G


Til menyen | Til oversikten

Plassens / Brukets navnSøk under (klikkbar lenke)Plassens / Brukets navnSøk under (klikkbar lenke)
Gammellia (plass og småbruk)
Gammeljorda (bruk)
Gangstø (plass)
Gjesbakken (gard)
Gosen (småbruk)
Graneng (småbruk)
Granhatten (plass)
Granlia (småbruk)
Granmo (småbruk)
Granmoen (småbruk)
Granneset (plass)
Granskogli (plass og småbruk)
Grindvik (plass og småbruk)
Grønli (småbruk)
Grønvik (gard)
Grøftremma (gard)
Grøva (bruk)
Gullbakken (småbruk)

39 Seljeli
19 Drevassbotn
98 Straumen
74 Gjesbakken
137 Trettbakken
136 Fjelldal
107 Korgen
29 Kjerringhalsen
20 Drevatn
59 Svalenget
148 Valla
118 Kongsdalen
61 Grønvik
124 Bleikvasslia
61 Grønvik
114 Grøftremma
72 Utskarpen
21 Nedre Luktvassli

Gammelgarden (bruk)
Gammeljorda (bruk)
Geitvika (gard)
Gløsen (bruk)
Grande (småbruk)
Granengmoen (småbruk)
Granheim (småbruk)
Granlund (småbruk)
Granmo (småbruk)
Granneset (småbruk)
Granstua (bruk)
Graven (plass)
Grindvik (plass)
Grønlia (rydningsplass)
Grønvikmoen (gard)
Grøven (småbruk)
Gråtnes (plass)
127 Bryggfjelldalen
102 Mellingsjord
66 Geitvik
63 Sund
124 Bleikvasslia
131 Reinåmoen
16 Svartkjønli
66 Geitvik
118 Kongsdalen
20 Drevatn
90 Medstrøm
53 Finneid
55 Urland
93 Strømdalen
60 Grønvikmoen
105 Samuelmoen
8 Vedå


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.