Home / Gardene / 054 Kattstrand

054 Kattstrand


Hemnes Gård og Slekt, side 305 - 307

54. Katstranden
Redigert 20. juli 2010

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Strandiorden 1749, Klevigen 1755 (i fogderegnskapene), Langstranden og Stranden 1707‑47, Katstranden forekom fra 1738, og ble etter 1750 enerådende i kirkebøkene, Katstrand 1838, Katstranden 1891. Ifølge Rygh XVI fins adskillige gardsnavn med "katt" som første ledd. Det dreier seg nok ikke om huskatt, men et villdyr av katteslekta, og eneste mulighet er gaupe.

Husmannsplass og matrikkelgard:
Kattstranda var husmannsplass under 53 Finneid til 1820‑åra, og deretter rydningsplass. P.g.a. at plassen alltid har hatt egen "adresse", oppføres både husmenn og bykselmenn her, i stedet for å føre husmennene under 53 Finneid. Navnene på brukerne gjør det mulig å slå fast at de forskjellige navnene som er oppført ovenfor gjelder samme bruk.

MATRIKKELGARDEN KATTSTRANDA, GNR. 54.
Ingen beboer her ved M 1701. 1707 var plassen bebodd, og har aldri vært rapportert øde. Bruket hadde ikke nr. eller landskyld i den gamle matrikkelen.
1826 Oppført i matrikkelprotokollen som rydningsplass uten oppgitt landskyld.
1838 Nytt matr.nr. 102, Inr. 487, landskyld 6 skill.
1865 2 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 6 lass høy årlig. Hav­ning for 1 ku. Utilstrekkelig vedskog.
1891 Gnr. 54, skyld 0,20 skyldmark.
1907 ble Brennstomsletta fraskilt som bnr. 2 med skyld M 0,05. Da dette bruket 1909 ble overført til Urland, fikk Kattstranda landskylda redusert til M. 0, 15.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Storfe Sauer Geiter Bygg Poteter

1865 2 4 2 1 3

1875 2 7 1 3/5 4

FOLKETELLINGER

 Husbondsfolk Kårfolk Tjenere  Husmannsfolk  Inderster

1801 0 0 0 4  2

1865 2 1 1 0  0

1875 2 1 1 0  1

1891 5 1 0 0   0

EIERE.
Dønnesgods som 53 Finneid. Brukeren kjøpte garden 1891. Seinere selveiere.

BRUKERE.

KATTSTRANDA som husmannsplass under 53 Finneid.
1) Peder Sefridsøn, d. 1740, fra Langstrand i Nesna var husmann her fra 1707. 

Peders barn før ekteskapet:

    1. tv. Berit, f. 1706, og

    2. tv. Synnøve, f. 1706. Peder var ikke anført som enkemann ved vielsen 1707.

G.I. 1707 m. Eli Flostrand (1680-1731) fra Flostrand i Nesna.

Barn:
   
3. Sigfred, f. 1708, d. etter 1740,

    4. Berit, f. 1710,

 5. Michel, f. 1713, nevnt i fars skifte 1740,

    6. Kristen, f. 1715, ikke nevnt i fars skifte,

    7. Pernille, f. 1720, nevnt i fars skifte.

G.II. 1731 m. Ragni Olsd. (1712‑18.5.‑82). Ingen barn.

2) Hans Pedersøn, d. 1782, var her fra seinest 1736. G.I. m. Kirsten Stensd. (1709-13.5.‑67) fra 60 Grønvikmoen.
Barn:
    
1. Bereth, f. 1736 (97 Straumbukta),

    2. Salome, f. -39, ikke nevnt i fars skifte,

 3. Ane, f.‑44, ikke nevnt i fars skifte 1782,
   
4. Sylvi, f. ca ‑45, nevnt i fars skifte,
   
5. Pernelle, f.‑47 (G.m. skomaker Blom i Salten),
   
6. Lars, f.‑50 (her).
G.II. 1767 m. Margrete Andersd. Hans Pedersøn betalte ikke husmannsskatt fra 1752, da han var vanfør og helseløs og levde av almisser.

3) Lars Hanssøn (1750‑etter 1801) var husmann 1768‑95, deretter inderst og fisker. G. 1775 m. Dorthea Andersd. (1741‑1811) opphold 58 Svaleng.
Barn:
    
1. Anders, f. 1770 (her),
    
2. Hans, f.‑11.5.‑75 (94 Nordenglia).

Kona Dorthea kalles i Ft 1801 for Dordi Hansdatter.

4) Anders Larssøn (1770‑4.11.1856), sønn av f.husm., var husmann fra 1796, og var nevnt i Militære rulle 1818 som husmann her. G. 1796 m. Beret Olsd. (1769-28.9.1838) opphold 132 Holmsletta.
Barn:
    
1. Dorothea, f. 1797,
    
2. Olina, f.‑99, til 49 Øvre Bjerkadal bnr 2.

Bnr. 1 (lnr. 487) KATTSTRANDA, landskyld 1838: 6 skill., 1891: M. 0,20. Rydningsplass og matrikkelgard.

5) Anders Davidsen (1789‑6.11.1854) fikk husmannsseddel dat. 12.8.1825. Allerede året etter var plassen oppført som rydningsplass. G. 1824/26 m. Kristine Nilsd. (1796‑15.9.1879). Ingen barn kjent.

6) Nils Nilsen (3.10.1816‑8.5‑98) fra Gullvika pl. Vikneset i Nord-Rana var leilending her ved F 1865. G. 1854 m. Gaula Eriksd. (1808‑13.1.‑88) fra Stor‑Alteren bnr. 4 i Nord-Rana. Ingen barn.

7) Albert Gunelius Holgersen (26.8.1861‑30.7.1942) fra Nerdal bnr. 1 Nord-Rana, fikk skj. fra Cathrine Coldevin for kr. 400, tl. 22.9.1891. G.m. Dine Jensine Davidsd. (1861-28.10.1909) fra Bjerkmoen i Nord-Rana.
Barn:
    
1. Hilmar Olai Bang, f. 4.10.1884, d. 25.11.1930 på Kattstrand,
    
2. Jakob Andreas, f. 13.3.‑87,
    
3. David Berger, f. 13.9.89, d. 29.3.1900,
    
4. Ellen Helena Christofine, f. 7.3.‑91 (USA‑11),
    
5. Gunnelia Nilsine, f. 21.8.‑93 (USA‑22 og døde der under 2. verdenskrig),
    
6. Jenny Amanda, f. 30.8‑95, gift med Gustav Antonsen Langen f. 1838 Nærøy i Nord-Trøndelag, en datter Edit f. 1922,
    
7. Alfred Gustav, f. 15.1.‑98 (53 Finneid bnr. 14),
    
8. Berner Teodor Jul, f. 25.12.‑99 (53 Finneid bnr. 5),
    
9. David Berger, f. 18.3.1902 (USA‑22),
    
10. Johan Martin Anker, f. 5.8.‑04, d. 13.11.‑85 (USA‑25),
    
11. Berit Johanne, f. 3.8.‑05,
    
12. Olava Henriette, f. 27.9.‑08 (51 Storbjerka bnr. 9).
Garden ble fraflyttet da den delvis ble rasert ved jernbanebygging i 1940‑åra, men det som var igjen av eng ble høstet ennå noen år. Albert Holgersen flyttet til sin sønn på 53 Finneid bnr. 14. Garden er fortsatt i familiens eie.

8) Alfred Gusav Katstrand (1898‑8.2.1980), sønn av f.br., fikk skj. fra sin far, dat. 5. mars 1943. Om fam. se 53 Finneid.

9) Tormund Jakob Katstrand, f. 1929, sønn av f. eier, fikk skj. fra sin far, dat. 9. feb. 1978. Om fam. se 53 Finneid.

Bnr. 2 BRENNSTOMSLETTA, fraskilt 1907 med skyld M. 0,05. Nils Pedersen Langnes (fra gnr. 55 Urland) fikk skj. fra Albert Holgersen for kr. 200, tl. 16.12.1907. 1909 ble bnr. 2 slått sammen med bnr. 2 av 55 Urland.

Bnr. 3 TØMMERBAKKEN, fraskilt 1912 fra bnr. 1 med skyld M 0,05.
1) Nils Pedersen, Langnes 55 Urland, fikk skj. for kr. 500, dat. 23.3.1918. Bnr. 3 ble 1909 slått sammen med bnr. 2 av 55 Urland.

2) Andreas Jakobsen Austli (2.5.1894‑6.10.1954) fra Hattfjelldal, f. Wilhelmina i Sverige, far: Jakob Peder Jakobsen, fikk kjøpekontrakt fra Nils Pedersen, Langnes 55 Urland, tl. 25.10.1923, og skj. dat. 27.3.‑40. G. 1923 m. Karen Sofie Johanna Nilsen (1897‑19.8.1979), datter av f. eier.
Fosterdatter:
    
1. Harda Oliva Kjeldsen, f. 25.3.1927, d. 18.11.2001 i Hønefoss, hun hadde 2 døtre.

3) Harda Kjeldsen, (1927-2001), fikk bruket ved testamente fra fosterforeldrene, skj. tl. 2.2.1977. G.m. Brynvald Jacobsen (27.3.1927‑10.8.91)

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.