Ole E. Trove. Peders fetter, Albert Greenfield[66], pleiet også å komme op om høsten i tresketiden. Disses bestefar hjemme i Norge var den velkjente kjempekar Benjamin "Hest" på Grønfjelle[67]. Albert har bodd i mange år i Fessenden, North Dakota. Math Dahl, den nuværende akerbrukskommisær i Bismarck, var tjenestekar hos Hans D. Nelson i 1904 i harvesttiden, og da treskingen begynte var han med Jakob Johnsons (søn av Nels Johnson) treskemaskine. Mr. Dahl er fra Dønna.

Det kunne være nokså hyggeligt å lese i "Nord-Norge" fra en del av ovennevntes efterkommere. Vi tror at der var flere norran- og sørranveringer rundt Hickson og Christine per kvadratmil[68] end på noen anden plass i North Dakota.

Så får dette være nok for denne gang. En hilsen til alle nordlendinger som måtte lese denne lille beretning.

O.H. Benson[69], sørranvering,

Bismarck, N. Dak.


 

 

Alle tilleggsopplysninger om de personer som er nevnt i denne "beretningen", rettelser til feil i fotnotene (og andre detaljer rundt deres liv og videre skjebne) mottas med takk, og kan skrives inn som en kommentar nederst på denne siden. 

 [1] For oss fra Hemnes / Rana er spesielt reisen fra Bodø med frgatten «Norden» i juni 1866 interessant. De var 9-10 uker til sjøs før de ankom Quebec. Les mer i Årbok for Helgeland 1999.

[2] Lars Eriksen ble født 21.10.1832 på Krokmoen i Bryggfjelldalen. Han ble gift  28.5.1865 med Gisken Henriksdatter. De utvandret 1868.

[3] Gisken ble født 9.5.1841 på Nerleirvollen. Ved skiftet etter hennes onkel Ole på Flotmoen i 1907 var hun bosatt i Nord-Dakota.

[4] Lars Henrik Johannessen ble født 13.6.1832 og utvandret 1868.

[5] Jens Anton Johannessen var bror til Lars. Jens ble født 24.9.1830 og utvandret 1875 med familien: kone Johanna Kristine Pedersdatter, født 20.4.1837 på Sund, og 7-8 barn.

[6] Samuel ble født ca 1839. Han utvandret med «Norden» 1866 (nr262). Han er ikke oppført på Espervik men på Høyneset i bygdeboka.

[7] Am. miles = 20-25 km

[8] Jørgen Johannessen fra Huknæs i Nesna (1831-1907), utvandret 1869, ligger begravet på Hemnes cemetery ved Hickson. Han var gift med søstera til Nils Arntsen Stien, Elen Iverina Arntsdatter, født 4.10.1838. Hun kom over 1875 med en datter Jacobia Thomine. Denne dattera ligger også på Hemnes cemetery.

[9] Ole Østensen ble født 19.1.1832 på Furuhatten. Han utvandret med «Norden» 1866 (nr190) Han var gift med Jacobia Randine Johannesdatter, født 15.7.1837 på Sund.

[10] Nils Arntsen ble født 22.1.1834 på Stien, øvre Bjerkadal. Han utvandret med «Norden» 1866 (nr175). I Amerika gifte Nils seg med Margrethe Olsdatter, født 23.2.1829 på Nerleir, død 1907. Hun kom på samme skip som Nils (nr146). Nils døde 1919 hos sin datter Lovisa i Washington.

[11] Pikenavn Lovisa Arntsen Stien, født 9.1.1871 i Dakota. Hun var den første hvite personen som ble født i Cass county, Dak., og den første av norske foreldre i hele Dakota territory. Hun flyttet til staten Washington.

[12] Pikenavn Anna Olava Arenson, født i Minnesota 1869, død 1954 i Fargo. Hun ble gift med Peder Pedersen, født 1863 i Gulen, Sogn og Fjordane.

[13] Johan Petter Matthiassen ble født 31.7.1843 på Bjurselmoen. Han giftet seg 1867 med Lovise Zachrine Larsdatter, født 7.6.1835 på Reinåmoen. Hun var kusine til hans mor. De utvandret 1869 via Namsos med ett barn. I 90-årene flyttet de til staten Washington. Johan døde 1930. Han lærte visstnok aldri å snakke engelsk.

[14] Henrik ble født 1809 på Nerleirvollen. Han var gift med Maren Jonsdatter fra Reinåmoen (1810-59). Gift for andre gang 1861 med Kristine Olsdatter fra Auringmoen på Nerleir. De fikk sønnen Martin i 1862. Disse tre utvandret 1875.

[15] Thomas Andreas Johannessen, født 26.9.1830 på Storbjerka. Utvandret 1866.

[16] Benjamin Martin Johannessen, født 22.5.1828 på Storbjerka. Utvandret med «Norden» 1866 (nr 193). Han var gift med Marie Sofie Johnsdatter, født 1813. Hun var jordmor. De hadde døtrene Juliane Adolfine, født 1849, og Mathilde, født 1856.

[17] Marthinus Johan Hanssen, født 10.10.1847 på Fjelldal bnr 1. Utvandret 1869.

[18] Nils Nikolai Hanssen, født 4.10.1838 på Fjelldal bnr 1. Utvandret med «Norden» 1866 (nr 238).

[19] Hans Benjamin Hanssen, født 5.2.1845 på Fjelldal bnr 1. Utvandret med «Norden» 1866 (nr 239).

[20] Nils Kristian Augustinussen ble født 23.6.1831 på Meland. han var gift med Barbro Birgitte Olsdatter, født 28.5.1837 i Øverleir. De utvandret 1868.

[21] Gulle Johan Gullesen ble født 31.1.1839 på Meland. Han utvandret med «Norden» 1866 (nr 246). Bror til Jens Gullesen.

[22] Jens Jacob Gullesen ble født 6.3.1836 på Meland. Han utvandret 1875.

[23] Hans Daniel Nilsen ble født 1.11.1831 på Valåmoen. Utvandret med «Norden» 1866 (nr 137). Gift med Jacobia Didrikke Jacobsdatter, født 18.3.1840 på Bjermoen, Nerleir (nr 138)

[24] Peder Matthiassen ble født 3.4.1852 på Bjurselmoen. Han utvandret 1876. Ved skiftet etter hans onkel Ole på Flotmoen i 1907 var han bosatt i California. Han var bror til Johan Petter.

[25] Peder Christian Mikalsen ble født 11.3.1836 på Fjelddal (Yttermark) og utvandret 1875 med mor og søsken.

[26] Jacob Andreas Mikalsen ble født 13.7.1844 på Fjelddal (Yttermark) og utvandret med «Norden» 1866 (nr 154)

[27] Nils Edvard Mikalsen ble født 5.4.1838 på Fjelddal (Yttermark) og utvandret med «Norden» 1866 (nr 187). I Amerika ble han gift med Jakobia Haagensdatter, født 19.9.1835 i Øverleir. Hun utvandret 1878. Jacobia døde 1881 og ligger begravet på Hemnes cemetery ved Hickson.

[28] Mikkelborg Mikalsen ble født 17.1.1841 på Fjelddal (Yttermark). han giftet seg 1874 med Christine Hansdatter, født 20.6.1835 på Fjelddal. De utvandret 1875.

[29] Ole Tobias Eliasen ble født 26.4.1863 på Nydalsenget (Nord-Rana) og utvandret 1882.

[30] Jakob Olaus Iversen ble født 26.5.1837 i Tveråen. Han utvandret med «Norden» 1866 (nr 264). I Amerika ble han gift med Maren Pernilla Gullesdatter, født 14.4.1829 på Meland. Hun var søster til Gulle og Jens. Hun utvandret 1875. Hun døde 1894 i Rushford, Minnesota. Jakob og Maren (Mary) var i Norge en tur i 1892. Etter konas død var Jakob i Amerika til 1914. Da kom han heim til Norge, og bosatte seg hos sin søster Ane på Reinåmoen, der han døde 1924.

[31] Edvard Johannessen ble født 6.1.1839 på Sund. Han var bror til Jacobia Randine (kona til Ole Estenson). Edvard utvandret 1867. I utflytterboka står han som skomaker.

[32] Olaus Benjamin Benonisen ble født på Kongsli i Bleikvasslia 31.12.1841. Han ble gift 1869 med Anna Olava Henriksdatter (datter til Henrik Larsen) og Maren Jonsdatter. Anna ble født 25.8.1845 på Nerleirvollen. De utvandret 1869. Olaus og Anna var foreldre til forfatteren til denne artikkelen, Ole H Benson. Olaus døde 1932 og Anna 1934, begge i Fargo.

[33] Pikenavn Helen Olausdatter (Benson), født 1867 på Nerleirvollen, utvandret 1869 med foreldrene.

[34] Pikenavn Maret Bergeta Benson, født 1872 i Dakota.

[35] Nils Nilsen Valla, født 9.2.1826, utvandret år ??. I Amerika ble han gift med Anne Bang Jonsdatter, født 12.4.1848 på Holmsletten. Hun utvandret med «Norden» 1866 (nr 176)

[36] Jørgen Johannessen (Jorgen Johnson, tidligere omtalt) slo seg ned ved Red River i 1870. Første vinteren bodde han i «et hull i bakken» for det var ikke tid til å sette opp et hus. Han gikk til Alexandria på hjemmelagde ski etter forsyninger, og gikk til fots tilbake med varene på skiene. Skiene hans er på museum.

[37] Kristian Johan Ottesen, født 26.9.1857 i Bjørnbærvika (Nord-Rana). Utvandret 1881 med far, stemor og noen søsken.

[38] Holger Edvard Olsen, født 9.6.1856 i Åenget (Nord-Rana). Utvandret 1881.

[39] Jacob Andersen, født 19.5.1865 på Finneid (bnr 5 ?)

[40] Alf Olsen, født 20.10.1866 på Mellingsjordstranda. Utvandret 1882.

[41] Ole Andreas Iversen (Miller), født u.e. 2.9.1873 i Kjerringstøa, Seljeli (Sør-Rana). Hans far var Ivar Anker Møllersen, født 1853 på Blyset/Breivik i Bardal (Nesna pg), hans mor var Dortea Antonette Eliasdatter (gift Olsen i Baldwin, Wisconsin). Ivars far var Møller Andreas Iversen, født 1826 på Blyset i Bardal, gift med Adrianne Johanne Nilsdatter, født 28.2.1826 i Leirvik. Sønnene Nils Møllersen, født 1853, Anders Møllersen, født 1857 og Peder Møllersen, født 1859.

[42] Gulle Heitmann Iversen ble født 22.4.1847 i Tveråen, utvandret år ??. Bror til Jacob. Kalte seg Gilbert ved foreldrenes skifte i 1896. Uniformen han brukte som soldat oppbevares ennå av slektninger i Lamberton, Minnesota.

[43] Er dette Peder Pedersen, født 1827, fra Dalosen? Det i hvert fall ikke svigersønnen til Nils Arntsen Stien.

[44] Edvard Olsen, født 5.9.1828, fra Helgåvatnet, var husmann og snekker på Sandnes, død 1901. Han var gift 2 ganger. I første ekteskapet hadde han Ole Edvard (Sannes), født 1856, utvandret 1881, Nekkolai (Edwards), født 1861, utvandret 1882, Adolf Andreas (Olson), født 1863, utvandret år ??. I andre ekteskapet Ingvald Martin (Olson), født 1870, utvandret år ?? og Anders Mathias (Edwards), født 1875, utvandert år ??

[45] Ikke å forveksle med byen Sandnessjøen på ytre Helgeland.

[46] Nekkolai ble gift med Helen Benson, datter til Olaus Benonisen (Ole Benson).

[47] Samuel Andreas Samuelsen, født 7.4.1870 på Ø. Gruben (Nord-Rana).

[48] Nils Fredrik Samuelsen, født 26.9.1860, fra Svartishei (Nord-Rana)

[49] Edvard Mathisen, født 1850 i Korgen.

[50] Johan Deodor Mathiassen, født 3.8.1860 i Lauvvika på Mula. Familien til Hemnesberget 1867. Utvandret 1882.

[51] Ragnild. Både Johan (John) og Ragnild ligger begravet på Hemnes cemetery ved Hickson.

[52] Nils Nellermoe, født 24.7.1871. Selv om navnet helt klart er Nerleirmoen, har visstnok disse brødrene ikke så mye med denne garden å gjøre. Nellermoe skal være et navn de tok seg i Amerika, etter at de visstnok skrev og fikk tillatelse fra folket på Nerleirmoen i Norge.

[53] Anthon Olai Jacobsen ble født 21.9.1864 på Forsmoen i Sørfjellet, flyttet med foreldrene via Holmsletten 1867 til Urland 1871. Utvandret år ??

[54] Johan Jacobsen ble født 11.6.1860 på Forsmoen i Sørfjellet. Ellers se Anthon. Utvandret 1882.

[55] Albertine Oline Johansdatter, født 9.2.1867 på Ågskardet (Nord-Rana). Utvandret år ??

[56] Peder Jeremias Davidsen Sjøeng, født 1854 Bjerkadalstien. Død 1944. Bosatt på Bjerka.

[57] Hans Heitmann Jacobsen, født 17.12.1858 på Tømmermoen. Utvandret år ??

[58] Johan Hendrik Jacobsen, født 28.8.1857 på Tømmermoen, utvandret 1882.

[59] Anthon Pedersen Brygfjell, født 18.4.1871 i Brygfjell store, utvandret 1892.

[60] Karolus Jacobsen ble født 1.9.1834 i Jerpbakken. Han tok over bnr 2 på Meland. Var gift med Jonilla Johannesdatter fra Vefsn, og utvandret 1883 med familien.

[61] Johan ble født 22.2.1863

[62] Gustav Noaksson Skarbo, født 1838 i Värmland i Sverige. Gift med Anna Lund Pedersdatter, født 1838 i Marka (Vefsn). Barna var født i Mosjøen, Hattfjelldal og Hjartli.

[63] Adrian Eliassen ble født 17.1.1840 på Villmoen, utvandret 1882 med sin egen, svogerens og foreldrenes familier.

[64] Peder Grønfjeld, født 9.4.1828

[65] Nilsine Antonette Grønfjeld var datter til Peder (ikke søster). Født 5.9.1868

[66] Sannsynligvis en sønn av Elias Benjaminsen Grønfjeld

[67] Benjamin Pedersen Snasen (1790-1858)

[68] 1 square mile = ca 2,5 km2 men dette er uten betydning i sammenhengen.

[69] Ole H Benson var sønn til Olaus Benjamin Benonisen og Anna Olava Henriksdatter. Født 1877 i Dakota og død 1967 i Comstock, Minnesota.

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.