Home / Gardene / 132 Holmsletten

132 Holmsletten


Hemnes Gård og Slekt, side 812 - 817

 

132. Holmsletten

Redigert 22.mai 2012

 

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Holmslet 1667, 1723, 1838, Holmsletten 1891. Garden kalles også Holmen. Navnet kommer neppe av slette, men er heller avledet av slått, slåtteland, slåtteng (Rygh XVI). Det ville kanskje være riktigere å bruke den gamle formen. Den bestemte formen har heller ingen tradisjon.

 

Brukstall:

Ett bruk inntil 1925, da to tidligere husmannsplasser ble selvstendige bruk.

 

Kvern og sag:

Garden hadde bekkekvern 1774, med kvernskatt 4 skill. Brukerne var 1751‑74 medeiere i sagbruk på 142 Øverleiren. Sagbruket er nevnt t.o.m. 1808 uten angitt sted, så det er trolig det samme.

En åstedsgransking ble foretatt 1774 p.g.a. at elva hadde forårsaket utgraving mellom Holmsletta og 143 Ytterleiren. Det ble bestemt at det skulle foretas forbygningsarbeider, og hvordan forpliktelsene skulle fordeles.

 

Rorbu og hjellbruk i Lofoten notert i et skifte 1810.

 

 

MATRIKKELGARDEN HOLMSLETTA, GNR. 132.

Garden var ryddet før 1666, men ikke nevnt 1661. Oppført i skattelistene fra 1667 med landskyld 12 mark fisk.

 

1723 "Huusebord og Brendefang. Mauver og skrind Jord". Gl. matr.nr. 65, landskyld 12 mark.

1838 Nytt matr.nr. 73, lnr. 193, landskyld 1 daler 3 ort 8 skill.

1865 45 mål åkerland. Eng, sandjord og leirjord, som antas å gi 220 lass høy årlig. Frostlendt. God og tilstrekkelig havning. Skog til husbehov og 10 tylvter sagtømmer for salg årlig. En del av skogen er utsatt for ødeleggelse av snøskred. 1 ½ mil fra sjøen med alminnellig god veg, 1 mil seilbar elv.

1891 Gnr. 132, skyld 6,93 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 

Hester

Storfe

Småfe

Rug

Bl.k

Havre

 

 

 

1723

1

6

20

3/8

2 1/8

¾

 

 

 

 

Hester

Storfe

Sauer

Geiter

Svin

Rug

Bygg

Havre

Poteter

1835

1

16

17

1

0

1

3 ½

1

3

1865

Opps.

2

15

25

0

0

3/5

3

2

15

Pl 1)

0

5

8

0

0

0

4/5

0

5

Pl 2)

0

1

0

0

0

0

1/5

0

2

Sum -65

2

21

33

0

0

3/5

4

2

22

1875

Opps.

3

16

16

0

1

½

2 ½

3

10

Pl 1)

0

4

9

0

0

0

1/3

1/3

3

Pl 2)

0

2

3

0

0

0

1/5

0

2 ½

Sum -75

3

22

28

0

1

½

ca 3

3 1/3

15 ½

1) Rughella 2) Moen

 

 

MANNTALL

1666 1 bruker

1701 1 briker, 2 sønner, 1 tjenestekar

 

FOLKETELLINGER

 

Husb.folk

Kårfolk

Tjenere

Husm.folk

Inderster

Fattige

1801

7

0

1

2

2

0

1865

1

8 *

5

10

5

1

1875

1

5

5

9

6

0

1891

3

2

5

8

12

0

* To kårfam., derav en med tre mindreårige barn og et fosterbarn

 

Eiere:

Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Selveier fra 1881.

 

 

BRUKERE.

 

Bnr. 1 (lnr. 193) HOLMSLETTA, landskyld 12 mark, 1838: 1 daler 3 ort 8 skill., 1891: M. 6,93.

1) Aron Steensøn var den første kjente brukeren. Ved M 1666 var han 37 år, med sønnen

1. Augustinus, 2 år.

Han var oppført i skattelistene 1667‑89.

 

2) Peder Holmslet var bruker 1690‑1700. Trolig gift med enka etter Aron.

 

3) Augustinus Aronsøn (ca 1660‑1738), overveiende sannsynlig sønn av bruker nr. 1. Han hadde vært bruker på 134 Skresletta 1696‑1700, så her 1701‑14, så 4 år på 111 Tømmermoen, så tilbake hit 1719, begge ganger ved bytte med Jacob Olsøn. G.m. Randi Jonsd. (ca 1665-1748).

Barn:

1. Aron, 7 år 1701 (100 Røssåauren),

2. Jon, 5 år ‑01 (her),

3. Jacob, 2 år ‑01 (136 Fjelldal bnr. 1),

4. Siri, f. ca 1700 (23 Luktvatnet),

5. Johannes, f. ca ‑02, (Berg NR),

6. Randi (Blåfjell i Vefsn),

7. Ivar, f.‑04, d.‑31,

8. Maren, f.‑07 (22 Midtluktvassli),

9. Johanna, f.‑10 (127 Bryggfjelldalen bnr. 1).

 

4) Jacob Olsøn (ca 1668‑1731) fra 111 Tømmermoen var bruker her av 6 mark 1715‑18 ved bytte med Augustinus Aronsøn, og flyttet så tilbake til 111 Tømmermoen. Om fam. s.d.

 

5) Simon Olsøn (ca. 1650‑1722), tidligere bruker på 83 Brennbergfjellet, var bruker av 6 mark her 1715, og enka til ‑17. Om fam. se 83 Brennbergfjellet.

 

6) Erik Pedersøn (ca 1696‑1776) fra 130 Bollermoen var bruker av 6 mark 1718 og flyttet så til 110 Kjukkelmoen. Om fam. s.d.

 

7) Jon Augustinussøn (ca 1696‑11.9.1779), sønn av bruker nr. 3, fikk bbr. tl. 8.7.1734. G. 1734 m. Karen Christophersd. (1712‑25.10.‑82) fra Laukberg NR.

Barn:

1. Augustinus, f. 1735, d.‑67,

2. Randi Cathrina, f.‑37 (148 Valla bnr. 2),

3. Christopher, f.‑39 (her),

4. Iver, f.‑41 (102 Mellingsjorda Bruk II),

5. Giertro, f.‑44 (141 Meland bnr. 1),

6. Ana Johanna, f.‑47,

7. tv. Karen, f.‑49 d. 26.11.‑68 og

8. tv. Rachel f.‑49 (87 Tybekken bnr. 2),

9. Gieschen, f.‑50 (142 Øverleiren bnr. 1),

10. Johannes, f.‑53,

11. Chierstina, f.‑55 (136 Fjelldal bnr. 2),

12. Jon, f.‑57.

Ved skiftet etter Jon 1779 var boets brutto 292‑0‑4, gjeld og avg. 172‑1‑12. Sølv for 15‑2‑2. Brochmands postill. Husdyr: 1 hest, 10 kyr, 2 kviger, 1 to‑års okse, 1 ett‑års okse, 13 sauer, 1 vær, 4 geiter, 4 hanegeiter, 1 bukk, 1 svin.

 

8) Christopher Jonsøn (1739‑97), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 9.5.1775. G. 1778 m. Karen Gullesd. (1753-1810) fra 141 Meland bnr. 1.

Barn:

1. Jon, f. 10. 12.1778 (145 Oldernes bnr. 2),

2. Johannes, f.‑81, d.str.,

3. Karen, f. 11.11.‑82 (143 Ytterleiren bnr.2),

4. Gulle, f. 8.10.‑84 (147 Nerleiren bnr. 4),

5. Jacob, f. 29.1.‑89, d.‑97,

6. Augustinus Johannes, f. 18.8.‑91 (141 Meland bnr. 3),

7. Christopher, f. 17.7.‑94 (107 Korgen bnr. 1).

Ved skiftet etter Jon 1797 var boets brutto 402‑0‑3, gjeld og avg. 30‑2‑11. Sølv for 13‑3‑6 (mrk.: KPS-CISKDD‑GISMOD‑SHSAHD‑ENS‑KGD‑ASKCD). Bøker: Müllers postill og 2 andre. Husdyr: 1 hest, 12 kyr, 2 kviger, 1 markokse, 1 dalokse, 2 årskalver, 11 sauer, 4 jømmer, 5 lam, 4 geiter, 1 hanegeit, 1 risbit bukk.

 

9) Peder Jonsøn (1771‑4.6.1859) fra 86 Straumsnes fikk bbr. tl. 25.4.1800. G.I. 1798 m. enka Karen. Ingen barn. G.II. 1811 m. Elen Peternille Jørgensd. (30.11.1784‑6.3.1836) fra Øverdal bnr. 1 NR.

Barn:

1. John, f. 1813 (her),

2. Randine, f.‑15, d.‑19,

3. Karen, f.‑16 (51 Storbjerka bnr. 2), artikkel i Rana Blad 20.2.2004,

4. Randine Helene, f. 24.1.‑19, d.s.å.,

5. Randine Helene, f. 3.5.‑20, d. 11.7.‑22,

6. Jørgen Andreas, f. 14.12.‑22 (18 Dyrhaug bnr. 2),

7. Peder Johan, f. 2.2.‑27 (102 Mellingsjorda bnr. 1),

8. Anthon Mathias, f. 19.1.‑29 (148 Valla bnr. 8).

 

10) John Pedersen (1813‑30.9.‑92), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 21.9.1843. En datter f.e.

1. Zachrine, f. 3.5.1836 (Hauknes i Nesna),

M: Randine Johansd. fra Straumbotn. G. 1843. m. Karen Bang Christophersd. (1814‑3.9.‑91) fra Sletten bnr. 1 NR.

Barn:

2. Elen Mathea, f. 25.8.1844, d. 14.9.‑48,

3. Christence Gurine, f. 26.6.‑46 (USA‑80),

4. Anne Bang, f. 12.4.‑48 (USA‑66),

5. Peder, f. 28.7.‑49, d. 7.4.‑41,

6. Ole, f. 24.2.‑53 (her),

7. Elen Martha, f. 8.6.‑55, d. 14.9.‑61,

8. Carsten Bang, f. 8.7.‑58, d. 27.9.‑61.

 

11) Ole Johnsen (1849‑31.7.1937), sønn av f.br., fikk skj. fra pastor Walnum for kr. 4813,33, dat. 10.5., tl. 21.9.1881. G. 1879 m. Elen Kristofersd. (1852-13.2.1938) fra 51 Storbjerka bnr. 2.

Barn:

1. Karen Petra Bang, f. 3.5.1880, d. 22.5.‑86,

2. Caroline Johanna, f. 22.9.‑84 (136 Fjelldal bnr. 2),

3. John Kaurin Bang, f. 19.5.‑93 (her).

 

12) John Bang Holmslet (1893‑13.5.1971), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr 7000 og kår, tl. 3.4.1923. J.B. Homslet fikk Selskapet for Norges Vels medalje for sin innsats for jordbruket, både praktisk og organisasjonsmessig. Skytterkonge 1915. Fylkesvinner i konkurransen om minneoppgaver, utlyst 1965 av Nasjonalforeningen for Folkehelsen, og vinnerdiplom fra landskonkurransen mellom fylkesvinnerne. G. 1921 m. Dagny Lørentsen (1897‑14.3.1969) fra 148 Valla bnr. 2.

Barn:

1. Elen Bang, f. 22.8.1922 (Stavanger),

2. Kristine Dorthea, f. 21.8.‑24 (Bjørnevatn),

3. Lidvor Marie, f. 18.5.‑26 (Foldereid),

4. Karen Pernille, f. 17.2.‑29 (Trøgstad),

5. Ola, f. 30.5.‑33 (her),

6. Torfinn, f. 22.6‑37 (Ørnes),

7. Øystein, f. 4.11.‑39 (Stavanger).

 

13) Ola Holmslett, (1933-), sønn av f.br, var bruker fra 1961. G.m. Mina Storbæk, f. 5.5.1939, fra Elverum (søster til Sverre Storbæk i 144 Jerpbakken).

Barn:

1. Jon, f. 10.3.1961, d.s.å.,

2. Jon Ivar, f. 3.6.‑62 (her),

3. Tormod, f. 16.9.‑63,

4. Ingebjørg, f. 30.7.‑65,

5. Gjermund, f. 8.5.‑67.

 

14) Jon Ivar Holmslet, f. 1962, sønn av f.br., bruker fra 1987. Samboer m. Gerd Sørmo, f. 17.9.1962, fra 86 Straumsnes.

Barn:

1. Frank Sørmo Holmslet, f. 29.8.1989,

2.   Torgeir Sørmo Holmslet, 1993.

 Gerd er lærer i Korgen

 

HUSMENN OG SMÅBRUKERE.

 

RUGHELLA var brukt som husmannsplass omkring 1800, men ikke i sammenhengende bruk før 1840‑åra.

1) Johannes Larssøn (1741‑1803) fra 143 Ytterleiren. G.I. 1797 m. Marith Pedersd. (1761‑97). Ingen barn. G.II. m. Bereth Pedersd. f. 84 Laukhella 1761.

Barn:

1. Anna Elisabeth, f. 1801.

Enka Beret G. 1805 på Myklebostad i Nesna.

 

2) Mathias Jacobsen (1799‑30.10.1886) fra Vefsn. G. 1845 m. Gurine Pedersd. (1812‑2.2.‑94) fra Nabben bnr. 1 NR.

Barn (f her):

1. Peder Johan, f. 22.8.1853,

2. Iver Johan, f. 7.10.‑59, d. 26.10.‑61.

Mathias og Gurine var kårfolk 1865.

 

3) Jens Johannessen, f. 1830, fra 144 Jerpbakken bnr. 1. G. 1860 m. Johanna Pedersd., f. 1837, fra pl. Lillebjerkaneset.

Barn:

1. Ingeborg Anna, f. 15.7.1860,

2. Iver Johan, f. 4.6.‑63,

3. Olava Johanne, f. 19.4.‑66,

4. Peder Hind, f. 16.2.‑68,

5. Johanne Edvardine, f. 14.5.‑71,

6. Gitta Josefine, f. 24.11.‑73.

Hele fam. til USA‑75.

 

4) Henrik Johnsen, f. 1837, fra 144 Jerpbakken bnr. 2. G. 1872 m. Karen Jonelle Pedersd. f. 1845, opphold 145 Olderneset.

Barn:

1. Petter Lund, f. 21.8.1875,

2. Barbro Christine Bek, f. 10.3.‑79,

3. Maren Gurine, f. 10.10.‑80.

Fam. flyttet før ‑79 til 70 Dalosen som husmannsfolk, uvisst til hvilken plass, og reiste til USA‑81.

 

5) Jacob Pedersen (1834‑5.4.1925) fra pl. Lillebjerkaneset. G. 1862 m. Johanne Johnsd. (1831‑14.1.1907) fra 145 Olderneset pl. Ildversbakken.

Barn:

1. Peder Johan, f. 2.10‑1863 (her),

2. Benjamin Nicolai, f. 12.7.‑66 (her),

3. Nils Zacharias, f. 10. 1.‑69.

 

6) Peder Jacobsen (1863‑etter 1907), sønn av f.husm, hadde overtatt plassen før 1900. G. 1889 m. Lovise Larsd. (1864‑etter 1907) fra 49 Ø. Bjerkadal pl. Djuptjønnmoen.

Barn:

1. Nils Theodor, f. 24.9.1890, d. 18.11.1963,

2. Jensine Johanna, f. 10.3.‑93 (106 Valåmoen bnr. 1),

3. Petra Lovise, f. 29.10.‑95,

4. Jakob, f. 16.1.‑98,

5. Haakon Bertin, f. 19.2.1900,

6. Per Johan Hind, f. 15.4.‑03,

7. Edvard Kaurin, f. 4.3.‑07, d. 28.2.‑83.

 

7) Benjamin Jacobsen (1866‑1.2.1946), bror av Peder Jacobsen, hadde vært bruker på Langforsmoen under 146 Troneset, og flyttet hit før 1896. Ved M 1900 var Benjamin jordarbeider og båtbygger, mens Peder brukte plassen. Fra 1909 er Benjamin oppført som husmann i kirkeboka ved barndåp. En av dem kunne være husmann uten jord. G. 1891 m. Barbro Antonsd. (1869‑20.6.1945) fra 148 Valla bnr. 1.

Barn:

1. Hilmar Anker, f. 24.9.1891,

2. Sofie Sakrine, f. 10.5.‑93,

3. Jakob Johan, f. 24.10.‑94 (selveier her),

4. Gudrun Bang, f. 23.7.‑96,

5. Astrid Amanda, f. 30.8.‑98,

6. Haakon Bertin, f. 19.2.1900, d. 5.2.‑29,

7. Bernt Nikolai f. 10.11.‑07,

8. Laura Pauline Vinter, f. 6.4.‑09, d. 11.11.‑12,

9. Klaudia Johanna, f. 19.12. ‑11,

10. Paul Lund, f. 11.5.‑14.

 

Bnr. 2 ROGHELL, tidl. husmannsplass, fraskilt 1925 fra bnr. 1 med skyld M. 0,26.

8) Jakob Johan Roghell (1894‑27.7.1986), sønn av f.br., fikk skj. fra John Bang Holmslet for kr. 4500, tl. 16.6.1926. G. 1926 m. Laura Gunhilda Øverengmo, f. 1903, fra Valla bnr. 10.

Barn:

1. Bertin, f. 26.6.1926, d. 14.1.-96

2. Gerhard, f. 17.8.‑28,

3. Jakob, f. 17.11.‑37 (her).

 

9) Jakob Roghell, f. 1937, sønn av f.br., fikk bbr. 1983. G. 1975 in. Else Marie Haugsevje, f. 13.6.1942, fra Dalen i Telemark.

Barn:

1. Jarle, f. 18.12.1975.

 

 

MOEN.

1) Ole Persson (1827‑18.5.93) fra Sv. var husmann fra før 1862. G. 1858 m. Lovise Scharlotte Nilsd. (1828-­21.10.‑94) fra Levang i Nesna.

Barn:

1. Anders Nicolai, f. 6.4.1856 (144 Jerpbakken pl. Sagbakken),

2. Lovise Christine Charlotte, f. 8.5.‑59, d. 2.9.‑61,

3. Nils Stephanus Berg, f. 8.8.‑61, d.str.,

4. Ludvig Christian, f. 15.10.‑62,

5. Olaus Benjamind, f. 19.11.‑68 (selveier her),

6. Jacobea Andrine, f. 31.12.‑71.

 

Bnr. 3 MOEN, tidl. husmannsplass, fraskilt 1925 med skyld M. 0,20.

2) Olaus Olsen (1868‑2.5.1955), sønn av f. husm. overtok plassen etter faren og ble selveier etter 1925. G. 1894 m. Johanna Davidsd. (1871‑21.3.1947) fra 142 Øverleiren pl. Vollneset.

Barn:

1. Johan Martin, f. 23.5.1898 (her).

 

3) Johan Martin Moen (1898‑3.10.1984), sønn av f.br. overtok 1954. G. 1924 m. Olga Rydland (28.9.1893‑17.8.1965), fra Balsnes i Ofoten.

Barn:

1. Anne Mari, f. 7.4.1925 (her),

2. Selma, f. 3.1.‑27,

3. Ole, f. 12.4.‑34 (-31?), d. 18.3.2003

 

4) Anne Mari Andreasen, f. 1925, fikk bbr. 11.9.1985. G.m. Rolf Andreasen Træna (21.4.1925-­14.10.‑84).

Barn:

1. Rigmor, f. 6.9.1956,

2. Edel Margrete, f. 16.2.‑58 (her).

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.