Home / Gardene / 066 Gjeitvik

066 Gjeitvik


Hemnes Gård og Slekt, side 400 - 404

 

66. Gjeitvik

Redigert 18. mars 2011

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Gieduigen 1610, Giedwig 1647, Gieduig 1661, Giedvigen 1723, Gjedviken 1838, Gjeitvik 1891. Den mest naturlige forklaring på navnet, er at det har noe med dyrenavnet geit å gjøre. Uttales Jeitvika.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden hadde ett bruk inntil 1874, to bruk 1875‑76 og tre bruk 1877-1922.

1902 ble det gjort forlik mellom Geitviks eiere og "det offentlige" om grensen mot prestegarden ved Mortenurteigen. Da Mortenurteigen var fraskilt som eget bruk, ble også grensen mot 64 Presteng oppgått.

 

Kvern og sag:

Garden hadde bekkekvern 1723. 1744 var kverna, eller kvernstøet, overtatt av prestegarden, ettersom Geitvik da tilhørte Hemnes prestebol. Brukerne bygde sag, som det var skjønnsforretning over 1831. Vannføringa var brukbar, og det var tilgang på tømmer også fra naboer. Skurkvantum 7 tylvter sagtømmer årlig.

 

Jektbruk:

Peter Hind Geitvik og Jens Jakobsøn 105 Samuelmo kjøpte 1771 Anders Jørgensøn Bryggfjells jekt, som var brukt av dem 1772‑73. Peter Hind løste ut sin medeier og brukte jekta 1774‑81. På nordtur til vinterfisket 1781 havarerte jekta på havna i Helligvær, og seinere var der ikke jekt i Geitvik. P. Hind leverte stevning på høsttinget 1781 mot jektstyrmannen, som påstått ansvarlig for havariet.

 

 

MATRIKKELGARDEN GEITVIK, GNR. 66.

Garden var ryddet før 1600. Landskyld: 1626, 2 1/2 pund fisk, 1647, 1 våg, som var uforandret til 1838.

1723 "Huusebord og Brendefang. 1 Becheqwærn og lejlighed til Kaage­fisk. Nogenlunde til Korn, tungWunden til høeaufling". Landskyld 1 våg, gl. matr.nr. 88.

1838 Nytt matr.nr. 115, lnr. 246, landskyld 1 daler 2 ort 9 skill.

1865 18 mål åkerland. Eng, vannsyk sandjord, som antas å gi omtrent 104 lass høy årlig. Lettbrukt. Tilstrekkelg havning. Garden har et vann­fall. Skog til husbruk og to tylfter sagtømmer for salg årlig.

1891 Gnr. 66, skyld 4,47 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Småfe Rug  Bygg  Bl.k.  Havre

1723 1 7 9 3/16 1  1 3/8  1/2

Hester  Storfe  Sauer  Svin  Rug  Bygg  Havre  Poteter

1835 1 11 14 1 1  3 1 1/2 3

1865* 1 11 22 0 1/2  6 1/2 0 13

1875

Opps. 1 9 12 0 0  5 0 7 1/2

Pl. 1) 0 2 3 0 0  1/3 1/6 2

Pl. 2) 0 2  3 0 0  1/6 1/2 2

Pl. 3) 0 1 2 0 0  1/6 0 3

Pl. 4) 0 1 1 0 0  1/4 0 1

Pl. 5) 0 2 3 0 0  1/2 1/6 2

Sum‑75 1 17 24 0 0  6 1/2 5/6 17 1/2

*Ingen oppgave for husmannsplassene 1865

1) Ikke navngitt pl. 2) Jektnesodden 3) Rognholmen 4) Ikke navngitt pl.  5) Lille Høynes.

 

MANNTALL

1666  1 bruker, 1 sønn, 1 strandsitter

1701  1 bruker, 2 tjenestekarer

 

FOLKETELLINGER

Husbonds-  Kårfolk  Tjenere  Husm.‑  Inderster  Strand‑  Fattige

 folk folk  sittere

1801 6 0 2 0 0  0 0

1865 3 2 3 6* 3  0 0

1875 7 2 2 13** 9  0 0

1891 17 0 2 3 6  2 1

*1 fosterbarn  **2 fosterbarn

 

EIERE.

Fra gammelt benefisert Alstahaug prestebol, fra 1737 Hemnes prestebol. Gikk så over til Det Nordlandske kirke‑ og skolefond. Kjøpt av brukeren 1826, seinere selveiere. Bnr. 4 gikk ved auksjon til Hemnes kommune 1926.

 

 

BRUKERE.

Bnr. 1 (lnr. 246) GEITVIK, landskyld 1 våg, 1838: 1 daler 2 ort 9 skill., 1891: M. 4,47.

1) Gulle i Gieduigen, som var den første kjente brukeren, var her 1610 og betalte da 1 ½ daler i skatt. Gulle var bruker til 1620 og enka til ‑23.

 

2) Peder var bruker 1624‑34.

 

3) Jon var bruker fra 1636. Ved M 1666 var han 86 år, med en stedsønn eller fostersønn

1. Nils Monssøn 13 år.

Jon var antakelig bruker til 1667.

 

4) Jon Ingebrigtsøn var bruker 1668‑77, og enka etter ham til 1688.

 

5) Lars Iversøn (ca 1641‑1729) fra Øverdal i NR, var bruker fra 1689. Han var lagrettesmann. Ved M 1701 var han 60 år. G.m. Berete Simonsd. (1638-1724) fra Kjelddal NR. Ingen barn. Ved skiftet etter Berete 1724 var boets brutto 289‑2‑2, avg. 30‑5‑12. Sølv og penger: 108‑4-14. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 1 markkvige, 6 sauer, 3 jømmer, 1 hanegeit, 1 bukk.

 

6) Gabriel Hanssøn (ca 1693‑1755) fra Øyjord i Nord-Rana var bruker fra 1723. G. 1722 m. Kirsten Thomasd. fra Øverdal bnr 2.

Barn:

1. Lars, f. 1724 (her),

2. Berete, f. ‑26, d. -26, to uker gammel,

3. tv. Lisabeth, f. -29 (Ytteren bnr. 9), og

4. tv. Marite, f. ‑29, død samme år,

5. Hans, f. ‑31, ikke nevnt i fars skifte 1755,

6. Berite, f. ‑33 (84 I.Brennberg pl. Laukhella).

 

7) Lars Gabrielsøn (1724‑1803), sønn av f.br. var bruker 1754‑61, og flyttet så til 145 Oldernes bnr. 1. Om fam. se der.

1762‑70 fins ingen notater om Geitvik, ikke oppført i "Extraskatten", og ingen innføringer i kirkebøkene. Trolig var Geitvik drevet av presten sammen med prestegarden.

 

8) Petter Hind  (1745‑22.12.1819) fra 65 Hemnes fikk bbr. dat. 28.9., tl. 5.10.1770. Han var lensmann i Hemnes 1787‑1819. G. 1768 m. Karen Sofia Mortensd. Sævlon (1746‑21.2.1830) fra Myklebostad i Nesna.

Barn:

1. Maren Brose, f. 1768, d. ‑96,

2. Peder, f. 9.11.‑69, d. ca 1803, gift 1802 med Anna Henriksdatter, f. 1773 i 67 Buvik, ingen barn,

3. Morten, f. 23.2.‑71, d. ‑96,

4. Sevald, f. 17.10.‑72 (70 Dalosen bnr. 4),

5. Jørgen Brose, f. 13.2.‑74, d. 14.4.‑75,

6. Martha Elisabeth, f. 6.12.‑75, d. før 1813, gift 1800 med skipper Kristen Moss fra Tomma i Nesna, de bodde på Myklebostad i Sjona, 1 barn,

7. Jacob, f. 30.3.‑77, gift 1806 med Pernille Johannesdatter, f. 1783 i 6 Mastervik, de bodde på Sjonsti i Nesna,

8. Jørgen Brose, f. 18.1.‑79, d. før 1820,

9. Olava Maria, f. 7.6.‑80. død samme år,

10. Olava Maria, f. 23.7.‑81 (Skonseng bnr.5 NR), gift 1808 med lensmann Hans Heitmann f. 1755 på Selfors i Rana,

11. Susanna, f. 7.9.‑82, d.‑83,

12. Lars Raaby, f. 22.10.‑83, død straks,

13. Karen Kierstina, f. 18.1.‑85, d. 1816 (barsel?), gift 1813 med skipper og handelsmann Kristen Moss, f. 1772 på Tomma i Nesna, de bodde på Myklebostad,

14. Susanna Marie, f. 25.4.‑86 (her).

Ved skiftet etter Peter Hind 1820 var boets brutto 514-0­-1, gjeld og avg. 132‑4‑23. Sølv for 16‑3‑16 (mrk. PH og KH‑PH og CH‑SOS og KB‑PH og KSH‑SOS). Bøker: Bibel, Brochmands postill, C. 5te Norske Lov og tre andre. Seksringsbåt, færing, seksringsnaust, Lofotbruk. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 1 dalkvige, 1 markkvige, 2 dalokser, 3 sauer, 4 jømmer, 3 risbit værer, 2 lam, 2 geiter, 1 hanegeit, 1 risbit bukk, 1 kje. Enka drev garden til 1826, og fikk da kongeskjøte for 300 Spd. som var høyeste bud, og årlig jordavgift til Hemnes sogneprestembete på 1 tønne 3 ½ skjeppe bygg, dat. 11.7., tl. 4.10.1826.

 

9) Simon Wilkensøn (8.8.1793‑1832) fra Hammaren NR, fikk skj. fra Kasi Hind, tl. 21.6.1830. G. 1824/26 m. Susanna Hind (1786‑12.10.1838), datter av f.br. Ingen barn.

 

10) Lars Christophersen (1810‑12.2.‑40) fra Stien NR. var bruker fra 1834. G.I. 1834 m. enka Susanna, som hadde adkomsten. G.II. 1839 m. Elisabeth Iversd. (1810‑19.11.‑78) fra 81 N.Brennberg.

Barn:

1. Larsine Susanna, f. 28.2.1840, d. 1.8.‑46.

Lars druknet på reise til Lofoten.

 

11) Nils Kristoffersen (1812‑1.2.‑65) fra 137 Trettbakken var bruker fra 1841. G. 1841 m. enka Elisabeth, som hadde adkomst ved arv.

Barn:

1. tv. Pernilla Maria, f. 14.4.1842 (her), og

2. tv. Karen Dortea, f. 14.4.1842, død samme år,

3. Marit Ivertha, f. 6.7.‑53, nevnt i fars skifte 1866.

 

12) Sylvester Isaksen (1839‑16.2.‑75) fra 74 Gjesbakken bnr. 2, fikk skj. fra Nils Kristoffersen for 400 Spd. og kår, tl. 11.6.1864. G. 1863 m. Pernilla Nilsd. (1842-10. 11.‑74), datter av f.br.

Barn:

1. Johannes, f. 30.1.1864,

2. Karen Lorentse, f. 5.2.‑65, d. 14.5.1919, gift med Amund Pedersen, 3 barn, til Nordbostad på Hugla i Nesna,

3. Isak Johan, f. 2.3.‑70,

4. Peder Michal, f. 14.4.‑72, gift med Marie Jakobsdatter fra Nordbostad på Hugla, og flyttet dit,

5. Christine Susanna Bart, f. 5.11.‑74.

 

13) Just Jensen (7.1.1832‑9.8.1914) fra Grytten i Romsdal, fikk auksjonsskjøte for 1320 Spd., tl. 18.4.1876. Just Jensen, som kom hit fra Nesna, var notbas. G. m.

Gidsken Jakobea Larsd. (1833‑14.12.1916) fra Tjøtta.

Barn som er kjent:

1. Nils, f. 19.9.1859, d. 8.3.1940, gift 1896 med enke Ingeborg Rasmussen, f. 1864 i Bodin, 2 barn,
2. Pernille Jensine, f. 5.7.1866 på Strand i Nesna,

3. Inga Jørgine, f. 31.12.‑73 (3 Hestnesosen bnr. 1), til Kanada 1927 sammen med mannen Edvard Sæter,

4. Petra Marie Peternille, f. 9.6.‑76, d. 28.8.1954, til Kanada 1929 men kom senere tilbake.

Da J. Jensen solgte garden, flyttet han og kona til Hem­nesberget.

 

14) Bernhard Pedersen Drage (1857‑6.9.1951) fra Saltdal fikk skj. fra Just Jensen for kr. 12 500, tl. 21.6.1909. G.m. Johanna Kristine Kristiansen (1862‑1.4.1938) fra Saltdal.

Barn:

1. Kaspara Josefine, f. 1884,
2. Hilda, f. -86,
3. Petra, f. -89,
4. Agnes, f. -93,

5. Jentoft Borgen, f. ‑95, d. 13.10.1918,
6. Kristian, f. 1900,

7. Høyder f. -06, d. 28.5.‑33.

 

15) Johan Ludvig Monsen (8.4.1873‑4.7.1957) f. Saltdalen var medbruker fra 1910. G. 1910 m. Kaspara Drage (1884‑1.3.1974), datter av gardens eier.

Barn:

1. Frida Kristine, f. 15.5.1910,

2. Borghild Johanna, f. 10.9.‑12, d. 24.2.2000 (Bergen),

3. Just Karl, f. 13.5.‑14, gift 1940 med Borghild Frithjofsen (1913-72) fra Saltdal, 4 barn, se bnr 5,

4. Petro Steen, f. 28.7.‑16, d. 2006 (etter sin søster Evelyn), gift med Julia Israelsen, f. 1924 i Saltdal,

5. Jentoft Bror, f. 1.3.‑19,

6. Evelyn, f. 11. 8.‑21, d. 20.6.2006,

7. Bernhard Johan, f. 26.2.‑23,

8. Høyder Edvin Frank, f. 11. 11.‑26.

 

16) Petro Sten Drage og Jentoft Drage fikk skj. fra morfaren Bernhard Drage for kr. 3500, tl. 12.1.1946.

 

 

 

HUSMENN OG SMÅBRUKERE.

 

Ikke navngitte plasser i gammel tid.

1) Hans 1620‑22.

 

2) Jon 1649.

 

Ikke navngitte plasser i nyere tid.

I. På Store Høynes (Anders Andreassens husmannsrettigheter er nevnt under salget av bnr. 2).

1) Lars Sørensen (ca 1794‑1854) fra Skonseng‑Almlia NR. En sønn f.e. Søren Ingebrigt, f. 1.3.1819 på Storvoll i Nord-Rana, d. 16.4.1902 på Mosti i Skjærstad, Mor: Abelone Pedersdatter, f. 1795 på Dunderland (til Beiarn). Gift 1832 m. Karen Nilsd. (1803‑5.5.‑81) f. 74 Gjesbakken. Ingen barn.

 

2) Andreas Andreassen f. 1812 NR. G. 1855 m. enka Karen. Ingen barn. Fraflyttet etter 1881.

 

II. Antakelig på Store Høynes.

1) Peder Pedersen (1818‑1874) fra Vandve var husmann 1843‑51, og flyttet så til 98 Straumen. Om fam. se der.

 

Uplassert.

1) Lars Monsen (1820‑26.2.‑87) fra 87 Tybekken var husmann under Gjeitvik fra før 1865. Han var ugift.

 

ROGNHOLMEN, husmannsplass på Store Høynes.

1) Lars Anderssøn, f. ca 1691, fra Hestneset. G. 1728 m. Margrete Gabrielsd. f. 1702, fra Bustnes bnr. 3 NR.

Barn:

1. Peder, f. 1730 (husm. 98 Straumen pl. Eidbukt),

2. Dordi, f. ‑31, ikke nevnt i bor Peders skifte 1799,

3. tv. Anders, f. -34 (husm. 149 Lillebjerka 1799), og

4. tv. Gabriel, f. ‑34 (husm. 98 Straumen pl. Eidbukt),

5. Sara, f. ‑37, ikke nevnt i bor Peders skifte 1799,

6. Tabriel, f. ‑38.

 

2) Jakob Kristensen (1824‑23.8.1915) fikk husmannsseddel på Rognholmen tl. 1.6.1867. Om plassen hadde byttet navn, eller Jakob hadde byttet plass er ukjent, men 1891 bodde han på Rabben. Flyttet før 1900 til sin sønn på Hestnes bnr. 2. Jakob hadde tidligere vært bruker på 73 Storholmen bnr. 1. Om fam. se der.

 

Bnr. 2 (lnr. 246b) HØYNESET STORE, fraskilt 1875 fra Geitvika med skyld 1 ort 11 skill., seinere M. 0,89. Bruket omfattet også eldre husmannsplasser.

1) Hans Jakobsen (1841‑25.9.1901) fra 84 I.Brennberg bnr. 4, fikk skj. fra Just Jensen for 300 Spd., tl. 18.4.1876. G. 1876 m. Adrianne Petrine Hansd. (1851‑etter 1906) fra Villen NR.

Barn:

1. Ingeborg Christine, f. 8.4.1877,

2. Halvor Emelius, f. 15.3.‑79 (her),

3. Jakob Olaus Klæbo, f. 6.8.‑83, d. 27.8.1918, kontorist, død av tæring, gift 1910 med Ragna Olaussen, f. 1892 på Mo, 2 barn,

4. Alf Høyer, f. 14.4.‑87 (USA‑11),

5. Aksel Anker Dass, f. 4.4.‑95.

 

2) Halvor Hansen, f.1879, fikk skj. fra mora for kr. 1500. tl. 15.8.1906. Halvor reiste til USA 1911.

 

3) Gudrun Høines, umyndig datter av furer Peder T. Høines, fikk skj. fra Jakob Høines ifølge fullmakt fra Halvor Høines for kr. 2837,54. tl. 24.5.1913.

 

4) Peder T. Høines, f. 1877, fikk skj. fra Gudrun Høines' verge Hans Hovind og overformynderne i Hemnes, Wilh. Theting og Nils Boldermo, for kr. 2837,54, tl. 4.2.1928.

 

5) Christine Høynes, f. 9.5.1950, fra USA, fikk skj. fra Rana Skifterett for kr. 78 000, dagbokført 2.11.1989.

 

Bnr. 3 (lnr.246c) HØYNES LILLE, fraskilt 1877 fra Geitvika med skyld 11 skill., seinere M. 0,29. Tidligere husmannsplass.

 

1) Lørents Iversen (1800‑15.6.‑81) var husmann her fra for 1865 til 1877. G. 1853 m. Olava Nilsd. (1808-14.2.‑91) fra 78 Brattland. Ingen barn.

 

2) Anders Nilsen (1839‑25.11.1919) fra 86 Straumsnes bnr.2, fikk skj. fra Just Jensen for kr. 800, tl. 5.12.1877. G.m. Olene Lorntsd. (1833‑31.3.1896) fra Overhalla. Hennes datter f.e. Marianne Martinsd. f. 12.6.1862.

Felles barn:

1. Laura Nicoline, f. 9.9.1876, d. 4.8.-98, sypike på Hemnesberget.

 

3) Peder Edvard Pedersen Stamnes (1855‑etter 1908) fra Bindalen fikk auksjonsskjøte for kr. 1100, tl. 1.2.1889. G.m. Maren Jensd. (1847‑29.10.1929) fra Juvika, død på bnr 2 her, Høyneset.

Barn:

1. Nikoline, f. 1875,

2. Peder T., f. ‑77 (bnr. 2 her),

3. Jens, f. ‑81, d. 31.1.1959, landskapsarkitekt, til Tacoma, død der, gift med Christine Delgobe,

4. Elen, f. ‑84 (Nord-Dakota, USA‑11),

5. Ole Jørgen Falch, f. -87 (her),

6. Petra, f. ‑90, gift 1908 med lærer Harald Fondal, f. 1870 i Meløy, 1 barn.

 

4) Ole Pedersen (1887‑2.7.1954), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 500, tl. 15.2.1908.

 

5) Per Tanke Hansen, f. 13.6.1915, fikk skj. fra forrige brukers enke Emma Høynes, dat. 21.8.1962.

 

6) Terje Hansen fikk skj. fra sin far Per Tanke Hansen for kr. 3000, dat. 29.8.1974.

 

JEKTNESODDEN.

1) Jakob Jakobsen (1820‑30.5.‑95) fra 91 Tverrbekkli var husmann her fra etter 1865, men for ‑75. Seinere ble han bykselmann, men noen dokumenter om det foreligger ikke. G. 1845 m. Elen Holgersd. (1822-25.1.1902) fra 75 Rørli. Ingen barn. Ved dødsfallet var Jakob innført som gbr., og ved F 1900 var Elen "bykselmanns enke".

 

MOEN.

1) Asbjørn Endresen, f. 1860, vegoppsynsmann fra Grytten i Romsdal, fikk husmannsseddel fra Just Jensen, dat. 7.7.1892, tl. 15.11.‑94. G. 1890 m. Lovise Christine Johansd., f. 1865, fra Herøy.

Barn:

1. Ragnhild Signora, f. 25.11.1890,

2. Ludvig Johan, f. 25.7.‑93,

3. Olga Gurine, f. 13.12.‑94,

4. Arthur Lund, f. 14.4.‑97.

Fam. bodde her 1900.

 

Bnr. 4 AASHEIM, fraskilt 1922 fra bnr. 1 med skyld M. 0,40.

1) Nils Gabrielsen fikk skj. fra Bernhard Drage for kr. 6000, tl. 13.11.1928, og auksjonsskjøte for kr. 2500, dat. og tl. 10.4.1940.

 

2) Roald Gabrielsen fikk skj. fra Randine Gabrielsen for kr. 2000, dat. 21.3.1949.

 

Bnr. 5 GRANLUND, fraskilt 1925 fra bnr. 1 med skyld M. 0,65.

1) Just Johansen Drage, f. 1914, fikk skj. fra sin morfar Bernhard Pedersen Drage for kr. 1000 og kår, tl. 30.1.1936. G. 1940 m. Borghild Fritjofsen (27.12.1913‑4.10.‑72).

Barn:

1. Oddmund, f. 23.5.1940 (her),

2. Willy, f. 2.11.‑45 (her),

3. Solfrid, f. 7.1.‑51,

4. Bjørg, f. 27.7.‑55.

 

2) Oddmund Drage, f. 1940 og Willy Drage, f. ‑45, fikk skj. fra Just Drage for kr. 200 000, dagbokført 15.12.1988.

 

Bnr. 6 BJERKLUND, fraskilt 1925 fra bnr. 1 med skyld M. 0,90.

1) Kristian Berg og Alf Drage fikk skj. fra sin farfar Berhard Pedersen Drage for kr. 1000 og kår, tl. 19.2.1936.

 

Bnr. 7 MORTENURTEIGEN, fraskilt 1925 fra bnr. 1 med skyld M. 0,40. 
Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.