I


Til menyen | Til oversikten 

Plassens / Brukets navnSøk under (klikkbar lenke)Plassens / Brukets navnSøk under (klikkbar lenke)
Ildversbakken (plass)
Indre Finnbakken (bruk)
Ingerheimen (plass)
Innerenget (plass)
Innermoen (bruk)
Innigarden (bruk)
145 Olderneset
138 Finnbakken
95 Jamtjord
136 Fjelldal
50 Nedre Bjerkadal
73 Storholmen
Indre Eidbukt (pl. og småbruk)
Indre Gammelli (plass)
Innerdalen (bruk) =
Inner Fallet (plass)
Innervika (plass og småbruk)
Innigarden (bruk)
96 Bjerklia
39 Seljeli
127 Bryggfjelldalen bnr 1
72 Utskarpen
58 Svalenget
92 Strømfors


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.