Home / Gardene / 044 Ånonli

044 Ånonli


Hemnes Gård og Slekt, side 242 - 244

 

44. Øninglien (Ånonlien)
Oppdatert 25. september 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Aanonlien 1783, Onnenlie 1789, Aanninglien 1799, Aanondlien 1838, Øninglien 1893. Stedet er oppkalt etter samen Aanen (Anund) Thomassøn, en av "Biercha­marchens Finder", som hadde læger her.

Brukstall og utskiftninger:
Utskiftning mellom rydningsplassene Aanenlien og 43 Vekterkruaen 1825, og mellom Onnenlien og 45 Maalvandet 1841.

MATRIKKELGARDEN ØNINGLIA, GNR. 44.
Garden var ryddet først i 1780‑åra på et gammelt samelæger. 1789 var lands­kylda oppgitt til 1 pund 12 mark fisk. Uten nr. og landskyld i den gamle matrikkelen.
1838   Nytt matr.nr 92, lnr. 219, landskyld 1 ort.
1865   5 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 90 lass høy årlig. Korn modnes ikke. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov, og 3 tylvter sagtømmer for salg årlig. Henved ½ mil fra sjøen med tung veg.
1891   Gnr. 44, skyld 1,01 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer   Geiter   Rug      Bygg    Havre   Poteter

1835                 4                                  8                                  0                                  0                                  1                      0                      1

1865

Opps.              1                                  5                                  12                                2                                  0                      2/5       1/5                   7

R.pl. 1) 0                                  7                                  0                                  0                                  0                      0                        0                                  0

1875

Opps.              1                                  7                                  11                                2                                  2/5       1                        3/5                   7

R.pl. 1) 0                                  5                                  8                                  3                                  0                      4/5            1/5                   4

1) Rydningsplassen Reinforsmoen

FOLKETELLINGER

                        Husbondsfolk   Kårfolk Tjenere Inderster

1801     7                                                         0                                  1                                  0

1865     12                                                       0                                  0                                  0

1875     10*                                          2                                  2                                  1

1891     9*                                                        0                                  3                                  6

*1 fosterbarn

EIERE.
Tilhørte rydningdgodset, se Bjurselvmoen. Bnr. 2 kjøpt av brukeren 1929, mens bnr. 1 fortsatte under Skogforvaltningen.

BRUKERE.
1) Hans Jonsøn fra 138 Finnbakken bnr. 1, f. 1754, død 1833 i Målselv, var rydningsmann her, fra ca 1783. 1784 fikk han utbetalt skuddpremie for en bjørn. G. 1783 m. Marit Nilsd. fra Jamtlia i NR. f. ca 1748, død 1813 i Målselv. Hun hadde en sønn f.e. Johannes f. 27.5.1776 på Jamtli, Far: Mons Amundsen.
Barn:
    
1.    Nils, f. 26.10.1783,
    
2.    Elisabeth, f. 27.11.‑85
    3.  Jon, f. -88 i Målselv, død 1801,
    4.  Erik, f. -90 i Målselv, død 1805,
    5.  Marit, f. -93 i Målselv
.

1788 reiste Hans med familien, sammen med mange slektninger til Målselv, der han ryddet Leirbekkmoen. Se også artikkel i Våre Forfedre nr 4/2006.

2) David Pedersøn (1759-1817) fra 49 Ø. Bjekadal fikk bbr. dat. 6.7.1788, tl. 12.10.‑89. G. 1788 m. Maren Jacobsd. (1765‑30.5.1847) fra 75 Rørlia.
Barn:
    
1.    Maren Anna, f. 1789, d. 13.2.1867, gift med Henrik Thomassen (1807-29.7.-61) fra 7 Leirvik, til 18 Dyrhaug,
    
2.    Ane, f.‑90 (51 Storbjerka bnr. 5),
    
3.    Pernelle Kierstina, f.‑92 (6 Mastervik),
    
4.    Jacob, f. 21.9.‑94 (52 Breivika pl. Dalabosletta),
    
5.    Peder, f.‑97 (her),
    
6.    Jeremias Johannes, f.‑99 (48 Forsbakken pl. Brattbakken),
    
7.    Dorethea, f. 1803 (39 Seljeli bnr. 1),
    
8.    Karen, f. 1807, død straks.
Enka satt med bykselen til 1825.

3) Peder Davidsen (1797‑18.6.1887), sønn av f.br. fikk bbr. dat. 24.10.1825, tl. 6.7.‑26. G. ca 1824 m. Judith Jacobsd. (1799‑22.10.1868) fra 51 Storbjerka Bruk II.
Barn:
    
1.    Martha Pernilla, f. 22.3.1824 (51 Storbjerka bnr. 4),
    
2.    Maren Johanna, f. 3.4.‑25, tjente ved F1875 i 50 Nedre Bjerkadal hos Gulle Hemmingsen,
    
3.    Olava, f. 12.2.‑27 (51 Storbjerka bnr. 3),
    
4.    Davidina, f. 16.8.‑29, d. 10.11.‑31,
    
5.    Jacobia Tomine, f. 30.8.‑31, d. 20.6.‑88 ugift,
    
6.    Davidina, f. 9.11.‑33 (Reinforsmoen her),
    
7.    Pernille, f. 10.12.‑35, d. 14.6.1916 ug.,
    
8.    David, f. 7.5.‑38 (her),
    
9.    Peder, f. 17.5.‑41, d. 19.8.‑86 (Hb), handelsbetjent på Mellingsjordstranda hos Olava Gurine Olsd. ved F1875, i Ånonli ved søster Marens skifte 1878.

4) David Pedersen (1838‑15.9.1913), sønn av f.br., fikk bbr, dat. 7.10.1871, tl. 15.6.‑72. G. 1868 m. Dorthea Andreasd. (1840‑1933) fra 48 Forsbakken.
Barn:
    
1.    Peder Johan, f. 19.10.1870 (her),
    
2.    Andreas Olai, f. 21.3.‑74, d. 30.7.‑78,
    
3.    Edvard Tobias, f. 19.5.-76, d. 14.1.‑96,
    
4.    Anna Petra Bæk, f. 7.9.‑84, d. 17.4.1930.

Bnr. 2 ØNINGLIA, fraskilt 1928 med skyld M. 0,41.
5) Peder Davidsen (1870‑31.12.1941), sønn av f.br., var bykselmann etter faren. G. 1900 m. Marie Caroline Karlsd. (1 876‑20.4.195 8) fra Hattfjelldal.
Barn:
    
1.    Einar Arnleif Jæger, f. 8.4.1904 (her),
    
2.    Kåre Sverre Dag, f. 19.9.‑11.
Peder Davidsen fikk kongeskjøte på bruket for kr. 1440 og kår til mora, tl. 9.2.1929. Forbehold, se 109 Bjurselvmoen. Bnr. 1  Øninglia forvaltes av N. Helgeland skogforvaltning.

6) Einar Arnleif Jæger Ånonli (1904‑1.8.‑90), sønn av f.br., fikk skj. fra faren, tl. 4.4.1946. G. 1927 m. Olava Aminda Larsen Vekthaugkrå (1904‑13.10.‑87).
Barn:
    
1.    Olav Einride, f. 21.5.1928, død 2005 (se Årbok for Rana 2007 om pl. Selhornvika under 42 Mula),
    
2.    Anfrid Petra, f. 23.9.‑30 (48 Forsbakken bnr. 3),
    3.    Per Magne, f. 21.3.‑34 (her),
    
4.    tv Solveig Anette, f. 22.4.-36, og 
    
5.    tv. Hergunn Kari, f. 22.4.‑36,
    
6.    Dagfinn, f. 15.12.‑37.

7) Per Magne Ånonli, f. 1934, sønn av f.br., fikk skj. tl. 28.1.1970. G. 1958 m. Karin Helga Evensen fra Toten.
Barn:
    
1.    Bjørn, f. 24.12.1959,
    
2.    Liv, f. 13.6.‑63 (114 Grøftremma bnr. 2),
    
3.    Torgeir, f. 19.9.‑69,
    
4.    Per Arne, f. 4.6.‑71,
    
5.    Alf, f. 30.1.‑73.

REINFORSMOEN.
Opptatt som husmannsplass under Øninglia. Ved utskiftning mellom Øninglia og Reinforsmoen 1865, fikk plassen status som rydningsplass. Den har ikke vært matrikulert, og hører således under Gnr. 99 Sør-Rana allmenning,
1) Hans Johansen (1830‑17.7.1920) fra 47 Bjurbekkdalen. Benevnt varierende som husmann/rydningsmann. G. 1854 m. Davine Pedersd. (1833‑17.10.1913) fra Øninglia.
Barn:
    
1.    tv. Julianne Jacobea, f. 27.2.1856 (49 Ø.Bjerkadal pl. Svartrapmoen),og 
    
2.    tv. Bereth Marie (Øverdal bnr. 4 i Nord-Rana), f. 27.2.1856, 
    
3.    Hans Peder Deodor, f. 18.7.65 (her).

2) Hans Hansen (1865‑4.3.1928), sønn av f.br., overtok plassen etter sin far. G. 1900 m. Karen Susanna Carolusd. (1871‑30.7.1966) fra Hagasletta i Skamdal i NR.
Barn:
    
1.    Elen Davine Bek, f. 6.9‑1900, d. 10.4.‑86, gift med Johan Jæger Johansen f. -82 i 45 Store Målvatn,
    
2.    Caroline Sofie Bang, f. 2.2.‑02, d. 27.7.‑81,
    
3.    Hanna Jakobea, f. 6.12.‑03.
Bilder og tekst i Rana Blad 19.5.2005


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.