Home / Gardene / 141 Meland

141 Meland


Hemnes Gård og Slekt, side 867 - 873

141. Meland

Redigert 26. desember 2004

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Meeland 1647, 1723, Meland 1740, 1838, 1891. Betydningen er nok

"landet mellom", med gardene Øverleiren nedenfor og Leirskaret ovenfor. Men det har neppe noe å gjøre med at garden er yngre enn de to nevnte, de var ryddet omtrent samtidig.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden hadde ett bruk inntil 1666, to bruk 1667‑89, tre bruk 1690‑1787,

fire bruk 1788‑1876. Utskiftning 1827 mellom bnr. 3 og 4. Offentlig utskiftning 1896/99 av innmark, utenger og utmark.

 

Kverner:

Alle tre bruka hadde bekkekverner 1774, med 4 skill. kvernskatt for hver.

Kvernene sto ved Durmålsbekken.

 

Naust og kirkebu på Hemnes nevnt i skifter 1796 og 1822.

 

MATRIKKELGARDEN MELAND, GNR. 141.

Garden var ryddet i allmenningen før 1622. Landskyld 2 pund 1647 og 2 ½ pund fra 1667.

1723 "Temmelig aarvis Jord. Beskadiges af Elvebrud". Gl. matr.nr. 62, landskyld 2 ½ pund fisk.

1838 Nytt matr.nr. 82, lnr. 202‑205, landskyld 5 daler 4 ort 12 skill.

1865 Lnr. 202: 32 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 144 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Vedskog av bjørk. 1 3/5 mil fra sjøen, 1 mil seilbar elv, og ellers alminnelig god veg.

Lnr. 203: 26 mål åkerland. Eng, leirjord, som antas å gi 144 lass høy årlig. Ellers som lnr. 202.

Lnr. 204: 26 mål åkerland. Eng, dels leirjord, dels sandjord, som antas å gi 170 lass høy årlig. Ellers som lnr. 202.

Lnr. 205: 18 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 174 lass høy årlig. Ellers som lnr. 202. Et vannfall på garden tilhører lnr. 202.

1891  Gnr. 141, skyld 18,61 skyldmark.

 

 

FOLKETELLINGER

Husbondsfolk Kårfolk Tjenere  Husmannsfolk  Inderster  Fattige

1801 20* 4 12 0  0 0

1865 16 3 15 0  14  0

1875 19 3 11** 0  11 1

1891 18 5 12 4  5 1

* 1 fosterbarn ** 1 barn avtjener

 

MANNTALL

1666  2 brukere, 2 sønner

1701  3 brukere, 3 sønner

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester Storfe Småfe Rug Bygg Bl.k. Havre

1723 4 31 34 1 ½ 4 ¾ 3 ½  2 ¾

Hester  Storfe  Sauer  Svin  Reiner  Rug  Bygg  Havre  Poteter

1835 6 46 58 0 0  4 11 ½ 2 10

1865

202 2 12 24 1 12  1 2 1 8 

203 1 11 16 1 5  2/5 4 1 5

204 2 14 24 1 2  ½  3 1 7

205 2 11 14 0 0  1 3 1 8

Sum‑65 7 48 78 3 19 2 9/10 12 4 28

1875

202 1 14 29 0 8  1/5 3 2 8

203 1 12 20 0 0  1/5 2 1 6

204 2 12 16 2 2  ½ 2 1 6

205 2 14 23 0 11  2/5 2 1/5 1 1/3 4 ½

Sum‑75 6 52 88 2 21 1 3/10 9 1/5 5 1/3 24 ½

 

Eiere:

Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se Fuglstrand (012). Brukerne kjøpte brukene 1885‑92, og var seinere selveiere, bortsett fra en midlertidig bortforpaktning av bnr. 5.

 

 

BRUKERE.

 

Ett bruk inntil 1666.

1) Peder Meland var oppført som ødegårdsmann fra 1625, men betalte leding fra 1622.

 

2) Ole Meland var ødegårdsmann fra 1639 og brukte matrikulert jord fra 1647. Han var død før M 1666, da enka var bruker, med sønnene

1. Peder, 35 år og

2. Jon, 30 år.

1667 ble garden delt i Bruk I og Bruk II.

 

BRUK I, med fortsettelse av brukernr., landskyld ½ pund 1667‑47, seinere 1 ½ pund.

3) Peder Olsøn (ca 1630‑1713), sønn av f.br. hadde hele bruket til 1708 og deretter 18 mark til 1713.

Han hadde døtrene

1. Marit og

2. Karen (her).

 

4) Gulle Jonsøn fra Nordbustad i Nesna var bruker av 18 mark fra 1709 og hele bruket fra 1714. G. 1705 m. Karen Pedersd. (ca 1686‑1747), datter av f.br.

Barn:

1.  Peder, f. 1706 (Øverleiren bnr. 2),

2.  Jon, f.‑08 (Lillebjerka bnr. 1),

3.  Maren, f.‑09 (Nerleiren bnr. 1),

4.  Hans, f.‑10 (Tverrå),

5.  Bendigta, f.‑13, d.‑30,

6.  Marit, f.‑16 (Storholmen bnr. 2).

Ved skiftet etter Gulle 1721 var boets brutto 200‑5‑13, gjeld og avg. 11‑1‑12. Bøker: Niels Henrichsens postill og 5 andre. Husdyr: 1 hest, 1 ung hoppe, 18 kyr, 3 markkviger, 1 markokse, 3 årsnaut, 15 sauer, 14 jømmer.

 

5) Jens Simonsøn (ca 1680‑1745) fra Fjelldal bnr. 3 var bruker fra 1722. G. 1721 m. enka Karen.

Barn:

1. Ane, f.‑22 (Storbjerka bnr. 2),

2. Johanna, f.‑24 (Stor‑Alteren bnr. 3 NR),

3. Guile, f.‑25 (her),

4. Karen, f.‑28 (Øverleiren bnr. 3),

5. Jens, f.‑32 (Nerleiren bnr. 3).

Ved skiftet etter Jens 1746 var boets brutto 375‑2‑4, gjeld og avg. 9‑0‑8. Sølv for 37‑5‑2. Bøker: bibel, Brochmands postill og 8 andre. Brennevinspanne med hatt og piper. Husdyr: 1 hest, 1 hoppe, 1 føll, 15 kyr, 4 årskviger, 1 markokse, 1 dalokse, 3 kalver, 12 sauer, 7 jømmer, 2 graværer, 4 geiter, 3 hanegeiter, 1 risbit bukk, 8 sytingsreiner.

 

6) Gulle Jenssøn (1725‑1818), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 30.4.1748. G. 1748 m. Margrete Olsd. (1728‑95) fra Straumsnes.

Barn:

1. Jens, f. 1749 (her),

2. Ole, f.‑51 (Valla bnr. 2),

3. Caren, f.‑53 (Holmsletta),

4. Dorthea, f.‑57 (N.Bjerkadal bnr. 1),

5. Peder, f.‑59 (bnr. 3 her),

6. Nils, f.‑61 (bnr. 2 her),

7. Jacob, f.‑64, d. før ‑96,

8. Anna, f.‑66 (Svalingen bnr. 2),

9. Zacharina, f.‑69 (Straumfors bnr. 1).

1788 ble Bruk I delt i to like deler, de seinere bnr. 1 og 2.

 

Bnr. 1 (lnr. 202) NERGARDEN, landskyld 18 mark, 1838: 1 daler 2 ort 9 skill., 1891: M. 4,46.

7) Jens Gullesøn (1749‑24.4.1822), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 4.5.1789. G.I 1789 m. Gjertru Jonsd. (1744-1813) fra Holmsletta. Ingen barn. G.II. 1814 m. Pernille Gabrielsd. (1787‑7.9.1855) fra Reinåmoen (ikke bnr).

Barn:

1. Gjertru Zachrina, f. 1815 (Bryggfjell),

2. Gurina Margaretha, f. 19.4.‑18 (Nerleiren bnr. 5).

Ved skiftet etter Jens 1822 var boets brutto 442‑4‑1, gjeld og avg. 50‑0‑12. Sølv for 7‑1‑12, 19 sølvknapper i gangklær. Innskudd i Norges Bank: 5 Spd. Bøker: bibel, Brochmands postill og 7 andre. Brennevinskjele med hatt og kjøletønne. Husdyr: 1 hest, 8 kyr, 2 markkviger, 1 dalkvige, 1 kalv, 6 sauer, 2 jømmer, 1 gravær, 2 lam.

 

8) Ivar Andreassøn (1795‑6.12.1833) fra Leirskaret bnr. 3 fikk bbr. tl. 24.5.1824. G. 1823. m. enka Pernilla.

Barn:

1. Jens Gullak, f. 12.4.1824, d. 24.1.‑34,

2. Andreas Israel, f. 17.12.‑27, d. 17.1.‑34,

3. Gabriel Johan, f.‑ 15.3.‑30, d. 17.3.‑49.

 

9) Christen Jacobsen (1800‑26.11.‑66) fra Oldernes bnr. 2 fikk bbr. tl. 5.10.1836. G.I. 1835 m. enka Pernilla. Ingen Barn. G.II. 1856 m. Gjertrud Andersd. (1822-17.7.1914) fra Kjukkelmoen bnr. 1.

Barn:

1. Johanna Kjerstina, f. 19.3.1857 (her), artikkel i Rana Blad (dato?),

2. Anne Mathea, f. 2.11.‑59,

3. Jacob Andreas, f. 21.11.‑62 (Trettbakken bnr. 2),

4. Christen Johan, f. 14.8.‑64.

 

10) Jens Andreas Heitmand Jacobsen (24.4.1846-17.2.1932), f. i Nesna, fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 1786 og kår, dat. 27.10.1885, tl. 1.8.1892. Jens hadde deltatt som frivillig i den dansk‑tyske krig. G. 1880 m. Johanna Christensd. (1857‑18.6.1944), datter av f.br. Artikkel i Rana Blad 30.11.2004.

Barn:

1. Anna Christine, f. 8.6.1881, d. 1962, g.m. Peder Olav Mediå fra Grong d. 1929 i Canada, artikkel i Rana Blad (dato?)

2. Kristine Jakobea Gjertine, f. 9.3.‑89 (bnr. 3 her), artikkel i Rana Blad (dato?)

3. Kristen Johan, f. 4.10.‑93.

 

Bnr. 2 (lnr. 203) OPPIGARDEN, oppstått ved deling av Bruk I 1788 med landskyld 18 mark, 1838: 1 daler 2 ort 9 skill., 1891: M. 4,46.

1) Nils Gullesøn (1761‑29.3.1823) fra Bruk I her fikk bbr. tl. 4.5.1788. G.I. 1791 m. Kiersten Larsd. (1761-96) fra Valla bnr. 2.

Barn:

1. Margrethe Dorthea, f. 1792 (Straumbotnet bnr. 1),

2. Lars, f. 6.2.‑94 (Bollermoen bnr. 1),

3. Randi Kierstina, f.‑96 (Svalingen bnr. 2).

G.II. 1796 m. Elisabeth Larsd. (1767‑1803) fra Oldernes bnr. 1.

Barn:

4. Kierstina, f. 1797 (Leirskaret bnr. 4),

5. Gulle, f.‑99 (her),

6. Marith, f. 1801, d.str.

G.III. 1802 m. Maren Hemmingsd. (1753‑17.7.1839), enke fra Røssåauren. Ingen barn. Ved skiftet etter Nils 1823 var boets brutto 366‑3‑2, gjeld og avg. 42‑2‑2. Sølv for 6‑2‑12. Innskudd i Norges Bank 8 Spd. Bøker: bibel, Müllers postill og 9 andre. Brennevinskjele med hatt, piper og kjøletønne. Kirkebu ved Hemnessjøen. 1 ny og 1 gl. åttringsbåt, Lofot‑bruk. Husdyr: 1 hest, 5 kyr, 1 dalkvige, 1 dalokse, 2 kalver, 4 sauer, 2 værer, 2 lam.

 

2) Gulle Nilssen (1799‑12.6.1895), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 24.5.1824. G.I. 1823 m. Johanna Gabrielsd. (1795‑før 1865) fra Reinåmoen (ikke bnr).

Barn:

1. Lisabeth Johanna, f. 7.11.1825 (Fjelldal bnr. 1),

2. Gurine Christine, døpt 5.4.‑27, d. 21.4.‑58,

3. Maren Pernilla, f. 14.4.‑29 (USA‑75), d. 16.12.-93 i Rushford, Minnesota

4. Nils Marthinus, f. 23.2.‑31, (her), artikkel i Rana Blad 2.9.2003,

5. Lars Nicolai, f. 3.3.‑34, død samme år,

6. Jens Jacob, f. 6.3.‑36 (USA‑75),

7. Gulle Johan, f. 31.1.‑39 (USA‑66),

G.II. 1870 m. Rachel Jacobsd. (1806‑25.1.1884), enke fra Staulen, Sund.

 

3) Nils Gullesen, f. 1831, sønn av f.br. var oppført som bruker her 1865. G. 1863 m. Bereth Andersd., f. 1829, fra Kjukkelmoen bnr. 1. Nils og Bereth til USA‑66.

 

4) Karolus Jacobsen, f. 1834, husm.sønn fra Jerpbakken, var bruker fra 1867, bbr. ikke kjent. G.m. Jonilla Johannesd. f. 1825 i Vefsn.

Barn:

1. Johannes, f. 22.2.1863,

2. Anna Kristine, f. 24.4.‑65,

3. Jonella Kristine, f. 30.6.‑67.

Hele fam. til USA‑83.

 

5) Thore Johnsen Sande (24.9.1839‑22.2.1924), lærer fra Hoff i Sundalen, fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 1786,67 og påheftet kår til Gulle Nilsen, dat. 13.7.1885, tl. 1.7.‑97. Han hadde tidligere vært bruker på Valåmoen bnr. 3. G. 1872 m. Barbro Nilsd. (1850-31.3.1918) fra Oldernes bnr. 2.

Barn:

1. Jørgen Nicolai, f. 2.6.1876 (bnr. 4 her),

2. Iverta Marie, f. 10.2.‑78 (Lurøy),

3. Nils Gunerius, f. 11.2.‑80 (her),

4. Anna Rebekka, f. 17.5.‑82.

 

6) Nils G. Sande, f. 1880, sønn av f.br. G. 1912 m. Elen Gullesen, f. 1889, fra Breivika. Nils og Elen til USA‑14.

 

7) Richard Johan Johnsen (1.4.1877‑4.7.1951) fra Ner-Kongsvik i Lurøy, fikk skj. fra Thore Sande for kr. 2400 og kår, tl. 15.9.1914.

 

8) Petter Nilsen Forsbakk, f.29.12.1892. d. 26.6.1970. Kjøpte bruket fra forrige eier med skjøte av 28.3.1940. G.m. Inga Marie Krokmo, L9.3.1888. d. 1.9.1949.

Barn:

1. Kristian, f.31.8.1914. d.30.9.‑37.

2. Mary, f. 28.9.‑17. d. 25.1.‑87.

3. Kaia, f.20.6.‑29. d. 28.10.‑87.

 

9) Bruket solgt med tinglyst skjøte av 22.6.‑54 til Ola Holmslett. Se gnr. 132.

 

Bnr. 7 BRATTLAND, fraskilt 1943 fra bnr. 2.

1) Harald Storvik (1916‑86) fra Straumen bnr. 2. G.m. Mary Forsbakk (28.9.1917‑25.1.‑87) fra Bryggfjelldalen bnr. 5.

Barn:

1. Kristian, f. 4.1.1939,

2. Rønnaug, f. 15.8.‑44.

 

2) Kristian Storvik f. 1939, sønn av f.br., fikk skj. tl. 23.7.1985. G.m. Rigmor Selnes Korgen, f. 2.9.1945.

Barn:

1. Rita Kristin, f. 29.6.1971.

 

Bruk II, oppstått ved deling av garden 1668, med landskyld 2 pund.

1) Jon Olsøn (ca 1635‑ca 1711), sønn av Ole på den udelte garden, brukte det hele 1668‑89, 1 pund til ca 1705, da 1 pund ble avgitt til Bruk I, og fortsatte sammen med sønnen Hans til 1711. Ved M 1701 var Jon 70 år, med sønnene

1. Hans, 22 år,

2. Lars, 12 år og

3. Carsten, 10 år.

 

2) Paal, som vi ikke kjenner farsnavnet til, var bruker av 1 pund 1690‑95. Han var kanskje en svigersønn av Jon.

 

Bnr. 3 (lnr.204) UTIGARDEN, 12 mark fra ca 1705, 1838: 1 daler 2 ort 9 skill., 1891: M. 5,17.

3) Hans Jonsøn (ca 1681‑1750), sønn av bruker nr. 1, var bruker av 1 pund fra 1701, og fra 1705 av 12 mark, det seinere bnr. 3. G. før 1704 m. Marit Carstensd., d. 1762.

Barn:

1. Otto, f. 1705 (Mellingsjorda bnr. 3)

2. Marit, f.‑06 (Røsså bnr. 2),

3. Oluf, f.‑09, d.‑38,

4. Johanna, f. ‑ 11 (Solhaug bnr. 5),

5. Karen, f.‑14 (N.Brennberg),

6. Magnel, f.‑16 (Solbakken),

7. Nils, f.‑18, d. før ‑23,

8. Beritte, f.‑19, d. før ‑23,

9. Jon, f.‑21 (her),

10. Nils, f.‑27, d.s.å.

 

4) Jon Hanssøn (1721‑47), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 6.5.1745. G. 1745 m. Ane Larsd. (1725‑22.6.‑76) fra Ytterleiren bnr. 1.

Barn:

1. Berethe, f. 1746 (Skjeftmoen).

Ved skiftet etter Jon 1747 var boets brutto 107‑2‑10, gjeld og avg. 22‑3‑14.

 

5) Ole Johansøn (ca 1721‑26.12.1785) fikk bbr. tl. 30.4.1748. G.I. 1748 m. enka Ane.

Barn:

1. Johannes, f. 1749,

2. Hans, f.‑50 (Utskarpen bnr. 2),

3. Aron, f.‑53 (Mastervik),

4. Lars, f.‑55, d.s.å.,

5. Jon, f.‑56 (Leirvika, ikke bruker),

6. Peder, f.‑58 (Troneset),

7. Elisabeth Kierstina, f.‑60 (Leirvika),

8. Lars, f.‑63 (Nerleiren bnr. 2),

9. Ole, f.‑66,

10. Anders, f.‑69, d.s.å.

Ved skiftet etter Ane 1776 var boets brutto 240‑0‑14. Sølv for 6‑5‑0. Seksringsbåt. Husdyr: 1 hest, 12 kyr, 3 kviger, 1 toårs okse, 1 ettårs okse, 12 sauer, 3 jømmer, 4 lam, 5 geiter, 4 hanegeiter. G.II. 1777 m. Maren Berentsd. (1746‑20.7.1821) fra Fuglstrand bnr. 1.

Barn:

11. Benoni, f. 3.6.1777 (Sætra bnr. 1),

12. Anna Maria, f.‑80 (Røssåauren),

13. Anders Falch, f.‑83, d.s.å.

 

6) Peder Gullesøn (1759‑før 1823) fra bnr. 1 her fikk udatert bbr. 1786. G. 1786 m. enka Maren.

Barn:

1. Margretha, f. 1788 (Fuglstad i Nesna).

 

7) Augustinus Christophersen (1791‑23.4.1871) fra Holmsletta fikk bbr. tl. 26.4.1823. G.I. 1823. m. Johanna Nilsd. (1789‑20.5.1845) fra Øverleiren bnr. 4.

Barn:

1. Peder Gullak, f. 15.5.1824 (her),

2. Christoffer, f.‑ 5.6.‑26 (Leirskaret bnr. 1),

3. Karen Gurine, f. 25.11.‑28 (Bryggfjell),

4. Nils Christian, f. 23.6.‑31 (USA‑78).

G.II. 1847 m. Oline Pedersd. (1785‑8.12.1868) fra Skjeftmoen. Ingen barn.

 

8) Peder Augustinussen (1824‑27.5.1900), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 15.8.1862 og skj. fra pastor Walnum for kr. 1960, dat. 1.8.1877, tl. 1.9.‑92. G.I. 1853 m. Elen Arntsd. (1819‑29.1.‑54) fra Trettbakken bnr. 1. Ingen barn. G.II. 1855 m. Marit Abrahamsd. (1817-4.6.1903) fra Finnbakken bnr. 2.

Barn:

1. Johanna Eline, f. 21.7.1863 (her).

 

9) Jacob Agersborg Jacobsen (1859‑15.10.1903) fra Hjartli, skj. ikke kjent. G. 1888 m. Johanna Pedersd. (1863‑28.5.1924), datter av f.br.

Barn:

1. Peder Martin, f. 11.3.1889 (her),

2. Anna Jakobea Lovisa, f. 1.8.‑91,

3. Jakob Johan, f. 11.8.‑94, d.str.,

4. Anton Agersborg, f. 15.6.‑98 (bnr. 8 her),

5. Marit Sakrine, f. 23.9.1901, d. -28, artikkel i Rana Blad 22.2.2003.

 

10) Peder Jakobsen (1889‑8.3.1970), sønn av f.br. G. 1914 m. Kristine Jensen (1889‑1.11.1971) fra bnr. 1 her.

Barn:

1. Gudmund Magne, f. 27.5.1914, d. 12.9.‑79,

2. Per Kolbjørn, f. 20.10.‑16, d. 22.10.‑88,

3. Jakob, f. 4.6.‑27 (her).

 

11) Jakob Meland, f. 1927, d. 9.3.‑91, sønn av f.br., fikk bbr. tl. 11.9.1974.

 

12) Gunnar Ove Meland f. 6.10.49. og Kirsti Marie Meland Larsen, f. 19.5.1945, barn av Gudmund, begge Mo, står nå som eiere av bruket.

 

Bnr. 8 MELAND, fraskilt fra bnr. 3 som bykselbruk, tl. 11.9.1974.

1) Anton Agersborg Meland (1898‑4.5.1987), sønn av bruker nr. 6 på bnr. 3. G.m. Karen Langvatn (28.4.1909‑20.11.‑75) fra Langvatnet NR.

Barn:

1. Johanna, f. 19.4.1925,

2. Kåre, f. 22.7.‑30 (Verdal).

 

2) Barna Johanna og Kåre er nåværende eiere av bruket.

 

Bnr. 4 (lnr. 205) MELANDSHÅJEN, fraskilt 1712 fra bnr. 11 med skyld 12 mark, 1838: 1 daler 22 skill., 1891: M. 3,82.

1) Carsten Jonsøn (ca 1691‑1758), sønn av Jon Olsøn på Bruk II, var bruker fra 1712. G. 1713 m. Beritte Eriksd. (ca 1693‑1766) fra Skjeftmoen.

Barn:

1. Erich, f. 1714 (Utskarpen bnr. 2),

2. Ane, f.‑16,

3. Maritte, f.‑19 (Kummernes i Vefsn),

4. Jon, f.‑21 (Skresletta bnr. 1),

5. Kirsten, f.‑24,

6. Johanna, f.‑26 (Nordfjord i Nesna),

7. Berete, f.‑29, d.‑62,

8. Ifver, f.‑32 (her),

9. Kasten, f.‑35, d.‑42.

 

2) Iver Carstensøn (1732‑1804), sønn av f.br., var bruker fra ca 1759. G.I. 1760 m. Marit Nilsd. (1732-74) fra Øverleiren Bruk II.

Barn:

1. Bertha, f. 1761 (Leirskaret bnr. 3),

2. Jesken, f.‑63 (her),

3. Karsten, f. 25.2.‑65, d.‑76,

4. Nils, f. 16.5.‑67 (Brasøy i Herøy),

5. Karsten, f. 69 (Grønvikmoen pl. Grindvika),

6. Kierstina, f. 3.8.‑73, d. 28.2.‑74.

Ved skiftet etter Marit 1774 var boets brutto 236‑2‑10, gjeld og avg. 39‑2‑2. Sølv for 8‑2‑4 (mrk.: IKS-MND1773‑MND). Povel Andersens postill. Lofotbruk. Husdyr: 1 hest, 12 kyr, 2 to‑års kviger, 1 ett‑års kvige, 1 to‑års okse, 16 sauer, 12 lam, 4 geiter, 3 hanegeiter, 1 liten bukk, 8 kje. G.II. 1775 m. Karen Pedersd. (1727‑1801‑) fra Leirskaret bnr. 2.

Barn:

7. Peder, f. 9.8.1776, d.‑77,

8. Marit. f. 6.6.‑78 (Trettbakken bnr. 2),

9. Margaretha, f. 15.1.‑81 (Bjurselvmoen),

10. Iver, f. 11.1.‑83,

11. Christopher, f. 30.5.‑85,

12. Peder, f.‑87/90.

 

3) Peder Pedersøn (1759‑1812) fra Leirskaret bnr. 4 fikk bbr. tl. 10.10.1791. G. 1792 m. Gisken Iversd. (1763‑15.9.1821), datter av f.br.

Barn:

1. Dorthea, f. 1792 (Svalingen bnr. 1),

2. Marith, f. 11.4.‑93, d. 26.4.‑98,

3. Peder Michael, f.‑95, d. 26.4.‑98,

4. Peder Michael, f.‑98,

5. Iver, f. 12.12.1800, d.‑05.

Ved skiftet etter Peder 1812 var boets brutto 337‑0‑12, gjeld og avg. 113‑2‑4, derav åbot på hus 30 dlr. 34 sølvknapper i gangklær. Halvparten i naust på Hemnes og på Olderneset. Lofot‑bruk. Husdyr: 1 gl. og en ung hoppe, 1 føll, 8 kyr, 1 gl. kvige, 2 markkviger, 1 dalkvige, 1 markokse, 2 kalver, 6 sauer, 4 værer, 6 lam.

 

4) Ole Olsøn (1774‑12.2.1827) fra Fjelldal bnr. 1 fikk bbr. tl. 16.10.1812. G. 1812 m. enka Gisken. Ingen barn.

 

5) Jørgen Jørgensøn (1791‑23.5.1839) fra Leirskaret bnr. 1 fikk bbr. tl. 8.10.1821. G. 1821 m. Maren Eriksd. (1794‑9.5.1870) fra Ø. Bjerkadal bnr. 2. Ingen barn. Enka Maren G. 1840 på Bryggfjell.

 

6) Christian Israelsen (1797‑19.12.1869) fra Skjeftmoen fikk bbr. tl. 17.6.1833. G. 1832 m. Maren Brose Jonsd. (1808‑26.12.‑82) fra Mula.

Barn:

1. Petter Andreas, f. 12.3.1833 (USA‑66),

2. Lorents Johan, f. 6.7.‑34, d. 1.5.‑63,

3. Israel, f. 27.9.‑36 (Finnbakken bnr. 2),

4. Pernilla. Maria, f. 27.6.‑39 (Fjelldal pl. Yttermark),

5. Johanna Gurine, f. 13.12.‑41 (her),

6. Maren Anna, f. 29.2.‑44, d.‑48,

7. Elisabeth Pernilla, f. 1.5.‑46 (Hb‑75, USA‑00),

8. Jacob Andreas, f. 25.5.‑48 (Leirskaret bnr.3),

9. Maren Anna, f. 8.5.‑51.

 

7) Hans Pedersen, f. Lillebjerka 30.11.1834, F: uk. Peder Knoph Larsen, M: p. Margrethe Hansd. Hans fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 1933,33, dat. 16.11.1886, tl. 15.8.‑88. G. 1867 m. Johanna Christiansd., f. 1841, datter av f.br.

Barn:

1. Lydia Helene, f. 29.8.1868 (USA‑99),

2. Christine Marie, f. 3.4.‑71,

3. Lars Olai, f. 8.5.‑73 (Min.USA‑93),

4. Ole Tønder, f. 23.4.‑77,

5. Maren Marie Brose, f. 15.9.‑79 (USA‑99),

6. Martine Helene, f. 3.5.‑82.

Hans og Johanna var kårfolk fra før 1891. Til USA 1900 med ett barn.

 

8) Nils Andersen (1829‑2.7.1907) fra Kongsdalen bnr. 1 kjøpte bruket før 1891. G. 1885 m. Dorthea Eriksd. (1821‑9.10.1915) fra Bryggfjelldalen bnr. 2. De hadde tidligere bodd på Krokselvmoen (barn s.d.), emigrerte til USA‑82 og kom tilbake før 1891.

 

9) John Johnsen, f. 1867 på Leka. Angivelig selveier her 1900. G.m. Anna Nilsd., f. i Flakstad.

Barn:

1. Nils, f. 1888,

2. Egil, f.‑91,

3. Johan Ingvald, f. 6.3.‑99.

 

10) Jørgen Sande (1876‑1.11.1959) fra bnr. 2 her var bruker fra før 1907. G. 1907 m. Gjertrud Pedersd. Auringmo (1878‑9.11.1966) fra Nerleiren bnr. 4.

Barn:

1. Nelly Dorthea, f. 4.9.1903,

2. Trygve Berner, f. 7.12.‑05, d. 12.4.‑81 (her),

3. Paul Leon Martin, f. 15.11.‑12, d. 17.1.‑87 (Nerleir bnr 4),

4. Gudolf Johan, f. 16.3.‑22.

 

11) Trygve Sande (1905‑12.4.‑81), sønn av f.br., fikk bbr. etter sin far. G 1932 m. Hanna Jensen Skruvnagel, f. 28.8.1909.

Barn:

1. Elny, f. 25.4.1933, d. ‑57,

2. Torbjørn, f. 23.3.‑38,

3. Jon, f. 7.7.‑46.

 

12) Garden ble 1974 skjøtet over til barne‑barna Tore Sande, f. 11.11.1969 og Lena Sande, f. 14.5.‑74, begge Oslo.

 

Bnr. 5 (lnr. 205b) MELAND, fraskilt 1876 fra lnr. 205 som lærerjord med skyld 1 ørt 11 skill, 1891: M. 0,95. Bruket var innbefattet i skj. til Hans Petersen, på lnr. 205.

1) Thore Sande på bnr. 2 var bruker også her i noen år.

 

2) Kristen Pedersen (1823‑18.9.1900) var forpakter her fra før 1891. Han var ugift. Thore Sande overtok bruket igjen før 1907.

 

3) Kåre Bech (20.8.1885‑1958), lærer f. N.Bjerkadal, var bruker 1913‑18.

 

4) Hilmar Leirskar (1894‑5.7.1971) fra Leirskar bnr. 1, lærer og klokker, var bruker fra ca 1923 til ca 1950. G. 1925 m. Julie Krokstrand (2.6,1899-8.4.1976) fra Sør‑Krokstrand NR.

Barn:

1. Dorthea, f. 29.5.1926 (Hønefoss),

2. Jakob, f. 27.10.‑28 (Oslo).

 

5) Jakob Skreslett, f. 1944, fra Skresletta bnr. 1, kjøpte bruket av Hemnes kommune 1979. G. 1969 m. Torild Magdalene Karlsen fra Mo, f. 26.3.1949.

Barn:

1. Anita Christine, f. 3.4.1969,

2. Maria Sisilie, f. 22.1.‑74,

3. Jan Tore, f. 9.1.‑80.

 

Bnr. 6 NØISOMHED, i dagligtale MYRVOLL, fraskilt 1921 fra bnr. 4 med skyld M. 0,06.

1) Pernille Andersd., f. her 1860, fikk skj. fra Hans Pedersen med påtegning fra Nils Andersen som den angivelige eier, for kr. 50, tl. 15.3.1921.

 

2) Petter Alfred Larsen (11. 11. 1871‑22.2.1942), fra Fjelldal bnr. 3, overtok etter f.br. G.m. Sakrine Bergitte Iversen (1880‑9.2.1958) fra Øverleir bnr. 3.

Barn:

1. Dorthea Helene, f. 9.11.1910,

2. Anne Marie, f. 3.3.‑14, d. 31.1.‑73.

 

3) Harald Woie, f. 3.4.1935, fra Bodø og dattersønn av f.br., fikk bbr. 1956. G.m. Gunnvor Nilsen Juvik, f. 22.11.1934.

Barn:

1. Snefrid, f. 4.10.1957,

2. Ketil, f. 18.8.‑60,

3. Anne Katrin, f. 24.1.‑63,

4. Pål Arild, f. 14.3.‑69,

5. Gunnar, f. 30.10.‑76.

 

 

HUSMENN.

 

Ikke navngitt plass, muligens to plasser noen år, da her var to husmenn samtidig. De er oppført kronologisk etter brukstid.

1) Jens Olsen, f. 1855, F: sv, uk. Ole Siversen Bredvik, M. p. Anne Marthe Andersd. Oksfjellelva. Jens var husmann her fra før 1881. G. 1881 m. Julianna Abrahamsd., f. 1857, Vekthaugkråa.

Barn:

1. Inger Anna, f. 21.6.1881 (USA‑01),

2. Peder Johan Marstrand, f. 15.4.‑83 (N.Dak.USA‑02),

3. Axel Ingeman Anker, f. 5.5.‑94, d.s.å.,

4. Jensine Julie, f. 29.8.‑95,

5. Aksel Elias Anker, f. 8.10.‑96,

6. Karen Johanna, f. 7.9.1900.

Jens og Julianna med 3 barn til N.Dak.USA‑04.

 

2) Ivar Jacobsen (11.1.1849‑17.4.‑90), F: uk. Jacob Johannessen Lillebjerka, M: p. Anne Zachrine Pedersd. Inderst her 1885 og husmann fra før ‑89. G. 1879 m. Karen Iversd. (8.3.1855‑11.6.1935) fra Skjeftmoen.

Barn:

1. Petra Antonette, f. 12.4.1880,

2.  Anna Sakrine, f. 13.7.‑82,

3.  Lorense Bergitte, f. 17.9.‑85,

4.  Ivara Davine, f. 16.4.‑89.

Karen Iversd. ble som enke G. på Leirskaret bnr. 3.

 

STYKKAN.

3) Hans Nilssen (1861‑1.2.1955) fra Villmoen pl. Kanten. G. 1887 m. Ellen Pedersd. (1868‑25.11.1939), f. Leirskar.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.