Home / Gardene / 048 Forsbakken

048 Forsbakken


Hemnes Gård og Slekt, side 257 - 259

 

48. Forsbakken
Redigert 24. desember 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Forsbach 1667, Forsbachen 1723, Forsbakken 1838 og 1891. Daglignavn Forsen, også i kirkebøkene 1733‑88. Navn etter Reinforsen i Bjerkaelva.

Brukstall og utskiftninger:
Garden har bare hatt ett bruk inntil 1945, bortsett fra fallrettigheter, som ble fraskilt 1909. Utskiftningsforretning mellom Forsbakken og 49 Bjerkadal øvre 1833.

Kvern:
Brukeren betalte 4 skill. kvernskatt 1774.

MATRIKKELGARDEN FORSBAKKEN, GNR. 48.
I M 1666 nyopptatt under navnet Findset, og i skattelistene fra 1667 med 18 mark landskyld.
1723   "Huusebord og Brendefang. Een Marchegaard uvis til Korn og tungvunden". Gl. matr.nr. 82, landskyld 18 mark.
1838   Nytt matr.nr. 96, lnr. 222, landskyld 2 ort 23 skill.
1865   9 mål åkerland. Eng, vannsyk sandjord, som antas å gi 140 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning, Skog til husbehov. ½ mil til sjøen med alminnelig god veg.
1891   Gnr. 48, skyld 3,33 skyldmark.

HUSDYR OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer   Geiter   Rein     Bygg                Bl.k.                 Havre   Poteter

1723                 1                                  9                                  15                                0                                  0                      1 1/2                1 1/2                0

1835                 1                                  11                                15                                0                                  0                      2                                  0                                  0                                  2

1865

opps.               2                                  11                                17                                1                                  30                    1 1/5                0                                  1/5                   11

Pl. 1)                0                                  2                                  2                                  0                                  0                      2/5                   0                                  1/5                   2

1875

Opps.              2                                  12                                16                                0                                  5                      0                                  1 1/5                2/5                   9

Pl. 1)                0                                  2                                  1                                  0                                  0                      0                                  0                                  0                                  2

1) Brattbakken

MANNTALL
1666   1 bruker
1701   1 bruker, 2 sønner

FOLKETELLINGER

                        Husbondsfolk   Kårfolk Tjenere Husmannsfolk Inderster

1801     3                                                         1                                  3                                  0                                                          0

1865     11                                                       0                                  1                                  3                                                          2

1875     3                                                         2                                  3                                  3                                                          0

1891     8                                                         1                                  1                                  5                                                          2

EIERE.

Hemnes kirke er oppført som eier 1673‑1714, og fra 1715 som Irgens ‑Walnum‑gods. Garden står ikke i Hemnes kirkes jordebok 1674. En mulig forklaring kan være at det foreligger en ‑ hittil ukjent ‑ rettsavgjørelse om at Forsbakken var ryddet i allmenningen, og derfor tilhørte det krongodset som Irgens fikk skjøte på. Brukeren kjøpte garden 1876. Seinere selveiere.

BRUKERE.

Bnr. 1 (lnr. 222) FORSEN, landskyld 18 mark, 1838: 2 ort 23 skill., 1891: M. 3,33.
1) Mogens Steensøn er oppført i skattelistene 1667-78. 1666 var Mogens, 31 år, bruker på 'Findset", som står i manntallet umiddelbart etter Bierkedal, så det gjelder vel samme bruket og samme mannen.

2) Peder Michelsøn (ca 1637‑1729), bruker 1680-1724, var 62 år ved M 1701. G.m. Eli Nilsd. d. etter 1729.
Barn:
    
1.    Erich, 26 år 1701 (39 Seljeli),
    
2.    Jens, 21 år ‑01 (149 Lillebjerka bnr. 2),
    
3.    Zedsele, f. ca 1664 (89 Straumbotnet bnr. 1),
    
4.    Ane (102 Mellingsjorda),
    
5.    Kjerstie, f. ca ‑78 (136 Fjelldal bnr. 3),
    
6.    Jertrud, f. ca ‑82 (136 Fjelldal bnr. 3),
    7.    Marite, f. ca -83 (se 131 Reinåmoen),
    8
.    Eli, f. ca ‑89 (6 Mastervik),
    
9.    Karen (her),
    
10.   Maren (52 Breivika).
Om Peder var gift flere ganger, han ikke avgjøres. Navnene på kona og døtrene er fra skiftet etter Peder 1729.

3) Nils Ivarsøn (ca 1703‑1787) fikk bbr. dat. 24.1., tl. 9.7.1725. G. 1725 m. Karen Pedersd. d. 1760, datter av f.br.
Barn:
    
1.    Elen, f. 1727, d.‑42,
    
2.    Anne, f.‑29 (her),
    
3.    Kirsten, f. ca ‑31 (147 Nerleiren bnr. 5),
    
4.    Karen, f.‑33 d.‑47.

4) Lars Samuelsøn (1724‑61) fra 147 Nerleiren bnr. 5. G. 1759 m. Anne Nilsd. (1729-etter 1801), datter av f.br.
Barn:
    
1.    Karen, f. 1761 (49 Ø.Bjerkadal).
Ved skiftet etter Lars 1761, var boets brutto 136‑0‑2, gjeld og avg. 29‑0‑4. Penger: 43‑1‑14, Sølv for 2‑2‑12. Husdyr: halvparten i en hest, 6 kyr, 1 markkvige, 1 dalokse, 1 kalv, 6 sauer, 2 hanegeiter.

5) Peder Jenssøn (1733‑1806) fra 63 Sund IIIc, fikk bbr. tl. 9.6.1762. G. 1762 med enka Anne.
Barn:
    
1.    Lars, f. 1763,
    
2.    Jens, f. 15.3.‑66 (140 Leirskar bnr. 4),
    
3.    Maren, f. 1.8.‑67, d. 8.3.‑94,
    
4.    Anna f.‑69, d. 28.3.‑94,
    
5.    Nils, f.‑70 (her).

6) Nils Pedersøn (1770‑11.8.1821), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 9.10.1805. G. 1805 m. Giertrue Simonsd. (1783‑13.11.1839). Ingen barn.

7) Ole Larssen (1797‑9.12.1870) fra 147 Nerleiren bnr. 2, fikk bbr. tl. 1.10.1827. G.I. 1823 m. enka Giertrue. Ingen barn. G.II. 1841 m. Elen Hansd., enke på 63 Sund bnr. 7, og flyttet dit.

8) Andreas Larssen (1808-28.4.‑84) fra 147 Nerleiren bnr. 2, bror av f.br., fikk bbr. tl. 29.9.1837. G.I. 1837 m. Elen Pedersd. (1815‑28.9.‑68, i skifte 1871 anført død 3.9.-69) fra 49 Ø.Bjerkadal bnr. 1.
Barn:
    
1.    Jertru Kirstina, f. 19.8.1838 (50 N.Bjerkadal pl.Vollan),
    
2.    Dorthea Gurine, f. 1840 (44 Øninglia),
    
3.    Peder Olai, f. 20.5.‑43 (her),
    
4.    Lars Samuel, f. 24.3.‑45, dreng i Leirskaret hos Jakob Pedersen ved F1875,
    
5.    Anne Johanne, f. 9.8.‑47 (Hb.‑91), gift 1877 med Lornts Gustavsen fra Joeström i Tärna, Sverige. De bodde på Hemnesberget.
    
6.    Margrethe Zachrine, f. 24.5.‑49 (46 L.Målvatnet),
    
7.    Johanne Lorentse, f. 21.1.‑52 (106 Valåmo pl. Moen),
    
8.    Anthonette Eline, f. 25.3.‑54, d. -95 i Inndyr, Gildeskål (Hb.‑91), gift 1886 med notbas Mons Olsen f. 1848 Fana, Bergen,
    
9.    Andreas Jeremias, f. 24.1.‑56 (135 Tverrå),
    
10.   Peter Mikkelborg, f. 7.5.‑58, tjente på Felldal hos Jakob Hansen ved F1875.
G.II. 1871 m. Bereth Nilsd. (11.3.1825‑18.8.1925) f. Bjerkmoen i Nord-Rana. Ingen barn.

9) Peder Andreassen (1843‑21.5.1911), sønn av f.br., fikk skj. fra pastor Walnum for 386 Spd. 80 skill., tl. 19.6.1876. G. 1873 m. Marit Eriksd. (1849‑1933) fra 136 Fjelldal bnr 2.
Barn:
    
1.    Edvard Bech, f. 28.4.1873, gruvearbeider, gift 1901 med Maren Andersdatter f. 1873 på 46 Skruneglen,
    
2.    Adolf Laurits, f. 7.6.‑76 (USA‑01, reiste fra Trondheim 22.5.),
    
3.    Peder Mical, f. 26.3.‑79, til Vollen i Hattfjelldal, gift 1901 med Anna Klemmetsdatter f. 1877 Tängvatnet i Tärna,
    
4.    Ole Elias, f. 31.5.‑81 (her),
    
5.    Johan Kristian Eger, f. 13.3.‑83 (her),
    
6.    Elen Helena, f. 22,1.‑89 (46 L.Målvatnet bnr. 2),
    
7.    Berthe Caroline Bang, f. 15.10.‑95, d. 12.10.1943.
Peder Andreassen skilte ut og solgte 1909 bnr. 2 "Statens vannrettigheter" for kr. 1650.

10) Johan Pedersen (1883‑1.8.1931), sønn av f.br., var bruker etter farens død, uten skj. sammen med mora i uskifte. G. 1911 m. Dine Fredrikke Nilsd. (26.11.1888-21.7.1977)  f. Bustnesli i Nord-Rana.
Barn:
    
1.    Petra Marie, f. 23.7.1912, d. 11.2.‑38,
    
2.    Johannes Henrik, f. 14.5.‑17, d. 13.5.‑41,
    
3.    Edvin Bang, f. 19.8.‑19 (bnr. 3 her).

11) Ole Pedersen (1881‑2.4.1970) , bror av f.br., fikk skj. fra skifteretten i moras dødsbo for kr. 1200, tl. 15.5.1934.

12) Per Martin Langmyreng (1912‑13.5.-72) fra 46 L.Målvatnet bnr. 4, søstersønn av f.br., fikk skj. 1947. G. 1943 m. Hilda Julie Sæther, f. 1919, fra 61 Grønvik. Ingen barn.

Bnr. 3 VOLL, fraskilt 1945 fra bnr. 1.
1) Edvin Bang Forsbak, f. 1919, fra bnr. 1 her, fikk skj. på bruket 1944. Han hadde tidligere drevet det udelte bnr. 1 sammen med mora og sin onkel Ole Pedersen. G. 1958 m. Annfrid Petra Ånonli (1930-31.7.‑80) fra 44 Øninglia.
Barn:
    
1.    steddatter Eldrid Solvang, f. 20.9.1952 (Andfiskåga i Nord-Rana),
    
2.    datter Reidun Petra, f. 21.12.‑59.

HUSMENN.

Ikke navngitt plass.
1) Christen Jacobsen (1831‑1907) fra 68 Y.Dilkestad, var husmann her fra seinest 1856, og flyttet til Vollan 50 N.Bjerkadal før 1865. Om fam. se der.

BRATTBAKKEN.
1) Jeremias Davidsen (1799‑15.11.1862) fra 44 Øninglia. G. 1832 m. Anna Larsd. (1793‑23.10.1873) fra 147 Nerleiren bnr. 2.
Barn:
    
1.    Ane Johanna, f. 12.6.1832, ikke nevnt i faster Annes skifte 1888,
    
2.    David Peder, f. 18.8.‑36.
Enka var bruker ved F 1865. Sønnen David hadde overtatt plassen seinest 1872.

2) David Jeremiassen (1836‑23.5.-89), sønn av f.husm. G. 1872 m. Gurine Christoffersd. f. 1826, opph. Sletten NR.
Barn:
    
1.    Julianna Jacobea, f. 24.4.1863.

3) Israel Christian Jensen (22.1.1862‑11.10.-93) fra Tverrberget i Hattfjelldal. G. 1888 m. Julianna Davidsd. (1863‑20.5.1943), datter av f. husm.
Barn:
    
1.    Alf Martin, f. 26.3.1887,
    
2.    Jens Mikal, f. 3.5.‑88, d. 1935 i Trondheim, gift 1935 med Augusta Jørgensdatter f. 1881 på Hemnesberget,
    
3.    Peder Deodor, f. 31.5.‑90, han hadde en sønn Einar Storholm f 10.1.1913 på 73 Storholmen d. 1942, Mor: Ellerine Storholm f 1893,
    
4.    Inga Julie, f. 13.9.‑92. 

Julianna gift II 1897 til 58 Svalenget bnr 3, i Svalenget ved morbror Evens skifte 1916.

Ved F 1900 var her ingen husmann.


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.