J


Til menyen | Til oversikten 

Plassens / Brukets navnSøk under (klikkbar lenke)Plassens / Brukets navnSøk under (klikkbar lenke)
Jamtjorda (gard)
Jektnesodden (plass)
Jensrud (småbruk)
Johannes-garden (bruk)
Jo-garden (bruk)
Juvika (plass og småbruk)
95 Jamtjorden
66 Geitvika
51 Storbjerka
142 Øverleir
143 Ytterleir
65 Hemnes
Jamtjorda (gard) =
Jektvika = Hestvika (plass)
Jerpbakken (gard)
Jo-garden (bruk)
Jordåbakken (småbruk)
140 Leirskaret
4 Hestneset
144 Jerpbakken
20 Drevatn
128 Ytterlien


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.