L


Til menyen | Til oversikten

Plassens / Brukets navnSøk under (klikkbar lenke)Plassens / Brukets navnSøk under (klikkbar lenke)
Lakshusneset (småbruk)
Landet (plass)
Langkleiva (plass)
Langli (småbruk)
Langmoen (småbruk)
Langmoen (bruk) =
Langneset (parsell uten nr)
Langneset (småbruk)
Langstrand (småbruk)
Lapphella (plass)
Lauvbakk (småbruk)
Lauvvika (plass)
Leiravneset (plass)
Leirbekkremma (plass)
Leiren nedre (gard)
Leiren ytre (gard)
Leirvik (gard)
Liajordet (småbruk)
Lillebakken = Libakken
Lillebjerka = Bjerka lille
Lille-Buvik (plass)
Lillejord (småbruk)
Lillekleiven (plass)
Lillenget (bruk)
Lillevik (plass)
Liltenget (plass)
Luktvasshoved lille (gard) =
Luktvassli nedre (gard)
Luktvasslimo (gard) =
Luktvassmo (gard) =
Luktvatnet lille (gard) =
Lund (bruk)
Lundemo (bruk)
Lyeng (småbruk)
Lyngen (småbruk)
Lyngheim (småbruk)
Lyngstad (småbruk)
Lørdagsvik (plass)
62 Oterbrand
77 Storstrand
52 Breivika
124 Bleikvasslia
26 Hjartli
131 Reinåmoen bnr 1
149 Lillebjerka
33 Elsfjordosen
78 Brattland
65 Hemnes
90 Medstraum
42 Mula
109 Bjurselmoen
19 Drevassbotn
147 Nerleir
143 Ytterleir
7 Leirvik
71 Steinhaugen
148 Valla
149 Lillebjerka
67 Buvika
18 Dyrhaug
53 Finneid
53 Finneid
41 Furuhatten
37 Kobbhaugen
27 Vasshaug
21 Nedre Luktvassli
21 Nedre Luktvassli
32 Steinmoen
31 Knutli
108 Villmoen
58 Svalenget
53 Finneid
116 Bygdåsen
118 Kongsdalen
17 Vesterbekkmo
72 Utskarpen
Landenget (småbruk)
Langforsmoen (plass)
Langkleivenget (småbruk)
Langmoen (gard)
Langmoen (småbruk)
Langmyrmo (småbruk)
Langneset (småbruk)
Langneset (småbruk)
Lapphaugen (småbruk)
Laukhella (plass og småbruk)
Lauvbakk (småbruk)
Lauvås (bruk)
Leirbekkmoen (plass)
Leirfallmoen (småbruk)
Leiren øvre (gard)
Leirskaret (gard )
Lenningsvik (gard)
Libakken (småbruk)
Lilleberget (småbruk)
Lillebjerkaneset (plass)
Lilleenget (bruk)
Lillejorden (plass)
Lillemo (bruk)
Lilleneset (plass)
Liltenget  = Straumfors
Liltenget (plass)
Luktvassli midtre (gard) = Håkali
Lukvassli øvre (gard) = Luktvatn
Luktvassliremma (plass)
Luktvatnet (gard) =
Lund (småbruk)
Lunnestad (småbruk)
Lyeng (småbruk)
Lyhaug (plass)
Lyngheim (småbruk)
Lyngmo (småbruk)
Løkvik (småbruk)
77 Storstrand
146 Troneset
52 Breivika
113 Langmoen
16 Svartkjønli
46 Lille Målvatn
64 Presteng
63 Sund
70 Dalosen
84 Indre Brennberg
143 Ytterleir
123 Smalsundmoen
20 Drevatn
19 Drevassbotn
142 Øverleir
140 Leirskaret
121 Lenningsvik
148 Valla
78 Brattland
149 Lillebjerka
143 Ytterleir
64 Presteng
118 Kongsdalen
130 Bollermoen
92 Straumfors
38 Elsfjordstrand
22 Midtre Luktvassli
23 Øvre Luktvassli
21 Nedre Luktvassli
23 Øvre Luktvassli
20 Drevatn
22 Midtre Luktvassli
20 Drevatn
64 Presteng
53 Finneid
18 Dyrhaug
53 Finneid
 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.