Home / Gardene / 046 Lille Målvatn

046 Lille Målvatn


Hemnes Gård og Slekt, side 248 - 252

 

46. Målvatnet lille
Redigert 25. september 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Mulvatnet 1774, Nermulvatnet 1786, Molvatne lille 1838, Maalvatnet lille 1891. Garden ligger ved Lille‑Målvatnet og har navn etter dette. Om tolkning av navnet, se 45 Store Målvatn.

Brukstall og utskiftninger:
Garden hadde bare ett bruk inntil 1903. Markeskjellforretning mot Øninglia og rydningsplasseen Skruvneglen 1844.

Kvern og sagbruk:
Garden hadde ikke kvern da kvernskatten ble innført, og ikke privilegert sagbruk. Det er kjent at Målvatnet lille hadde kvern sammen med Skruvneglen, kanskje fra så tidlig som 1836, og sag, også sammen med Skruvneglen, fra ca 1860, etterat bevillingsplikta var opphevet.

MATRIKKELGARDEN MÅLVATNET LILLE, GNR. 46
Stedet var bebodd fra for 1774 av Mons Eriksøn, same fra Nord-Rana. Muligens hadde han fra først av opphold her bare i forbindelse med reindrift. Ved F 1801 var Mons oppført som "jordbrugende". Intet nr. eller landskyld i den gamle matrikkelen.
1838   Matrikulert med matr.nr. 94, lnr. 220, landskyld 12 skill.
1865   6 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 120 lass høy årlig. Tilstrekkelig og meget god havning. Skog til husbehov. Korn modnes sjelden.
1891   Gnr. 46, skyld 1,38 skyldmark.

HUSDYR OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer   Bygg    Havre   Poteter

1835                 1                                  6                                  12                    1 1/2     0                                  1

1865                 1                                  11                                18                    3/5       2/5                   8

1875                 2                                  8                                  31                    1                      0                                  8

FOLKETELLINGER

Husbondsfolk     Kårfolk Tjenere

1801                 3                                                         0                                  0

1865                 3                                                         0                                  2

1875                 6                                                         1                                  1

1891                 11                                                       2                                  2

EIERE.
Tilhørte rydningsgodset, se Bjurselvmoen (nr 109). Bnr. 3 kjøpt av brukeren 1928.

BRUKERE.

1) Mons Eriksøn (ca 1737‑ca 1806), same fra Nord-Rana, bodde her fra før 1774, og var "Jordbrugende" 1801, ikke funnet begravet i Hemnes eller Mo. G. 1772 m. Marithe Christensd. f. ca 1744 i Nord-Rana.
Barn:
    
1.    tv. Inger, f. 1774, og 
    
2.    tv. Anna, f. 1774, d. før 1780,
    
3.    Elisabeth, f. 17.7.‑77, d. 20.4.1853,
    
4.    tv. Ane, f. -80, død samme år, og 
    
5.    tv. Inger, f. ‑80, d. før 1853,
    
6.    Ellen, f. -82, d. etter 1853, nevnt i søster Elisabeths skifte 1853.

2) Ole Bendiktsøn (1760‑1813) fra 47 Bjurbekkdalen fikk bbr. dat. 27.2., tl. 5.5.1807. En datter f.e.
    
1.    Ragnhild Helena, f. 1797 (57 Holmen), Mor: Elen Haagensd. opphold 28 Bjerknesli.
G. 1806 m. Michelina Nilsd. (1772-25.7.1834) fra 18 Dyrhaug bnr. 2.
Barn:
    
2.    Jonella, f. 1806 (38 Elsfjordstrand pl. Stormoberget),
    
3.    Maren Susanne, f. -08 (14 Elsfjordneset),
    
4.    Bendicta, f. ‑10 (Strand i Nesna).
Ole Bendiktsøn fikk ‑ mens han bodde heime i 47 Bjurbekkdal ‑ utbetalt skuddpremie for 4 bjørner.

3) Mathias Pedersøn (1788‑15.10.1861) fra 92 Straumfors pl. Forsbakken fikk bbr, dat. 3.1., tl. 9.10.1820. G. 1819 m. Dorothea Hansd. (1793‑20.6.1876) fra 50 Bjerkadal nedre.
Barn:
    
1.    Ane Johanna, f. 9.7.1822 (her),
    
2.    Johannes, f. 10.5.‑24 (102 Mellingsjorda bnr. 5),
    
3.    Hans Hendrik, f. 29.4.‑26 (Hb‑65), tilbake til Målvatn d. 22.10.-78,
    
4.    Dorthea Gurine, f. 23.7.‑27 (her), kårjente i Langmyrenget her ved F1900.
    
5.    Gurine Jacobea, f. 7.9.‑29, d. 5.10.1912 (her), ugift,
    
6.    tv. Peder, f. 24.4.-32, død straks, og 
    
7.    tv. Peder Nicolai, f. 24.4.‑32, død straks. 
    
8.    Nils Jørgen, f. 29.4.‑34, d. 24.10.‑44.

4) Lars Carl Jørgen Hansen f. ca 1832, ikke døpt i Hemnes, fikk bbr. dat. 1.11. 1872, tl. 1.6.‑73. Han var gardsdreng her 1865. G. 1866 m. Anna Mathiasd. (1822‑3.1.1913), datter av f.br. Ingen barn. Lars Hansen er ikke nevnt her i F 1875, mens Anna, gift, var bruker sammen med sin brørsønn Nils. 1891 var Anna enke.

5) Nils Hanssen (11.4.1851‑9.3.1940), sønnesønn av bruker nr. 3 (sønn u.e. av uk. Hans Mathiassen og p. Beret Anna Nilsd. f. 11.3.1825, fra Storbjerkmoen i Nord-Rana). Bykselbrev er ikke kjent. G. 1873 m. Margrethe Andreasd. (1849‑20.10.1918) fra 48 Forsbakken.
Barn:
    
1.    Elen Petrine, f. 23.1.1875 (Skruvneglen),
    
2.    Mathilde Dorthea Bech, f. 12.10.‑78, d. 8.2.1970, gift med Nils Normann f -65 fra Langneset på Mo, 5 barn,
    
3.    Margrete Nikoline Anker, f. 28.5.‑82 (45 St.Målvatnet Bruk II),
    
4.    Andreas Elias Bang, f. 2.2.‑88, d. 9.10.1908,
    
5.    Hans Georg Deodor, f. 28.3.‑91, d. 9.10.1908,
    
6.    Arne Peter Mikkelborg, f. 23.9.‑95 (her).

6) Arne Peter Mikkelborg (1895‑6.5.1974), sønn av f.br., fikk skj. 10.4.1948. G.m. enke Astri Othelia Hagen (15.10.1894‑29.10.1982), fra Sjona. Hennes barn fra 1. ekteskap: Anny Pedersen, f. 6.5.1915, Selma Jensine Grønbæck, f. 5.4.‑20, d. 29.1.‑64.
Felles barn:
    
1. Andreas Herbjørn, f. 23.8.1930,
    
2. Aud Gjertine, f. 29.9.‑35, gift med Erling Storvolleng, f. 2.1.1932 i Nord-Rana.

7) Andreas Målvatn, (1930-8.5.2004), sønn av f.br., fikk skj. 7.7.1967. G.m. Ingeborg Anna Fagerjord, f. 3.11.1942, fra Fagerjord i Nord-Rana. I 2003 ga Andreas ut en bok om gården og familien.
Barn:
    
1.    Eli Anette, f. 22.2.1962, gift med Åge Lifjell, Bjerka,
    
2.    Leif Bjørnar, f. 28.9.‑63 (her),
    
3.    Emil Martin, f. 20.12.‑69.

Andreas skrev bok om gården og familien, utgitt 2003.

8) Leif Bjørnar Målvatn, f. 1963, sønn av f.br. G. 1987 m. Karen Rabliås, f. 17.1.1961, fra 122 Rapliåsen.
Barn:
    
1.    Iselin Renate, f. 17.8.1986,
    
2.    Sigbjørn Ivar, f. 17.4.‑88.

Bnr. 3 MÅLVATNET NEDRE, fraskilt 1928 fra bnr. 1 med skyld M. 0,80. Bruker nr. 5 Nils Hansen fikk kongeskjøte for kr . 1040, tl. 1.12.1928. Kjøpsvilkår som 109 Bjurselvmoen.

Bnr. 2 LANGMYRMO, fraskilt 1903 fra bnr. 1 med skyld m. 0, 14, etter å ha vært uskyldsatt rydningsplass under navnet Lyngmyreng siden ca 1875.

1a) Dorthea Mathiasd. (1827‑etter 1900) og
1b) Gurine Mathiasd. (1829‑5.10.1912), ugifte døtre av bruker nr. 3 på bnr. 1, tok opp rydning her før 1875. De var begge kårjenter ved F 1900.

2) Anders Fredrik Fredriksson (1846‑19.5.1926), f. i Sorsele i Sverige overtok rydningsplassen før 1891. Han var tidligere husmann på 51 Storbjerka under bnr. 1. G. m. Maria Gustava Gustavsd. (1845‑3.5.1912), f. i Sorsele i Sverige.
Barn:
    
1.    Maria, f. 1873,
    
2.    Johan Oscar Wilhelm, f. 3.2.‑79 (Kjelddal pl. Mastutofta i Nord-Rana),
    
3.    Alberth Martin Bech, f. 28.7.‑83 (her).

Bnr. 4 LANGMYRMO NEDRE, fraskilt 1928 fra bnr. 2 med skyld M. 0, 13.
3) Albert Andersson (1883‑2.10.1959), sønn av f.br. overtok det meste av farens bruk, så bare en hustomt ble igjen av bnr.2. G. 1912 m. Elen Pedersd. (1889-11.5.1954) fra 48 Forsbakken.
Barn:
    
1.    Peder Martin, f. 11.11.1912 (48 Forsbakken),
    
2.    Anna Marie, f. 24.4.‑16, d. 1.8.‑35,
    
3.    Marit, f. 29.11‑20 (48 Forsbakken pl. Brattbakken),
    
4.    Alfhild Elerine, f. 10. 10.‑23 (Umeå i Sverige),
    
5.    Edna, f. 29.12.‑25 (Bjerka),
    
6.    Dagny, f. 16.12.‑31 (Stocksjö i Sverige).
Bruket fraflyttet 1954.

SKRUVNEGLEN
Rydningsplass opptatt i allmenningen ca 1780. Har ikke vært skyldsatt, og tilhører således Gnr. 99 Sør‑Rana allmenning. P.g.a. beliggenheten oppføres den her.
Folket på Skruvneglen hentet mye av fôret til husdyra fra utenger. Navnene på seks utengslaer er bevart: Rabb‑la'a, Blautmyrdals‑la'a, Øverengs-la'a, Slåttdalan‑la'a, Innerengs‑la'a og Båtvedhellar‑la'a.

HUSDYR OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer   Bygg    Havre   Poteter

1835                 1                                  2                                  4                      3/4       0                                  1

1865                 1                                  4                                  8                      2/5       1/5                   6

1875                 1                                  6                                  17                    2/5       2/15                 5

FOLKETELLINGER

Husbondsfolk            Kårfolk Tjenere Inderster

1801                            2                                             0                                  0                                  0

1865                            4                                             0                                  1                                  2

1875                            4                                             2                                  0                                  0

1891                            6                                             0                                  2                                  2

BRUKERE.

1) Peder Olsøn (ca 1727‑1803) f. 110 Kjukkelmoen tok opp rydning her ca 1780, etter å ha vært bruker på 56 Urlandå. Om fam. se der.

2) Ole Pedersøn (1768‑før 1818), f. 56 Urlandå og sønn av f. br., overtok plassen etter sin far før 1801. G.I. m. Karen Andersd. (ca 1752‑1802). Ingen barn kjent. G.II. 1802 m. Gunborg Andersd. (1749‑1817), enke fra 32 Steinmoen. Skifte etter Ole 1826 i 101 Røsså.

3) Peder Baardsøn (1778‑3.11.1856) fra 29 Kjerringhalsen bnr. 2, var bruker fra for 1818. G. 1807 m. Inger Dørothea Jensd. (1780‑1835‑) fra 73 Storholmen bnr. 1.
Barn:
    
1.    Karen Anna, f. 1808 (52 Breivika bnr. 2),
    
2.    Jens Benoni, f. ‑11 (her),
    
3.    Johannes, f. 18.1.‑18, d. 26.11.‑50 ugift, skifte på 104 Solhaug 1851,
    
4.    Lars Johan, f. 7.10.‑22 (49 Ø.Bjerkadal pl. Djuptjønnmoen),
Peder og Inger hadde bodd som inderster både i 136 Fjelldal og 28 Bjerknesli for de kom hit.

4) Jens Pedersen (1811‑26.1.1840), sønn av f.br., var bruker fra ca 1834. G. 1834 m. Fredrikka Pedersd. (1815‑10.1.‑89) fra 47 Bjurbekkdal.
Barn:
    
1.    Inger Johanna, f. 16.10.1835 (her),
    
2.    Peder Benjamin, f. 28.1.‑37 (Husm. 51 Storbjerka under bnr. 5),
    
3.    Peder Johan, f. 23.6.‑38, d. 6.2.-40.

5) Anders Jonsen (1806‑1.1.‑93), Far: gift mann Jon Pedersøn, Mor: pike Bereth Andersd. 145 Oldernes. G.I. 1838 m. Johanna Jonsd. (ca 1797‑1840), fra 29 Kjerringhalsmoen, opphold 20 Drevvatn.
Barn:
    
1.    Ane, f. 10.6.1840 (G. til 63 Sund ‑68), til Åsen under 64 Presteng
G.II. 1841 m. Fredrikke, Jens Pedersens enke.
Barn:
    
2.    Johanna Birgithe, f. 26.4.1843 (NR), hadde en sønn Ole f. -65, Far: Edvard Andersen f. -45 i 9 Neverli,
    
3.    Hellene Fredrike, f. 25.3.‑45 (USA‑82, i Polk county, Minnesota ved halvbror Peders skifte 1913),
    
4.    Jens Peder, f. 24.4.‑48 (husm. 106 Valåmoen),
    
5.    Peder Johan, f. 1.2.‑52 (USA‑82, i Canby, Minnesota ved halbror Peders skifte 1913).

6) Anders Mathisen (1831‑22.10.1915) fra 45 St.Målvatnet var inderst her 1865 og bruker fra for 1873. G. 1861 m. Inger Jensd. (1835‑22.12.‑81), steddatter av f.br.
Barn:
    
1.    Jens Benjamin, f. 1.4.1866. (her),
    
2.    Maren Johanna, f. 27.1.‑73, d. 10.6.1936 (Hb).

7) Jens Andersen (1866‑21.1.1929), sønn av f.br. G.I. 1888 m. Magdalene Nilsd. (1863‑før 1900) fra Sorsele i Sverige.
Barn:
    
1.    Anna Iverine Bæk, f. 27.4.1888, d. 1950, g.m. Ole Sørengård (Bremsnes > USA), artikkel i Rana Blad 30.8.1999.
G.II. 1902 m. Elen Nilsd. (1875‑24.4.1950) fra L.Målvatnet.
Barn:
    
2.    Meier Nikolai Sal, f. 30.12.1902, d. 24.2.‑03,
    
3.    Magnhild Nordine Anker, f. 24.10.‑04 (her),
    
4.    Jenny Elfrida, f. 30.10.‑07, d. 1974 (USA med Anna),
    
5.    Hanna Andrea, f. 28.8.‑09 (141 Meland bnr.4),
    
6.    Sverre Martin, f. 11.6.‑11.

8) Bjarne Cornelius Thoresen (1902‑2.3.‑75) fra 144 Jerpbakken bnr. 3.
En sønn u.e:
    
1.    Arthur, f. 5.8.1928, Mor: Jenny Grane, f. 1897.
G. 1929 m. Magnhild Nordine Anker (1904‑2.12.‑69), datter av f.br.
Barn:
    
2.    Jens Elias, f. 1.9.1926 (her),
    
3.    Bjarne Magne, f. 26.11.‑29.

9) Jens Elias Thoresen, f. 1926, sønn av f.br., overtok bruket 1969. G. 1962 m. Gunnvor Karoline Thoresen, f. 19.11.1939, fra 144 Jerpbakken bnr. 3.

 

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.