Home / Gardene / 085 Seljehammeren

085 Seljehammeren


Hemnes Gård og Slekt, side 547 - 548

 

85. Seljehammeren (Rana 161)

Redigert 4. juli 2012

Beliggenhet og grenser, se kart.


Navn:

Sellelie‑Hammeren 1723, Seljehameren 1838, Seljehammeren 1891. Første delen av navnet er trenavnet selje.

 

Brukstall og utskiftninger:

Alltid bare ett bruk. Minnelig utskiftning mot 84 Brennberget indre 1826 og 1840.

 

MATRIKKELGARDEN SELJEHAMMAREN, GNR. 85.

1723 "Opryddet for 6 Aar siden og iche tilforne Matriculeret. Huusebord og Brendefang. Kaagefisk for Landet. Ligger i Sollie, dog gandske ringe Agerland". Gl. matr.nr. 223, landskyld 9 mark fisk.

1838 Nytt matr.nr. 134, lnr. 272, landskyld 1 ort 23 skill.

1865 4 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 13 lass høy årlig. Til­strekkelig, men mindre god havning. Noe vedskog, men intet til avvirkning. Kort, men tung veg fra sjøen.

1891 Gnr. 85, skyld 0,69 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Svin  Bygg  Bl.k.  Havre  Poteter

1723 0 2 4 0 0 1/2 0 0

1838 1 4 8 0 1 1 1/2 0 1/4 1

1865 1 2 4 0 0 1 0 0 4

1875 1 4 9 9 9 7/8 0 1/4 5

 

FOLKETELLINGER

 Husbondsfolk Kårfolk Tjenere Inderster

1801 4 0 0 0

1865 4 1 0 5

1875 5 0 0 3

1891 3 0 1 0

 

EIERE.

Dønnesgods, se 71 Steinhaugen. Brukeren kjøpte garden 1909. Seinere selveiere.

 

 

BRUKERE.

 

Bnr. 1 (lnr. 272) SELJEHAMMEREN, landskyld 9 mark, 1838: 1 ort 23 skill., 1891: M. 0,69.

1) Ole Paulsøn (ca 1669‑1740), som oppholdt seg på 98 Straumen (1711‑14) tok opp rydning under 86 Straums­nes ca 1717. G.m. Maritte.

Barn:

1. Nils, f. 1711, d.‑41,

2. Marit, f.‑14 (her).

 

2) Nils Gabrielsøn, (1717-19.11.1767), fra Bustnes bnr. 3 NR, fikk bbr. dat. 18.9.1741, tl. 30.4.‑48. G.m. Marit Olsd. (1714‑16.6.‑70), datter av f.br.

Barn:

1. Nils, f. 1742, d. 8.3.‑67,

2. Ane, f. ‑44 (her),

3. Ole, f. ‑46, nevnt i mors skifte 1770,

4. Marith, f. ‑48, død samme år,

5. Gabriel, f. ‑49 (Olderslett i Nesna, gift I 1773 med Marit Olsdatter (1749-88) fra Indre Bardal, 4 barn, og II 1790 med Susanna Jonsdatter, f 1745, ingen barn),

6. Marit, f. ‑52 (Remma i Nesna, trolovet 1779 med Anders Sivertsen),

7. Doreth, f. ‑54 (28 Bjerknesli).

 

3) Nils Olsøn (ca 1749‑8.9.1800) fra Bakken i Bardal, Nesna, fikk bbr. dat. 9.12.1770, tl. 15.10.‑71. G. 1771. m. Ane Nilsd. (1744‑1808), datter av f.br.

Barn:

1. Nils, f. 14.4.1772, skolemæster, Husbye ved bror Oles skifte 1804. Ikke nevnt i faster Kirstens skifte 1806,

2. Anders, f. 25.4.-74, d. 7.8.‑78,

3. Ole, f.‑76, d. 1804, gift 1801 med Maren Kristoffersdatter (1773-1805) fra Bustnes bnr 2 i Nord-Rana, 1 barn, hun var senere gift med bruker nr 4 her,

4. tv. Andreas, f. 1.4.-79, ikke nevnt i faster Kirstens skifte 1806, og

5. tv. Johannes, f. 1.4.‑79, ikke nevnt i faster Kirstens skifte 1806,

6. Jacob, f. 11.2.‑82 (91 Tverrbekkli),

7. Hans, f. 5.5.‑84, d. 1800,

8. Mathias, f. 9.10.‑86, ikke nevnt i faster Kirstens skifte 1806.

Enka Ane var bruker t.o.m. 1803.

 

4) Thomas Jacobsøn (1781‑før 1826) fra 76 Fuglmyr­haugen var bruker fra 1804.

Hans sønn f.e.

     1. Johannes f. 1802, Mor: Marit Eriksdatter f. 1767 fra Fjellbakk i Nord-Rana.

G.I.1804 m. Maren Christofersd. (24.6.1773‑1805) fra Bustnes bnr 2.

Barn:

2. Maren Christiana, f. 1805 (77 Storstrand pl. Landet).

Ved skiftet etter Maren 1806 var boets brutto 228‑0-­14, gjeld og avg. 108‑2‑7. Sølv: et par skospenner for 1 Rd. Lofotbruk. Husdyr: 1 hoppe, 3 kyr, 1 dalkvige, 2 sauer, 2 jømmer, 2 kje. G.II. m. Ane Andersd. (23.2.1772‑13.5.1831) fra Altermark i Nord-Rana.

Barn:

3. Anna Johanna, f. 1808, nevnt i mors skifte 1832.

 

5) Nils Iversen (1790‑3.11.1855) fra 81 N.Brennberg fikk bbr. tl. 4.10.1834. Han hadde da oppholdt seg her i minst 10 år. G. 1818 m. Adriana Olsd. (ca 1794‑før 1883) fra NR.

Barn:

1. Iver Peder, f. 1.2.1819 (her),

2. Thomine Bergitta, f. 10.3.‑21, d. -95 (Hatten i Vefsn), gift 1846 med Hans Jørgen Nilsen (1821-73), 6 barn,

3. Berit Martha, f. 19.4.‑23, d. -96, gift 1854 med Vilken Pedersen (1825-1911) fra 80 Brennberg øvre, 1 barn,

4. Ole Andreas, f. 20.9.‑27 (92 Straumfors bnr. 1),

5. Peder Johan, f. 13.10.‑30 (98 Straumen pl. Kobbskjærli),

6. Anders Mathias, f. 5.5.‑34, d. 29.3.‑54,

7. Maren Anna, f. 1.3.‑38. d. 1906 på 1 Sandnes, gift 1868 med husmann og snekker Edvard Olsen (1828-1901) fra Helgåvatn i Nesna (Hemnesberget ‑91), 5 barn.

Nils Iversen druknet: "Fandtes ved Bardalsøen død i sin Baad, hans Død pludselig maa have overfaldet ham, da han dro fra sitt Hjem reist ud for at fiske."

 

6) Iver Nilssen (1819‑18.7.‑91), sønn av f.br. var bru­ker fra ca 1844 til 1867.

En sønn f. e.

1. Ole Abel, f. 25.6.1844, Mor: Thomine Nilsd. 7 Leirvika.

G.I. 1844 m. Anna Olsd. (1817‑17.11.1876) fra 7 Leirvika bnr. 2.

Barn:

2. Iver Johan, f. 4.6.1843, d. 1872, gift 1866 med Karen Andersdatter (1840-1923) fra Åenget i 68 Dilkestad, 3 barn,

3. Carolus Nicolai, f. 19.7.‑46,

4. Ole Andreas, f. 10.2.‑51 (USA‑92), tilbake fra USA, på Andenes ved farbror Peders skifte 1902,

5. Anne Marie, f. 11.9.‑57 (68 Y.Dilkestad bnr. 7).

Iver hadde dessuten en datter u.e.:
     6. Emilie, f. 1868. d. 1932 (72 Utskarpen), Mor: Johanna Eliasdatter f. 1833 på 78 Brattland.
Gift II 1878 med
Julianne Johansd., f. 1843
Barn:
 
7. Iver Anker Johan, f. 1.9.1878, d. 25.9.1917, druknet ved Bardalsøya sammen med sønnen Ingvald, gift 1900 med Karen Pedersdatter f. 1877 fra Bjerkasjøen, 9 barn,
 
8. Anna Kornelia, f. 1.2.-82, d. 19.11.-85.

 

7) Peder Pedersen (1836‑26.6.1916) fra 84 I.Brennberg bnr. 3, fikk bbr. dat. 8.7., tl. 15.10.1867. G. 1863 m. Inger Andersd. (1840‑etter 1916).

Barn:

1. Iver Berg, f. 20.3.1863 (84 I.Brennberg   bnr. 4),

2. Anna Marthine, f. 16.7.‑68, død før fars skifte 1916, var gift med Fredrik Kvalnes fra Dverberg, 5 barn,

3. Peder Tønder, f. 17.8.‑72, ikke nevnt i fars skifte.

 

8) Andreas Johansen Flønes, f. 1861, fra Sjoneidet i Nesna fikk skj. fra Jørgen Coldevin for kr. 900 og kår til Peder Pedersen, dat. 1.7., tl. 1.10.1908. G.m. Arnti­ne Jakobsen, f. 1865.

Barn:

1. Jentoft Kornelius, f. 25.6.1892 i Vigsnes i Alsen, konf 1907,

2. Anna Marie, f. -95 i Sjoneidet i Nesna, hun hadde en sønn Leif Anker (10.7.1920-7.7.2006), som ble gift  med Ester Myhre f. 1923 i Straumbukt, 2 barn, Leif sin far: Laurits Andreassen f. 1896 på 1 Sandnes indre,

3. Dagny Scharlotte, f. 11.11.1908.

 

9) Gerhard H. Seljehammer fikk erklæring fra ting­lysningsdommeren at han har grunnbokshjemmel til eiendommen, dat. 5.7.1947.

 

10) Steinar Older, f. 11.12.1924 fikk skj. fra Gerhard Seljehammer for kr. 40 000, dagbokført 10.8.1977.

 

11) Jorunn Bøe, f. 30.5.1924 fikk skj. fra Steinar Older for kr. 10 000, dagbokført 14.10.1986.

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.