Home / Gardene / 143 Ytterleiren

143 Ytterleiren


Hemnes Gård og Slekt, side 883 - 888

143. Leiren ytre

Endret 16. oktober 2003

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Før 1667, da Leiren øvre og Leiren ytre var samme matrikkelgard, kaltes Leiren ytre bare Leeren eller Leren. Etter delinga: Yttergaard Leeren 1667, 1723, Leren yttre 1838, Leiren ytre 1891. Daglignavn Ytterleiren. Om opprinnelsen til navnet, se gnr. 142. Tillegget "ytre" må forståes slik at garden ligger lenger "ut" i dalen enn Leiren øvre. I kirkebøkene forekommer navnet Ytterleiren sjelden. Øverleiren brukes som samlenavn for gnr. 142 og 143.

 

Brukstall og utskiftninger:

Før 1766 vekslet brukstallet mellom ett og to, fordi garden tidvis var delt mellom far/sønn eller brødre. To bruk 1766‑1912. Utskiftning 1826 mellom bruka.

Om sikring mot elvebrudd 1774, se Holmsletta.

 

Kvern:

De to brukerne hadde bekkekvern sammen 1774, og betalte 6 skill. kvernskatt.

 

Jektbruk:

Jens i Leerenn hadde jekt pa 6 lester. 1633/34 betalte han ½ dlr. skatt "af huer small Lest gods".

 

MATRIKKELGARDEN LEIREN YTRE, GNR. 143.

Garden var ryddet i allmenningen før 1611. Det bruket som kan identifiseres som Leiren ytre, hadde 1638 landskyld ½ våg.

1723     "Huusebord og Brendefang. Temmelig aarvis Jord". Gl. matr.nr. 67, landskyld ½ våg.

1838     Nytt matr.nr. 84, lnr. 207 a og b, landskyld 2 daler 4 ort 16 skill.

1865     Lnr. 207a: 20 mål åkerland. Eng, moldblandet sandjord, som antas å gi 190 lass høy årlig. Frostlendt. Mindre tilstrekkelig havning. Skog til ved og noe til bygningsmaterialer. 1 3/8 mil fra sjøen.

Lnr. 207b: som lnr. 207a.

1891     Gnr. 143, skyld 10,86 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Småfe   Rug      Bygg    Bl.k.

1723                 2                                  16                                20                                7/8       4                      2

Hester            Storfe   Sauer   Svin      Reiner   Rug      Bygg                Havre    Poteter

1835                 2                                  24                                32                                2                      0                                  1 ¾      4 ½                  1                                  2 ½

1865

207a                 2                                  16                                27                                1                      32                                1                      3                                  1                                  8

207b                 2                                  14                                21                                0                      2                                  3/5        1 3/5                 1                                  10

1875

207a                 2                                  13                                28                                1                      10                                ½                     3                                  ½                                 8

207b                 2                                  16                                19                                1                      2                                  1                      3                                  1                                  8

 

 

 

MANNTALL

1666   2 brukere, 2 sønner

1701   2 brukere, 3 sønner, 1 tjenestekar f. i Jemtland

 

 

FOLKETELLINGER

Husbondsfolk  Kårfolk  Tjenere Inderster

1801                 9*                                                        0                                  4                                  0

1865                 8                                                         3                                  9                                  3

1875                 8                                                         1                                  6                                  2

1891                 7                                                         1                                  9                                  3

*2 fosterbarn

 

Eiere:

Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se Fuglstrand (012). Brukerne kjøpte sine bruk 1877 og ‑85. Seinere selveiere.

 

 

BRUKERE.

1) Peder var den første kjente brukeren. Han var ødegårdsmann 1611‑17 og 1629‑34.

 

2) Erich Pedersøn betalte førstebyksel 1628/29, og hadde 1639‑53 landskyld 1 våg, 1661‑67 1 pund.

 

3) Anders Larssøn hadde 1661 eller tidligere overtatt ½ pund landskyld fra f.br. 1675‑89 hadde Anders hele bruket. Kanskje var han en svigersønn. Ved M 1666 var Anders 41 år, med en sønn

1.      Christen.

 

4) Peder Olsøn (ca 1647‑1727) var bruker fra 1690. Ifølge tradisjonen skal han ha kommet fra Jemtland, og var kalt "Per barkar". Ved M 1701 var Peder 52 år, med sønnene

1.      Anders, 12 år,

2.      Lars, 8 år (her),

3.      Ole, 6 år (her).

 

5a) Ole Pedersøn (ca 1695‑3.6.1770), sønn av f.br., var bruker 1715‑18. Han flyttet 1719 til Straumsnes, hvor han giftet seg med enka etter f.br.

 

5b) Lars Pedersøn (ca 1693‑1.5.1773), sønn av f.br., var bruker av 18 mark 1715‑18 og av hele bruket 171965. G.I. 1720 m. Kirsti Nilsd. (ca 1698‑1727) fra Skjeftmoen.

Barn:

1.      Karen, f.‑21 (Smalburemma i Vefsn),

2.      Peder, f.‑22,

3.      Nils, f.‑23 (Luktvassli nedre bnr. 3),

4.      Anna, f.‑25 (Meland bnr. 3).

Ved skiftet etter Kirsti 1727 var boets brutto 218‑2‑8, avg. 25‑4‑0. Bøker: Missionsbibel, 1/3 i en Lov Bog, Det Nye Testamente. Husdyr: 1 hest, 16 kyr, 1 markkvige, 3 dalkviger, 1 markokse, 1 dalokse, 14 sauer, 4 geiter, 2 hanegeiter, 2 risbit bukker. G.II. 1727 m. Anne Svendsd. Heitmann (1707‑63) fra Sund.

Barn:

5.      Kirsten, f. 1728, d.‑29,

6.      Maren, f.‑30 (Øverleiren bnr. 4),

7.      Svend, f.‑32 (bnr. 1 her),

8.      Anders, d. før ‑74,

9.      Henrik, f.‑34 (bnr. 2 her),

10.    Rasmus, f.‑37, d. 16.2.‑74 ug,

11.    Abelone, f.‑38 (Jerpbakken),

12.    Johannes, f.‑41 (Holmsletta pl. Rughella),

13.    Anna. f.‑44, d.s.å,

14.    Jacob, f.‑47, d.‑95,

15.    Hans, f.‑51, d.‑88 ug.

1766 ble garden delt i de seinere bnr. 1 og 2.

 

Bnr. 1 (lnr. 207a) "JO‑GARDEN", landskyld 18 mark, 1838: 1 daler 2 ort 8 skill., 1891: M. 5,43.

6) Svend Larssøn (1732‑1801), sønn av f.br., var bruker fra 1766. G.I. m. Kjersten Pedersd. (1744‑11.9.72 BK) fra Lillebjerka bnr. 2.

Barn:

1.      Johannes, f. 5.12.1766, d. 4.10.1835 ug,

2.      Anna, f. 20.1.‑68, d. 15.6.‑94,

3.      Anders, f.‑69 (Osmo),

4.      Elen, f. 3.9.‑71 (Bollermoen bnr. 1).

Ved skiftet etter Kjersten 1773 var boets brutto 251‑38, avg. 28‑1‑4. Husdyr: 1 hoppe, 10 kyr, 13 sauer, 2 lam, 1 geit, 3 bukker. G.II. 1774 m. Anna Amundsd. (1735‑27.3.1819) fra Staulen, Sund.

Barn:

5.      Lars, f. 7.5.1775 (Stor‑Alteren bnr. 1 NR),

6.      Rasmus, f. 3.10.‑78 (her).

 

7) Rasmus Svendsen (1778‑17.1.1871), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 11.10.1802. G. 1802 m. Anna Jacobsd. (1783‑4.6.1869) fra Fjelldal bnr. 3.

Barn:

1.      Jacob Andreas, f. 1802, d. før ‑09,

2.      Anna, f.‑03 (Øverleiren bnr. 1),

3.      Svend, f.‑05 (N.Brennberg),

4.      Nils, f.‑06, d. 27.1.‑45 ug,

5.      Jacob, f.‑09,

6.      Anders, f.‑ 11 (her),

7.      Karen, f.‑13 (Bryggfjell),

8.      Maren, f.‑ 15 (Myrvik bnr. 2),

9.      tv. f. 27.7‑17 Zacharina (Mula bnr. 2) og

10.    tv. f. 27.7.-17 Randine, d. ‑17,

11.    David, f. 27.10.‑19, d. 6.3.‑67,

12.    Randine, f. 9.12.‑21 (Mula bnr. 2),

13.    Jertrud, f. 8.2.‑2?, d. 21.11.1903 ug.

 

8) Anders Rasmussen (1811‑6.7.‑78), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 30.5.1851. G. 1851 m. Cesilia Jonsd. (1815‑24.4.‑83) fra Mula.

Barn:

1.      Jacob Samuel, f. 3.5.1853, d. 24.2.‑78,

2.      John Micael, f. 20.1.‑55 (her),

3.      Anthon Nicolai, f. 16.7.‑56, d. 22.12.1944 ug.

 

9) John Anderssen (1855‑12.10.1934), sønn av f.br., fikk skj fra Pauline Walnum for kr. 2520, dat. 27.10.1885, tl. 9.2.1915. G. 1890 m. Karen Andersd. (1870-15.11.1950) fra Bryggfjelldalen pl. Sagrabben.

Barn:

1.      Jakob Samuel, f. 13.7.1890,

2.      Anders Kristian, f. 18.9.‑93, d. 21.12.1924,

3.      Jette Katrine, f. 18.3.1901, d. 30.10.‑80 (her),

4.      Arne Eugen, f. 24.4.‑03, (her),

5.      Gerda Alice, f. 14.7.‑06, d.‑86.

 

10) Arne Eugen Johnsen (1903‑12.7.‑49), sønn av f.br., fikk bbr. 1934 etter farens død. Ug.

 

11) Kolbein Tverå (30.6.1924‑14.4.‑64), f. her og søstersønn av f.br., overtok etter sin avdøde onkel, skj. tl. 28.9.1950. (Kolbein Jarle var sønn av Hilmar Tverå (1900‑21.12.‑24), fra Tverå, g. 1922 m. Jette Katrine Johnsen, f. 1901 her. Foruten Kolbein hadde de en datter Ardis Ovalda, f. 30.11.1922. d. 25.5.‑85, og en sønn, Hilmar Andreas, f.25.8.1925. d. 24.3.‑88. Kolbein g.m. Edith Ragnfrid Krokmo, f. 30.7.1926, d. 22.6.‑92, fra Bryggfjelldalen bnr. 7.

Barn:

1.      Eilif, f. 27.10.1947,

2.      Kjell Arne, f. 19.7.‑51,

3.      Unn Helen, f. 3.6.‑53,

4.      Tone Beate, f. 21.11.‑59.

 

12) Eilif Tverå, f. 1947, d. 10.6.‑92, sønn av f.br., fikk bbr. tl. 8.3.1979.

 

Bnr. 3 LILLEENGET, fraskilt 1912 fra bnr. 1 med skyld M. 2,71.

1) Johan Wilhelm Olsen (1886‑23.6.1973) fra Tverå fikk skj. fra John og Anton Anderssen for kr. 1500, tl. 25.11.1916. G. 1910 m. Anne Elida Jensen (1892-28.5.1958) fra Jerpbakken bnr. 1.

Barn:

1.      Aslaug Charlotte, f. 13.3.1911, d. 3.4.‑79,

2.      Aashild Johanna, f. 29.4.‑13,

3.      Berte Jensine, f. 4.6.‑16, d. 28.2.‑83,

4.      Hjalmar, f. 6.12.‑17.

5.      Ovalda Gjertine, f. 16.5.‑19, d. 19.12.‑19

6.      Katrine Margrete, f. 23.9.‑23.

7.      Magnhild Astrid Jakobea, f. 16.7.‑26.

 

2) Hjalmar Tverrå, f. 1917, sønn av b.br., fikk bbr. tl. 13.4.1954. G. 1942 m. Else Grethe Wilhelmsen, f. 16.8.1921.

Barn:

1.      Hugo Erling, f. 27.12.1942 (her),

2.      Rita Karin, f. 13.7.‑44, d. 26.6.‑76,

3.      Grete Mary, f. 20.12.‑45, d. 6.7.‑70,

4.      Ketil, f. 17.9.‑50,

5.      Ellinor, f. 5.9.‑55,

6.      Hilde Marie, f. 4.9.‑64.

 

3) Hugo Erling Tverå, f. 1942, sønn av f.br., fikk bbr. tl. 21.7.1967. G. 1965 m. Tora Kristine Berntzen, f. 22.7.1944.

Barn:

1.      Bente, f. 10.11.1965,

2.      Håvard, f. 16.7.‑74.

 

4) Bente Tverå, f. 1965, datter av f.br. G.m Johnny Hanssen, f. 1961

Barn:

1.      Connie, f. 1986

2.      Erik, f. 1987

 

Bnr. 2 (lnr. 207b) "PER‑GARDEN", oppstått ved deling av garden 1766 med skyld 18 mark, 1838: 1 daler 2 ort 8 skill., 1891: M. 5,43.

1) Henrik Larssøn (1737‑17.7.1821), f. her, var bruker fra 1766. G. 1766 m. Beret Nilsd. (1737‑78) fra Øverleiren Bruk II.

Barn:

1.      Anna, f. 14.10.1766,

2.      Gischen f. 25.5.‑68, d. 29.9.‑72,

3.      Kjersten, f.‑70, d. 9.9.‑77,

4.      Elisabeth, f. 1.1.‑72, d.s.å.

Ved skiftet etter Beret 1778 var boets brutto 410‑1‑2, avg. 31‑1‑0. Penger: 63‑3‑1. Sølv for 20‑2‑1 (mrk.: HPS 1722‑AAS og GND‑HLS og BND‑HLS-IEHNSD 1763). Bøker: bibel, Morten Luthers postill og 4 andre. 1 ny storbåt. Husdyr: 1 hest, 8 kyr, 2 markkviger, 1 ettårs okse, 2 kalver, 8 sauer, 1 jømmer, 5 værer, 8 lam, 3 geiter, 2 hanegeiter, 1 bukk, 3 kje, 1 svin. G.II. 1782 m. Kirsten Erichsd. (1749‑1821‑) fra Bleikvasslia bnr. 1.

Barn:

5.      Peder, f. 6.3.1782 (her).

 

2) Peder Henrichsen (1782‑5.8.1861), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 10.10.1808. G. 1811 m. Karen Christophersd. (1782‑27.7.1883) fra Holmsletta.

Barn:

1.      Hendrich Johan, f. 1812 (her),

2.      Christopher, f.‑ 14 (Storbjerka bnr. 2).

3.      Jacob Andreas, f.‑15 (Finneid bnr. 2),

4.      Catharina, f.‑17 (N.Bjerkadal bnr. 2),

5.      Peder, f. 25.3.‑19 (Reinåmoen bnr. 1),

6.      Lars, f.‑20 (Trettbakken bnr. 2),

7.      Johannes, f. 24.2.‑22,

8.      Christen Edvard, f. 17.9.‑23 (Meland bnr. 5 1891 ug).

 

3) Henrik Pedersen (1812‑10.11.‑90), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 30.5.1851 og skj. fra pastor Walnum for kr. 2520 (630 Spd.), dat. 3.4., tl. 12.6.1877. G. 1851 m. Karen Nilsd. (1817‑22.4.1917) fra Øverleiren bnr. 3.

Barn:

1.      Peder Johan, f. 30.5.1852 (her),

2.      Jonelle Helene, f. 5.11.‑53, d. 3.2.‑63,

3.      Nils Andreas, f. 8.8.‑56, d. før ‑65,

4.      Elen Pedernille, f. 13.7.‑58, d. 16.2.‑63,

5.      Caroline, f.‑61, d. 3.2.‑63.

 

4) Peder Henriksen (1852‑11.9.1938), sønn av f.br., fikk skj. fra mora for kr. 2000 og kår, tl. 1.9.1909. G. 1885 m. Jonelle Ivarsd. (1856‑4.2.1942) fra Øverleiren bnr. 2.

Barn:

1.      Karen Christine, f. 8.8.1887, d. 14.4.1918 ug,

2.      Ane Iverta, f. 29.9.‑89, d. 19.12.1925 ug,

3.      Henrik Johan, f. 28.9.‑91 (her),

4.      Elen Karoline, f. 5.5.‑93 (Luktvatnet lille bnr. 2),

5.      Petra Josefine, f. 5.9.‑97, d. 21.10.1916.

 

5) Henrik Pedersen (1891‑8.7.1961), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 3000 og kår, tl. 7.3.1931.

 

6) Helgeland Skogselskap kjøpte eiendommen 1954. Innmarka ble samme år overdratt til Øverleiren bnr. 2 i bytte med en skogteig, og noe solgt til bnr. 3 her. En parsell ble bortbykslet: bnr. 4 Lauvbakk.

 

Bnr. 4 LAUVBAKK, fraskilt 1954 fra bnr. 2.

1) Arnt Gerhard Lauvbakk, f. 1912, fra Medstraum bnr. 5, fikk bbr. 1954. G.m. Ågot Olsen (1915‑9.4.‑83), fra Øverleiren bnr. 2.

Barn:

1. Jorid Kari, f. 26.11.1941,

2. Odd Asbjørn, f. 11.4.‑46,

3. Torstein, f. 23.1.‑55.

 

2) Jorid Lauvbakk (1941‑) datter av forrige bruker.

 

 

HUSMENN.

Det er nevnt bare tre husmenn på Ytterleiren, alle så langt tilbake i tiden at navn på husmannsplasser ikke var angitt.

1) Erich, nevnt som husmann 1632.

 

2) Samuel, nevnt som husmann 1632‑33.

 

3) Johannes Larssøn (1741‑1803), f. her, var husmann her før han flyttet til Rughella før 1801. G.I. 1797 m. Marith Pedersd. (ca 1761‑1797). Ingen felles barn. Marith hadde f.e. en datter Karen Kierstina, f. 6.12.1794, F: same Henrich Olsøn Bryggfjelldalen. Om 2. ekteskap, se Holmsletta pl. Rughella.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.