Home / Gardene / 097 Straumbukten

097 Straumbukten


Hemnes Gård og Slekt, side 614 - 616

97. Straumbugten (Rana 149)

Redigert 24. april 2004

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Strømbach 1629, Strøm Ejdet 1720, Strømbugten 1858 og ‑91. Ejbugten og Yttre Ejbugten sporadisk i kirkebøkene. Både Strømeidet og Strømbug­ten kan utledes av samme topografiske bakgrunn: et eide mellom en bukt av hovedfjorden mot en mindre bukt fra Øverstraumen.

MATRIKKELGARDEN STRAUMBUKTA, GNR. 97.

Opprettet som rydningsplass fra 1845 ved å slå sammen to husmannsplas­ser, den ene under 98 Straumen og den andre under 95 Jamtjorda. Ved skyldde­lingsforretning 8.9.1863 ble garden gitt lnr. 491 med landskyld 1 ort 11 skill. Straumen og samtlige bruk på Jamtjorda fikk til sammen redusert landskyl­da tilsvarende. Vedskog til bruket ble avgitt fra Straumen. Det var tatt for­behold om denne avståelsen i bykselbrev til A. Wetlesen 1845.

1865   4 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 22 lass høy årlig. Til­strekkelig, men mindre god havning. Utilstrekkelig vedskog. Lig­ger bekvemt ved sjøen. Lettbrukt.

1891   Gnr. 97, skyld 0,69 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

                                   Storfe   Sauer               Geiter   Rug      Bygg    Havre    Poteter

1865                 4                                  4                                  0                                  0                      1                      1/8                        3

1875                 4                                  5                                  3                                  1/6       3/4       1/4                   3

FOLKETELLINGER

Husbondsfolk      Inderster

1865                 7*                                                        0

1875                 7                                                         0

1891                 3                                                         1

*1 fosterbarn

Verdier for tidligere jordbruks‑ og folketellinger uspesifisert under 98 Straumen.

EIERE.
Dønnesgods, se 71 Steinhaugen. Brukeren kjøpte garden 1911. Seinere sel­veiere.

BRUKERE.

YTRE EIDBUKT, rydningsplass og husmannsplass under 98 Straumen.
1) Welchen var ødegårdsmann 1629‑34.

2) Aren likeså 1639. Seinere er det ikke nevnt øde­gårdsmenn, bare husmenn.

3) Thomas Strømen 1652‑53.

4) Christopher Pedersøn 1705.

5) Joseph Strøm Eje, nevnt i forbindelse med barne­dåp. G.m. Eli.
Barn:
    
1. Maritte, f. 1717.
1720 kunne husm. Joseph Nielsen Strøm Ejdet "bare stille sin Hunger, men ikke svare Skat".

6) Hans Rasmussøn, G.m. Marite (innledet samme dag som Maria var døpt).
Barn:
    |
1. Daardi, f. 1722,
    
2. Maria, f. ‑27.

7) Peder Gabrielsøn (ca 1700‑jan.‑80) var husmann da plassen ble befart 1775.

8) Gabriel Larssøn (1734‑etter 1801) fra 66 Geitvika pl. Rognholmen. G.I. 1778 m. Berte Hansd. (1736‑87) fra 54 Kattstranda. Ingen Barn. G.II. 1793 m. Anna Pedersd. (1734‑1809) fra 69 I.Dilkestad bnr. 3. Gabriel og Anna var husmannsfolk uten jord på 86 Straumsnes ved F 1801.

9) Peder Larssøn (1731‑99) fra 66 Geitvika pl. Rognhol­men og bror av f.husm. G. 1753 m. Johanna Jonsd. (ca 1708‑18.11.‑93). Ingen barn. G.II. 1794 m. Bereth Andersd. (1754‑16.2.1831). Ingen barn.

10) Johannes Bentsøn (ca 1753‑1716), angivelig f. 53 Finneid, var husmann fra 1801. G. 1801 m. enka Beret. Ingen andre arvinger ved skiftet 1816.

11) Andreas Olsøn, f. ca 1752 på Lille‑Alteren ifølge Militære ruller 1808. G.m. Anna Simonsd. (ca 1750­-7.9.1828).
Barn:
    
1. Karen, f. 1788 (Sund pl. Sjøbakken),
    
2. Johanna, f. ‑90,
    
3. Ole, f. ‑93 (g 1832 m Arine Henriksd Ner-Gruben i NR).
Andreas og Anna hadde bodd på Y.Eidbukt før 1793, var husmannsfolk uten jord på 95 Jamtjord ved F 1801, og var flyttet tilbake til Y.Eidbukt før 1808.

12) Elias Eliassøn, G.m. Michelina Arntsd. Eneste oppl. som foreligger: ."Ane Abelona, f. 2.9.1835. For­eldre Husmand Elias Eliasen Ejbugt, Michelina Arntsd."

Rydningsplassen STRAUMBUKTA.
De følgende to brukerne var ved innføring av dødsfal­let kalt rydningsmenn, men ingen rydningssedler til dem er bevart i Coldevins godsarkiv.
1) Anders Haagensen (1777‑22.1.1847). G.I. m. Mol­frid Pedersd. (1757-6.2.1835). Ingen barn levde ved skiftet etter Molfrid 1836. G.II. 1836 m. Berit Marie Steensd. (5.9.1799‑9.8.1856) fra Andfiskvatnet NR.
Barn:
    
1. Hans Hitmand, f. 17.3.1838 (husm. 14 Elsfjord 1891),
    
2. Bereth Anna, f. 19.4.‑41, d. 3.3.1922 (Hemnesberget‑91).

2) Jørgen Jørgensen (1810‑6.1.‑50) fra 56 Urlandå. G. 1853 m. enka Berit.

Bnr. 1 (lnr. 491) STRAUMBUKTA, fraskilt 1863 fra 98 Straumen og Jamtjorda med landskyld 1 ort 11 skill., 1891: M. 0,69.
3) Peder Eriksen, tidl. bruker på 95 Jamtjorda bnr. 1, fikk rydningsseddel på Straumbukta, dat. 31.12.1861. tl. 15.11.‑62. Om fam. se 95 Jamtjorda.

4) Johan Olsen (1845‑21.5.‑92), tidl. bruker i 16 Svart­kjønlia, f. Båtstrand i Vefsn, fikk bbr. dat. 4.7.1880, tl. 10.10.‑84. Om fam. se 16 Svartkjønlia.

5) Peder Johannessen (1873‑1.6.1942) fra 95 Jamtjorda bnr. 1 fikk skj. fra Jørgen Coldevin for kr. 750, dat. 16.11.1909, tl. 15.7.‑11. G.I. m. Henriette Marie Antonsd. (1876‑27.4.1914) f. Dønnes.
Barn:
    
1. Johannes Konrad, f. 1897 (94 Nordenglia),
    
2. Astrid Othelia, f. 21.2.1901,
    
3. Petra Helmine, f. 18.5.‑02, (86 Straumsnes),
    
4. Nils Johan, f. 16.7.‑04 (96 Bjerklia bnr. 5),
    
5. Arthur Johan, f. 13.7.‑06, d. 22.6.‑27,
    
6. Ragnar Motzfelt, f. 8. 10.‑10, d. 19.7.‑27.
G.II. 1921 m. Anna Iversen, f. 1895, fra 87 Tybekken bnr. 1.
Barn:
    
7. Torleif Strøm, f. 13,4.‑22,
    
8. Irene, f. 19.12.‑23, f. 2.2.‑26,
    
9. Henry Martin, f. 2.2.‑26 (90 Medstraum bnr. 8)
    
10. Arthur, f. 17.3.‑30.
Fra før århundreskitet hadde Peder Johannessen rodd posten fra Hemnes. De mange oppdragene han da fikk fra folk om å kjøpe forskjellige ting, førte til at han begynte med landhandel. 1902 ble her opprettet post­sted, og Peder Johannessen ble poståpner. Seinere var her også dampskipsanløp ved Straumholmen. Land­handelen ble flyttet til 90 Medstraum 1953. Peder Johan­nessen var benyttet som vert i gravøl.

6) Torleif Johannesen, f. 1922, sønn av f.br., fikk skj. fra mora for kr. 4000, tl. 23.11.1973. G. 1980 m. Inger Østensd., f. 8.1.1928 i Hammerfest. Ingen barn.

Bnr. 2 NORDHAUG, fraskilt 1929 fra bnr. 1 med skyld M. 0,05.
1) Anders Myhre Nilsen (1891‑24.8.1979) fra 91 Tverrbekkli fikk skj. 1929. Han var både tømmermann, fin­snekker og båtsmed. G. 1919 m. Evilda Pettersen (3.10.1883‑25.4.1981).
Barn:
    
1. Magnus, f. 3.3.1920,
    
2. Ester, 5.1.‑23.

2) Magnus Myre, f. 1920 og Ester Myre, f. 1923, barn av f.br. fikk skj. i fellesskap 1978. Magnus G. 1949 m. Anbjørg Karoline Østerberg fra 149 Lillebjerka.
Barn:
    
1. Torhild, f. 27.5.1950,
    
2. Torbjørg, f. 28.9.‑57.

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.