Home / Gardene / 047 Bjurbekkdalen

047 Bjurbekkdalen


Hemnes Gård og Slekt, side 253 - 256

 

47. Bjurbækdalen
Oppdatert 24. desember 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Biørbechdahl 1701, Biurbechdahlen 1772, Bjorbækdal 1838, Bjurbækdalen 1891. Navnet kommer av bjor, bjur = bever. Dette navnet (og flere andre med samme forledd) viser at bever i sin tid hadde fast tilhold i Hemnes.

Brukstall og utskiftninger:
Bare ett bruk inntil 1935. Markeskjellsforretning mot 99 Sør‑Rana allmenning 1933.

Sagbruk:
Sagbruk i Fokåga nevnt i moderne tid.

MATRIKKELGARDEN BJURBEKKDALEN, GNR. 47.
Garden var ryddet i allmenningen før 1700. Den hadde ikke nr. og landskyld i den gamle matrikkelen, men var likevel oppført med nr. 291 i "Extraskatten" 1772.
1838   Nytt matr.nr. 95, lnr. 221, landskyld 1 ort.
1865   8 mål åker. Eng, skarp sandjord, som antas å gi 134 lass høy årlig. En del av enga er utsatt for oversvømmelse. Korn modnes sjelden. Tilstrekkelig og meget god havning. Skog til husbehov. 1 mil til sjø­en, med meget besværlig adkomst.
1891   Gnr. 47, skyld 2,07 skyldmark.

HUSDYR OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer               Geiter   Bygg                Poteter

18011)               1                                  5                                  12                                8

1835                 1                                  5                                  12                                0                                  1                                  2

1865                 1                                  12                                17                                0                                  4/5                   4

1875

Opps.              1                                  10                                13                                0                                  4/5                   4

Pl.2)                 0                                  3                                  6                                  0                                  0                                  1

1) fra et skifte 2) Skrubbhaugen

MANNTALL
1701 1 bruker, 1 sønn

FOLKETELLINGER

Husbonds‑          Kårfolk Tjenere Husmanns‑       Inderster

                        folk                                                                                                    folk

1801                 6                                  0                                  0                                  0                                             0

1865                 5                                  2                                  2                                  0                                             3

1875                 7                                  3*                                0                                  4                                             0

1891                 3                                  2                                  3                                  0                                             0

*1 fosterbarn

EIERE.
Tilhørte rydningsgodset, se 109 Bjurselvmo. Denne garden ble ikke fraskilt Dønnes‑godset ved salget til staten 1895. Brukeren fikk skjøte 1922.

BRUKERE.

Bnr. 1 (lnr. 221) BJURBEKKDALEN, 1838: landskyld 1 ort, 1891: M. 2,07.
1) Peder Pedersøn var den første kjente brukeren og antakelig rydningsmann. Ved F 1701 var han 27 år. G.m. Ane.
Barn:
    
1.    Peder, 2 år 1701,
    
2.    David, f. -08.

2) Peder Jeremiassøn (ca 1698‑19.2.1785) fra 148 Valla bnr. 4, kom hit før 1744. G. 1734 m. Anna Aronsd. f. 1706 på 51 Storbjerka, d. juni 1763. Ingen barn kjent. 1752 oppga Peder bruket p.g.a. fattigdom. Han døde i 52 Breivika som enkemann.

3) Mons Olsøn (1725‑91) f. 20 Drevvatn. Hans far var Ole Monssøn, trolig en bror av Christen Monssøn 33 Elsfjordosen (Christen var fadder til Mons). Mons var bruker fra før 1754. G.I. 1751 m. Sesselle Hermandsd. (172614.11.‑84) fra 126 Stabbforsen.
Barn:
    
1.   Ane, f. 1754 (husm.k. 52 Breivika),
    
2.   Kjersten, f.‑56 (51 Storbjerka Bruk IIa),
    
3.   Elisabeth, f.‑58, ugift ved søster Anes skifte 1794,
    
4.   Ole, f.‑60 (husm. 77 Storstrand), på Dilkestad ved søster Anes skifte,
    
5.   Nils, f.‑63, i Bardal ved søster Anes skifte,
    
6.   Erich, f.‑66, d.‑68.
Fra 1763 var Mons og Sisselle husmannsfolk på 41 Furuhatten. Før 1784 flyttet de til 62 Oterbrand. Mons var G.II. m. Berit Østensd., enke fra 45 St.Målvatnet. Enka Berit giftet seg på 63 Sund Bruk II.

4) Bendikt Olsøn (1733‑1801) fra 32 Steinmoen kom hit før 1762. G. 1755 m. Søneve Jonsd. (1735‑1801) fra 16 Svartkjønli.
Barn:
    
1.   Sønneve, f. 1756, d. 3.5.‑79,
    
2.   Apolone, f.‑58 (28 Bjerknesli),
    
3.   Ole, f.‑60 (46 L. Målvatnet),
    
4.   Jon, f.‑62, ikke nevnt i foreldrenes skifte 1801,
    
5.   Anna, f.‑64, d. 29.3.1835 ug.,
    
6.   Anders, f. 27.5.‑67, ikke nevnt i skiftet 1801,
    
7.   Golla, f.‑70, d. 13.11.1842, i tjeneste på Dilkestad ved bror Benonis skifte 1822, og i 147 Nerleir ved søster Annas skifte 1835. Hun hadde en datter Kristine (1810-97) som ble gift til 19 Drevassbotn. Far: Peder Hågensen.
    
8.   Jacob, f. 31.3.‑74 (126 Stabbforsen),
    
9.   Benoni, f. 3.5.‑76 (husm. Elsfjord).
Ved skiftet etter Bendikt og Søneve fantes følgende husdyr: 1 gl. hoppe, 4 kyr, 4 sauer, 3 jømmer, 5 værer, 2 lam, 2 geiter, 4 hanegeiter, 2 risbit bukker, 1 kje.

5) Peder Jonsøn (1771‑26.11.1850) fra Røssvassbukt i Hattfjelldal. G.m. Helene Fordelsd. (1.11.1774‑26.3.1862) fra Kvarnhusheia Skonseng bnr. 13 i Nord-Rana.
Barn:
    
1.   Johan Fredrik, f. 1800 (her),
    
2.   Fordel, f. 17.7. ‑01, d. ‑12,
    
3.   Karen Maria, f.‑04,
    
4.   Elen f.‑06 (Trælnes i Brønøy), død før fars skifte 1850,
    
5.   Peder Benjamin, f.‑09 (Torghatten i Brønøy), på Trælnes i Brønnøy ved fars skifte,
    
6.   Fredricha Maria, f.‑ 15 (Skruvneglen, se 46 Lille Målvatn).
I skifte fra 1850 er Peder anført død 4.2.1850.

6) Johan Pedersen (1800‑23.1.1877), sønn av f.br. fikk bbr. dat. 4.10.1828, tl. 8.7.‑29. G.1828 m. Beret Hansd. (1807‑9.6.1877) fra 60 Grønvikmoen.
Barn:
    
1.   Hans Jacob, f. 12.4.1830 (Reinforsmoen, se 44 Ånonli),
    
2.   Helena Johanna, f. 11.2.‑32 (her),
    
3.   Kirsten Maria, f. 6.1.‑34, gift med Martinus Eliassen, Dybakken, Strand i Nesna ved foreldrenes skifte 1878,
    
4.   Peder Johan, f. 15.7.‑36, d. 15.8.‑49,
    
5.   tv. Elen Johanna, f. 5.3.-39 (Skrubbhaugen her), og 
    
6.   tv. Jertrue Peternilla, f.5.3.‑39 (USA‑76), gift med Gabriel Johannessen f. 1829 Nevernes, Nord-Rana,
    
7.   Berith Johanna, f. 13.9.‑41, d. 21.2.-77, gift 1875 med Peder Vilkensen f. 1838 Kjelddalsenget, Nord-Rana,
    
8.   Carsten Edvard, f. 1.6.‑44, d. 14.5.55,
    
9.   Fordel Benjamin, f. 24.2.‑48, d. 22.11.‑49.

7) Ivar Henrik Davidsen (1.5.1821‑2.11.1900) fra Skonseng i NR var bruker fra før 1860, og fikk bbr. tl. 23.9.1875. G. 1860 m. Helene Johansd. (1832‑12.6.1927), datter av f.br.
Barn:
    
1.   Karen Bang, f. 15.9.1860, gift 1884 med Peter Gabrielsen f 1854 Rausandaksla i Nord-Rana,
    
2.   Iverta Helene, f. 21.3.‑63, hun hadde en sønn Johan, Far: Johan Johansen f 1866 i Bindalen,
    
3.   Johan Fredrik, f. 9.7.‑64,
    
4.   Jertrud Gurine, f. 18.2.‑66 (45 Store Målvatn),
    
5.   Barbro Marie Heitmann, f. 8.1.‑68 (her).

8) Salomon Olaus Karoliussen (14.1.1864‑8.10.1954) fra Kjelddal i Nord-Rana, fikk skj. fra H.Coldevin for kr. 3000, tl. 22.6.1922. G. 1886 m. Barbro Iversd. (1868­-2.3.1953), datter av f.br.
Barn:
    
1.   Konrad Elias Bang, f. 14.3.1887 (her),
    
2.   Iverta Helene, f. 20.2.‑91, d. 12.5.1979,
    
3.   Bernhard Severin, f. 18.8.‑93, d. 6.2.1970, gift med Karen Johansen f 1897 i 52 Breivik bnr 2,
    
4.   Kolbein, f. 14.9.1903 (bnr. 2 her).

9) Konrad Salomonsen (1887‑18.12.1978), sønn av f.br. G. 1923 m. Olufine Olsen (5.7.1893‑28.4.1979) fra Øverdal bnr 3 i Nord-Rana.
Barn:
    
1.    Sverre Birger, f. 27.2.1928.

10) Sverre Bjurbekkdal, (27.2.1928-3.8.2004), sønn av f.br., fikk skj. tl. 18.6.1969. G. 1971 m. Adrianne Pedersen, f. 20.2.1942, fra 96 Bjerklia.
Barn:
    
1.   Olufine Marie, f. 13.6.1971.

11) Olufine Bjurbekkdal, f. 1971, datter av f. br., G. m Harald Thoresen
Barn:
    
1.   Karoline, f. 1994
    
2.   Katrine, f. 1996
    3.   Kjell-Inge

Bnr. 2 BAKKEN, fraskilt 1934 fra bnr.1 med skyld M. 0,34.
1) Johan Pedersen, bruker nr. 6, flyttet til Bakken da dattera Helene og hennes mann Ivar overtok bnr. 1.

2) Kolbein Salomonsen, f. 1903, fra bnr. 1 her, flyttet hit 1932 og fikk skj. tl. 27.4.1945. G.m. Haldis Anette Larsen (1912‑4.6‑85), fra 45 Stormålvatnet.
Barn:
    
1.   Hans Theodor, f. 30.10.1930,
    
2.   Solfrid Barbara, f. 26.7.‑33,
    
3.   Thorleif Sverre Magne, f. 3.7.‑36,
    
4.   Irene Helga, f. 10.9.‑47.

3) Thorleif Salomonsen Bjurbekkdal Bakken, f. 1936, sønn av f.br, fikk skj. 15.8.1973. Ugift.

HUSMENN.

SKRUBBHAUGEN.
1) Jørgen Brose Jakobsen (1841‑13.12.1908) fra 144 Jerpbakken. G. 1865 m. Elen Johansd. (1839‑81) f. her. Jørgen og Elen flyttet til 52 Breivika som husmannsfolk på Sagbakken før 1880. Om fam. se der. 

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.