Home / Hemnes sitt omfang

Hemnes sitt omfang


Til menyen

Hemnes kommune / prestegjeld har ikke alltid omfattet det samme området som i dag. Inndelinga har variert sterkt, kanskje mere i politisk enn i religiøs administrasjon.

For oss som slektsgranskere har vi stort sett å foholde oss til dagens omfang minus de områdene som ligger ved Tustervatnet og Røssvatnet. Disse hørte i gamle dager til Hattfjelldal, som i sin tur før ca 1860 sorterte under Vefsn. Dette betyr at Hemnes i slektsgranskingsforstand slutter etter Bygdåsen og Svartvassmoen.

Det var to omfangsrike tillegg til dagens Hemnes:

1) Området Elsfjord - Drevass- og Luktvassbygdene (som i dag hører til Vefsn). Gårdene Rundsvold og Skogsmo sto i en særstilling i så måte:

  • Gnr 24 Rundsvoll og gnr 25 Skogsmo ble overført fra Vefsn til Hemnes ved kgl. res. av 19.4.1849. Da opplysningene om disse gardene i eldre tider - matrikler, skattelister, bykslinger m.m., fins under Vefsn tinglag, og fødsler, vielser og dødsfall i Vefsn kirkebøker - blir disse gardene etter avtale behandlet i tilsvarende bygdebok for Vefsn (Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes, s. 148. Hemnes kommune 1992)

2) Områdene Utskarpen og Straumbygda på nordsiden av Ranfjorden (som i dag er en del av Rana). Sjona (både sør og nord) hørte tidligere til Nesna. Likevel er navnet Myklebostad ofte å finne i kirkebøkene i Hemnes.

For oss i dag synes denne gamle inndelinga ganske ulogisk og tungvint. Det er f.eks. vanskelig for en Korgværing å skjønne hvorfor Elsjord heller skulle være en del av Hemnes, enn av Vefsn (i hvert fall før det ble tunnel). Vi er så vant til å kjøre bil at det former vår oppfatning av geografien.

Men kommunikasjonen før i tida gikk helst med båt, og da blir bildet et ganske annet. Da skjønner man den sentrale beliggenheten til Hemnes kirke ved Ranfjorden. Det må jo ha vært mye lettere for folk fra Elsfjord - Utskarpen - Straumen å søke til Hemnes, enn til Dolstad og Mo, den gangen det var pliktig frammøte i kirken.

Fram til 1863 er Hemnes ett sogn og alle registreringer er i de samme bøkene. Etter 1863 (ganske skarpt skille) er Korgen og Hemnes adskilt. Hemnes omfatter gnr 1 - 98, og Korgen gnr 100 - 149.

Fra nettsidene til DIS-Norge:

Informasjon om Hemnes:
Hemnes tilhørte Helgeland fogderi.

Nesna kapellani (til 1738): Omfattet Nesna, Hemnes, Rana og deler av Dønna.

Hemnes var i 1589 et sokn i Alstahaug prestegjeld. Ved sokneprest Anders Dass' død i 1736 ble Alstahaug delt ved at Ranadistriktet ble utskilt for å danne to nye prestegjeld, Nesna eller "Ytre Ranen" og Hemnes eller "Indre Ranen". Delingen synes være bestemt ved åpent brev 30.3.1731, stadfestet 12.12.1738. Hemnes prestegjeld skulle ha en sokneprest og en residerende kapellan. Det ble opprettet gravplass på Storforshei ca 1820. Denne gravplassen var i bruk til 1892, da det kom kapell på Nordre Nevernes.
Ved kgl.res. 19.4.1843 ble prestegjeldet, som da ble kalt Rana, delt i to, slik at Hemnes sokn dannet det ene og Mo sokn det andre prestegjeldet. Samtidig ble det residerende kapellaniet nedlagt. Ved kgl.res. 19.4.1849 ble gårdene Rundsvoll og Skogsmo overført fra Vefsn til Hemnes prestegjeld. Ved kgl.res. 25.2.1863 ble prestegjeldet delt i to sokn, hovedsoknet Hemnes og annekset Korgen. Til Korgen hørte gårdene fra og med Røssåauren (matr.nr. 41) til og med Lillebjerka (matr. nr. 90). Samtidig ble det tillatt å bygge kirke for Korgen ved hjelpekirkegården på gården Korgen. Høyeste res. 9.6.1886 tillot å legge en ny gravplass på et jordstykke av Hemnes prestegård. Ved høyeste res. 22.11.1887 ble det tillatt å opprette en ny kirkegård for Korgen anneks på et jordstykke av Benoni S Korgens gård.
Ved kgl.res. 18.10.1918 ble borgerleiet Bardal overført fra Hemnes sokn til Nesna sokn og prestegjeld. Ved kgl.res. 5.4.1929 ble Hemnes sokn delt i to sokn, Elsfjord, tilsvarende herredet med samme navn, og Hemnes, som omfattet de nye herredene Hemnes og Sør-Rana. Ved kgl.res. 5.2.1965 ble Elsfjord sokn overført til Vefsn prestegjeld. (Kilde: Riksarkivet).


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.