D


Til menyen | Til oversikten

Plassens / brukets navnSøk under (klikkbar lenke)Plassens / brukets navnSøk under (klikkbar lenke)
Dalen (plass)
Dalan (plass)
Daleng (småbruk)
Dalmo (småbruk)
Dalosen (gard)
Davemobakken (plass)
Dilkestad indre (gard)
Dilkestadstranda (pl. og småbruk)
Drakhaugen (plass)
Drevassbukt (småbruk)
Drevatnet (gard)
Dyrhaug (gard)
7 Leirvik
64 Presteng
118 Kongsdalen
70 Dalosen
70 Dalosen
35 Forsmoen
69 Indre Dilkestad
69 Indre Dilkestad
53 Finneid
19 Drevassbotnet
20 Drevatn
18 Dyrhaug
Dalbosletta (plass)
Daleng (småbruk)
Dalmo (småbruk)
Dalhaugen (småbruk)
Dalosneset (plass)
Davemoen (gard)
Dilkestad ytre (gard)
Djuptjønnmoen (plass)
Drevassbotnet (gard)
Drevassbuktmo (plass)
Drevassåsen (bruk)
52 Breivik
14 Elsfjord
20 Drevatnet
70 Dalosen
70 Dalosen
35 Forsmoen
68 Ytre Dilkestad
49 Øvre Bjerkadal
19 Drevassbotnet
19 Drevassbotnet
20 Drevatn


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.