Home / Gardene / 133 Store Bryggfjell

133 Store Bryggfjell


Hemnes Gård og Slekt, side 818 - 823

 

133. Brygfjell store

Endret 18. januar 2009.

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Brygefield 1647, 1723, Brøggefiell 1661, Bryggefjeld store 1838, Brygfjeld store 1891. Om navnet, se gnr. 127.

 

Brukstall:

Garden hadde ett bruk inntil 1855, to bruk 1856‑1935. Drives i dag igjen som ett bruk.

 

Kvern:

Garden hadde bekkekvern allerede 1723. 1774 var kvernskatten 6 skill.

 

Jektbruk:

Anders Jørgensøn hadde jektbruk fra 1744. Jekta var kjøpt hos Hans Anderssøn Selfors. Inntil 1757 var Anders Larssøn 42 Mula medeier. Omkring 1757 eide Anders Jørgensøn to jekter alene, en på 20 og en på 34 lester. Da den ene jekta ble hogd opp 1762, fikk han bygd ei ny jekt, som var i bruk t.o.m. 1770. Når han kvittet seg med den andre, vites ikke. 1771 ble jekta solgt til Peter Hind 66 Geitvik og Jens Jacobsøn 105 Samuelmoen. Seinere har ikke Brygfjell hatt jektbruk.

 

Kirkebu på Hemnes nevnt i skifter 1757 og ‑95.

 

 

MATRIKKELGARDEN BRYGGFJELL STORE, GNR. 133.

Garden var ryddet i allmenningen før 1647, og hadde ved skattematrikkelen 1647 landskyld 1 pund fisk. 1667 var landskylda 1 pund 12 mark.

1723    "Skauw til Brendefang. 1 liden Becheqwern. Ligger i Baglie, snee­

             fast Land, lider Skade af elvebrud". Gl. matr.nr. 63, landskyld 1

             pund 12 mark.

1838    Nytt matr.nr. 74, lnr. 194, landskyld 2 daler 1 ort 18 skill.

1865    50 mal åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 240 lass høy

             årlig. Frostlendt. God og tilstrekkelig havning. Skog til husbehov. 1

             1/3 mil til sjøen, med alminnelig god veg. 1 mil seilbar elv. Garden

             har et vannfall.

1891    Gnr. 133, skyld 7,56 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 

Hester

Storfe

Sauer

Geiter

Rug

Bygg

Bl.k.

Havre

Poteter

1723

2

12

20

 

½

1 ¾

1 ¼

1 ¾

0

1835

2

17

19

4

1

3 ½

0

1

3

 

Hester

Storfe

Sauer

Svin

Reiner

Rug

Bygg

Havre

Poteter

1865

 

194a

1

10

9

1

4

4/5

2

1

8

194b

1

10

9

1

16

2/5

2

2

9

1875

 

194a

1

10

18

1

3

1/3

2

1

8

194b

1

10

13

1

16

1/5

2

2

8

 

MANNTALL

1666  1 bruker, 4 sønner

1701  1 bruker, 1 tjenestekar

 

FOLKETELLINGER

 

Husbondsfolk

Kårfolk

Tjenere

Inderster

Fattige

1801

5 *

0

6

0

0

1865

9

2

7

3

0

1875

12

0

3

4

1

1891

9

3

5

0

0

* 1 fosterbarn

 

Eiere:

Krongods, sa Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Selveiere fra 1877 og ‑85.

 

 

 

BRUKERE.

 

Lnr. 194 BRYGGFJELL, landskyld 1 pund 12 mark, 1838: 2 daler 1 ort 18 skill.

1) Peder Brygefjeld var den første kjente brukeren, nevnt her 1647‑53. Oppgaver mangler for 1756‑60. 1647 var han "forarmet" og betalte ikke skatt.

 

2) Jon Nilssøn var bruker 1661‑72 eller lengre. Ved M 1666 var han 42 år, med sønnene

1.      Lars, 8 år,

2.      Nils, 4 ½ år (her),

3.      Torkel 2 år, og stedsønnen

4.      Tron Sølfæstersøn 9 år.

Dessuten er kjent

5.      Ølegaard, f. ca 1661 (51 Storbjerka bnr. 2).

1673‑77 er bare brukerens fornavn Jon oppgitt, så når følgende bruker overtok, kan ikke fastslås.

 

3) Jon Pedersøn er notert som bruker 1688‑89 og enka 1690‑95.

 

4) Nils Jonsøn (ca 1660‑1733), sønn av bruker nr. 2., var bruker fra 1696. G.m. Rachel Amundsd. (ca 16631740).

Barn:

1.      Kirsten, f. ca 1689 (136 Fjelldal bnr. 2),

2.      Randi, f. ca ‑93 (142 Øverleiren bnr. 2),

3.      Johanne, f. ca ‑99 (137 Trettbakken bnr. 2),

4.      Rachel, (Stene i Brønnøy, G.m. Nils Nilssøn fra 59 Sætra),

5.      Maren (Konsvik i Lurøy),

6.      Elen, f. 1705 (her).

Ved skiftet etter kårkona Rachel 1740 var boets brutto 251‑2‑5. Penger: over 90 dir. Sølv for 11‑5‑8.

 

5) Anders Jørgensøn (1705‑20.1.‑94) fra Fuglstad i Nesna fikk bbr. tl. 24.4.1731. Anders var jektskipper og knape (handelsmann uten borgerskap og med begrensede rettigheter). Lensmann i Ranen 1780‑86. G. 1730 m. Elen Nilsd. (1705‑57), datter av f.br. Elen sies å skal ha vært meget økonomisk, godt over grensen til gjerrighet. Det verserer sagn om henne, bl.a. at hun drev med trollkunster. På Engesmoen fins en akkje (pulk) som har tilhørt Elen. I skjåen der denne akkjen var lagret, kunne man til tider høre at det rumsterte når Elen var og "så over" sitt gods. Først på 1900‑tallet var det en mann som mente å skjønne seg på slike ting, som slo stål i akkjen og leste over den. Siden da skal man ikke ha hørt noe mystisk omkring akkjen (Nedskrevet av Jacob Rivertz).

Anders og Elens barn:

1.      Randi Kristine, f. 1731, d.‑32,

2.      Randi Helene, f.‑33 (86 Straumsnes),

3.      Rakel Elisabeth, f.‑35 (148 Valla bnr. 3),

4.      Nils, f.‑37, d.‑42,

5.      Jørgen, f.‑40, d.‑63,

6.      Nils, f.‑42 (Indre Marka i Vefsn),

7.      Hans, f.‑45 (140 Leirskaret bnr. 2),

8.      Anders, f.‑48 (Mastermolia i Nesna).

Ved skiftet etter Elen 1757 var boets brutto 1606‑0‑8, gjeld og avg. 271‑2‑8. Penger: 103‑1‑8. Sølv for 98‑28 (mrk.: PRSEMD‑RIRHCN‑AISEND‑HPSRNID-HSSMHD‑ SRSALS‑INSRID‑NAS‑OW‑CAS-MPSREIDG‑NISMED). Bøker: Müllers postill, halvparten i Den Norske Lov Bog og 10 andre. To jekter med utstyr. Husdyr: 2 hester, 19 kyr, 3 dalkviger, 1 dalokse, 1 markokse, 3 kalver, 9 sauer, 9 jømmer, 6 geiter, 4 kje, 2 svin. G.II. 1758 m. Beret Olsd. (1727-95) fra 86 Straumsnes.

Barn:

9.      Elen, f.‑59 (140 Leirskar bnr. 4),

10.    Ole, f.‑61 (her).

 

6) Ole Anderssøn (1761‑12.10‑1834). sønn av f.br, fikk bbr. på 18 mark tl. 13.10.1788, og på de resterende 18 mark da faren døde, tl. 13.10.‑94. G. 1788 m. Jesken Nilsd. (1760‑15.12.1851) fra 142 Øverleiren bnr. 4.

Barn:

1.      Ranni Helene, f. 1791, d.‑94,

2.      Anders, f. 24.4.‑93, d.‑97,

3.      Bereth, f.‑95 (her),

4.      Maren, f. 1800 (136 Fjelldal bnr. 3).

 

7) Jacob Jacobsøn (1793‑1863) fra 140 Leirskar bnr. 4 fikk bbr. på 18 mark tl. 4.5.1822, og de resterende 18 mark da svigerfaren døde. G.I. 1823 m. Berit Olsd. (1795-23.4.1835), datter av f.br.

Barn:

1.      Ragnille Helena, f. 20.1.1824 (140 Leirskar bnr. 1),

2.      Peder Olaus, f. 22.12.‑26 (her),

3.      Ole, f. 20.4.‑29 (her),

4.      Ellen Johanna, f. 16.6.‑32, d. 7.6.‑34.

G.II. 1836 m. Gjertrud Jensd. (1815‑8.11.‑37) fra 141 Meland bnr. 1.

Barn:

5.      Jertru Zakrina, f. 8.11.1837 (63 Sund bnr. 7).

G.III. 1838 m. Karen Rasmusd. (1813‑26.9.‑40) fra 143 Ytterleiren bnr. 1.

Barn:

6.      Karen, f. 21.9.1839 (USA‑66).

G.IV. 1840 m. Maren Eriksd. (1794‑9.5.1870), enke fra 141 Meland bnr. 1. Ingen barn. 1856 overlot Jacob garden til sine sønner Ole og Peder. Skylddeling ble ikke foretatt før 1889.

 

Bnr. 1 (lnr. 194a) BRYGGFJELL STORE, oppstått ved delinga av det opprinnelige bruket 1856 med landskyld 1 daler 21 skill., 1891: M. 3,78.

8) Ole Jacobsen (1829‑1.9.1907), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 5.5.1856, og skj. fra Pauline Walnum for kr. 1753,33 og kår, dat. 30.5.1886, tl. 15.10.‑89. G.m. Karen Jacobsd. (1833‑29.10.1914) fra 136 Fjelldal bnr. 3.

Barn:

1.      Jacob Benjamind, f. 31.7.1860, d. 11‑9‑62,

2.      Maren Olava, f. 5.2.‑62, d.s.å.,

3.      Jacob Benjamind, f. 20.7.‑63 (her),

4.      Johan Marthin, f. 10.10.‑65, d. 23.3.‑90 ug,

5.      Gisken Olava, f. 9.8.‑67 (her),

6.      (heimedøpt og ikke navngitt) f. 19.4.‑69, d.str.

Barna Jacob og Gisken fikk skj. fra sin far for kr. 1000 og kår, tl. 3.10.1907.

 

9a) Jacob Olsen (1863‑6.6.1936), sønn av f.br., var bruker fra 1907. Ug.

 

9b) Gisken Olsen (1867‑26.12.1937), datter av f.br. G.m. Nils Nilssen (1870‑25.1.1957) fra 138 Finnbakken bnr. 1, bruker på Bryggfjell. Ingen barn.

Fostersønn:

1.      Rolf Oddvar Bech, f. 30.5.1929.

 

10) Rolf Oddvar Bech, (1929-25.6.-94), fostersønn av f.br., fikk skj. 1957.

 

11) Vidar Tverå, f. 1971, fra Fjelldal bnr. 5, overtok bruket i 1994.

 

Bnr. 2 (lnr. 194b) BRYGGFJELL YTRE, oppstått ved deling av det opprinnelige bruket 1856 med landskyld 1 daler 21 skill., 1891: M. 3,78.

1) Peder Jacobsen (1826‑9.5.1906), sønn av bruker nr. 6 før delinga, fikk bbr. tl. 5.5.1856, og skj. fra pastor Walnum for kr. 1752,33 og kår, dat. 15.5.1877, tl. 15.7.‑89. G.I. 1855 m. Karen Augustinid. (1828-20.10.‑58) fra 141 Meland bnr. 3.

Barn:

1.      Johanna Bergitte, f. 14.4.1856 (USA‑88),

2.      Karen Gurine, f. 20.10.‑58, d.str.

G.II 1859 m. Jonelle Nilsd. (1828‑8.7.‑87) fra 142 Øverleiren bnr. 3.

Barn:

3.      Nils Andreas, f. 27.7.1860 (her),

4.      tv. Jacob Marthinus f. 1.12.‑61, og

5.      tv. Karen Gurine f. 1.12.‑61, begge døde samme år.,

6.      Jacob Marthinus, f. 6.11.‑63 (142 Øverleiren pl. Fosnes),

7.      Karen Gurine, f. 14.3.‑65, d.s.å.,

8.      Jonille Helene, f. 8.11.‑67 (139 Skjeftmoen),

9.      Anthon Heitmann, f. 18.4.‑71 (USA‑92).

G.III. 1888 m. Jacobea Larsd. (1842‑12.10.1911) fra 145 Oldernes bnr. 1. Ingen barn.

 

2) Nils Pedersen (1860‑24.3.1930), sønn av f.br., tikk skj. fra faren for kr. 1200 og kår. G. 1887 m. Tomine Kristensd. (1865‑23.2.1928) fra 140 Leirskar bnr. 2.

Barn:

1.      Kristen Johan, f. 18.7.1890 (her),

2.      Peder Johan Heitman, f. 12.2.‑94, d. 2.7.1971,

3.      Jonelle Kristine, f. 23.8.‑95, d. 1978 (USA‑21).

 

3) Kristen Nilsen (1890‑24.12.1974), sønn av f.br. G. 1923 m. Randine Kristoffersen (1888‑18.11.1970) fra 136 Fjelldal bnr. 2.

Barn:

1.      Kristine Jensine, f. 3.6.1923,

2.      Nils Torvald, f. 17.5.‑27 (her).

 

4) Nils Brygfjell, (1927-22.6.-98) sønn av f.br., fikk skj. tl. 3.7.1960.

 

Bnr. 2 drives i dag sammen med bnr 1.

 

Bnr. 3 SKOGSTAD, fraskilt 1935 fra bnr. 2 med skyld M. 0,12.

1) Folke Trygve Stenberg, f. 14.4.1905. Foreldre: enkemann Wiliam Stenberg f. Sv. og p. Mensine Andersen Hemnesberget. G. 1944 m. Elida Røsvassbukt, f. 22.3.1920.

Fostersønn:

1.      Jon-Eivind Skogstad, f. 11.5.1950 (Nesna).

 

 

HUSMENN.

 

STORENGET under bnr. 1.

1) Jonella Johansd. (1833‑29.1.1914) enke fra 134 Skresletta bnr. 1, var husmann her fra før 1891. Hennes sønn Jakob drev plassen sammen med henne. Jonella hadde vært gift med Olaus Olsen. Om fam. se Skresletta.

 

2) Jakob Storeng (1873‑2.9.1957), sønn av f. husm., fortsatte her til 1948.

 

Bnr. 4 STORENGET, utskilt som eget bruk 1948.

3) Nils Andreas (Nikolaisen) Storeng, f. 31.8.1896 på 134 Skresletta, halvsøskenbarn ("halvtredjemenning") av f.br. kjøpte bruket 1948.

 

4) Folke Trygve Stenberg på bnr. 3 her, fikk overdratt eiendommen 1964.

 

BRYGFJELLSTRAND, under bnr. 2. Tidl. Finnkøtstranda og Brygfjellneset.

1) Ole Nilsen, (1861‑1948) fra 135 Tverå. Vedr. familie, se der. Fikk i 1921 husmannskontrakt.

 

2) Trygve Thoresen, (1917) fra Hjerpbakken, bruk Sørheim. G.m. Hanna Kristine Arntsen, fra Valåmo, f. 2.4.‑20.

Barn:

1.      Tore, f. 21.5.1942

2.      Kjell Einar, f.11.9.‑48.

 

 Her ligger nå ungdomshuset "på Stran".

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.