Home / Gardene / 121 Lenningsvik

121 Lenningsvik


Hemnes Gård og Slekt, side 750 - 752

 

121. Lenningsvik

Oppdatert 1. juli 2010

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Lenningsvigen 1756, Lenningsvik 1838, 1891. "Lenning" antas å være "Leilighed til at lande", Aasen, notert fra Nordland (Rygh XVI). Daglignavnet Finneset var brukt i kirkebøkene 1827‑41 og etter 1908.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden har alltid hatt bare ett bruk. Markeskjellene var oppgitt i matrikkeltaksten 1756. Ellers fins intet før grensen mellom Bryggfjelldalen og Lenningsvik m.fl. ble oppgått 1929. Grenseoppgang mot naboene 1932.

 

MATRIKKELGARDEN LENNINGSVIK, GNR. 121.

Ryddet i allmenningen før 1750, skyldsatt 1758 med matr.nr. 246 og landskyld 6 mark fisk. Skattefrihet ut 1758.

1756 Fra matrikkeltaksten: Jordsmonnet er magert, dels kvitt, dels rødt og steinet. Englandet er steinet og bakket, somme steder myraktig, og temmelig tungdyrket. Vil i tørre år gi liten avling. Garden har en meget besværlig og slem sjøveg, over to mil lang. Man oppga at man ved tungt arbeid og med tilleggsfôr fra skogen kunne fø 1 hest, 8‑9 storfe og 17‑18 småfe. Det kan sås 1½ tønne bygg, men ver­ken rug eller havre. I kalde år er det fare for at kornet fryser p.g.a. det store vatnet. Vedskog fins i nærheten, men hustømmer må hen­tes ¾ mil med stort besvær, da det både må kjøres og dessuten flø­tes over to vann...

1838 Nytt matr.nr. 62, lnr. 183, landskyld 1 ort 12 skill.

1865 8 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 160 lass høy årlig. Korn modnes ikke. God og tilstrekkelig havning. Tilstrekkelig brensel av bjørk. 2 ¾ mil fra sjøen, derav 1 mil meget tung og besværlig veg.

1891 Gnr. 121, skyld 1,21 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Reiner  Bygg  Poteter

17931) 1 7 8 3 0

1835 1 11 14 2 0  1/2 1/2

1865

Opps. 2 11 6 0 0  1/4 4

Pl.2) 0 3 4 0 0  1/4 1

1875

Opps. 1 10 10 0 3  1/5 5

Pl.2) 0 4 5 0 0  1/5 1

1) fra et skifte  2) Bleikvassholmen

 

FOLKETELLINGER

Husbonds-  Kårfolk Tjenere  Husmanns- Inderst

folk  folk

1801 5 0 0 0 0

1865 10 0 0 3 0

1875 7 0 0 3 0

1891 5 2* 1 2** 1

* 1 fosterbarn  ** husm. u. jord

 

Eiere:

Tilhørte Rydningsgodset, se der.

 

 

BRUKERE.

 

Bnr.1 (lnr. 183) LENNINGSVIK, landskyld 6 mark, 1838: 1 ort 12 skill., 1891: M 1.21.

1) Isak Jørgensøn (1712‑87) ryddet her sist i 1740‑åra, etterat han hadde oppgitt 120 Oksfjellelva, som han brukte som uteng til 1754. Om fam. se 120 Oksfjellelva.

 

2) Elias Simonsøn (1746‑1807) fra Korgen bnr. 1 var bruker 1768‑72, da han flyttet til 126 Stabbforsen. Om fam. s.d. Garden lå så øde 3 år.

 

3) Jørgen Jenssøn (1747‑1815) fra 111 Tømmermoen var bruker 1776‑ca ‑82, da han flyttet til 117 Svartvassmoen. Om fam. s.d.

 

4) Ole Arntsøn (1758‑93) fra 120 Oksfjellelva var bruker fra ca 1783. G. 1783 m. Johanna Olsd. (1759‑etter 1807) fra 115 Forsmoen i Sørfj.

Barn:

1. Iver, f. 4.1.1785 (110 Kjukkelmoen),

2. Elen Dorthea, f.‑87,

3. Johannes, f.‑90 (129 L.Bryggfjell bnr. 1).

Ved skiftet etter Ole 1793 var boets brutto 65‑1‑12, gjeld og avg. 33‑5‑8. Husdyr: 1 hest, 4 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 dalokse, 6 sauer, 1 jømmer, 1 vær, 2 geiter, 1 risbit bukk.

 

5) Peder Pedersøn (1756‑etter 1807) fra 129 L.Bryggfjell bnr. 2 var bruker fra ca 1795. G. 1795 m. enka Johanna.

Barn:

1. Ole, f. 1797.

1806 overlot han halve bruket til følgende bruker, og året etter resten, uten å kreve kår. Hvorhen han og kona da flyttet, vites ikke. Sønnen Ole ble igjen her og var dreng 1818.

 

6) Simon Christophersøn (1779‑1.2.1822) fra 107 Korgen bnr. 1 bykslet 3 mark 1806 og ytterligere 3 mark året etter, bbr. tl. 5.5.1807. G. 1804 m. Siri Abelsd. (1769-30.9.1843) fra 148 Valla bnr. 4.

Barn:

1. Peder, f. 1805, d. 22.10.‑69 (Røli Hattfjelldal).

Ved skiftet etter Simon 1822 var boets brutto 67‑0‑0, gjeld og avg. 32‑1‑18. Husdyr: 1 hest, 3 kyr, 2 kalver, 4 sauer, 2 j ømmer, 2 lam. Enka drev bruket til 1834.

 

7) Johannes Johnsen (1787‑etter 1842) fra Røssvassbukta fikk bbr. tl. 2.10.1834. G. ca 1825 m. Kirsten Hind Jacobsd. (1794‑19.7.1840) fra Elsfjord.

Barn:

1. Jacob Andreas Falk, f. 12.8.1823 på 132 Holmsletten (101 Røsså, pl Prestmoen under bnr 3). Foreldrene var trolovet, begge tjente på Holmsletten,

2. Karen Zakrina, f. 24.1.-26 (123 Smalsundmoen),

3. Ane Johanna, f. 14.6.‑28 (148 Valla pl. Tømmerneset),

4. Jonilla, f, 29.11.‑30, d. 22.4.‑54 ug,

5. Thomine, f. 29.9.‑33, d. 23.5.‑35,

6. Elen Kristina, f. 17.8.‑37 (USA‑68).

 

8) Christian Olsen (1805‑7.7.‑90) fra 122 Rapliåsen fikk bbr. tl. 6.10.1842 mot kår til f.br. G. 23.5.1839 m. Dorthea Karina Andreasd.  (18.5.1815-20.10.1900), fra Båsmo i Nord-Rana.

Barn:

1. Iver Anker, f. 24.5‑1839, d. 4.12.‑40,

2. Iver Anker, f. 19.7.‑41 (129 L.Bryggfiell pl. Rundmoen),

3. Kristense Elisabeth, f. 15.5.‑43 (Vardø, gift I med Anton Bertinus Schrøder Norum fra Hemnes (2 barn), og gift II med Carsten Andreas Zachariassen fra Hemnes (8 barn, i Vardø 1875),

4. Maren Maria, f. 25.1.‑45, d. 18.5.‑53,

5. Ole Andreas, f. 1.1.‑47 (129 L.Bryggfjell bnr. 1),

6. Peder Teodor, f. 26.9.‑48, d. 6.6.‑53,

7. Ellen Anne, f. 16.9.‑50 (Vardø, gift der, deretter til USA),

8. Christian Olaus, f. 27.1.‑53 (her),

9. Pedernelle Marie, f. 24.8.‑54 (123 Smalsundmoen),

10. Johanne Bergitte, f. 10.3.‑61 (127 Bryggfjelldalen bnr. 2).

 

9) Christian Christiansen (1853‑29.6.1926), sønn av f.br., var bruker sammen med faren fra før 1875. G. 1884 m. Berit Ivarsd. (1865‑5.12.1941) fra 123 Smalsundmoen.

Barn:

1. Iverta Lorense, f. 20.8.1884 (120 Oksfjellelva),

2. Christian Bech, f. 28.8.‑87 (her),

3. Ivar Martin, f. 23.10.‑90, d. 11.6.1918 ug,

4. Konrad Deodor, f. 6.10.‑96 (123 Smalsundmoen bnr. 4 og 5).

 

10) Kristian Bech Kristiansen (1887‑23.9.1976), sønn av f.br., var forpakter hos Nord‑Helgeland Skogforvaltning. G. 1914 m. Gina Jørgensen (1891-15.7.1970) fra Smalsundmoen.

Barn:

1. Kåre Bech, f. 23.5.1915 (116 Bygdåsen bnr. 4),

2. Jørgen Johan, f. 12.5.‑17, d. 29.8.‑81 (Storbekkenget > Stabbursdalen i Bleikvasslia, gm Maren Sneli, 1919-1999, fra 124 Bleikvassli bnr 5),

3. Kristine Gunhilda, f. 19.3.‑20,

4. Ingrid Marie, f. 12.6.‑23,

5. Kristian, f. 5.8.‑25, d.str.,

6. Valborg, f. 5.7.‑35 (122 Rapliåsen).

 

Bnr. 2 LENNINGSVIK, gardsbruket på Lenningsvik fraskilt fra Nord-Helge­lands Skogforvaltnings forvaltningsområde.

1) Bjarne Lund Lenningsvik (1911‑7.7.‑68) fra pl. Bleikvassholmen overtok bruket høsten 1936. G. 1936 m. Olga Konstanse Fjeldavli. f. 1912, fra Krokselvmoen bnr. 3.

Barn:

1. Kristmar Olava, f. 7.5.1937,

2. Ottar Magnus, f. 19.12.‑38 (her),

3. Ruth Snefrid, f. 27.10.‑41,

4. Jorid Karen, f. 3.6.‑44,

5. Ronald Johan, f. 13.3.‑46 (gm Agnes Reinåmo),

6. Walter Bjørn, f. 22.9.‑47,

7. Oddbjørn, f. 3.7.‑49, d. 25.5.‑50,

8. Ella Oddrun, f. 29.11.‑52.

 

2) Ottar Magnus Lenningsvik f. 1938, sønn av f.br., overtok bruket 1966. G.m. Margot Irene Berg, f. 11.9.1941, fra Leksvik.

Barn:

1. Sturla, f. 8.7.1967,

2. Hugo, f. 9.6.‑69,

3. Bjørn Robin, f. 3.8.‑70.

 

 

 

HUSMENN.

 

BLEIKVASSHOLMEN.

1) John Sørensen (1805‑etter -75) fra 29 Kjerringhalsen bnr. 2 var husmann her etter 1845 og før ‑65. G. 1844 m. Maren Andersd. (1814‑14.8.1902) fra 120 Oksfjellelva.

Barn:

1. Anthon, f. 11.7.1843, d.s.å.,

2. Anne, f. 10.6.‑45, d. 19.8.1917 ug.

Da John døde, oppga Maren husmannsplassen, men holdt husdyr og samlet f6r i skog og fjell.

 

2) Olaus Arntsberg Gullesen (22.1.1858‑etter 1935) fra Røssvassbukt var husmann fra før 1894. G.1889 m. Karen Ivarsd. (1867‑18.9.1935) fra 123 Smalsundmoen.

Barn:

1. Kristine Emilie, f. 21.8.1890 (124 Bleikvasslia bnr. 5),

2. Gulle Johan, f.‑92,

3. Olea Marie, f. 13.8.‑94,

4. Maren Oline, f. 27.8.‑97 (127 Bryggfjelldalen bnr. 4 og 6),

5. Ida Nikoline, f. 27.1.‑99,

6. Ole Iver Johan, L 22.8.1901,

7. Karl Edvin, f. 5.5.‑03,

8. tv. Alida, f. 25.2.-06 (105 Samuelmoen), og

9. tv. Ragna, f. 25.2.-06,

10. Bjarne Lund, f. 27.9.‑11, d. 7.7.‑68 (bnr. 2 her).

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.