H


Til menyen | Til oversikten 

Plassens / Brukets navnSøk under (klikkbar lenke)Plassens / brukets navnSøk under (klikkbar lenke)

Hagaenget (plass)
Hagen (smågruk)
Hagen / Bakken (plass)
Hagård (småbruk)
Haraenget (småbruk)
Hattfjelldalen (plass)
Haubakken (plass)
Haugen (plass)
Haugen (plass)
Haugen (plass)
Heggedal (småbruk)
Heimegarden (bruk)
Heimgrunn (småbruk)
Heimstad (småbruk)
Heimtun (småbruk)
Hella (småbruk)
Hellbekkmoen (gard) =
Hemnes (gard)
Hesthagen (småbruk)
Hestneset (gard)
Hestvika (plass)
Holmen (småbruk)
Holmsjøen (plass)
Holmstrand (plass og småbruk)
Hundnesdalen (småbruk)
Husnes (plass og småbruk)
Husmoen (bruk)
Høgbrennberget (bruk) =
Høgmoen (plass)
Høgset (småbruk)
Høgtun (småbruk)
Høimo (plass)
Hølmoen (småbruk)
Høynes lille (småbruk)
Høyneset (gard)
Håjen (bruk)
Håkalia (gard) =

100 Røssåauren
75 Rørlien
98 Straumen
20 Drevatn
100 Røssåauren
41 Furuhatt
1 Sandnes indre
70 Dalosen
19 Drevassbotn
17 Vesterbekkmo
126 Stabbforsen
129 Lillebryggfjell
4 Hestneset
50 Nedre Bjerkadal
123 Smalsundmoen
42 Mula
105 Samuelmoen
65 Hemnes
100 Røssåauren
4 Hestneset
4 Hestneset
28 Bjerknesli
73 Storholmen
57 Holmholmen
64 Presteng
98 Straumen
23 Øvre Luktvassli
80 Øvre Brennberget
37 Kobbhaugen
74 Gjesbakken
101 Røssåen
63 Sund
49 Øvre Bjerkadal
66 Geitvika
10 Høyneset
53 Finneid
22 Midtre Luktvassli
Hagasletta (småbruk)
Hagen (plass)
Hagveien (plass)
Hansmoen (plass og småbruk)
Harahaugen (småbruk)
Hauan (gard) =
Haugen (småbruk)
Haugen (plass)
Haugen (plass og småbruk)
Haugstykket (plass)
Heimdalsbakken (plass)
Heimegarden (bruk)
Heimigarden (bruk)
Heimtun (småbruk)
Helbekkmoen (småbruk)
Hella (plass)
Hellstad (småbruk)
Hemnes bygdetun
Hestmyrbakken (plass)
Hestnesosen (gard)
Hjartli (gard)
Holmholmen (gard)
Holmslett (gard)
Hundbekken (plass)
Hundneset (plass og småbruk)
Hundvika (plass)
Husløkket (plass)
Høgli (småbruk)
Høgmoen (bruk)
Høgtun (småbruk)
Høgtun (småbruk)
Hølbjerkhaugen (plass)
Høykleppen (rydningspl. og gard)
Høynes store (småbruk)
Håjen (bruk)
Håkamoen (plass)
20 Drevatn
55 Urland
53 Finneid
38 Elsfjordstrand
102 Mellingsjord
76 Fuglmyrhaug
50 Nedre Bjerkadal
69 Indre Dilkestad
20 Drevatn
72 Utskarpen
20 Drevatn
147 Nerleir
19 Drevassbotn
104 Solhaug
15 Flotmoen
105 Samuelmoen
105 Samuelmoen
=  149 Lillebjerka bnr 1
37 Kobhaugen
3 Hestnesosen
26 Hjartli
57 Holmholmen
132 Holmsletten
147 Nerleir
64 Presteng
23 Øvre Luktvassli
72 Utskarpen
118 Kongsdalen
102 Mellingsjord
130 Bollermoen
72 Utskarpen
71 Steinhaugen
82 Høykleppen
66 Geitvika
95 Jamtjorden
31 Knutli


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.