K


Til menyen | Til oversikten

Plassens / Brukets navnSøk under (klikkbar lenke)Plassens / Brukets navnSøk under (klikkbar lenke)
Kalkberget (plass)
Kalvneset (plass)
Kalåsen (plass og småbruk)
Karihaugen (småbruk)
Karvebakken (plass)
Kattuglmoen (plass)
Kattstrand (gard)
Kjeldsberg (småbruk)
Kjerringhalsen (gard)
Kjerringstøa (bruk)
Kjørdalen (småbruk)
Klemethaugen (plass)
Klubben (plass)
Knikgranmoen (plass)
Knutlia (gard) = Lille Luktvann
Kobbskjærlia (plass)
Kongsdalen (gard)
Kongsvoll (småbruk)
Korea (plass)
Korgen (gard)
Kornneset (småbruk)
Kristengarden (bruk)
Kristenmoen (plass)
Krokmoen (bruk)
Krokvatnet (plass)
Kvanndalen (plass)
Kvalvika (plass)
Kvernmoen (småbruk)
Kvitneset (gard)
Køtamoen (plass)
Køtamoen (plass)
Kåtenget (småbruk)
120 Oksfjellelv
12 Fuglstrand
70 Dalosen
124 Bleikvasslia
59 Sæteren
147 Nerleir
54 Kattstrand
88 Utland
29 Kjerringhalsen
39 Seljeli
106 Valåmoen
19 Drevassbotn
131 Reinåmoen under bnr 1
35 Forsmoen
31 Knutli
98 Straumen
118 Kongsdalen
117 Svartvassmoen
53 Finneid
107 Korgen
20 Drevatn
20 Drevatn
107 Korgen
127 Bryggfjelldalen
38 Elsfjordstrand
91 Tverrbekklien
11 Espervik
104 Solhaug
79 Kvitneset
130 Bollermoen
148 Valla
98 Straumen
Kalkvika (plass og småbruk)
Kalvneset (plass)
Kanten (plass)
Karthøla (plass)
Karvestranda (plass)
Kattuglhullet (småbr.) = Brennhaug
Kivamoen (plass)
Kjeldsrud (småbruk)
Kjerringhalsmoen (småbruk)
Kjukkelmoen (gard)
Kleivneset (småbruk)
Kleppen (småbruk)
Kløftmoen (småbruk)
Knutgarden (bruk)
Kobbnesmoen (plass)
Kobbhaugen (gard)
Kongsli (bruk)
Koppernaglen (plass)
Korgauren (plass)
Korgneset (plass)
Korsdalsmoen (småbruk)
Krokan (rydningsplass)
Krokenget (småbruk)
Krokselmoen (gard)
Kråkan (plass)
Kvanndalshaugen (småbruk)
Kvassteinneset (småbruk)
Kvistamoen (småbruk)
Kørghåjen (småbruk)
Køtamoen (plass)
Kålhåjen (småbruk)
63 Sund
59 Sæteren
108 Villmoen
69 Indre Dilkestad
78 Brattland
131 Reinåmoen
36 Stormoen
95 Jamtjord
29 Kjerringhalsen
110 Kyllingmoen
53 Finneid
95 Jamtjord
1 Sandnes indre
51 Storbjerka
118 Kongsdalen
37 Kobbhaugen
118 Kongsdalen
136 Fjelldal
107 Korgen
144 Jepbakken
104 Solhaug
135 Tveråen
37 Kobbhaugen
125 Krokselmoen
57 Holmholmen
7 Leirvik
40 Myrvik
42 Mula
136 Fjelldal
23 Øvre Luktvassli
78 Brattland
 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.