Home / Gardene / 094 Nordenglien

094 Nordenglien


Hemnes Gård og Slekt, side 596 - 597

 

94. Nordenglien (Rana 152)

Redigert 24. april 2004

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Nordenglien 1801, Nordenglid 1838, Nordenglien 1891.

 

Brukstall:

Garden har alltid hatt bare ett bruk.

 

MATRIKKELGARDEN NORDENGLIA, GNR. 94.

Ryddet i utmarka under Straumfors før 1797. Garden hadde ikke nr. i den gamle matrikkelen, og heller ikke landskyld. Grasleie 2 Rbd. 3 mark 1814.

1838   Nytt matr.nr. 143, lnr. 281, landskyld 1 ort.

1865   7 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 66 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Tilstrekkelig vedskog. 1/4 mil fra sjøen, med meget besværlig adkomst.

1891   Gnr. 94, skyld 0,86 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer               Bygg                Poteter

1835                 1                                  6                                  5                                  1                                  1/2

1865                 1                                  5                                  3                                  1                                  3

1875                 1                                  6                                  9                                  1 1/4                5

 

FOLKETELLINGER

                        Husbonds-        Kårfolk  Tjenere Inderster

folk

1801     3                                             0                                  0                                  0

1865     1                                             0                                  1                                  0

1875     3                                             2                                  2*                                0

1891     5                                             0                                  0                                  1

*Ugift mor med sønn

 

Eiere:

Ryddet under Straumfors, og således Dønnesgods, se Steinhaugen. Kjøpt av lensmann Pleym 1918 og solgt videre til brukeren. Seinere selveiere.

 

 

BRUKERE.

 

Bnr. 1 (lnr. 281) NORDENGLIA, landskyld 1838: 1 ort, 1891: M. 0,86.

1) Otten Michelsøn (1749‑16.2.1824) fra Sør‑Dunder­land NR var rydningsmann fra før 1797. Han hadde visstnok vært bruker på Fjellbakken kort tid. G.I. 1773 m. Ane Iaschsd. (1733‑97), enke fra NR, tidligere G. 1759 m. Erich Anderssøn, f. Langvatnet, bruker på Steinbekkhaugen og Fjellbakken, alle NR.

Barn: Kirsten, Karen, Marthe, Isach og Erik.

Otten og Anes barn:

1. Anna Maria, f. 1775 (her).

 

2) Nils Sakariassøn (1780‑1818) fra Jamtjord bnr. 4. Bruker sammen med svigerfaren. G. 1804 m. Anna Ottensd., datter av rydningsmannen Otten.

Barn:

1. Synnive Elisabeth, f. 1804, d. ‑13,

2. Anna Johanna, f. ‑05, død samme år,

3. Elisabeth Pernilla, f. ‑07,

4. Zacharias, f. ‑11, død samme år,

5. Andreas Johan, f. ‑13,

6. Elisabeth Kierstina, f. 10.9.‑17.

Etter 1813 flyttet Nils og Anna til Bjerklia pl. indre Eidbukt som husmannsfolk.

 

3) Hans Larssøn (1777‑20.11.1862) fra Kattstrand fikk bbr. dat. 16.11.1814, tl. 27.4.‑15. G. 1815 m. Elen Iversd. (1779‑3.10.1865) fra N.Brennberg.

Barn:

1. Berit Bang, f. 1815,

2. Anna Pernilla, f. 25.10.‑17 (Straumfors bnr. 1),

3. Berit Bergitta, f. 20.2.‑20,

4. Lars Tobias, f. 30.11.‑21 (her),

5. Karen Elina, f. 20.2.‑23, død samme år.

 

4) Lars Hanssen (1821‑12.5.‑87), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 29.6.1853, tl. 29.4.‑54. G. 1852 m. Sara Nilsd. (1808‑7.5.1903) fra Fagerjord bnr. 1 NR. Ingen felles barn.

Lars hadde en datter

1. Olava Marie, f. 5.5.1880.

Mor: Anne Oline Pedersd., datter av Peder Fordelsen her.

 

5) Gulle Jacobsen fikk bbr. tl. 15.7.1871. Han fraskrev seg bykselen ved brev av 9.11.‑73 "formedels Uenig­hed" (med kårmannen ?).

 

6) Gabriel Johannessen, f. 26.12.1829 på Sør‑Næver­nes NR, fikk bbr. tl. 1.7.1874. Han hadde tidligere vært husmann på Bjerklia. G. 1865 m. Jertrud Johansd., f. 1839 Bjurbekkdalen.

Barn:

1. Greger Johan, f. 16.4 1872.

Fam. til USA‑76.

 

7) Peder Henrik Fordelsen (1816‑etter 1900) fra Fagerda­len bnr. 1 NR. G.I. 1840 m. Ane Larsd. (1813‑50) fra Plurhei NR.

Barn:

1. Lydia, f. 1840 (Slåttlia NR),

2. Ivar Olaus, f. 13.2.‑42, d. 8.12.1902 (Asphaugen NR),

3. Seborg, f. ‑43, d. ‑64,

4. Hans Andreas, f. ‑47, (Asphaugen),

5. Anders, f. ‑50, død samme år.

G.II. 1850 m. Ane Bergitte Nilsd. (16.4.1827­4.2.1921) fra Skugghei NR.

Barn:

6. Nils Johan, f. 1851, d. 1939,

7. Anton, f. ‑53, d. ‑54,

8. Randi Dorthea, f. ‑55 (Stor‑Røvatnet NR),

9. Anna Oline, f. 12.4‑58 (Stor‑Røvatnet og her),

10. Peder Benoni, f. ‑62,

11. Anthonette Maria, f. ‑65 (her),

12. Fredrik Kristian, f. ‑69 (her),

13. Ole Martin, f. ‑72.

Lensmann Pleym fikk skj. fra Jørgen Coldevin for kr. 500, dat. 28.2., tl. 23.3.1918, og enka Ane fikk skj. fra lensmann Pleym for kr. 800, tl. 23.11.‑18.

 

8) Anna Oline (1858‑11.8.1942), Anthonette Maria (1865‑22.9.1943) og

Fredrik Kristian (1869‑22.9.1943), barn av f.br., drev garden i fellesskap til de døde. Fredrik eide to positiv og spilte ofte til dans. Antonette og Fredrik omkom da bolighuset brant ned.

 

9) Johannes Konrad Pedersen (1897‑28.10.1954) fra Straumbukta bnr. 1, og bosatt på Straumen, fikk skj. fra Kr. Rødvann på vegne av Anthonette og Fredriks arvinger, dat. 26.8.1946. G.m. Petrine Almli (1898­-6.1.1980) fra gnr. 138 Almlia bnr. 1 NR.

Barn:

1. Hilmar, f. 13.6.1926,

2. Ragnhild, f. ‑30, død i Danmark,

3. Paul, f. ‑32.

 

10) Bjarne Straumdal på Straumdal bnr. 1 fikk skj. 1955 fra Petrine Pedersen.

 

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.