Home / Meny / Tillitsvalgte

Tillitsvalgte


Til menyen
Tillitsvalgte i Rana slektshistorielag (valgt av årsmøtet), epost: 
styret(krøllalfa)rshl.no
2012

  • Leder: Sigbert Fryxéll
  • Nestleder: Inger Robertsen
  • Kasserer: Anne Mari Olsen Stücken 
  • Sekretær: Carl-Anders Olsson 
  • Styremedlem: Vivi Westgård 
  • Materialforvalter: Sigbert Fryxéll

Redaksjonskomite for Våre Forfedre (ikke valgt av årsmøtet), epost:  redaksjon(krøllalfa)rshl.no 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.