Home / Gardene / 130 Bollermoen

130 Bollermoen


Hemnes Gård og Slekt side 797-803

 

130. Bollermoen

Redigert  17. januar 2009

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Bollermoe 1701, Boldremoen 1723, 1838, Bollermoen 1891. Betydning av navnet usikker.

 

Brukstall og utskiftninger:

Ett bruk til 1924. Markeskjellsforretning 1726 mellom Bollermoen og 131 Reinåmoen. Skog- og markeskjellsforretning 1856 mellom Bollermoen, 129 L.Bryggefjell og 126 Stabbforsen under medvirkning av Forligelseskommisionen.

 

Kvern og sagbruk:

Garden hadde bekkekvern 1774, med kvernskatt 6 skill. Sagbevilling 1778. Saga var "brøstfældig" 1785. Bevilling 1802 til å bygge saga opp igjen. Den var nevnt i et skifte 1818.

 

Kirkebu på Hemnes nevnt i skifter 1795 og 1814.

 

MATRIKKELGARDEN BOLLERMOEN, GNR. 130.

Garden var ryddet i allmenningen før 1701, men kom ikke i skattelistene før 1705, og da med landskyld 12 mark fisk.

1723    "Skouw til Gaarden. Marchegaard, sneefast og frostkiendt Gaard."

             Gl. matr.nr. 198, landskyld 12 mark.

1838    Nytt matr.nr. 71, lnr. 191, landskyld 1 daler 1 ort 21 skill.

1865    26 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 75 lass høy årlig.

             Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov og 12 tylvter

             sagtømmer for salg årlig. 1 ¾ mil fra sjøen med alminnelig god

             veg. Garden har et vannfall.

1891    Gnr. 130, skyld 4,83 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 

Hester

Storfe

Småfe

Bl.k.

 

 

 

 

1723

2

8

12

2 ½

 

 

 

 

 

Hester

Storfe

Sauer

Reiner

Rug

Bygg

Havre

Poteter

1835

1

10

16

0

½

2

1

½

1865

Opps.

2

12

16

0

0

1

½

4

Pl. 1)

0

1

3

0

0

½

0

1

Pl. 2)

0

2

3

0

0

½

0

1

Sum -65

2

15

22

0

0

2

½

6

1875

Opps.

2

11

19

5

0

1  1/5

1

5

Pl. 1)

0

3

1

0

0

1/5

1/5

½

Pl. 2)

0

6

5

0

0

½

½

2

Sum -75

2

20

25

5

0

1  9/10

1  7/10

7 ½

1) Bjuråneset  2) Køtamoen

 

MANNTALL

1701 1 bruker, 2 sønner

 

FOLKETELLINGER

 

Husb.folk

Kårfolk

Tjenere m/ jord

Tjenere u/jord

Husm.folk

Inderster

Fattige

1801

7

1

2

0

0

1

1

1865

11

0

1

9

1

3

0

1875

9

0

0

11

1

6

0

1891

3

0

1

4

0

5

0

 

Eiere:

Tilhørte Rydningsgodset, s.d. Komm. skoletomt fraskilt 1925. Flere selveierbruk fra 1941.

 

 

BRUKERE.

 

Bnr. 1 (lnr. 191) BOLLERMOEN, landskyld 12 mark, 1838: 1 daler 1 ort 21 skill., 1891: M. 4,93.

1) Per Jonsøn var rydningsmann her ved M 1701, 36 år. G.m. Dordi.

Barn:

1.      Jon, 7 år 1701,

2.      Mathis, 5 år -01,

3.      Erik, f. før eller etter Mathis, (110 Kjukkelmoen bnr. 2),

4.      Jens, f.-04,

5.      Maren, f.-07.

1715 avsto Per halve bruket til sønnen Jon, og 1725 den andre halvparten til sønnen Erik.

 

2) Jon Pedersøn (ca 1694-1725) bykslet 6 mark, dat. 26.10.1715. G.m. Dorethe Hansd.

Barn:

1.      Siri, f. i slutten av 1717,

2.      Daardi, f.-19 (32 Steinmoen),

3.      Karen, f. i slutten av -22,

4.      Peder, f.-24 (110 Kjukkelmoen).

Enka Daardi giftet seg med Peder Olsøn og flyttet til 110 Kjukkelmoen.

 

3) Erik Pedersøn (ca 1696-2.5.1776), bror av f.br., bykslet 1725  6 mark som hans far hadde brukt og 6 mark som hans bror Jon hadde brukt mot at Jons enke med festemannen Peder Olsøn overtok det bruket Erik hadde hatt på 110 Kjukkelmoen. Om Eriks fam. s.d.

 

4) Ole Davidsøn (1723-26.2.1800) fra 145 Olderneset bnr. 1 fikk bbr. tl. 9.6.1762. Han hadde tidligere vært bruker på 145 Olderneset. G. 1748 m. Marit Eriksd. (1725-1810), datter av f.br.

Barn:

1.      Gura, f. 1750 (Sandsvær i Alstahaug),

2.      Maren, f.-51 (62 Oterbrand),

3.      Elisabeth, f.-53 (124 Bleikvasslia bnr. 1),

4.      Ingebaar, f.-55 (110 Kjukkelmoen bnr. 2),

5.      Marit, f.-56 (110 Kjukkelmoen bnr. 1),

6.      Ane, f.-57 (129 L.Bryggfjell)

7.      Dorothea, f.-59 (Røssvoll bnr. 1 NR),

8.      David, f.-62 (her),

9.      Erich, f.-69, d. 9.1.-73 BK.

 

5) David Olsøn (1762-1814), sønn av f.br., var bruker fra ca 1792. G.I. 1787 m. Elisabeth Andersd. (1761-20.3.-95).

Barn:

1.      Marit Dørothea, f. 1788 (Røssvoll bnr. 1 NR),

2.      Anders, f.-89 (54 Kattstrand),

3.      Ole, f.-91 (53 Finneid bnr. 5),

4.      Mille Johanna, f. 17.2.-94, d.-96.

G.II. 1795 m. Elen Svendsd. (1771-sep.1858) fra 143 Ytterleiren bnr. 1.

Barn:

5.      Christiana, f. 1796, d.str.,

6.      Elisabeth, f.-97, d. 1803,

7.      Anna, f.-99, d. 1800,

8.      Kiersten, f. 1800, d.-03,

9.      Svend, f.-03 (107 Korgen bnr. 2),

10.    Elisabeth Christina, f.-05,

11.    Jacob, f. -07 (husm. 107 Korgen),

12.    Erich Johannes, f.-10 (Varnträsk i Hattfjelldal),

13.    Rasmus, f.-12, d.-13.

Ved skiftet etter David 1814 var boets brutto 593-3-4, gjeld og avg. 175-5-10. Penger: 14-0-2, derav Banco sedler 6 dlr. Sølv for 20-4-0. Brennevinskjele med piper. Halvparten i et naust i Korgen og i et naust på Finneid, halvparten i kirkebu på Hemnes. Seksringsbåt med seil, halvparten i en skotkeipet seksringsbåt. Bøker: Mossings postill, Müllers postill, bibel og 2 andre. Husdyr: 1 gl. og en ung hest, 11 kyr, 2 markkviger, 3 dalkviger, 1 markokse, 1 dalokse, 14 sauer, 3 jømmer, 5 værer, 2 geiter, 2 hanegeiter, 2 bukker, 5 reiner.

 

6) Lars Nilssøn (1794-15.5.1860) fra 141 Meland bnr. 2 fikk bbr. tl. 1.5.1816. G. 1815 m. enka Elen.

Barn:

1.      Nils Daniel, f. 1817, d.s.å.

Lars flyttet 1820 til 107 Korgen bnr. 2 ved bytte med følgende bruker.

 

7) Hans Christophersøn (1782-før 1865) fra 107 Korgen bnr. 2 fikk bbr. tl. 1.5.1820. G.m. Giertru Iversd. (1782-før 1865) fra 144 Jerpbakken bnr. 2.

Barn:

1.      Iver Johan, f. 1812 (her),

2.      Christopher Andreas, f.-14,

3.      Anna Kjerstina, f.-16,

4.      Karen, f.-18,

5.      David, f.-19, d. 26.6.-39,

6.      Johannes, f. 22.10.-21, d. 3.7.-44,

7.      Hans Christian, f. 25.5.-23 (husm. u. jord her),

8.      Carsten, f. 28.1.-25 (pl. Bjurånes her),

9.      Gjertrue, døpt 21.1.-27, d. 2.1.-58 ug.

 

8) Iver Hanssen (1812-mars-62), sønn av f.br., var bruker fra ca 1847. G. 1846 m. Christine Johannesd. (1821-20.3.-76) fra 144 Jerpbakken bnr. 1.

Barn:

1.      David Heitmand, f. 30.5.1847 (USA-81),

2.      Maren Johanne, f. 16.9.-48,

3.      Johannes Edvard, f. 22.3.-50 (131 Reinåmoen bnr. 1),

4.      Hans Christian, f. 17.7.-51 (USA-75),

5.      Jerthrud Kathrine, f. 6.11.-52 (106 Valåmoen bnr. 3),

6.      Christine Caroline, f. 2.3.-54, d. 8.7.-78,

7.      Olava, f. 21.8.-55 (USA-81, gift der med Samuel Lorentsen Kyllingmo),

8.      Johan Christian, f. 13.12.-57, d. 5.3.-58,

9.      Johan Christian, f. 26.3.-59 (USA -81),

10.    Edvard Andreas, f. 15.8.-60, d. 8.8.-66.

 

9) Nils Hanssen (1837-21.7.1913) fra 131 Reinåmo pl. Brennhaugen f. 127 Bryggfjelldalen var bruker fra 1863. G.I. 1863 m. enka Christine.

Barn:

1.      Anna Mathea, f. 5.2.1864 (129 L.Bryggfjell bnr. 2), artikkel i Rana Blad 13.12.2003 og 26.3.2004.

2.      Nils Christian, f. 22.8.-65 (63 Sund bnr. 8, lærer), artikkel i Rana Blad 26.1.1999 og 26.3.2004.

G.II. 1888 m. Rakel Mathiasd. (1844-4.9.1935), enke fra Luktvassli f. 12 Fuglstrand. Ingen felles barn, artikkel i Rana Blad 29.3.2004.

 

10) Kristen Lorntsen (1859-23.4.1921), f. 110 Kjukkelmoen, tidligere bruker 129 L.Bryggfjell bnr. 2, var bruker her fra før 1907. G. 1887 m. Anne Nilsd. (1864-20.1.1957), datter av f.br. Artikkel i Rana Blad 30.3.2004.

Barn:

1.      Anna Otelia, f. 22.7.1885 (37 Kobhaug bnr. 5), artikkel i Rana Blad 13.12.2003,

2.      Christine Helena, f. 1.2.-89 (142 Øverleiren bnr. 1),

3.      Nils Robert f. 18.12.-90, (Køtamoen her),

4.      Kristian Lindeman, f. 5.5.-93, (her),

5.      Gudrun, f. 28.1.-95 (129 L.Bryggfjell bnr. 3),

6.      Astrid, f. 28.1.-97 (129 L.Bryggfjell bnr. 3),

7.      Egil Kristoffer, f. 22.5.-01, (bnr. 6 her),

8.      Bjarne, f. 19.9.-08 (125 Krokselvmoen bnr. 9).

Enka Anne satt med bykslingskontrakten til 1941.

 

Bnr. 4 BOLLERMOEN, direkte fortsettelse av gardsbruket på bnr. 1, fraskilt 1941 fra bnr. 1.

11) [Kristian] Lindeman Boldermo (1893-9.3.1956) og broren Egil Kristoffer, begge sønner av f.br. kjøpte bruket fra staten for kr. 10 000, skj. tl. 11.12.1941. Lindeman g. 1934 m. Klara Dorthea Rufsholm, (2.6.1910-2.2.-95), fra Rufsholm NR.

Barn:

1.      Kristen Arnold, f. 14.12.1934 (her),

2.      tv. Mari Petra, f. 29.8.-37 (128 Ytterlien gm Anders Flostrand), og

3.      tv. Leif Ketil, f. 29.8.-37 (Hommelstø),

4.      Astrid, f. 19.4.-44 (Korgen gm Bertin Roghell),

5.      Torgeir, f. 11.8.-47 (Gran på Hadeland),

6.      Brit Lilian, f. 26.2.-50 (Korgen).

Enka Klara kjøpte som tilleggsjord bnr. 8  Olderskogneset av staten ved skj. tl. 26.3.1960.

 

12) Kristen Arnold Boldermo, f. 1934, sønn av f. br., var bruker siden farens død, og fikk skj. tl. 23.7.1971. G. 1976 m. Unn Andersen, f. 25.9.1949, fra Korgen, f. Breivik i Salten. Hennes barn: Ole Jørgen Andersen, f. 18.2.1972.

Felles barn:

1.      Aslak, f. 23.4.-77,

2.      Tormod, f. 9.5.-78

3.      Gunhild, f. 19.9.-86,

4.      Ingrid, f. 15.6.-89.

Bruket drives idag som sauebruk med 120 vinterforede sauer.

 

13) Tormod Boldermo, f. 1978, sønn av f. br. overtok bruket ca år 2000.

 

Bnr. 6 HØGTUN ("på Håjen"), fraskilt 1941 fra bnr. 4 med skyld M. 0,60.

1) Egil Kristoffer Boldermo (1901-19.1.-83) fra bnr. 1 her, kjøpte bruket fra staten sammen med broren på bnr. 4, og fikk skj. tl. 19.2.1942. G. 1934 m. Ane Kristine Valborg Krokselmo, f. 1913, fra 125 Krokselvmoen bnr. 1.

Barn:

1.      Hjalmar Kolbein, f. 24.5.1935 (Lillehammer),

2.      Annbjørg Kristine, f. 13.2.-37 (Mosjøen),

3.      Viktor Eilif, f. 10.4.-39 (Kristiansund),

4.      Liv Hansine, f. 31.3.-42 (Korgen gm Halldor Vassdal),

5.      Bjørn Åge Magnus, f. 29.8.-45 (bor her),

6.      Mary Elfrida, f. 7.8.-50 (Korgen),

7.      Toril, f. 4.7.-52 (Trondheim).

 

2) Hjalmar Kolbein Boldermo, f. 1935, ble eier av bruket ved skj. tl. 8.8.1972.

Barn:

1.      Trude, f. 24.3.1962 (Oslo),

2.      Heidi, f. 11.6.-64 (Bergen),

3.      Eva, f. 9.7.-66 (Oslo).

Gardsdrifta ble nedlagt 1974, og innmarka har seinere vært høstet av naboer.

 

Bnr. 2 SKOGTUN, skoletomt, fraskilt 1921 fra bnr. 1 med skyld M. 0,03. Korgen Kommune fikk kongeskjøte for kr. 250 og vilkår som nevnt under Rydnigsgodset.

1) Ole Andreas Brygfjell, (1921-2.10.-97) fra 129 Bryggfjell lille bnr. 3, kjøpte bruket av Hemnes kommune 1966. Ordfører i Hemnes kommune. G. 1965 m. Evy Victoria Morskogen, f. 25.12.1940, fra Herøy.

Barn:

1.      Ellen Agnete, f. 30.6.1966,

2.      Ole Morten, f. 2.7.-67, d. 6.7.-85.

 

Bnr. 3 FURULUND II, fraskilt 1928 fra bnr. 1 med skyld M. 0,97. Forpaktet av Hans Olsen sammen med Furulund 129 L.Bryggfjell.

 

 

HUSMENN.

 

BJURÅNESET

1) Karsten Hansen (1825.11.5.-90) fra bnr. 1 her var husmann fra ca 1860. G. 1855 m. Maren Pedersd. (1827-1900-), f. i Lom.

Barn:

1.      Hans, f. 8.5.1853 (her),

2.      Davine Johanna, f. 1.6.-56 (Nord-Dakota USA-04),

3.      Pedernille Jørgine, f. 21.5.-58 (USA-82),

4.      Iverte Christine, f. 1.4.-62 (USA-85),

5.      Maren Olava, f. 20.2.-65,

6.      Jacob Johan, f. 1.1.-71 (Minnesota USA-99).

 

2) Hans Karstensen (1853-30.10.1936), sønn av f.husm. overtok plassen etter faren ca 1890. Ug.

 

3) Anders Johan Lien (15.12.1905-3.1.-78) var bruker fra ca 1930. Hans foreldre var uk. Anton Davidsen 142 Øverleiren, f. 1885 og p. Kristine Andersd. 129 Lillebryggfjell, f. 1883. G.m. Betsie Dorthea Nilsen (1902-28.7.88) fra 110 Kjukkelmoen bnr. 2.

Barn:

1.      Arvid Bertin, f. 22.1.1938 (her),

2.      Magne Kristian, f. 5.2.-40.

 

4) Arvid Bertin Lien, f. 1938, sønn av f.br., var bruker fra 1974. G. 1960 m. Karla Johanna Vassdal, f. 1940. Ingen barn. Seinere samboer med Solbjørg Kristine Pedersen, f. 23.11.1942. Ingen barn.

 

Bnr. 9 BJURÅMOEN fradelt bnr. 1.

1) Trygve Eilif Krokmo (7.5.1906-18.10.-89), oppfostret hos besteforeldrene på Krokmoen 127 Bryggfjelldal (sønn av Kristine), festet en parsell av Staten i 1942. Kjøpt i 1961. G. 1942 m. Ingrid Antonette Antonsd., (1914-3.11.-96) fra 131 Reinåmoen bnr. 3. Ingen barn. Ingrids mor og søsken flyttet hit sammen med Ingrid og Trygve i 1942. Da bolighuset her brant omkom broren og mora (se gnr. 131/3).

 

Bnr. 10 og 17. LILLENESET. Startet opp på bruket i 1948. Utskilt fra Statens Skoger.

1) [Alfon] Dunald Skjønsby, (5.2.1914-12.11.-95) fra 128 Ytterli. G.m. Ardis Johanna Brenvolleng, fra Holmen 28 Bjerknes bnr 3, (28.1.1925-).

Barn:

1.      Laila Diana, f.2.10.1944 (Trofors, gm Annløv Tuven).

2.      Audun, f. 23.6.-48.(her)

3.      Birgit, f. 6.11.-52 (Bleikvasslia, gm Tor Aas).

 

KØTAMOEN.

1) Lars Hanssen, f. 131 Reinåmoen pl. Brennhaugen 1840. G.m. Sara Pedersd. f. ca 1838 NR.

Barn:

1.      Lars Heitman, f. 25.3.1866.

Fam. til USA-66, artikkel i Rana Blad (2003?), var 1880 i Arcadia Wisconsin.

 

2) Anton Olsen (1830-86) fra 111 Tømmermoen var husmann her 1866-83, og flyttet så til 109 Bjurselvmoen. Om fam s.d..

 

3) David Eriksen (12.3.1841-21.3.1929) fra Famnvatnet i Hattfjelldal, tidligere inderst på 135 Tverrå og bruker på 45 Stormålvatnet, var husmann her fra ca 1883. G.I. 1870 m. Elen Iversd. (1841-6.8.-84) fra 135 Tverrå.

Barn:

1.      Iver Olaus, f. 7.8.1871,

2.      Elen Jakobea, f. 30.12.-74, d. 14.9.-90.

G.II. 1885 m. Anna Simonsd. (1847-18.5.1915) fra 110 Kjukkelmoen bnr. 2. Ingen barn.

 

4) Nils Robert Boldermo (1890-30.8.1965) fra bnr. 1 her var bruker fra ca 1919. G. 1917 m. Ragna Nilsen (1897-29.10.1983), [fra 131 Reinåmoen bnr. 4?]

Barn:

1.      Paul Oddgeir, f. 25.9.1917 (131 Reinåmoen bnr. 4),

2.      Agnhild Kristine, f. 8.11.-18,

3.      Nils Ragnar, f. 22.9.-20,

4.      Nelly Dorthea, f. 2.9.-22,

5.      Halvor, f. 10.10.24 (her),

6.      Reidar Nikolai, f. 3.3.-27, d. 28.4.-45,

7.      Ingebjørg, f. 17.2.-29,

8.      Torbjørn, f. 10.4.-32,

9.      Else, f. 31.12.-39.

 

5) Halvor Boldermo, (1924-3.2.2004), sønn av f.br., var bruker fra 1971. Ug.

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.