Home / Gardene / 140 Leirskaret

140 Leirskaret


Hemnes Gård og Slekt, side 859 - 866

140. Leirskaret

Redigert 28. juli 2005

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Leerschar 1647, Leerscharet 1723, Leerskaret 1838, Leirskaret 1891. Daglignavnet Jamtjorda var kommet i bruk i skattelistene sa tidlig som 1711. Hvilken jamt eller hvilke jamter som har gitt opphav til navnet er ukjent.

 

Brukstall og utskiftninger:

Ett bruk 1626‑53, to bruk 1661‑1709, tre bruk 1710‑41, seinere fire bruk. Den 3. juli 1688 ble det foretatt en markeskjellsforretning, hvor Jacob Nilssøn foreslo markedeling og tilbød Aron Aronsøn å velge del. Resultatet ble at de byttet all heimeeng. Denne forretningen er nevnt i et jordskifte 1714, og i en åstedsbefaring 1764, hvor det ble pålagt brukerne å respektere markeskjellene fra skiftet 1688.

 

Kverner og sagbruk:

Hver bruker hadde sin bekkekvern 1774, med 4 skill. kvernskatt for hver. Kvernhus er nevnt i mange skifter 1816‑21. Anders Pedersøn på bnr. 1 hadde sag på Reinåmoens grunn 1730.

 

Kirkebu på Hemnes og naust ved Hemnessjøen nevnt i skifter 1775‑1821.

 

MATRIKKELGARDEN LEIRSKARET, GNR. 140.

Garden var ryddet i allmenningen før 1626. Den hadde da landskyld 2 pund

fisk.

1723     "Liden Underskouw. Ligger i Sollie. Temmelig aarvis". Gl. matr.nr. 61, landskyld 2 pund fisk.

1838               Nytt matr.nr. 81, lnr. 201 a‑d, landskyld 5 daler 4 ort 8 skill.

1865     Lnr. 201a: 19 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 150 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Tilstrekkelig vedskog av bjørk. 1 3/5 mil fra sjøen, 1 mil seilbar elv, for øvrig alminnelig god veg. Del i et vannfall.

Lnr. 201b: 18 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 134 lass høy årlig. Ellers som lnr. 201a.

Lnr. 201c: 23 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 140 lass høy årlig. Ellers som lnr. 201a.

Lnr. 201d: 20 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 134 lass høy årlig. Ellers som lnr. 201a.

1891     Gnr. 140, skyld 17,05 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

                                   Hester  Storfe   Småfe   Rug      Bygg    Bl.k.                 Havre

1723                 4                                  36                                34                                1 ½      6 ½      6                                  2 ¾

Hester            Storfe   Sauer   Svin      Reiner   Rug                  Bygg    Havre    Poteter

1835                 4                                  47                                53                                0                      0                                  1                                  10                    2                                  6

1865

201a                 2                                  12                                18                                1                      10                                1                                  3                      2                                  7

201b                 1                                  13                                18                                1                      0                                  1                                  3                      1                                  8

201c                 1                                  12                                16                                1                      10                                1                                  3                      1                                  7

201d                 1                                  12                                15                                1                      5                                  4/5                   3                      1                                  6

Sum‑65 5                                  49                                67                                4                      25                                3            4/5       12                    5                                  28

 

1875

201a                 1                                  13                                9                                  1                      0                                  ½                                 2                      1                                  6

201b                 2                                  13                                24                                1                      3                                  ½                                 3                      2                                  9

201e                 1                                  11                                15                                1                      3                                  ½                                 3                      1                                  7

201d                 1                                  11                                17                                1                      10                    ½                                   2                      1 ½                  7

Sum‑75 5                                  48                                65                                4                      16                                2                                   10                    5 ½                  29

 

 

 

MANNTALL

1666   2 brukere, 2 sønner

1701   2 brukere, 6 sønner

 

 

FOLKETELLINGER

                                   Husbondsfolk    Kårfolk  Tjenere Inderster           Fattige

1801                 26*                                          1                                  7                                  7                                              0

1865                 19                                                       5                                  18                                3                                              0

1875                 24                                                       5                                  12**                  1                                              0

1891                 18                                                       7                                  10                                2                                              1

* 1 fosterbarn    ** 1 barn av tjener

 

Eiere:

Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se Fuglstrand (012). Brukerne kjøpte sine bruk 1876‑85, seinere selveiere.

 

 

BRUKERE.

 

Inntil 1660, hvor ingen bruksdeling kan utledes:

1a) Kjell Lerskar var den første kjente brukeren, muligens tidligere ødegårdsmann på Øverleiren. Han var ø.m. 1626‑ca‑47, da han var skattlagt for 2 pund, d.v.s hele garden. Seinest nevnt 1653. Oppgaver mangler for 1654‑60. To sønner er kjent som seinere brukere:

1.      Erik, 41 år og

2.      Jens 37 år ved M 1666.

Dessuten er nevnt følgende ødegårdsmenn som betalte leding, men som ikke kan settes inn i noen brukersammenheng:

 

b) Nils 1628 og ‑47/48 uten å stå i skattematrikkelen.

 

e) Peder 1639.

 

d) Olluf Olsøn 1640 og ‑43, og som var husmann 1650.

 

e) Daniel 1640/41.

 

Fra 1661 var garden delt.

BRUK I.

2) Erik Kjellsøn, f. ca 1629. var bruker av ½ våg fra seinest 1661 t.o.m. 1679, og så av 1 pund t.o.m. ‑89. To sønner er kjent:

1.      Kjell, 26 år 1701 (Presteng) og

2.      Per, 22 år ‑01 (bnr. 2 her).

 

3) Jacob Nilssøn var bruker av 1 pund 1690‑1709 og av 12 mark 1710‑11. Han var trolig G.m. enka etter Erik Kjellsøn, ettersom Per Eriksøn, nevnt ovenfor, var oppført som den eldste av sønnene. Ved M 1701 var Jacob 63 år, med sønnene

1.      Erik, 20 år (her) og

2.      Anders, 14 år.

Dessuten vet man om en datter

3.      Veronica, f. ca 1681 (Røsså bnr. 1).

 

Bnr. 1 (lnr. 201a) OPPIGARDEN, landskyld 12 mark, 1838: 1 daler 2 ort 8 skill., 1891 M. 4,43.

4) Erik Jacobsøn, f. ca 1680, sønn av f.br., var bruker 1712‑18. Flyttet til Solbakken ved bytte med følgende bruker. Om ekteskap s.d.

 

5) Anders Pedersøn var bruker 1719‑29. Han kom hit fra Solbakken ved bytte. G. 1711 m. Maren Nilsd. fra Solbakken.

Barn:

1.      Nils, f. 1713,

2.      Peder, f.‑15,

3.      Karen, f.‑22 (Nerleiren bnr. 2),

4.      Ole, f.‑26 (Forsmoen Sørfj.).

 

6) Hans Svendsøn Heitmann fra Sund bnr. 4‑6 fikk bbr. tl. 24.4.1731. Han var bruker til 1741 og flyttet så til Sund. Om fam. s.d.

 

7) Nils Eriksøn fikk bbr. tl. 25.10.1742. G. 1742 m. Maren Eriksd., enke I etter Aron Aronsøn og II etter Nils Jenssøn på Bruk 11 her. Ingen barn.

 

8) Nils Johansøn (1727‑1800) fra Mellingsjorda bnr. 1 fikk bbr. tl. 4.10.1753. 1758 byttet han bruk med følgende bruker og flyttet til Solbakken. Om fam. s.d.

 

9) Jacob Pedersøn (1723‑93) fra bnr. 2 her var bruker fra 1758. Han kom hit fra Solbakken ved bytte. Om fam. se Solbakken. Fra 1777 var han bruker sammen med sønnen Jørgen.

 

10) Jørgen Jacobsøn (1751‑1809), sønn av f.br., fikk bbr. på 6 mark, tl. 20.10 1777, og ytterligere 6 mark, tl. 10.12.‑95. G. 1777 m. Pernille Larsd. (1748-20.7.1818) fra Dyrhaug bnr. 1.

Barn:

1.      Lars, f. 25.5.1777, d.str.,

2.      Liva Maria, f. 3.6.‑78, d. 12.6.‑79,

3.      Jacob, f. 15.8.‑81 (her),

4.      Lars Petter, f. 8.10.‑83 (Straumbotnet bnr. 1),

5.      Johannes, f. 18.1.‑86 (Høstnæs i Nesna),

6.      Marianna, f.‑89, d.s.å.,

7.      Jørgen, f.‑91 (Meland bnr. 4).

Enka var bruker til 1816.

 

11) Jacob Jørgensøn (1781‑1820), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 1.5.1816. G. 1809 m. Michelina Eriksd. (1778-8.9.1864) fra Trettbakken bnr. 1.

Barn:

1.      Karen Johanna, f. 1810 (Bryggfjelldalen bnr. 1),

2.      Marianna, f. ‑13 (Olderneset bnr. 1),

3.      Pernilla, f. ‑16 (Finnbakken bnr. 2).

Ved skiftet etter Jacob 1821 var boets brutto 274‑0‑23, gjeld og avg. 55‑1‑19. Bøker: bibel, Müllers postill og 2 andre. Halvparten i et seksringsnaust ved Olderneset, åttringsnaust på Hemnes, seksringsbåt med seil, Lofotbruk. Husdyr: 1 hest, 10 kyr, 1 dalkvige, 1 markkvige, 1 dalokse, 1 kalv, 7 sauer, 3 jømmer, 3 risbit værer, 5 lam.

 

12) Peder Nilsen (1792‑8.10.1876) fra Øverleiren bnr. 4 fikk bbr. tl. 8.10.1821. G. 1821 m. enka Michelina. Ingen barn.

 

13) Anders Benonisen (1813‑91) fra Sætra bnr. 1 var bruker 1842‑54, flyttet så til Finnbakken bnr. 2 ved bytte med etterfølgeren. G. 1842 m. Pernilla Jacobsd., steddatter av f.br. Om fam. se Finnbakken.

 

14) Christopher Augustinussen (1826‑5.5.‑86) fra Meland bnr. 3, tidligere bruker på Finnbakken, fikk bbr. tl. 28.9.1854, og skj. fra pastor Walnum for kr. 1773, dat. 5.5., tl. 11.6.1777. G.I. 1850 m. Randi (Ragnhild) Jacobsd. (1824‑26.7.‑57) fra Bryggfjell.

Barn:

1.      Johannes Andreas, f. 25.2.1851, d. 13.10.‑53,

2.      Jacob Benjamin, f. 19.6.52 (her),

3.      Augustinus Johan, døpt 25.5.‑54, d.s.å.,

4.      Johanna Oline, f. 1. 10. ‑55 (Fjelldal bnr. 2).

G.11. 1758 m. Elisabeth Andersd. (1834‑20.3‑99) fra bnr. 2 her.

Barn:

5.      Anders Jørgen, f. 10. 1. 1863 (Skresletta bnr. 2),

6.      Randi Helene, f. 20.3.‑66, d. 21.6.‑82,

7.      Petra Johanne, f. 8.7.‑76 (Hb).

 

15) Jacob Christophersen (1852‑10.9.1918), sønn av f.br., fikk skjøte fra skifteretten i farens dødsbo for kr. 1000 og kår, tl. 2.12.1889. G. 1885 m. Elen Hansd. (1862‑27.11.1943) fra bnr. 3 her.

Barn:

1.      Kristofie Augusta Elise, f. 25.8.1886, d. 24.8.1962, ug,

2.      Kristen Edvard, f. 16.10.‑91 (her),

3.      Hilmar Gunnerius Martin, f. 26.9.‑94, d. 5.7.1971 (Meland bnr. 5, lærer og klokker Korgen),

4.      Ragnar Johannes, f. 17.3.1903, d. 13.2.‑79.

 

16) Kristen Edvard Leirskar (1891‑19.12.1941), sønn av f.br., var bruker 1918‑41. G. 1938 m. Lilly Marie Jensen, (6.2.1913-9.3.1995), fra Dalsgrenda.

Barn:

1.      Marta Olava, f. 31.8.1933,

2.      Eivind Jostein, f. 4.9.‑39 (her).

 

17) Eivind Leirskar, f. 1939, sønn av f.br., fikk skj. fra sin farmor Elen Leirskar, tl. 13.9.1946.

 

Bnr. 2 (lnr. 201b) METTIGARDEN, oppstått ved deling 1710 av Bruk 1, med landskyld 12 mark, 1838: landskyld 1 daler 2 ort 8 skill., 1891: skyld M. 4,23.

1) Peder Eriksøn (ca 1679‑1738) fra Bruk I var bruker fra 1710. G.m. Kirsten Eriksd. (ca 1686‑1734).

Barn:

1.      Erich, f. 1711,

2.      Anders, f.‑14,

3.      Ragnel, f.‑18, d.‑27,

4.      Peder, f.‑20, d.‑42,

5.      Jacob. f.‑23 (bnr. 1 her),

6.      Karen, f.‑27 (Meland bnr. 4),

7.      Johannes, f.‑29 (her).

Ved skiftet etter Peder 1739 var boets brutto 290‑5‑8, avg. 19‑2‑8. Sølv: 8 ¾ lodd. Bøker: Missions Bibel, Povel Andersens postill, halvparten i Lov Bog, og 2 andre.

 

2) Jørgen Nilssøn (ca 1675‑1761) fra Fuglstad i Nesna var bruker fra 1739. G. 1739 m. enka Kirsten. Ingen felles barn. Jørgen hadde før vært G.m. Randi Jensd. Fuglstad og hadde sønnen

1.      Anders Jørgensøn (Bryggfjell).

 

3) Johannes Pedersøn (1729‑25.2.‑67), stedsønn av f.br., fikk bbr. tl. 5.5.1766. G. 1758 m. Gjertrud Christophersd. (1726‑92) fra Laukberg NR.

Barn:

1.      Peder, f. 1759, d. 26.5.‑80,

2.      Kjersten, f. ‑63 (Øverleiren bnr. 4),

3.      Christopher, f. 30.5.‑66 (G.‑97, ikke i Hemnes 1801).

Johannes kom bort på Stor‑Sjona. Ved skiftet etter ham 1768 var boets brutto 384‑4‑14, gjeld og avg. 54‑4‑14. Sølv for 13 dlr. Husdyr: 1 svart hest, 7 kyr, 2 dalkviger, 1 dalokse, 10 sauer, 2 lam, 5 geiter, 1 bukk, 1 risbit bukk, 2 kje, 1 galte.

 

4) Hans Anderssøn (1745‑15.10.1819) fra Bryggfjell fikk bbr. tl. 7.5.1770. G.I. m. enka Gjertrud. Ingen barn. G.II. 1793 m. Elisabeth Pedersd. (1765-15.7.1849) fra Mellingsjorda bnr. 1.

Barn:

1.      Elen Kierstina, f. 9.8.1794 (Sund bnr. 7),

2.      Pernilla, f.‑97, d.str.,

3.      Anders Jørgen, f. 29.11.1801 (her).

Ved skiftet etter Hans 1820 var boets brutto 206‑1‑0, gjeld og avg. 40‑4‑1. Bøker: Müllers postill, Povel Andersøns postill og 7 andre. Brennevinspanne med hatt og piper. Halvparten i et seksringsnaust ved Oldeneset. Husdyr: 1 hest, 11 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 markokse, 2 kalver, 10 sauer, 5 jømmer, 1 gravær, 5 lam. Enka var bruker til 1830.

 

5) Anders Hansen (1801‑40), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 4.10.1830. G. 1828 m. Thomine Christensd. (1794-8.10.1868) fra Valla bnr. 4.

Barn:

1.      Hans, f. 27.9.1828, d. 16.4.‑95 (ufør, ug),

2.      Jonella Christine, f. 28.2.‑33 (her),

3.      Elisabeth Pernilla, f. 8.10‑34 (bnr. 1 her).

Anders falt ned fra taket og ned i kjellerluka og døde. Enka var bruker til 1855 (?).

 

6) Christen Johannessen (1827‑7.9.‑88), f. Granmoen i Vefsn (sønn til Johannes Jacobsen Oldernes), fikk bbr. tl. 5.5.1856 og skj. fra pastor Walnum for 120 Spd., dat. 1.6., tl. 19.6.1876. G. 1855 m. Jonella Andersd. (1833‑2.2.1907), datter av f.br.

Barn:

1.      Johnelle Kierstine, f. 17.6.1857 (her),

2.      Anne Johanne, f. 20.4.‑61, d. 6.11.‑74,

3.      Thomine Marie, f.‑31.3.‑65 (Bryggfjell),

4.      Johanne Jacobea, f. 17.2.‑69 (Finnbakken bnr. 1).

 

7) Ivar Eriksen (1854‑20.2.1925) fra Fjelldal bnr. 2 fikk skj. fra enka Jonella for kr. 1200 og kår, tl. 15.12.1905. G. 1884. m. Jonella Christensd. (1857-27.2.1930), datter av f.br.

Barn:

1.      Emilie Bek, f. 31.1.1886, d. 12.8.1969 ug,

2.      Kristen Johan, f. 17.7.‑94 (her).

 

8) Kristen Iversen (1894‑14.1.1988), sønn av f.br., var bruker her.

 

9) Hans Elias Brendmo (13.9.1924‑7.5.‑87), oppfostret her på garden, fikk bbr. 1953. G. 1953 m. Reidun Trones, f. 28.2.1920, fra Reinåmoen.

Barn:

1.      Arnfinn, f. 9.7.1952 (her),

2.      Randi, f. 10.7.‑57,

3.      Lillian, f. 9.11.‑60.

 

10) Arnfinn Brendmo, f. 1952, sønn av f.br., fikk bbr. 1988. G. 1985 m. Anne Mari Myklebust, f. 13.6.1952, fra Florø.

Barn:

1.      Hans Kristian, f. 11.3.1987.

 

Bnr. 5 SKOGLY, fradelt 1943 fra bnr. 2 med skyld M. 0,53.

1) Norvald Dal, f. 1.7.1916 på Hemnesberget og oppfostret på bnr. 2 her. G. 1941 m. Astrid Julie Trettbakk, f. 21.1.1916, d. 9.8.‑78, fra Trettbakken bnr. 1.

Barn:

1.      Jakob Jostein, f. 12.3.1943,

2.      Grete, f. 6.11.‑54.

Norvald Dal fikk skj. 1959 på bnr. 3 Vollen.

 

BRUK II, fraskilt før 1661 fra det opprinnelige bruket med landskyld ½ pund, og ble 1680 tillagt ytterligere ½ pund fra Bruk I.

1) Jens Kjellsøn, f. ca 1628, sønn av rydningsmannen var bruker fra seinest 1661 t.o.m. ‑72. Ved M 1666 var Jens 37 år, med sønnene

1.      Per, 6 år og

2.      Ole, 4 år.

 

2) Paal (Poffuel) var bruker 1673‑78. Trolig G.m. enka etter f.br.

 

3) Aron Aronsøn fra Valla var bruker ca 1680‑1708. G.I. før 1680 m. ukjent. Ved M 1701 var Aron 54 år, med sønnene

1.      Paul, 21 år,

2.      Jens, 19 år og

3.      Erik, 4 år (Røssvik i Salten),

4.      Agnes (Lenningsvik),

5.      Ane, f. ca 1695 (Storstrand bnr. 1).

G.II. før 1700 m. Maren Eriksd., d. 1752.

Barn:

6.      Ragnhild, f. ca 1700 (Eiteråga bnr. 1 NR),

7.      Karen, f.‑04 (Halseboe ?).

 

4) Nils Jenssøn (ca 1674‑1740) fra Myklebostad i Nesna var bruker fra 1709. G. 1708 m. enka Maren.

Barn:

8.      Aron, f. 1709, d.‑47 ug,

9.      Jens, f.‑ 11 (Eiteråga bnr. 3 NR),

10.    Nils, f.‑12, d. ung,

11.    Maren, f.‑13, d. ung,

12.    Gregus, f.‑15 (her).

Ved skiftet etter Nils 1740 var boets brutto 287‑5‑10. Penger: 2 speciedalere. Sølv for 17‑4‑0. Bøker: Povel Andersens postill og 4 andre. Husdyr: 1 hest, 1 hoppe, 17 kyr, 1 gl. kvige, 4 markkviger, 4 dalkviger, 1 markokse, 6 kalver, 25 sauer, 12 lam, 3 geiter, 3 hanegeiter, 9 kje. 1742 ble Bruk II delt i de seinere bnr. 3 og 4.

 

Bnr. 3 (lnr. 201c) VOLLEN, landskyld 12 mark, 1838: 1 daler 2 ort 8 skill., 1891: skyld M. 4,37.

5) Gregus Nilssøn (1715‑77), sønn av f.br., hadde vært på Eiteråga NR 1737‑38 og ble bruker på heimegarden 1742. G. 1736 m. Kirsten Sakariasd.

Barn:

1. Jens, f. 1739, d. 1812 (Revelen NR),

2. Maren, f.‑43 (husm.k. her),

3. u.e. Petronelle f.‑53, d. 7.2.‑73 BK, M: Gjertrud Eriksd. Kjerringstøa.

 

6) Israel Anderssøn (1725‑8.5.‑83) fra Hjartli fikk bbr. tl. 23.10.1765. G. 1753 m. Marit Christensd. (1725-95) fra Elsfjordosen.

Barn:

13.    Inger, f. 1754,

14.    Andreas, f.‑55 (her),

15.    Christen, f.‑58 (Målselv),

16.    Ane Maria, f.‑60 (Utskarpen bnr. 2),

17.    Israel, f.‑62 (Skjeftmoen),

18.    Ingebrigt, f. 30.10.‑64 (Målselv, G.m. Anne Jonsd. Finnbakken).

Ved skiftet etter Israel 1783 var boets brutto 216‑2‑16, gjeld og avg. 13‑2‑0. Bøker: 2 bibler og 7 andre. Husdyr: 1 hoppe, 13 kyr, 3 kviger, 2 kalver, 2 sauer, 1 vær, 2 lam, 6 geiter, 3 kje.

 

7) Andreas Israelsøn (1755‑1817), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 16.10.1887. G. 1787 m. Beret Ivarsd. (1761-1.7.1843) fra Meland bnr. 4.

Barn:

1.      Marit, f. 1787 (Angermoen i Vefsn),

2.      Christiana, f.‑89 (Kjukkelmoen bnr. 1),

3.      Israel, f.‑91 (her),

4.      Inger Anna, f. 18.7.‑93, d. 1803 BK,

5.      Ivar, f.‑95 (Meland bnr. 1),

6.      Andreas, f.‑97 (husm. Korgen).

Ved skiftet etter Andreas 1817 var boets brutto 312‑014, gjeld og avg. 37‑4‑10. Sølv for 2‑1‑16. Bøker: bibel, Müllers postill og 4 andre. Naust ved Olderneset, trerøms båt, Lofot‑bruk. Husdyr: 1 hest, 8 kyr, 1 dalkvige, 1 dalokse, 1 kalv, 4 sauer, 3 jømmer. Enka var bruker til 1820.

 

8) Israel Andreassøn (1791‑24.3.1833), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 9.10.1820. G. 1820 m. Elen Jacobsd. (1797‑4.6.1877) fra Fjelldal bnr. 1. Ingen barn.

 

9) Gulle Olsen (1795‑24.7.1867) fra Valla bnr. 2 fikk bbr. tl. 4.10.1833. G. 1833 m. enka Elen. Ingen barn.

 

10) Hans Gullesen (1825‑8.7.1904) fra N.Bjerkadal bnr. 2 fikk bbr. tl. 15.8.1862. G. 1860 m. Marit Iversd. (1840‑14.3.1925) fra Trettbakken bnr. 2.

Barn:

1.      Elen Kirstina, f. 10. 10. 1862 (bnr. 1 her),

2.      Gulle Heitmann, f. 25.1.‑65 (Reinåmoen bnr. 2),

3.      Gisken Jacobea, f. 25.8.‑73 (Valåmoen bnr. 4).

 

11) Jakob Kristiansen (1848‑14.9.1929) fra Meland bnr. 4 fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 1767,47 og kår, dat. 21.8.1885, tl. 1.9.1903. G. 1894 m. Karen Iversd. (1855‑11.6.1925), enke fra Meland f. Skjeftmoen.

Barn:

1.      Hans Martin, f. 9.4.1895,

2.      Maren Brose Hind, f. 6.8.‑98.

Gulle Hansen, f. her 1865, fikk sammen med svogeren Rasmus Eriksen, bnr. 4 Valåmoen, skj . fra Jakob Kristiansen for kr. 900 og overtakelse av påheftet kår, tl. 1.9.1903. Gulle Hansen bodde på Reinåmoen bnr. 2.

 

12) Johannes Pedersen Krokan fra Tverrå, f. 1881, fikk skj. fra Gulle Hansen og Rasmus Eriksen for kr. 1200 og påheftet kår, tl. 15.4.1914. Johannes hadde kjøpt bruket til sin søster og svoger, med klausul om at foreldrene Clemet og Anne skulle få bo hos dem så lenge de levde.

 

13) Peder Mical Forsbakk (1879‑6.8.1969) fra Forsbakken fikk skj. fra sin svoger Johannes Pedersen for kr. 2000, tl. 11. 12.1920. G.I. 1901 m. Anna Karoline Clemetsd. (1877‑3.1.1920) fra Tverrå pl. Krokan.

Barn:

1.      Martin Kristoffer, f. 13.10.1901, d. 17.6.1924.

2.      Jenny Almine Petrine, f.‑04. d.4.6.‑21.

3.      Borghild Andrea, f.‑07, d.‑25.

4.      Aslaug Marie, f.‑11, d.29.4.‑23.

5.      Peder Olai Max, f.‑13. d. 5.6.‑22.

G.II. 1934 m. Ragna Lovise Johansen, f. 27.8.1903 i NR. Ingen barn.

 

14) Johannes J. Rydså (1902‑.21.8.1948) fra Røsså bnr. 1 fikk kjøpekontrakt fra Peder Forsbakk for kr. 1500 og kår, tl. 12.7.1930. G.m. Gidsken Rebekka Pedersd. (15.5.1908‑5.6.‑56) fra Olderneset.

Barn:

1.      Peder Johan, f. 26.9.1930,

2.      Karen, f. 25.4.‑34,

3.      Jensine, f. 23.10.‑35,

4.      Olav Kristian, f. 2.2.‑40,

5.      Laila, f. 29.9.‑43.

 

15) Norvald Dal, f. 1916 og bruker av bnr. 5 fikk skj. 1959 på bnr. 3. Om fam. se bnr. 5 her.

 

Bnr. 4 (lnr. 201.d) SANDMOEN, fraskilt 1742 fra Bruk II med landskyld 12 mark, 1838: 1 daler 2 ort 8 skill., 1891: M. 4,02.

1) Peder Nilssøn (1712‑2.5.‑75) var bruker fra 1742. G. 1742 m. Margrete Christophersd. (1722‑1804) fra Laukberg NR.

Barn:

1.      Karen, f. 1744 (Meland bnr. 4),

2.      Gjertrud, f.‑46 (Nerleiren bnr. 1),

3.      Jacob, f.‑48 (her),

4.      Anne Kjerstine, f.‑51 (Skresletta bnr. 2),

5.      Dorthea, f.‑53 (Hammarneset NR),

6.      Nils, f.‑55 (Sandvær i Herøy),

7.      Christopher, f.‑57, d.‑1806 ug,

8.      Peder, f.‑59 (Meland bnr. 4).

Ved skiftet etter Peder 1775 var boets brutto 239‑0‑6, gjeld og avg. 23‑0‑2. Sølv for 11‑2‑12 (mrk. BCD). Bøker: Müllers postill. Bu ved Hemnessjøen. Husdyr: 1 hest, 10 kyr, 1 kvige, 1 okse, 4 kalver, 5 sauer, 4 j ømmer, 1 vær, 6 lam, 2 geiter, 4 bukker, 4 risbit bukker, 1 svin.

 

2) Jacob Pedersøn (1748‑1800), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 15.10.1781. G. 1781 m. Elen Andersd. (1759-1816) fra Bryggfjell.

Barn:

1.      Peder, f. 28.4.1783 (Oterbrand),

2.      Margrete, f. 18.4.‑85, d.‑87,

3.      Beret Sakrine, f.‑87, d. 2.5.1823 ug,

4.      Anders, f.‑89 (Sund bnr. 7),

5.      Margrete, f.‑91, d.‑95,

6.      Jacob, f.‑93 (Bryggfiell),

7.      Dorthea, f.‑95, d.‑96,

8.      Ole, f.‑99.

Ved skiftet etter Jacob 1800 var boets brutto 217‑5‑8, gjeld og avg. 74‑5‑10. Sølv for 18‑2‑12 og 24 sølvknapper i gangtøy. Bøker: 5 ikke navngitte. Åttringsbåt og Lofot‑bruk. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 1 kvige, 2 markkviger, 2 dalkviger, 1 markokse, 4 sauer, 4 jømmer, 2 værer, 4 lam, 7 sytingsreiner.

 

3) Jens Pedersøn (1766‑11.5.1851) fra Forsbakken fikk bbr. tl. 11. 10. 1802. G. I. 1801 m. enka Elen.

Barn:

1.      Peder Andreas, f. 2.10.1801.

G.II.1818 m. Karen Mathiasd. (1777‑23.6.1837). Ingen barn.

 

4) Peder Jensen (1801‑13.4.‑94), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 16.5.1825. G.I. 1821 m. Kierstina Nilsd. (1797-29.8.1823) fra Meland bnr. 2.

Barn:

1.      Elen Johanna, f. 3.8.1823, d. 14.5.‑36.

G.II. ca 1824 m. Ingeborg Jacobsd. (1786‑28.4.1828) fra Fjelldal bnr. 3.

Barn:

2.      Jacob Olaus, f. 21.6.1825 (her),

3.      Ingeborg Kjerstina, f. 20.4.‑28 (Luktvassmo pl. Steinmoenget).

G.III. 1828 m. Sissel Davidsd. (1795‑30.3.1863) fra Olderneset bnr. 1.

Barn:

4.      Lorentze Bergitha, f. 30.3. 1829 (Skjeftmoen),

5.      Jensine Cathrine, f. 13.2.‑31 (Mellingsjorda bnr. 4),

6.      Davine Pernilla, f. 25.4.‑33 (Skjeftmoen),

7.      Peder Johan, f. 15.9.‑38 (Solhaug bnr. 5).

 

5) Jacob Pedersen (1825‑29.12.1900), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 12.10 1860 og skj. fra Pauline Walnum for kr. 1586,67, dat.‑ 21.8.1885, tl. 15.7.‑87. G. 1860 m. Kristine Nilsd. (1832-12.2.1913) fra Øverleiren bnr. 3.

Barn:

1.      Peder Andreas, f. 18.3.1861, d. 1.8.‑73,

2.      Nils Andreas, f. 13.4.‑63, d. 1944,

3.      Jonilla Helina, f. 1864,

4.      Jens Peder, f. 3.4.‑67 (Nerleiren pl. Hundbekken),

5.      Lornts Berthin, f. 27.7.‑69 (her),

6.      Elen Pernilla, f. 18.7.‑72 (Finnbakken bnr. 1),

7.      Peder Johan, f. 13.10.‑74, d. 26.5.1964.

 

6) Lornts Bertin Jakobsen (1869‑31.8.1958), sønn av f.br., var bruker fra før 1900. G. 1899 m. Iverta Ivarsd. (1874‑14.11.1958) fra Skjeftmoen.

Barn (f. her):

1.      Christine Johanna, f. 10. 11. 1901 (her), artikkel i Rana Blad 22.2.2003,

2.      Dagny Ivara, f. 7.10.‑15, d. 5.7.‑89.

 

7) Nils Johan Thoresen (1907‑24.5.‑52) fra Jerpbakken bnr. 3. G. 1935 m. Christine Johanna Sandmo, datter av f.br.

Barn:

1.      Karoline, f. 29.4.1936,

2.      Jakob, f. 27.9.‑38.

 

8) Jakob Sandmo, f. 1938, sønn av f.br., fikk skj. tl. 14.5.1958. G. 1974 m. Solbjørg Solhaug, f. 28.4.1951, fra Solhaug bnr. 1.

Barn:

1.      Nils Peter, f. 27.6.1974,

2.      Kjell Magne, f. 18.10.‑75.

 

 

 

HUSMENN.

Leirskaret har leilighetvis hatt husmenn, uten at navn på noen husmannsplass har vært oppført ved folketellingene.

1) Olluf Olsøn var nevnt som husmann 1650.

 

2) Nils Gabrielsøn var nevnt som husmann 1689.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.